Thiết kế lưới khống chế tọa độ phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 và 1:2000 khu vực huyện chợ gạo – tỉnh Tiền Giang

MỤC LỤC PHẦN 1 : YÊU CẦU, MỤC ĐÍCH THIẾT KẾ LƯỚI VÀ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KHU ĐO CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ LƯỚI 1.1 Mục đích. 1 1.2 Nhiệm vụ. 1 CHƯƠNG II: PHẠM VI – TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM KHU ĐO 2.1 Phạm vi khu đo. 2 2.2 Tình hình đặc điểm khu đo. 2 2.2.1 Đặc điểm tự nhiên. 2 2.2.2 Đặc điểm kinh tế – xã hội. 5 2.3 Kết luận. 7 2.4 Tài liệu hiện có. 7 PHẦN 2 : THIẾT KẾ KỸ THUẬT CHƯƠNG III: CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA LƯỚI 3.1 Tỷ lệ đo vẽ. 9 3.2 Chọn kinh tuyến trung ương phù hợp khu đo. 9 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA LƯỚI. 4.1 Hệ số hơn thua độ chính xác. 12 4.2 Ước tính độ chính xác bậc khống chế khu đo. 13 CHƯƠNG V: THIẾT KẾ LƯỚI TỌA ĐỘ ĐỊA CHÍNH CƠ SỞ. 5.1 Giới thiệu về trắc địa vệ tinh và GPS. 16 5.2 Chỉ tiêu kỹ thuật của lưới địa chính cơ sở. 17 5.2.1 Nguyên tắc chung khi thiết kế lưới. 17 5.2.2 Hệ thống tọa độ và thời gian. 18 5.2.3 Mật độ và số lượng điểm trong khu đo. 18 5.2.4 Yêu cầu khi chọn điểm GPS. 19 5.2.5 Phương pháp đánh số hiệu điểm cơ sở. 20 5.2.6 Trình tự đo GPS. 20 5.3 Thiết kế lưới địa chính cơ sở. 20 5.4 Ước tính độ chính xác lưới địa chính cơ sở. 20 CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ LƯỚI ĐỊA CHÍNH I. 6.1 Các quy định trong thiết kế. 26 6.2 Các chỉ tiêu kỹ thuật của lưới địa chính I. 27 6.3 Khái niệm đường chuyền duỗi thẳng. 28 6.4 Nguyên tắc đánh số hiệu điểm. 29 6.5 Thiết kế lưới địa chính I. 29 6.5.1 Mật độ điểm lưới và hình dạng lưới. 29 6.5.2 Lưới địa chính I phương án I. 29 6.5.3 Lưới địa chính I phương án II. 31 6.5.4 Xác định thiết bị đo. 33 6.5.5 Ước tính độ chính xác lưới địa chính I. 35 CHƯƠNG VII: THIẾT KẾ LƯỚI ĐỊA CHÍNH II. 7.1 Chỉ tiêu kỹ thuật của lưới. 43 7.2 Thiết kế lưới địa chính II. 44 7.2.1 Lưới địa chính II phương án 1. 44 7.2.2 Ước tính độ chính xác lưới địa chính II phương án 1. 48 7.2.3 Lưới đại chính II phương án 2. 58 7.2.4 Ước tính độ chính xác lưới tọa độ địa chínhII. 61 PHẦN 3: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CHƯƠNG VIII: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CÔNG 8.1 Chuẩn bị và tổ chức thi công. 71 8.2 Chôn mốc và quy cách mốc. 71 8.3 Thiết bị đo và xử lý số liệu đo. 72 8.3.1 Lưới địa chính cơ sở. 72 8.3.2 Lưới địa chính I, II. 74 8.4 Công tác kiểm tra nghiệm thu. 77 8.5 Công tác an toàn lao động. 77 CHƯƠNG IX: ƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC 9.1 Ước tính khối lượng công việc. 79 9.1.1 Công tác chuẩn bị. 80 9.1.2 Ước tính khối lượng công việc. 80 9.1.3 Cơ cấu tổ chức thi công. 80 9.1.4 Phân loại khó khăn. 80 9.2 Định mức lao động công nghệ. 81 9.2.1 Định biên. 81 9.2.2 Định mức. 82 9.2.3 Ước tính khối lượng công việc và thời gian thi công. 83 CHƯƠNG X: DỰ TOÁN KINH PHÍ THI CÔNG 10.1 Cơ sở lập dự toán. 87 10.2 Dự toán giá thành xây dựng lươi. 87 PHẦN IV: TỔNG KẾT LUẬN VĂN I. Đề tài và nội dung đề tài. 108 II. Kinh tế – kỹ thuật. 108 III.Kết luận. 108 Tài liệu tham khảo. 110 PHỤ LỤC CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ LƯỚI 1.1 MỤC ĐÍCH: Lưới khống chế tọa độ được xây dựng nhằm mục đích tạo cơ sở thống nhất,chính xác về mặt tọa độ cho các điểm khống chế phục vụ đo vẽ bản đồ địa chính. Lưới khống chế tọa độ đựoc tính toán trong hệ tọa độ nhà nước dùng các điểm hạng cao nhà nước làm điểm khởi tính. Yêu cầu cơ bản nhất của bản đồ địa chính là đảm bảo xác định chính xác diện tích các thửa đất. Bản đồ địa chính được thành lập nhằm mục đích: - Đăng ký đất đai, làm cơ sở cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Làm tài liệu theo dõi ghi nhận, chỉnh lý sự biến động của đất đai, nhà ở, các công trình theo thời gian. - Lập xây dựng quy hoạch xây dựng các khu phố,quy hoạch công nghiệp, quy hoạch mở rộng các khu dân cư, đồng thời còn có thể dùng làm tài liệu phục vụ cho công tác khác của ngành xây dựng, thủy lợi, năng lượng 1.2 NHIỆM VỤ: Thiết kế lưới khống chế các cấp từ địa chính cở sở cho đến lưới đường chuyền địa chính cấp 1, 2 nhằm xây dựng mạng lưới tọa độ với mật độ đủ và rải đều khu đo đảm bảo độ chính xác phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000 và 1/2000 tại huyện Chợ Gạo theo quy phạm kỹ thuật và tiêu chuẩn của ngành.

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2322 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế lưới khống chế tọa độ phục vụ công tác đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1:1000 và 1:2000 khu vực huyện chợ gạo – tỉnh Tiền Giang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • dochuyenchogao.doc
 • xlsdanhgiacoso.xls
 • xlsdanhgiapa1.xls
 • docdecuong LV.doc
 • xlsdiachinhcoso.xls
 • xlsDU-TOAN-GIA-THANH CO HE SO TRUOT GIA.xls
 • docGIATHANH.doc
 • xlskehoachtochucthicong.xls
 • xlsLISCAD.xls
 • xlsluoi-co-nut.xls
 • docLVTN.doc
 • doctomtatlv.doc
 • docLoi cam on.doc
 • docmucluc.doc
 • bakTIENDO.bak
 • dwgTIENDO.dwg
Luận văn liên quan