Thiết kế và thi công điều khiển đèn giao thông

MỤC LỤC Phần A: cơ sở LÝ THUYẾT CHƯƠNG Ị: sơ Lược VỀ ĐÈN GIAO THÔNG I. Đặt vấn đề .3 II. Giải quyết vấn đề 3 CHƯƠNG 2: sơ Đổ KHÔÌ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG .4 I. Phương án thiết kế 5 II. Sơ đồ khối . . 5 ❖ Nguyên lý họat động III. Sơ đồ và chức năng của từng khối 6 1) Khối vi xử lý .6 2) Khôi cách ly 6 3) Khối công tấc ngõ ra 7 4) Khối nguồn 7 5) Khối công tấc tay .7 6) Khối bàn phím .7 7) Khôi chốt 7 8) Khối màn hình hiển thị 8 CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT BỘ VI ĐIÊU KHIEN 89C51__________8 I.Giđi thiệu họ MSC51 (8951) 8 II.Sơ lược về họ 89C51 .9 1) Hệ thông giao tiếp PORT 9 2) Các tín hiệu điều khiển 10 3) Tổ chức bộ nhớ 12 4) Các thanh ghi có chức năng đặc biệt .16 5) Bộ nhớ ngoài 21 6) Lệnh RESET . .25 III.Tập lệnh của 89C51 .26 1. Các chế độ đánh địa chỉ .26 2. Các nhóm lệnh của 89C51 .29 IV. Chương trình giđi thiệu ASSEMBLE .38 1.Giới thiệu 38 2.Hoạt động của trình biên dịch .39 3.Sắp đặt ngôn ngữ ASSEMBLE .40 4.Sựtính toán biểu thức của ASSEMBLY .42 5.Các chỉ thị biên dịch 44 CHƯƠNG 4: ĐỒNG HỒ (DS12887) .47 I.Những đặc tính .47 II.MÔ ta chốt .47 1) Mô tả 47 2) Xem xét nguồn trên và nguồn dưới 48 3) Tín hiệuđược mô tả .48 4) Xét nguồn ngoài và nguồn trong 48 5) Biểu đồ địa chỉ 48 CHƯƠNG 5: MÀN HÌNH LCD 52 LGiđi thiệu Sơ lược về câu tạo LCD 52 1. Bộ hiển thị thực tế 52 2. Nhữ&g ưu điểm của LCD 52 ILMođule LCD 1602A 53 1. Giải thích chức năng của các chân 53 2. Mô tả các chức năng .53 3 Tập lệnh .54 CHƯƠNG 6: TRIAC .57 I.GỈỚỈ thiệu về Cấủ tạo của Trỉac 57 ILNguyên tắc hoạc động .57 CHƯƠNG 7: IC CHốT .58 GIỚI THIỆU VÈ IC 58 CHƯƠNG 8: OPTO TRIAC 59 1) Giới thiệu về OPTO TRIAC .59 2) Chức năng vế OPTO TRIAC .60 3) ứng dụng .60 PHẦNB: THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ THIẾT KẾ PHAN cứng 62 LPhương án thiết kế .62 ILThiết kế chi tiết các khối 62 III.LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT 63 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf60 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/06/2013 | Lượt xem: 1941 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế và thi công điều khiển đèn giao thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế và thi công điều khiển đèn giao thông.pdf
Luận văn liên quan