Thực trạng môi trương lao động tại Thanh trì Hà Nội

Tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề xuất hiện và phát triển lâu đời gắn liền với đời sống kinh tế xã hội ở nước ta, đặc biệt có ý nghĩa đối với truyền thống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Hiện nay cả nước có 2790 làng nghề với nhiều hình thức như hộ gia đình, tổ chức sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp. Kim nghạch xuất khẩu của khu vực làng nghề không ngừng tăng từ 273,7 triệu USD (2000) lên 900 triệu USD. Bên cạnh việc giải quyết việc làm cho 13 triệu người, sản xuất làng nghề còn đáp ứng được các nhu cầu tiêu dùng của thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đống góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc dân, phát triển làng nghề và thủ công tạo lên cầu nối cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội giữa cá nhân và nhà nước, giữa nông thôn và thành thị và nó là cơ hội để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên có một thực tế là việc phát triển theo phong trào một cách ồ ạt của các làng nghề không được kiểm soát, chưa có quy hoạch, quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, các thiết bị cũ và thiếu đồng bộ, trình độ tay nghề của lao động thấp và không đồng đều. Đồng thời sự buông lỏng quản lý quá trình sản xuất, chất thải, nước thải khiến môi trường lao động và môi trường xung quanh bị ô nhiễm nặng làm suy giảm nhanh chóng sức khỏe của người lao động và dân cư sinh sống. Vấn đề an toàn và vệ sinh lao động lại không được chú trọng vì vậy nguy cơ tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp ngày càng gia tăng. Nguyên nhân trước tiên phải nói tới là do quy mô sản xuất nhỏ ở các làng nghề đầu tư ít nhà xưởng, công nghệ thiết bị thô sơ, chủ yếu dùng sức người và công cụ sản xuất thô sơ, các nguyên liệu sản xuất rẻ tiền, thiếu an toàn gây độc hại và ô nhiễm môi trường lao động và môi trường xung quanh. Bên cạnh đó lực lượng lao động chủ yếu là lao động phổ thông , trình độ tay nghề thấp, không có những kiến thức bảo vệ mình và môi trường xung quanh. Chính vì vậy mà các hiểu biết về an toàn và vệ sinh lao động còn hạn chế, đồng thời công tác thanh tra kiểm tra thực hiện an toàn và vệ sinh lao động của các cơ quan quản lý đối với các làng nghề hầu như là không có. Chính vì vậy công tác huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn và vệ sinh lao động là việc làm hết sức cần thiết nhắm cải thiện điều kiện lao động và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động và cộng đồng dân cư ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/01/2013 | Lượt xem: 1924 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng môi trương lao động tại Thanh trì Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I, Đặt vấn đề Tổ chức sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề xuất hiện và phát triển lâu đời gắn liền với đời sống kinh tế xã hội ở nước ta, đặc biệt có ý nghĩa đối với truyền thống kinh tế, xã hội ở nông thôn. Hiện nay cả nước có 2790 làng nghề với nhiều hình thức như hộ gia đình, tổ chức sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp. Kim nghạch xuất khẩu của khu vực làng nghề không ngừng tăng từ 273,7 triệu USD (2000) lên 900 triệu USD. Bên cạnh việc giải quyết việc làm cho 13 triệu người, sản xuất làng nghề còn đáp ứng được các nhu cầu tiêu dùng của thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động và đống góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc dân, phát triển làng nghề và thủ công tạo lên cầu nối cho tiến trình phát triển kinh tế xã hội giữa cá nhân và nhà nước, giữa nông thôn và thành thị và nó là cơ hội để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên có một thực tế là việc phát triển theo phong trào một cách ồ ạt của các làng nghề không được kiểm soát, chưa có quy hoạch, quy mô sản xuất nhỏ, công nghệ sản xuất lạc hậu, các thiết bị cũ và thiếu đồng bộ, trình độ tay nghề của lao động thấp và không đồng đều. Đồng thời sự buông lỏng quản lý quá trình sản xuất, chất thải, nước thải....khiến môi trường lao động và môi trường xung quanh bị ô nhiễm nặng làm suy giảm nhanh chóng sức khỏe của người lao động và dân cư sinh sống. Vấn đề an toàn và vệ sinh lao động lại không được chú trọng vì vậy nguy cơ tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp ngày càng gia tăng. Nguyên nhân trước tiên phải nói tới là do quy mô sản xuất nhỏ ở các làng nghề đầu tư ít nhà xưởng, công nghệ thiết bị thô sơ, chủ yếu dùng sức người và công cụ sản xuất thô sơ, các nguyên liệu sản xuất rẻ tiền, thiếu an toàn gây độc hại và ô nhiễm môi trường lao động và môi trường xung quanh. Bên cạnh đó lực lượng lao động chủ yếu là lao động phổ thông , trình độ tay nghề thấp, không có những kiến thức bảo vệ mình và môi trường xung quanh. Chính vì vậy mà các hiểu biết về an toàn và vệ sinh lao động còn hạn chế, đồng thời công tác thanh tra kiểm tra thực hiện an toàn và vệ sinh lao động của các cơ quan quản lý đối với các làng nghề hầu như là không có. Chính vì vậy công tác huấn luyện nâng cao nhận thức về an toàn và vệ sinh lao động là việc làm hết sức cần thiết nhắm cải thiện điều kiện lao động và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động và cộng đồng dân cư ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. II, Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 1, Mục tiêu Xuất phát từ mục đích và ý nghĩa trên chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu nhắm đạt được các mục tiêu sau: Điều tra, đánh giá, thực trạng của sản xuất nhựa tái chế tại làng nghề Triều Khúc Điều tra, đánh giá nhận thức của người lao động ở làng nghề điển hình. Biên soạn tài liệu tập huấn về an toàn vệ sinh lao động cho các cơ sở sản xuất và mở lớp tập huấn thí điểm Theo kế hoạch nghiên cứu năm 2011, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã thực hiện được các mục tiêu sau: Điều tra được thực trạng tái chế nhựa tại làng Triều Khúc – Thanh Trì - Hà Nội. Điều tra, đánh giá được nhận thức về an toàn và vệ sinh lao động của người lao động tại làng Triều Khúc Biên soạn đề cương tài liệu tập huấn về vệ sinh an toàn lao động cho các cơ sở sản xuất tại làng Triều Khúc. 2, Địa điểm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 2.1, Địa điểm nghiên cứu Làng nghề Triều Khúc sản xuất và tái chế nhựa 2.2, Đối tượng nghiên cứu Mặt bằng sản xuất, công nghệ sản xuất, dây chuyến sản xuất, vi khí hậu,....... của các cơ sở sản xuất trong làng nghề Triều Khúc. Người lao động trực tiếp sản xuất được chọn ngẫu nhiên. 