Thiết kế và điều khiển robot gắp quà

.MÔ HÌNH 3D BẰNG SOLIDWODKS 2.BẢN VẼ LAYOUT, CAPTURE - MẠCH ĐIỀU KHIỂN CÁC ĐỘNG CƠ -MẠCH THU PHÁT -OPAM 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CODE BẰNG ATMEGA32 Wed Sep 15 18:14:27 UserDiv from Layout.INI for AutoECO: 60 Wed Sep 15 18:14:27 Loaded file C:\ORCAD\ORCAD_10.5\TOOLS\LAYOUT\DATA\DEFAULT.TCH Wed Sep 15 18:14:27 Loaded file C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\MY DOCUMENTS\DOWNLOADS\CONG TAC NUT.LLB Wed Sep 15 18:14:27 Loaded file C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\DESKTOP\LIBRARYLAYOUT_T.HUNG\HIEU.LLB Wed Sep 15 18:14:27 Loaded file C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\DESKTOP\LIBRARYLAYOUT_T.HUNG\HUNG LIB1.LLB Wed Sep 15 18:14:27 Loaded file C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMIN\DESKTOP\LIBRARYLAYOUT_T.HUNG\QUYENCDTLLB.LLB Wed Sep 15 18:14:27 Loaded file C:\DOCUMENTS AND

logChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 13/06/2013 | Lượt xem: 1986 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế và điều khiển robot gắp quà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • loglayout.log
  • rar27.10.rar
  • rarChuong trinh vung 2.rar
  • rarMach dieu khien.rar
  • rarMach thu phat.rar
  • rarMo hinh 3D.rar
  • raropam.rar
Luận văn liên quan