Thiết kế quy trình xử lý nước thải lò giết mổ Khương Đình

Vấn đề ô nhiễm môi tr-ờng do nước thải không còn là mới mẻ. Tuy vậy, đối với n-ớc đang phát triển nh-Việt Nam thì đây vẫn là một đề tài nóng hổi. Hiện nay, môi tr-ờng bị ô nhiễm bởi rất nhiều chất thải cũng nh-n-ớc thải của các ngành công nghiệp, sinh hoạt.Hầu nh-các con sông đều bị ô nhiễm nặng. Việc không kiểm soát đ-ợc nguồn sinh ra chất thải, cũng nh-việc thực hiện có tính chất chiếu lệ của các cơ sở sản xuất cũng nh-việc xử phạt không nghiêm dẫn đến việc ô nhiễm ngày càng tăng, có thể nói là đến mức báo động. thực phẩm hầu nh-không được xử lý trước khi thải ra môi tr-ờng. Một số nhà máy chế biến thực phẩm tuy có hệ thống xử lý n-ớc thải nh-ng vẫn không đảm bảo l-ợng n-ớc thì chi phí lại quá cao. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phảNghiên cứu d-ới đây có thể là một giải pháp cho vấn đề đó. Một hệ thống đơn giản với khả năng đảm bảo nước thải sau khi xử lý giảm thiểu đ-ợc ô nhiễm môi tr-ờng.

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2550 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế quy trình xử lý nước thải lò giết mổ Khương Đình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế quy trình xử lý nước thải lò giết mổ Khương Đình.pdf