Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

MỤC LỤC CHƯƠNG I: TỔNG QUAN . 4 I.1−TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT . 4 I.1.1. Nguồn gốc của nước thải sinh họat . 4 I.1.2. Thành phần và tính chất đặc trưng của nước thải sinh hoạt 4 I.1.3. Khả năng gây ô nhiễm môi trường của nước thải sinh hoạt . 6 I.2- TỔNG QUAN VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 7 I.2.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học 7 1- Song Chắn Rác . 7 2- Lắng Cát . 7 3- Lắng . 8 I.2.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 9 1-Bể Hoạt Động Gián Đoạn (Sequencing Batch Reactor – SBR) 9 2-Bể Lọc Sinh Học Nhỏ Giọt (Trickling Filter) . 10 3 – Mương ôxy hóa: 12 CHƯƠNG II: . 13 II.1-ĐẶC TÍNH NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO . 13 II.2-ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ: . 14 CHƯƠNG III: . 18 III.1. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI . 18 III.2-TÍNH TOÁN BỂ LẮNG CÁT NGANG 19 III.2.1-Nhiệm vụ . 19 III.2.2-Tính toán . 19 III.3-TÍNH TOÁN HẦM BƠM TIẾP NHẬN 21 III.3.1-Nhiệm vụ . 21 III.3.2-Tính toán . 21 III.4-TÍNH TOÁN BỂ ĐIỀU HÒA . 23 III.4.1-Nhiệm vụ bể điều hòa: . 23 III.4.2-Tính toán: 23 III.4.3-Lượng BOD5 và lượng SS sau xử lý cơ học: . 24 III.5-BỂ LỌC SINH HỌC FBR: . 24 III.5.1-Nhiệm vụ: 24 III.5.2-Tính toán : . 25 a. Tóm tắt các thông số trước khi vào bể lọc sinh học: . 25 b. Tính toán kích thước bể . 25 c. Hiệu quả xử lý của bể lọc sinh học: 28 d. Tính lượng bùn dư thải ra mỗi ngày 28 e. Tính toán hệ thống phân phối nước cho bể lọc sinh học 29 f. Xác định lượng không khí cấp cho bể lọc sinh học . 30 g. Tính toán số lượng thiết bị khuếch tán khí 32 h. Tính toán các thiết bị phụ: 33 III.6 – BỂ LẮNG LY TÂM . 35 III.6.1. Nhiệm vụ . 35 III.6.2. Tính toán 35 a. Xác định kích thước bể lắng 35 b. Thời gian lưu nước trong bể lắng . 38 c. Bơm bùn từ bể lắng II 39 III.7 – BỂ KHỬ TRÙNG CLORINE: 40 III.7.1. Nhiệm vụ . 40 III.7.2. Tính toán 40 a. Xác định lượng Clo cần thiết để khử trùng: 40 b. Tính toán kích thước bể tiếp xúc 41 CHƯƠNG IV: . 42 ã Chi phí xử lý 1 m3 nước thải 44 1. Chi phí nhân sự: . 44 2. Khấu hao tài sản cố định: 44 3. Chi phí bảo dưỡng, quản lý: 45 4. Chi phí điện năng: 45 5. Chi phí hóa chất: 46 ™ Giá thành xử lý 1 m3 nước thải: 46 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN . 48

pdf1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 4099 | Lượt tải: 37download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfso do cong nghe.pdf
  • dwgbe lang lao.dwg
  • dwgCHI TIET BE LOC.dwg
  • dwgSO DO CONG NGHE MOI.dwg
  • pdfNguyen Thi KIm Lao_NT sinh hoat.pdf
  • pdfbe lang.pdf
  • pdfCHI TIET BE LOC BE LOC SINH HOC IN.pdf