Thiết kế hệ thống nhiên liệu LPG cho động cơ 2 kỳ

Dảng caíi tảo naìy duìng hong Venturi nguyn thuíy cuía ng c xng. LPG ỉc mt ỉìng ng dn ti vuìng chn khng cuía hong, ng naìy cọ th dn theo ỉìng trủc cuía b ch hoìa kh hay vung gọc vi ỉìng trủc bịng cạch khoan xuyn qua thaình b ch hoìa kh.

pdfChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/06/2013 | Lượt xem: 1600 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống nhiên liệu LPG cho động cơ 2 kỳ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhtnl LPG cho dc 2ky.pdf
  • txtpass.txt