2.3, Phương pháp nghiên cứu Phương pháp hồi cứu số liệu Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả Phương pháp phỏng vấn chuyên gia bằng bộ phiếu của điếu tra viên và phỏng vấn người lao động Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh các số liệu về môi trường được so sánh với tiêu chuẩn vệ sinh của việt nam. Số liệu thu thập được xử lý trên phần mềm EPI – INFO 6.04 III, Kết quả 1, Thông tin chung 1.1, Lịch sử hình thành và phát triển làng nghề Làng Triều Khúc – Tân Triều – Thanh Trì – Hà nội là một làng nghề đã được hình thành và phát triển lâu đời. Triều Khúc nổi tiếng với nghề dệt từ thế kỷ thứ 18. Làng phát triển nhiều ngành nghề thủ công như sản xuất như thuê may, dệt nhuộm, kim hoàn … Triều khúc có hai xóm làm nhựa là xóm Lẻ và xóm Án. Nghề nhựa bắt đầu được truyền tay nhau làm từ 1960. Hiện nay, làng Triều Khúc có gần 3000 hộ dân, trong đó có 70% số hộ dân làm nghề thu gom rác thải. Với khoảng 200 hộ làm nghề tái chế nhựa, thu hút khoảng 1000 lao động nhưng chủ yếu là cơ sở xay xát phế liệu. Chỉ một số hộ đầu tư sản xuất sản phẩm nhựa. Trong đó công ty TNHH Vinh Hương là cơ sở sản xuất nhựa lớn nhất. Sản phẩm làm ra rất đa dạng: vải, tơ lụa, chỉ thêu, phất trần, độn tóc và các sản phẩm đồ nhựa như xô, chậu, đĩa hoa quả, móc áo hay máy bơm, nắp cánh, nắp gió, nắp tụ, xi nhan ô tô… 1.2, Điều kiện làm việc 1.2.1, Một số cơ sở lớn (Công ty TNHH Vinh Hương,...) Diện tích nhà xưởng từ 100 - 170m2. Trang thiết bị: có các loại máy nấu chảy nhựa, máy sản xuất phôi, máy sản xuất sản phẩm nhựa. Mỗi máy có giá từ 10 – 15 USD. Tuy nhiên công nghệ còn chưa cao, đòi hỏi công nhân thực hiện nhiều thao tác thủ công. Thời gian làm việc: 7-8 tiếng/ ngày. Chia làm 2 ca; Ca 1: 7h-16h; Ca 2: 16h-23h. Thời gian nghỉ trưa: Khoảng 30 phút -45 phút. Thu nhập trung bình/ tháng: Khoảng 2 – 2,2 triệu/ người. Các chế độ khác: Suất ăn trưa, nơi ở, thuốc men khi đau ốm, một số đồ dùng cá nhân, không được mua bảo hiểm. 1.2.2, Các cơ sở sản xuất nhỏ (chủ yếu là các cơ sở thu gom và xay nhựa) Không gian làm việc là các khu sản xuất đơn giản hay hộ gia đình làm việc tại nhà. Trang thiết bị :Đơn giản với số lượng nhỏ. Thời gian làm việc: 8- 9 tiếng/ ngày. Chia làm 2 ca; Ca 1: 7h-16h; Ca 2: 16h-24h Thời gian nghỉ trưa: Khoảng 20-30 phút. Thu nhập trung bình/ tháng: Khoảng 1,5- 2 triệu/ người. Các chế độ khác: Suất ăn trưa. 1.3, Quy trình sản xuất Bước 1. Phân loại màu nhựa Bước 2. Xay vụn nhựa thành từng mảnh nhỏ Bước 3. Làm sạch nhựa Bước 4. Phơi khô Bước 5. Trộn nhựa với chất tạo màu và cho vào máy quay trộn đều Bước 6. Cho nhựa màu vào thùng (phiễu) được gắn trên máy, sấy khô bằng nhiệt độ khoảng từ 300C – 400C. Máy sẽ tự động chuyển nhựa xuống bình nấu chảy nhựa với nhiệt độ rất cao từ 1000c trở lên. Đối với mỗi loại nguyên liệu sẽ được nấu chảy với nhiệt độ khác nhau. Trong mỗi máy có 3 bình nấu chảy có nhiệt được điều chỉnh. Sau khi nấu chảy ra theo các khuôn ống dây dẫn (có đường kính khoảng 2-3mm). Những ống dẫn này được chạy qua hệ thống làm lạnh bằng nước nhằm định hình các sản phẩm nhựa trước khi đưa đến máy cắt. Sau khi cắt, đối với những máy tự động sản phẩm sẽ được đẩy ra ngoài, máy bán tự động thì công nhân phải lấy sản phẩm ra một cách thủ công. 1.4, Sản phẩm Phôi nhựa. Đồ dùng bằng nhựa: mắc áo, đai áo, hót rác, xô, chậu… được sản xuất từ nhựa PP. Một số đệm cao su dành cho ô tô. 2, Thực trạng môi trường lao động Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khi công tác quản lý còn chưa chặt chẽ và thiếu kinh nghiệm. 2.1, Vi khí hậu Nhiệt độ nhà xưởng đặc biệt là những cơ sở sản xuất phôi nhựa rất cao, nhất là vào mùa nóng, lượng nhiệt tỏa ra từ máy móc là rất lớn. Độ ẩm ở mức trung bình. Một số cơ sở có tốc độ gió thấp, thông thoáng kém do nhà xưởng khá kín. Chưa có sự tận dụng hướng nhà và hướng gió tự nhiên để thông gió. 2.2, Tiếng ồn Tiếng ồn tại các trí xung quanh các loại máy móc khá cao, trong khi tại các vị trí này người lao động phải làm việc từ 8-9h/ ngày. Người dân xung quanh cũng chịu ảnh hưởng của tiếng ồn 15-16h/ ngày. Nhất là đối với các khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất liền kề. 2.3, Ánh sáng Viếc chiếu sáng nói chung không được đầy đủ. Ánh sáng tự nhiên không được tận dụng một cách triệt để do nhà xưởng không bố trí cửa sổ. Số lượng bóng chiếu sáng không đủ, không được bố trí hợp lý. Các nguồn sáng không được bảo trì thường xuyên, các bóng đèn đã hỏng không được thay mới và không được làm sạch hoặc bóng đèn đã sử dụng quá lâu làm giảm hiệu suất phát quang. Ngoài ra việc vệ sinh trần nhà, tường nhà hay sơn màu sáng để làm tăng độ sáng cũng không được coi trọng. 2.4, Không khí ( Ô nhiễm bụi, khí độc và mùi) Nhà xưởng khá kín, không có hệ thống hút và thông gió nên khí độc khó thoát ra ngoài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Khó khăn trong hoạt động xử lý hơi khí độc nên khí độc được thải trực tiếp ra môi trường không khí gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Không gian làng bị chiếm dụng làm nơi để đồ phế liệu: vỏ chai lọ nhựa, can nhựa, dây điện,... Các đồ phế liệu vốn không sạch, để lâu ngày bốc mùi làm ô nhiễm môi trường không khí, gây cảm giác khó chịu, ngột ngạt. Rác thải không được thu gom xử lý kịp thời mà bị thải một cách bừa bãi ra môi trường cũng làm ô nhiễm môi trường không khí. Môi trường không khí còn bị ô nhiễm do tình trạng đốt rác khá phổ biến, đặc biệt là ô nhiễm do khí độc từ quá trình nấu chảy nhựa. Quá trình vận chuyển phế liệu với nhiều xe tải cỡ lớn cũng gây ô nhiễm môi trường không khí. 2.5, Đất và nước Khoảng 7-10 tấn rác thải và hàng vạn mét khối nước thải được thải ra mỗi ngày mà không có hệ thống lọc nước thải hay xử lý rác thải. Đồ phế liệu vốn không sạch, chứa nhiều loại hóa chất làm ô nhiễm môi trường đất. Đặc biệt là chai dầu nhớt, dây chuyền dịch, bơm tiêm, chai lọ y tế. Số lượng rác thải quá lớn (khoảng 7-10 tấn/ ngày), không được thu gom kịp thời. Rác thải, nhãn mác chai lọ,… không được xử lý, để lâu ngày làm ô nhiễm môi trường đất. Ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng do hóa chất từ việc súc rửa các chai dầu gội, dầu nhớt, axit,… Rác thải được xả ra cống, vũng nước, ao tù làm biến đổi màu nước và bốc mùi khó chịu, gây hiện tượng phú dưỡng, đe dọa nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt của người dân, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm. Vụn nhựa từ các xưởng nghiền phế liệu làm ách tắc dòng chảy. 3, Thực trạng an toàn lao động An toàn lao động tại các cơ sở sản xuất nhìn chung chưa được quan tâm một cách đầy đủ. Đặc biệt là tâm lý chủ quan của người lao động và sự quản lý chưa chặt chẽ của chủ các cơ sở sản xuất. 3.1, An toàn điện và an toàn cháy nổ Các đường dây điện thường được bố trí tùy tiện, không khoa học, gây nguy hiểm. Bảng điện quá cũ. Các thiết bị điện không có nắp che chắn an toàn. Dầu mỡ của máy móc dễ gây hỏa hoạn. Hầu hết các cơ sở sản xuất đều không có dụng cụ phòng cháy chữa cháy. Người lao động chưa được đào tạo những kiến thức cơ bản khi có sự cố cháy nổ. 3.2, An toàn cơ khí Máy móc không có thiết bị bảo vệ. Trang thiết bị bảo hộ lao động không đầy đủ và không đúng chủng loại. Công nhân được trang bị một số trang thiết bị bảo hộ lao động đơn giản như găng tay, giầy. Tuy nhiên người lao động không sử dụng thường xuyên. Các cơ sở sản xuất nhỏ (chủ yếu là thu gom và xay nhựa) có công nghệ đơn giản nên rất ít xảy ra tai nạn. Một số cơ sở lớn có máy móc lớn hơn đôi khi xảy ra tai nạn. 3.2, An toàn không khí Trang thiết bị bảo hộ lao động không đầy đủ và không đúng chủng loại. Công nhân được trang bị khẩu trang đơn giản. Tuy nhiên người lao động không sử dụng thường xuyên. Môi trường làm việc chứa khá nhiều loại khí độc từ quá trình nấu chảy nhựa, và nhiều mùi dầu mỡ của máy móc. 3.2, An toàn khác Không có tủ thuốc cấp cứu thông thường và một số dụng cụ cấp cứu thông dụng khi xảy ra tai nạn. Người lao động phải làm việc từ 8-9h/ ngày trong điều kiện tiếng ồn cao. Một số cơ sở lớn có nhiều loại máy móc, trên sàn có nhiều dầu mỡ dễ gây trơn trượt. 3.3, KÕt qu¶ kh¶o s¸t b»ng pháng vÊn ng­êi lao ®éng 3.3.1, Tr×nh ®é häc vÊn cña ng­êi lao ®éng Häc vÊn Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng  n % n % n %  CÊp 1 4  2  6 3  CÊp2 83  88  171 85.5  CÊp 3 13  10  23 11.5  Tæng céng 100  100  200  NhËn xÐt: NL§ chñ yÕu cã tr×nh ®é cÊp 2 (85.5%) trong tæng sè 200 ng­êi tr¶ lêi.Trong sè nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é cÊp 3 cã 2 ng­êi ®¹t tr×nh ®é trung cÊp ,cã 3 ng­êi míi häc cÊp 1 Tõ ®ã cho thÊy NL§ cã tr×nh ®é v¨n ho¸ thÊp. 3.3.1, Thêi gian lµm viÖc Theo phiÕu ®iÒu tra thu thËp ®­îc ta cã 10 ng­êi(5%) cã tuæi nghÒ tõ 8 ®Õn 10 n¨m, cã 18 ng­êi(9%) cã tuæi nghÒ tõ 5 ®Õn >7 n¨m,54 ng­êi (27%) cã tuæi nghÒ tõ 3 ®Õn 5 n¨m, 118 nguêi(49%) cã tuæi nghÒ tõ 1 ®Õn 3 n¨m trong tæng sè 200 ng­êi tr¶ lêi.Ta thÊy ®a sè NL§ cã Ýt n¨m lµm viÖc. XÐt tÝnh th­êng xuyªn khi lµm viÖc: TÝnh chÊt c«ng viÖc Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng  n % n % n %  Th­êng xuyªn 76  90  166 83  Thêi vô 24  10  34 17  Tæng céng 100  100  200  NhËn xÐt: trong tæng sè 200 NL§ tr¶ lêi c©u hái nµy ta thÊy NL§ phÇn lín cã c«ng viÖc th­êng xuyªn( chiÕm 83%). VÒ thêi gian lµm viÖc trong ngµy cã121 ng­êi( 60.5%) tr¶ lêi lµm viÖc 8 tiÐng / ngµy, cã 57 ng­êi(28,5%) tr¶ lêi lµm viÖc 9 ®Õn 10 tiÕng/ ngµy,22 ng­êi(11%) tr¶ lêi lµm viÖc ®Õn 11tiÕng,12 tiÕng/ ngµy. 3.3.1, M«i tr­êng lao ®éng NhiÖt ®é n¬i s¶n xuÊt NhiÖt ®é n¬i s¶n xuÊt Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng  n % n % n %  RÊt nãng 86  14  100 50  nãng 9  57  66 33  B×nh th­ßng 5  29  34 17  Tæng céng 100  100  200  NhËn xÐt: §a sè NL§ cho r»ng n¬i lµm viÖc cã nhiÖt ®é rÊt nãng (50%).66NL§(33%) cho r»ng n¬i lµm viÖc cã nhiÖt ®é nãng trong tæng sè 200 ng­ßi tr¶ lêi c©u hái nµy.§Æc biÖt hÇu hÕt sè NL§ s¶n xuÊt ph«i nhùa cho r»ng n¬i lµm viÖc rÊt nãng. TiÕng ån n¬i s¶n xuÊt TiÕng ån Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng  n % n % n %  RÊt ån 76  80  156 78  B×nh th­êng 24  20  44 22  Tæng 100  100  200  NhËn xÐt: trong tæng sè 200 ng­êi lao ®éng tr¶ lêi c©u hái nµy th× hÇu hÕt (78%) cho r»ng n¬I s¶n xuÊt rÊt ån Bôi bôi Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng  n % n % n %  RÊt bôi 3  2  17 8.5  bôi 39  33  72 36  B×nh th­êng 58  65  111 55  Tæng céng 100  100  200  NhËn xÐt: trong tæng sè 200 ng­êi tr¶ lêi c©u hái nµy th× cã 55% cho r»ng n¬i s¶n xuÊt cã ®é bôi b×nh th­êng C­êng ®é chiÕu s¸ng: ®a sè ng­êi lao ®éng cho r»ng ¸nh s¸ng ®· ®¶m b¶o ( 151 ng­êi, chiÕm 75.5% trong tæng sè 200 ng­êi tr¶ lêi c©u hái.Cã 6 NL§ lµm s¶n phÈm(46,1% trong tæng sè 13 ng­êi ®­îc hái) cho r»ng ¸nh s¸ng vµo ca ®ªm ch­a ®¶m b¶o. H¬i khÝ ®éc: ë x­ëng lµm ph«i 100% sè NL§ ®­îc hái cho r»ng khÝ ®éc g©y khã chÞu, ë x­ëng lµm s¶n phÈm 28 NL§(28%) trong tæng sè 100 ng­êi tr¶ lêi c©u hái. §é th«ng tho¸ng: 6 NL§(8.3%) trong tæng sè 72 NL§ lµm ph«I nhùa tr¶ lêi c©u hái cho r»ng n¬i s¶n xuÊt cã ®é th«ng tho¸ng kÐm nh­ng chØ cã 16 NL§(17.3%) trong tæng sè 92 NL§ lµm ph«I nhùa cho r»ng n¬I s¶n xuÊt cã ®é th«ng tho¸ng tèt. MÆt b»ng nhµ x­ëng: cã tíi 49 NL§(81,7%) trong tæng sè 60 NL§ tr¶ lêi mÆt b»ng nhµ x­ëng chËt hÑp.Cã tíi 20 NL§ lµm s¶n phÈm cho r»ng nhµ x­ëng rÊt chËt hÑp .Trong nhµ xuëng ph«I nhùa cã 81/100 NL§ cho r»ng n¬I s¶n xuÊt Èm uít,nhµ x­ëng lµm s¶n phÈm chØ cã 18/86 NL§ cho r»ng n¬i s¶n xuÊt kh« r¸o. Nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm, cã h¹i Trong tæng sè 200 phiÕu ®iÒu tra, cã nh÷ng NL§ tr¶ lêi cã xuÊt hiÖn nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm trong m«i tr­êng lao ®éng. Nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Sè NL§ kh«ng tr¶ lêi  n % N %  Nguån nhiÖt g©y báng 140  16  44  Nguån ®iÖn nguy hiÓm 121  39  40  DÔ tr­ît, vÊp ng· 50  127  23  ChÊt ®éc ¨n mßn -  3  197  Nguy c¬ ch¸y næ 156  26  18  NhËn xÐt: qua sè liÖu cho thÊy nghÒ s¶n xuÊt ph«I nhùa cã nhiÒu yÐu tè nguy hiÓm ®¸ng quan t©m nh­ : nguån nhiÖt g©y báng, nguån ®iÖn nguy hiÓm, dÔ tr­ît , vÊp ng·, nguy c¬ ch¸y næ.Tuy nhiªn ë c¶ 2 c¬ së s¶n xuÊt NL§ ®Òu kh«ng hiÓu râ vÒ chÊt ®éc ¨n mßn nªn sè ®«ng kh«ng cã c©u tr¶ lêi. T­ thÕ lµm viÖc T­ thÕ lµm viÖc Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Sè NL§ kh«ng tr¶ lêi  n % n %  T­ thÕ ngåi 6  76  118  T­ thÕ ®øng 83  12  105  T­ thÕ ®i l¹i 11  10  79  T­ thÕ v¸c 0  2  198  NhËn xÐt: Qua b¶ng trªn ta thÊy ®a sè NL§ lµm ph«i nhùa lµm viÖc ë t­ thÕ ®øng cßn NL§ lµm s¶n phÈm nhùa lµm viÖc ë t­ thª ngåi. C­êng ®é lµm viÖc C­êng ®é lµm viÖc Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng  n % n % n %  RÊt c¨ng th¼ng 14  9  23 11,5  C¨ng th¼ng 39  33  72 36  B×nh th­êng 47  58  105 52,5  Tæng céng 100  100  200  NhËn xÐt: trong tæng sè 200 NL§ tr¶ lêi hÇu hÕt ®Òu cho r»ng c­êng ®é lµm viÖc b×nh th­êng, chØ cã 23 NL§ cho r»ng cuêng ®é lµm viÖc rÊt c¨ng th¼ng. HuÊn luyÖn BHL§ tr­íc khi lµm viÖc Trong tæng sè 200 NL§ ®­îc hái th× 100% tr¶ lêi kh«ng ®­îc tËp huÊn BHL§ tr­íc khi vµo lµm viÖc. Néi quy t¹i n¬i s¶n xuÊt Néi quy t¹i n¬I s¶n xuÊt Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng  n % n % n %  ®ñ 0  13  13 6.5  ThiÕu 18  67  85 42,5  Kh«ng cã 82  20  102 51  Tæng céng 100  100  200  NhËn xÐt: trong tæng sè 200 ng­êi lao ®éng tr¶ lêi cã tíi 102 ng­êi tr¶ lêi kh«ng cã néi quy t¹i n¬I s¶n xuÊt,85 ng­êi tr¶ lêi néi quy s¶n xuÊt cßn thiÕu. §¸ng chó ý ë x­ëng s¶n xuÊt ph«I nhùa cã 82/100 NLd tr¶ lêi kh«ng cã néi quy t¹i n¬i s¶n xuÊt. Ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n Cung cÊp ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n Cung cÊp ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng  n % n % n %  ®Çy ®ñ 4  45  49 24.5  kh«ng ®Çy ®ñ 96  55  151 75,5  Tæng 100  100  200  NhËn xÐt: qua b¶ng trªn ta thÊy phÇn lín NL§ kh«ng ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. §Æc biÖt NL§ ë x­ëng s¶n xuÊt ph«I nhùa NL§ gÇn nh­ kh«ng ®­îc cung cÊp c¸c ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ. Sö dông th­êng xuyªn ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n Sö dông th­êng xuyªn ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Tæng  n % n % n %  cã 3  9  12 6  Kh«ng th­êng xuyªn 16  28  44 22  Kh«ng sö dông 81  63  144 72  Tæng céng 100  100  200  NhËn xÐt: ta thÊy hÇu hÕt NL§ ®­îc cung cÊp mét sè ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n nh­ng ®¸ng tiÕc NL§ kh«ng sö dông hoÆc sö dông kh«ng th­êng xuyªn c¸c ph­¬ng tiÖn nµy.§Æc biÖt ë x­ëng s¶n xuÊt ph«I nhùa 81/100 NL§ kh«ng sö dông ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ. C¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn c¸ nh©n ®­îc trang bÞ C¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ®­îc trang bÞ Lµm ph«i Lµm s¶n phÈm Kh«ng tr¶ lêi  n % n %  QuÇn ¸o 0  10  190  G¨ng tay 66  100  34  KhÈu trang 100  100  0  mò 0  5  195  Giµy, ñng 0  56  144  NhËn xÐt: NL§ ë x­ëng s¶n xuÊt s¶n phÈm nhùa ®­îc trang bÞ ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n tèt h¬n,trang bÞ chñ yÕu lµ g¨ng tay vµ khÈu trang, c¸c thiÕt bÞ kh¸c hÇu nh­ kh«ng ®­îc ph¸t .100% NL§ ®­îc trang bÞ khÈu trang. T×nh h×nh søc khoÎ ®au,mái, tª nhøc sau ca lµm viÖc Lµm ph«i Lµm sp Kh«ng tr¶ lêi  n % n %  §au cæ 93  98  9  §au ngùc 87  75  38  §au l­ng 76  91  33  §au th¾t l­ng 85  95  20  §au vai 73  83  44  §au cæ tay 68  72  60  §au cæ ch©n 76  52  72  Chãng mÆt 88  73  39  Mê m¾t 86  65  49  Tª mái tay 73  60  67  Tª mái ch©n 66  80  52  Mái cæ 89  85  26  Tøc ngùc 79  67  54  §au vïng tim 23  9  168  §au c¸c khíp 78  55  67  Ch¶y n­íc m¾t 91  69  40  Ngøa ng¹t mòi 71  85  44  dÞ øng 35  30  135  Ngøa viªm häng 76  46  122  NhËn xÐt : §a sè c¸c triÖu chøng m¾ ph¶I ®Òu do t­ thÕ lµm viÖc, do ph¶I tiÕp xóc qu¸ l©u víi khãi bôi, khÝ ®éc, nhiÖt ®é cao vµ kh«ng cã chÕ ®é lµm viÖc , nghØ ng¬I hîp lý. BÖnh m·n tÝnh NL§ m¾c ph¶i §a sè ng­êi lao ®éng kh«ng ®i kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú nªn kh«ng biÕt b¶n th©n cã m¾c c¸c bÖnh m·n tÝnh kh«ng. Mét sè NL§ ®· lµm viÖc tõ 3 n¨m trë lªn tr¶ lêi ®· ®I kh¸m søc khoÎ vµ th­êng m¾c ph¶i c¸c bÖnh: bÖnh vÒ phæi, khÝ qu¶n, bÖnh c¬ x­¬ng khíp, viªm cét sèng, viªm da, ®au d¹ dµy NhËn thøc vÒ BHL§ cña NL§ §äc s¸ch b¸o, t¹p chÝ ,v¨n b¶n vÒ BHL§ Lµm ph«i Lµm sp Tæng  n % n % n %  Cã 6  12  18 9  Kh«ng 94  88  182 91  Tæng céng 100  100  200  NhËn xÐt: hÇu hÕt NL§ kh«ng ®äc c¸c s¸ch b¸o, t¹p chÝ, v¨n b¶n vÒ BHL§. Trong tæng sè 200 NL§ tr¶ lêi cã ®Õn 182 NL§ kh«ng ®­îc ®äc c¸c s¸ch b¸o, t¹p chÝ, v¨n b¶n vÒ BHL§ H×nh thøc mµ NL§ thÝch tiÕp nhËn th«ng tin vÒ BHL§ H×nh thøc truyÒn th«ng dÔ tiÕp thu nhÊt Lµm ph«i Lµm sp Ko tr¶ lêi  n % n %  §äc b¸o 81  68  51  Tranh ¸p phÝch, cæ ®éng 77  67  56  Xem trªn TV 90  95  15  NhËn xÐt: h×nh thøc truyÒn th«ng qua truyÒn h×nh ®­îc NL§ ­a thÝch nhÊt H×nh thøc truyÒn th«ng ®Ó NL§ dÔ tiÕp thu nhÊt H×nh thøc truyÒn th«ng dÔ tiÕp thu nhÊt Lµm ph«i Lµm sp Ko tr¶ lêi  n % n %  ®µi 16  19  165  B¸o, t¹p chÝ 14  43  143  tv 82  89  29  Tranh ¸p phÝch 5  7  188  HuÊn luyÖn trùc tiÕp 91  96  13  NhËn xÐt: H×nh thøc xem ti vi ®­îc ®a sè NL§ ­a chuéng vµ dÔ tiÕp thu. §Æc biÖt hÇu hÕt NL§ cho r»ng h×nh thøc huÊn luyÖn trùc tiÕp sÏ gióp NL§ tiÕp thu ®­îc nhiÒu nhÊt. IV, Các ý tưởng, giải pháp, phương án kiến nghị dề xuất nhằm giảm thiểu ô nhiễm hoặc nâng cao trình độ an toàn. 1 Các biện pháp lao động tại làng triều khúc an toàn điện +Các biện pháp về tổ chức và quản lý & chủ lao động cần phân công trách nhiệm với người quản lý trong công tác vận hành, các quy định về vận hành, về thủ tục giao nhận ca,quy định về tổ chức,kiểm tra, quy định về giám sát +các bộ phận mang điện cần được bọc cách điện an toàn, có che chắn,, rào , bảo đảm cho người lao động o chạm vào các bộ phận mang điện +máy móc thiết bị cần được kiểm tra, sửa chữa bảo hành thường xuyên, định kì nhằm phát hiện và đề phòng sự cố của máy gây ra +người lao động cần được hướng dẫn cẩn thận quy trình vận hành cách sử dụng và cách khắc phục các sự cố của máy +khi có tai nạn điện xảy ra cần có biện pháp khắc phục, cấp cứa nạn nhân ( Phòng chống cháy nổ +cơ sở sản xuất cần có các bình chống cháy chuyên dụng và cần hướng daanccông nhân sử dụng các bình chống háy đó +lắp đặt hệ thống chuông báo động cháy khẩn cấp để kịp thời có biện pháp khắc phục + không hút thuốc và sử dụng lửa tại cơ sở sản xuất Phòng chống bụi +người sử dụng lao đông cần cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cá nhân cho người lao động như gang tay, ủng, quần áo lao động sao cho o quá chật và phù hợp với thời tiết. +sau mỗi ngày làm việc tổ chức quét rọn sạch sẽ, lau dọn bụi bặm ở nơi làm việc và bụi bám ở các thiết bị máy móc Phòng chồng tiếng ồn Tiếng ồn không chỉ gây ảnh hưởng đến người lao động mà còn ảnh hưởng đến môi trường của người dân xung quanh khu vực đó + xây dựng nhà xưởng ở xa khu dân cư + trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà xưởng + tổ chức luân phiên, thay ca liên tục với những người công nhân để họ o phải tiếp xúc với tiếng ồn 1 cách liên tục gây ảnh hưởng đến thính giác &thường xuyên cải tiến thiết bị máy móc và sản xuất nhằm nâng cấp máy Phòng chống các yếu tố có hại do yếu tố vi khí hậu gây ra +việc xây dựng nhà xưởng cần đảm bảo thông thoáng, tận dụng ánh sáng tự nhiên và lắp đặt đầy đủ hệ thống chiếu sáng + vào thời tiết nóng lực cần cung cấp đầy đủ nước uống cho người lao độn ....... Vấn đề khí thải của sản xuất tạo các khí độc gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người lao động + nhà xưởng thông thoáng, cần có hệ thống thông gió, ông khói thải khí + người công nhân cần phải được giáo dục và sử dụng khẩu trang.... phòng chôngd khí độc Ngoài ra sau mỗi ngày làm việc người lao động người lao động cần phải rửa tay tắm gội sạch sẽ 2, Tổng quan về những giải pháp kiến nghị đề xuất Đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý chất thải tập trung và chi phí do các hộ làm nghề cùng chi trả Cho các hộ sản xuất nhỏ thuê diện tích đất vừa phải hoặc xây dựng nhà xưởng tập trung rồi cho thuê. Phân loại các phế liệu để xử lý cho tốt trước khi tiến hành tái chế. Phân loại rác thải tại nguồn và sản xuất phân vi sinh. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, thực hiện các quy định, quy ước của địa phương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác giáo dục truyền thông. Tích cực thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường, quét dọn đường làng ngõ xóm, khu vui chơi, các khu sản xuất… Đoàn Thanh Niên, Hội Phụ Nữ cũng tích cực vệ sinh môi trường trên các đoạn đường tự quản. Các trường học thường xuyên tổ chức cho học sinh tham gia dọn vệ sinh. - xây dựng hệ thống ống thông khí, bố chí khu làm việc ngăn nắp gọn gàng - nâng cao nhận thức cho người lao động và chủ cơ sở bằng cách tuyên truyền cho người dân về tác hại môi trường và tổ chức những tập huấn về an toàn lao động - xây dựng hệ thống ống thông khí, bố chí khu làm việc ngăn nắp gọn gàng - nâng cao nhận thức cho người lao động và chủ cơ sở bằng cách tuyên truyền cho người dân về tác hại môi trường và tổ chức những tập huấn về an toàn lao động - nhà xưởng cách ly với khu dân cư - nhà xưởng xây dựng thông thoáng hợp lý để vừa có thể che mưa hắt vừa cho gió ngoài và ánh sang mặt trời vào khu làm việc nhiều nhất. - tại các sở thì rác thải phải được thu gom đặt đúng nơi quy định 3, Phương án cụ thể 3.1, Phân loại rác thải: 1, BiÖn ph¸p ph©n lo¹i r¸c t¹i lµng TriÒu Khóc Chóng ta biÕt viÖc ph©n lo¹i r¸c cã ý nghi· v« cïng quan träng bëi v× nã gióp h¹n chÕ l­îng r¸c th¶i, th¶i ra ngoµi m«i tr­êng sèng ®ång thêi tËn dông ®­îc nguån r¸c th¶i cho qu¸ tr×nh t¸I chÕ lµ¸p ph©n m nguyªn luyÖn s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy nhãm nghiªn cøu khoa häc ®Ò ra biÖn ph©n lo¹i r¸c th¶i nh­ sau R¸c th¶i ®­îc ph©n lo¹i lµm 3 lo¹i trong ®ã cã lo¹i r¸c th¶i t¸i chÕ ®­îc, lo¹i r¸c th¶i kh«ng t¸i chÕ ®­îc cã kh¶ n¨ng ch¸y, vµ lo¹i r¸c th¶i cã thÓ ph©n hñy 1 c¸ch dÔ dµng. §ång thêi r¸c th¶I ®­îc chia ra lµm 2 nhãm, nhãm r¸c th¶i h÷u c¬ lµ lo¹i r¸c th¶i Cã thÓ ph©n hñy 1 c¸ch dÔ dµng vµ cã thÓ tËn dông ®Ó s¶n xuÊt ph©n bãn nh­ thøc ¨n thõa , b· trÌ , ……, vµ nhãm r¸c th¶i v« c¬ c¬ lµ lo¹i r¸c th¶i khã ph©n hñy vµ khã t¸i chÕ nh­ nhùa, tói nilon, c¸c vôn nhùa t¸i chÕ……..Theo c¸ch ph©n lo¹i ®ã th× mçi hé gia ®×nh hay c¸c c¬ së s¶n xuÊt sÏ ®­îc tiÕn hµnh theo c¸c ph­¬ng ¸n sau. + §Çu tiªn mçi hé gia ®×nh sÏ ph¶i tù mua tói nilon hay c¸c bao t¶i ®Ó ®ùng c¸c r¸c th¶i ( c¸c b¶o t¶i ®Ó ®ùng c¸c lo¹i vá tói nilon). ViÖc mµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt hay c¸c hé gia ®×nh ph¶i tù mua c¸c tói nilon hay b¶o ®Ó ®ùng c¸c r¸c th¶I th× sÏ h¹n chÕ ®­îc viÖc s¶ r¸c cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt ra ngoµi m«i tr­êng. Bëi v× lý do nÕu c¸c c¬ së s¶n xuÊt cµng th¶i nhiÒu r¸c ra ngoµi m«i tr­êng th× hä cµng ph¶i mua nhiÒu tói ®Ó ®ùng r¸c th¶i nhiÒu h¬n. §©y chÝnh lµ tÝnh kh¶ thi trong ph­¬ng ¸n.Tuy nhiªn ë ®©y cÇn cã sù h­íng dÉn chÆt chÏ cña c¸c c¸n bé qu¶n lý hay viÖc gi¸m s¸t cña c¸c c¬ quan choc n¨ng hay cña nh÷ng ng­êi phô tr¸ch vÊn ®Ò ph©n laoij r¸c th¶i cña c¸c Hé gia ®×nh trong viÖc h­íng dÉn hä ph©n biÖt c¸c lo¹i r¸c th¶i v« c¬ vµ h÷u c¬ còng nh­ viÖc xö lý nghiªm minh c¸c hé s¶n xuÊt kh«ng thùc hiÖn ®óng viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i ®óng.§Çu tiªn lµ khiÓn tr¸ch, sau ®ã sÏ lµ ph¹t tiÒn ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kh«ng tu©n thñ ®óng.Ph­¬ng ¸n nµy ®Ò cao tÝnh tù gi¸c cña ng­êi d©n trong viÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i r¸c th¶I ®óng quy ®Þnh, v× vËy c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®çi víi ng­êi d©n trong viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶I lµ v« cïng quan träng. + Sau khi ng­êi d©n thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i r¸c t¹i chÝnh c¬ së s¶n xuÊt cña m×nh th× sau ®ã r¸c th¶I sÏ ®­îc tËp kÕt t¹i 1 khu vùc chung, ë ®ã sÏ quy ®Þnh râ khu ®ùng r¸c th¶i h÷u c¬ vµ khu ®ùng r¸c th¶i v« c¬ o.CÇn ph¶I lùa trän ®Þa ®iÓm tËp kªt r¸c th¶i lµ khu vùc thuËn lîi cho giao th«ng, cã kh«ng gian réng r·i vµ c¸ch xa khu d©n c­ sèng,……Sau khi r¸c th¶i ®­îc tËp kÕt t¹i ®Þa ®iÓm ®ã th× nã sÏ ®­îc « t« ph©n lo¹i r¸c th¶I ®Õn kiÓm tra vµ thu gom. §çi víi lo¹i r¸c th¶i h÷u c¬ cã thÓ t¸I chÕ ®­îc th× nã sÏ ®­îc vËn chuyÓn ®Õn nhµ m¸y s¶n xuÊt ph©n bãn gÇn nhÊt. Cßn ®èi víi c¸c lo¹i r¸c v« c¬ kh«ng thÓ t¸i chÕ ®­îc, khã ph©n hñy sÏ ®­îc « t« v¹n chuyÓn ®Õn n¬i xö lý r¸c th¶i gÇn nhÊt vµ ch«n xuèng ®Êt. Cßn ®èi víi c¸c lo¹i r¸c th¶i cã thÓ tËn dông lµm nguån nguyªn luyÖn cho viÖc t¸I chÕ th× sÏ ®­îc c¸c hé gia d×nh thu gom vµ b¸n l¹i cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt, lÊy thu nhËp . + Trong viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i nµy th× c¸c hé gia ®×nh sÏ kh«ng ph¶i mÊt tiÒn cho viÖc thu gom r¸c th¶i vµ xö lýr¸c th¶I mµ thay vµo ®ã c¸c c¬ së s¶n xuÊt sÏ ph¶i mÊt tiÒn mua bao t¶i ni l«ng ®Ó ®ùng r¸c th¶i cu¶ m×nh. + §èi víi biÖn ph¸p ph©n lo¹i r¸c th¶I nµy th× cÇn ph¶i cã ®éi ngò chuyªn tr¸ch trong viÖc ®¶m b¶o gi¶I ph¸p ®­îc thùc hiÖn 1 c¸ch cã hiÖu qu¶ ®ã lµ: cÇn cã ®éi ngò h­íng dÉn cho ng­êi d©n trong viÖc thùc hiÖn ph©n lo¹i r¸c th¶i ®óng lo¹i tÝnh to¸n l­îng r¸c th¶i mµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt th¶i ra trong 1 ngµy ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch vµ ph©n bè thêi gian thu gom r¸c th¶I hîp lý, hiÖu qu¶ vµ tr¸nh ®­îc t×nh tr¹ng ïn t¾c r¸c hay l­îng r¸c th¶I tån ®äng lín ®Ò cao vai trß nhËn thøc cña ng­êi d©n trong viÖc thùc hiÖn nghiªm chØnh viÖc ph©n lo¹i r¸c th¶I dóng thêi ®iÓm vµ ®óng n¬I quy ®Þnh , v× vËy c«ng t¸c tuyªn truyÒn h­íng dÉn cho ng­êi d©n lµ v« cïng quan träng Xö lý nghiªm minh c¸c tr­êng hîp vi ph¹m quy ®Þnh, hay o chÊp hµnh trong c¸c tr­êng hîp tõ c¶nh c¸o ®Õn ph¹t tiÒn R¸c th¶i sau khi ®­îc tËp kÕt vµ thu gom cÇn ®­îc t©n dông vµ theo ®óng quy tr×nh thùc hiÖn ViÖc ph©n lo¹i r¸c th¶i ë lµng nghÒ triÒu khóc cã ý nghÜa v« cïng quan träng v× t×nh tr¹ng r¸c th¶I g©y « nhiÔm m«I tr­êng ¶nh h­ëng ®Õn ®êi sèng cña c¸c hé gia ®×nh d©n c­ xung quanh c¸c khu vùc s¶n xuÊt, v× vËy ph©n lo¹i r¸c kh«ng chØ h¹n chÕ tèi thiÓu l­îng r¸c thaØ ra ngoµi m«i tr­êng mµ cßn gióp tËn dông nguån r¸c th¶i, c¶I thiÖn m«I tr­êng sèng cho d©n c­ …. 2: HÖ thèng thu gom r¸c th¶i a, ph­¬ng ph¸p -Nghiªn cø­ hÖ thèng thu gom, trung chuyÓn, vËn t¶I ®ang ®­îc sö dông hiÖu qu¶ trªn thÕ giíi. - thu thËp th«ng tin vÒ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong lµng nghÒ ®Ó biÕt l­îng r¸c ph¸t sinh hµng ngµy - T×m hiÓu th«ng tin vÒ quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l­íi giao th«ng ®­êng bé lµm c¬ së d÷ liÖu nghiªn cøu, lùa chän tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn thÝch hîp b»ng c¸ch ®Ò ra c¸c tiªu chÝ,ph©n tÝch ®¸nh ra ®Ó chän ra ph­¬ng ¸n phï hîp nhÊt. b, néi dung X©y dùng ®­îc mét hÖ thèng thu gom, vËn chuyÓn ch¸t th¶i cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt ë lµng nghÒ 1 c¸ch hiÖu qu¶, phï hîp ®iÒu kiÖn thùc tÕ, tÝnh kh¶ thi cao, thiÕt kÕ trªn c¬ së khoa häc, ®óng ph¸p quy, ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh m«I tr­êng nh»m thu gom t¸ch biÖt c¸c lo¹i r¸c v«c¬, h÷u c¬, r¸c th¶I ®éc h¹i ë c¬ së s¶n xuÊt, vËn chuyÓn theo lé tr×nh thÝch hîp vÒ c¸c khu xö lý ®Ó phôc vô tèt nhÊt cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt th¶I cña thµnh phè. Nh÷ng c«ng viÖc cÇn lµm: + Thu gom vµ ph©n lo¹i r¸c t¹i nguån + X©y dùng ®éi ngò thu gom chuyªn nghiÖp + Xö lý t¹i chç r¸c th¶I h÷u c¬ + Chän ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn phï hîp c, quy tr×nh thùc hiÖn - Ph©n lo¹i r¸c t¹i nguån Dùa vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ ta ph©n lo¹i r¸c cña lµng nghÒ thµnh 3 lo¹i: + R¸c v« c¬ ( kim lo¹i, sµnh sø, thñy tinh…) + R¸c h÷u c¬ ( rau cñ, thøc ¨n..) + R¸c th¶i nilon, bao bi s¶n phÈm( r¸c th¶i chÝnh cña lµng nghÒ, chiÕm sè l­îng rÊt lín) §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ph©n lo¹i r¸c, ta thùc hiÖn c«ng viÖc thu gom r¸c b½ng c¸ch sö dông thïng r¸c chuyªn dông: + Trang bÞ cho mçi c¬ së s¶n xuÊt, hé gia ®×nh mçi hé 2 thïng r¸c: mét thïng chøa r¸c v« c¬, mét thïng chøa r¸c h­uc c¬. + §Æt thïng r¸c hai ng¨n hoÆc 2 thïng r¸c cã mµu s¾c riªng biÖt ë nh÷ng n¬i c«ng céng ( mµu xanh ®ùng r¸c h÷u c¬, mµu vµng ®ùng r¸c v« c¬) + §èi víi r¸c lµ bao b× s¶n phÈm: yªu cÇu c¸c c¬ së s¶n xuÊt tù thu gom, ®ãng vµo bao ®Ó gän gµng, ®óng n¬i quy ®Þnh. d, X©y dùng ®éi ngò thu gom r¸c th¶i chuyªn nghiÖp X©y dùng ®éi ngò thu gom ®­îc ®µo t¹o c¬ b¶n vÒ thu gom r¸c, ph©n lo¹i r¸c ®¶m b¶o vÖ sinh. §éi ngò thu gom cÇn ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c phiªn tiÖn b¶o hé c¸ nh©n. NhiÖm vô: tiÕn hµnh ph©n lo¹i r¸c v« c¬ thµnh 2 lo¹i: r¸c th¶i ph©n huû ®­îc , r¸c th¶i kh«ng ph©n huû ®­îc,r¸c th¶i ®éc h¹i ®­a vÒ n¬I tËp kÕt r¸c, thu håi c¸c chÊt t¸i chÕ , xö lý t¹i chç r¸c h÷u c¬. e , Xö lý t¹i chç r¸c th¶i h÷u c¬ R¸c th¶I h÷u c¬ lµ r¸c th¶i cã thÓ tù ph©n huû dÔ dµng mµ kh«ng cÇn qua xö lý b»ng c¸c biÖn ph¸p khoa häc. §èi víi r¸c th¶I h÷u c¬ ta chØ cÇn tiÕn hµnh ch«n lÊp an toµn ®Ó kh«ng g©y « nhiÔm m«i tr­êng. Sau mét thêi gian ch«n lÊp cã thÓ dïng r¸c th¶I h÷u c¬ lµm ph©n bãn cho c©y trång. C«ng viÖc cña ®éi ngò thu gom lµ tËp kÕt r¸c th¶I h÷u c¬ , t×m vÞ trÝ phï hîp ®Ó ch«n lÊp r¸c : xa khu d©n c­, kh«ng gÇn nguån n­íc, ch«n r¸c ®óng kü thuËt, ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ d, Chän ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn phï hîp TiÕn hµnh thu gom r¸c b»ng xe r¸c 2 ng¨n hoÆc 2 xe riªng biÖt víi tõng lo¹i r¸c ®­a vÒ n¬i tËp kÕt. Ph­¬ng tiÖn chuyªn chë ta cã thÓ chän xe vËn chuyÓn cã träng t¶i kho¶ng 6 ®Õn 8 tÊn ®Ó ph¸t huy c¸c ­u ®iÓm: + VËn chuyÓn ®­îc khèi l­îng r¸c lín + Gi¶m sè l­îng xe ®Ó giÈm chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ b¶o tr×… + Phï hîp víi ®iÒu kiÖn giao th«ng cña lµng nghÒ Xe vËn chuyÓn ph¶I ®¶m b¶o c¸c tiªu chÝ : + ThiÕt kÕ ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn chÊt l­îng + Thïng chøa r¸c kÝn, kh«ng bay mïi hay r¬I v·I däc ®­êng + Phï hîp víi tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn + nÕu sö dông xe r¸c 2 ng¨n ph¶i ®¶m b¶o c¸c ng¨n kh«ng tiÕp xóc víi nhau. Chän tuyÕn ®­êng vËn chuyÓn thÝch hîp, phï hîp víi hiÖn tr¹ng ph¸t triÓn m¹ng l­íi giao th«ng ®­êng bé: ®i theo trôc lé Ýt tËp trung d©n c­,tr¸nh b¨ng qua trung t©m thµnh phè, n¬i cã tr­êng häc, bÖnh viÖn, h¹n chÕ b¨ng cÇu, v­ît s«ng. 3, quản lý chất thải rắn Hoạt động quản lý chất thải rắn bao gồm các hoạt động quy hoạch quản lý, đầu tư xây dựng cơ sở quản lý chất thải rắn, các hoạt động phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động có hại đối với môi trường và sức khoẻ con người. a, hoạt động quản lý chất thải rắn đang được thực hiện tại làng nghề Hoạt động quy hoạch quản lý ( Ưu điểm: + Triển khai dự án cụm công nghiệp Tân Triều (10 ha) để quy hoạch các cơ sở sản xuất nhằm cải thiện môi trường.Tập trung các cơ sở sản xuất, Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, giám sát, xử lý ô nhiễm. Tránh sản xuất nhỏ lẻ và tự phát gây tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. + Xử phạt hành chính đối với những hộ xả thải bừa bãi và gây tiếng ồn quá lớn, đã Hạn chế việc các hộ xả thải bừa bãi và gây tiếng ồn quá lớn, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường. Nhược điểm: + Cụm công nghiệp mới chỉ đáp ứng 13% nhu cầu do các cơ sở sản xuất chủ yếu mang tính chất nhỏ lẻ, không đủ điều kiện kinh tế để vào cụm công nghiệp. + Đây là nghề sản xuất chủ đạo và chủ yếu là các hộ nhỏ lẻ nên gặp khó khăn trong vấn đề xử phạt hành chính Triển khai thu gom rác thải, lưu trữ, vận truyển Ưu điểm: Xã cũng chú ý đến vấn đề môi trường bằng việc thành lập đội thu gom rác, 7 chị em thôn Triều Khúc, 5 chị em thôn Ninh Xá, đã thu gom được một lượng rác thải, đã quy định nơi đổ tại đầu làng, Đồng thời ký hợp động vận chuyển rác với Cty môi trường Thăng Long chở ra bãi rác Nam Sơn. Nhược điểm: Số lượng rác thải quá lớn trong khi công tác thu gom chỉ tiến hành trên quy mô nhỏ nên không đáp ứng được nhu cầu đặt ra, bãi rác thải chưa được xây dựng quy hoạch rõ dàng gây ra tình trạng đổ rác bừa bãi, ý thức của người dân chưa cao xả thải một cách bừa bãi gây cho việc thu gom rất khó khăn, rất nhiều hộ dân thu mua rác thải y tế, rác thải độc hại để tái chế Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động. Ưu điểm: Đã trang bị một số trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động như găng tay , khẩu trang, giầy. Một số cơ sở sản xuất lớn có trang bị bình chữa cháy. Nhược điểm: Trang thiết bị bảo hộ lao động không đầy đủ và không đúng chủng loại. Chủ các cơ sở sản xuất quản lý chưa chặt chẽ và người lao động không tự giác sử dụng các trang thiết bị bảo hộ. Người lao động chưa được trang bị các kiến thức về xử lý sự cố cháy nổ và cách sử dụng bình chữa cháy. Số lượng bình chữa cháy rất ít và chất lượng chưa cao. Tái chế và xử lý chất thải. ( Ưu điểm : + có nhiều cơ sở tái chế nhựa thuận lợi cho việc tái chế + nghề truyền thống kinh nghiệm được truyền từ đời trước sang đời sau + đã có công ty sản xuất sản phẩm nhựa tại làng + công nghệ tái chế nhựa đơn giản ( nhược điểm: + làng nghề thu gom rất nhiều rác thải từ mọi nơi về, trongĐó có rất nhiều loại rác thải độc hại, lượng nilon của làng thải ra quá nhiều mà số hộ tái chế nilon thì ít. b, phương án quản lý chất thải rắn quy hoạch quản lý chất thải chất thải rắn: + cần xây dựng nhiều khu công nghiệp tại làng nghề + tiến hành thu phí và sử phạt đối với những hộ dân xả thải nhiều + khoanh khu đổ rác bắt buộc + Tăng cường công tác giáo dục truyền thông. Nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân và chủ các cơ sở sản xuất. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã với nội dung bảo vệ môi trường và phát tờ rơi hướng dẫn nhân dân cách thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. Tổ chức hàng chục hội nghị tuyên truyền cho nhân dân hiểu ý nghĩa của việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. Các đoàn thể MTTQ, Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến Binh, Đoàn Thanh Niên cũng trực tiếp tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ để làm thay đổi nhận thức của người dân và tạo thói quen phân loại rác thải sinh hoạt và sản xuất. Đây chính là hình thức xã hội hóa công tác thu gom, phân loại và xử lý rác thải trong cộng đồng. + Tổ chức các buổi tập huấn nhằm mục đích hướng dẫn các cán bộ thu gom rác của địa phương cách thu gom rác đã được phân loại và các biện pháp đảm bảo vệ sinh; tập huấn cho các tuyên truyền viên cách thức tuyên truyền cho người dân; hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng bản cam kết của các địa phương về việc quản lý rác thải (trong đó xác định rõ trách nhiệm của các xã, các trưởng thôn và lãnh đạo các cơ quan đoàn thể địa phương). về quy trình tập huấn; quy trình kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn người dân phân loại rác; quy trình kiểm tra người làm rác dân lập thu gom, lưu trữ , vận chuyển rác thải + tiến hành phân loại rác thải: rác thải hữu cơ và rác thải vô cơ, rác thải có thể tái chế được và có thể đốt được. + tăng cường đội thu gom rác thải + mỗi hộ dân phải ít nhất có 2 thùng rác để phân loại rác thải + các cơ sở không thu mua rác thải độc hại để tái chế ; rác thải y tế, can lọ nhựa hóa chất, bình ắc quy…. + các cơ sở phải phân loại rác thải sắp đặt gọn gàng, không được chứa đựng rác thải trong nhà và để ngoài cổng ngõ + làm thùng rác công cộng trong làng : tại chợ, các hàng quán… + xây dựng khu chứa rác thải phân chia thành từng khu: khu đổ rác thải sinh hoạt, khu đổ rác thải xây dựng, rác thải công nghiệp + Cung cấp thùng rác, trang bị xe đẩy rác, phương tiện chuyên chở. + Quy hoạch bãi chôn lấp rác thải hợp tiêu chuẩn vệ sinh. + cần có một hệ thống ngăn không cho các hạt nhựa chảy theo dòng chảy làm tắc cống dẫn nước của làng tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn + tận dụng chất thải tới mức tối đa + tái chế chất thải phải phân loại chất thải trước khi tái chế: Những chất thải gây lây truyền bệnh và chất thải độc hại phải xử lý trước khi tái chế + cải thiện công nghệ tái chế nhựa + tăng cơ sở tái chế túi nilon hơn 5, đánh giá hiệu quả kinh tế trong mấy năm gần đây kinh tế phát triển đi kèm theo đó là sự ô nhiễm môi trường trầm trọng .chính vì thế việc đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường là rất cần thiết và cấp bách, nhóm nghiên cứu đã đề ra giải pháp phân loại rác đểu là 1 biện pháp thiết thực là vì Để quá trình xử lý rác thải hiệu quả, chúng ta cần giải quyết tốt3vần đề sau: Thứ nhất, phân loại rác triệt để. Thứ hai, các chất hữu cơ trong rác thải phải được xử lý bằng các chủng vi sinh vật hữu hiệu và an toàn, tạo những sản phẩm phân hữu cơ giàu mùn, giúp dần thay thế được lượng phân hóa học Nhà nước phải nhập khẩu ngày càng nhiều, phá vỡ sự cân bằng vật chất (nitrogen, phospho, khoáng vi lượng) trong đất. Thứ ba, tái chế toàn bộ chấtdẻo và phần lớn CTR, mở đường cho sản xuấtsạch hơn và phát triển bền vững. Qua ba yếu tố trênđây, ngoài hai yếu tố sau nghiêng về khía cạnh kỹ thuật, yếu tố đầu tiên cho thấy tầm quan trọng của phân loại rác, trong đó, việc phân loại rác tạimỗi gia đình đóng vai trò rất quan trọng + nhược điểm do không phân loại rác tại nhà Do rác bị bới móc nhiều lần bởi những người thu gom và nhặt rác nên dễ rơi vãi xuốngđường làm mất vệ sinh, gây mùi hôi thối và mất mỹ quan đô thị. -Những người thu gom và nhặt rác tiếp xúc trực tiếp với lượng rác lớn và đã bắt đầu phân hủy nên khả năng nhiễm các bệnh truyền nhiễm cao. - Gây trở ngại cho các công đoạn xử lý tiếp theo - Phân loại một khối lượng rác lớn và tập trung sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật, vận hành và khó đảm bảo vệ sinh. - Nếu sản xuất phân hữu cơ thì phân có chất lượng thấp vì lẫn nhiều tạp chất khó phân hủy vàđộc hại, thậm