Thiết kệ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện

Hiện nay, Ph yn đang trong giai đoạn pht triển kinh tế theo đ pht triển chung của đất nước. Ngy nay, đời sống của người dn đ được cải thiện vượt bậc. Đi đơi với việc đời sống nhn dn cng được cải thiện thì vấn đề chăm sĩc sức khỏe ngy cng được nng cao. Vì vậy bệnh viện đa khoa tỉnh cần được mở rộng v trang bị tốt hơn. Tuy nhin, bệnh viện đang hoạt động ở thnh phố Tuy Hịa Ph Yn đang trong tình trạng qu tải v xuống cấp trầm trọng. Trước tình hình đĩ, để đp ứng nhu cầu chăm sĩc sức khỏe của nhn dn trong tỉnh, UBND tỉnh Ph yn đ cĩ quyết định xy dựng bệnh viện đa khoa mới với qui mơ 500 giường. Tuy nhin, nước thải bệnh viện nĩi ring v chất thải y tế nĩi chung đang l một trong những nguồn gy ơ nhiễm mơi trường nghim trọng v cĩ thể l nguồn gy bệnh cho cc cộng đồng dn cư. Vì vậy việc xy dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện l rất cấp thiết nhằm bảo vệ mơi trường cũng như sức khỏe của người dn xung quanh.

doc168 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 2052 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kệ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docfile word.doc
  • doc~$le word.doc
  • dwgFinal.dwg
  • docLoi cam on.doc
  • docnhan xet GVHD.doc
  • doctom tat noi dung luan van.doc
  • doctrang bia.doc
Luận văn liên quan