chí hệ thống thiết bị không thể vận hành được. - Nếu thu hồi và tái chế thì do thành phần có giá trị bị bẩn bởi rác hữu cơ và nước rác nên phải áp dụng công đoạn làm sạch, chính côngđoạn này tạo ra chất thải và nếu xử lý sẽ rất tốn kém làm tăng giá thành sản phẩm tái sinh. + Ưu điểm: giúp cho việc quản lý rác tốt hơn,hạn chế sự ô nhiễm môi trường do rác Góp phần cải thiện môi trường đô thị Phân loại rác sẽ làm giảm được chi phí xử lý rác. a, Cơ sở và hiệu quả Quản lý tốt nguồn chất thải và tái sử dụng hiệu quả chúng đang là một hướng đi thích hợp nhằm giảm thiểu tối đa lượng chất thải đang ngày càng gia tăng ở làng nghề. Phương pháp phân loại rác thải tại nguồn nếu được thực hiện tốt sẽ giảm chi phí, tạo thuận lợi cho quá trình quản lý, xử lý, tái chế, giúp phát huy tối đa hiệu quả cảu việc xử lý rác thải tập trung, tạo một nguồn năng lượng đáng kể an toàn, kinh tế thay thế nguyên liệu hóa thạch và làm giảm tác động tới môi trường. Ngoài ra có thể chế biến rác thải ngay tại nguồn để giảm thiểu rác thải phải chuyên chở đến bãi chôn lấp, tiết kiệm kinh phí, tiết kiệm tài nguyên đất, kéo dài tuổi thọ các bãi chôn lấp, tận dụng được chất thải, đem lại lợi ích kinh tế, gắn với bảo vệ môi trường. b, Quy trình thực hiện Phân loại hai loại rác vô cơ (kim loại, sành sứ, nilon,…) và hữu cơ ( rau, củ, thức ăn thừa,…) ngay tại nguồn. Mỗi cơ sở sản xuất hoặc hộ gia đình cần trang bị hai thùng rác: một thùng chứa rác vô cơ và một thùng chứa rác hữu cơ. Cần có thùng rác hai ngăn hoặc hai thùng rác với màu sắc riêng biệt tại những nơi công cộng ( màu xanh đựng rác hữu cơ và màu vàng đựng rác vô cơ). Hệ thống thu gom Xây dựng đội ngũ thu gom được đào tạo cơ bản về cách thu gom rác đã được phân loại và các biện pháp đảm bảo vệ sinh. Nhân viên thu gom cần được trang bị đầy đủ quần áo bảo hộ lao động. Nhân viên có nhiệm vụ phân loại rác sơ bộ, thu hồi các chất tái chế. Tiến hành thu gom bằng xe hai ngăn hoặc hai xe riêng biệt với từng loại rác và đưa về khu tập kết tạm thời. Xử lý rác thải Rác hữu cơ sau khi được phân loại sẽ được mang đến nhà máy sản xuất phân hữu cơ hoặc xây dựng hầm biogas. Vận chuyển rác vô cơ từ khu tập kết tạm thời đến bãi chôn lấp bằng xe cơ giới. Với các loại rác có thể tái chế, tiến hành vận chuyển đến các cơ sở sản xuất để sản xuất. c, Các vấn đề liên quan Cách xây dựng hầm biogas đơn giản Đáy hầm: Được xây như đáy bể chứa nước gia đình mà nông dân vẫn làm, hoặc đổ đan có độ dày 5- 6cm. Bốn bức tường xung quanh: Được xây dựng bằng gạch ống, trộn hồ với tỉ lệ 1 xi măng /3- 4 cát. Sau đó phải tráng một lớp hồ (với tỉ lệ xi măng và cát như trên) để tăng độ bền của hầm ủ phân. Gờ đắp bằng xi măng (còn gọi bắt con lươn xung quanh thân hầm) : Làm điểm tựa để gắn bọc nilon (PE) vào xung quanh thành hầm. Kích thước rộng 3-4km, dày 1- 1,5cm. Vị trí cách miệng hầm 0,6cm. Bọc nilon (gắn trùm phía trên): Mục đích là để giữ gas được toàn vẹn, an toàn và không bị thất thoát. Không phải chi một khoản tiền lớn để thiết kế xây dựng một nắp hầm kiên cố, công phu. Trong thực tế không ít những hầm biogas xây kiên cố, tốn kém nhưng vẫn bị rạn nứt, phải gia cố lại hoặc đập bỏ. Kích thước phụ thuộc vào kích thước hầm ủ đã xây của từng gia đình. Vị trí gắn bọc vào sát gờ xi măng được đắp xung quanh hầm biogas. Cách gắn bọc: Dùng đinh thép (dài 2cm) để đóng ép bọc nilon vào sát thành hầm, khoảng cách đinh đóng cách nhau khoảng 0, 5m. Sau đó trát một lớp hồ dày 1- 1, 5cm nối tiếp phía trên gờ xi măng, để phủ kín toàn bộ các vết đinh vừa mới đóng, đồng thời giúp bọc nilon được gắn chắc hơn. Cách gắn bọc nilon này giống như giăng mùng mà phía dưới mùng được dắt vào dưới chiếu. Lưu ý: Phải để trống một góc hầm khoảng thân người chui lọt, để lên xuống và hút cặn lắng ở đáy hầm khi cần thiết. Chỗ bọc nilon này phải túm lại và treo vào đó một cục gạch nhỏ để nhấn chìm vào trong nước phân của hầm và đảm bảo hầm kín tuyệt đối, gas sẽ không thoát lên được. Phải đục lỗ thoát gas ngay từ khi gắn bọc vào thành hầm xong. Mặt trên của hầm (nắp hầm): Để bảo vệ bọc nilon phía trong hầm, là các tấm đan gắn bình thường, không cần phải xây công phu tốn kém và được sử dụng làm nền chuồng nuôi heo... Ngoài ra, hệ thống phụ gồm 4 phần: bể lắng đất, các ống nhựa đầu vào phân, ống nhựa đầu ra phân và lỗ thoát gas. Cách thức chế biến rác thải hữu cơ tại hộ gia đình Đối với những hộ gia đình muốn chế biến rác hữu cơ tại nguồn, biện pháp thực hiện như sau: Đào 2 đến 3 hố liền nhau vói dung tích khoảng 1m3/ hố. Làm mái lá hay mái tôn dạng đơn giản để che mưa, nắng cho các hố lưu chứa rác thải làm phân bón. Bở rác hữu cơ, phân chuồng (nếu có) trộn với rác và men vi sinh, tro trấu, sẽ tạo thành phân hữu cơ vi sinh có chất lượng cao. Đối với phân rác có thể dùng đất bùn đắp bao xung quanh như hình quả đồi. Cho chế phẩm sinh học có tác dụng kích hoạt phân hủy nhanh các chất hữu cơ. Bỏ tro trấu rải lên trên một lớp mỏng khoảng 2 - 5cm lên phía trên, đậy nắp, để gọn ở góc nhà hoặc một nơi thích hợp, tránh bị nước mưa chảy vào. Hàng ngày cho tiếp tục bổ sung rác hữu cơ, men vi sinh và tro trấu, tập trung trong vòng 1 tuần. Khi gần đầy xô thứ nhất sẽ chuyển sang xô thứ hai. Chú ý tìm vị trí để xô cho thích hợp. Rác hữu cơ phân hủy trở thành phân vi sinh sau 20 - 25 ngày. Lấy phân rác ra để bón cho các loại cây trồng. Trong quá trình ủ phân rác sẽ tạo ra khí gas. Đối với các hố trát bùn đất như ủ phân chuồng, khí gas xuất hiện, vỏ bùn sẽ tự nứt thành từng kẽ để khí thoát ra ngoài. Đối với các xô thùng nhựa để chứa rác, khí gas xuất hiện sau khoảng 1 tuần, nên khi mở nắp thùng, cần đeo khẩu trang hoặc không đậy nắp quá kỹ. Lượng khí thoát ra không nhiều, nên mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường không đáng kể. PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM Để có cơ sở khoa học giúp chúng tôi thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học về thực trạng sản xuất tái chế nhựa tái chế và vấn đề an toàn lao động vệ sinh môi trường tại làng Triều Khúc – Tân Triều – Thanh Trì – Hà Nội, rất mong anh (chị) vui lòng trả lời những câu hỏi sau bằng cách đánh dấu (X) vào ô □ tương ứng với câu trả lời được lựa chọn. Xin anh (chị) vui lòng cho biết cơ sở anh (chị) đang làm việc sản xuất loại sản phẩm nào? Thu mua phế liệu và làm phôi Làm phôi Làm sản phẩm Làm phôi và làm sản phẩm Anh chị vui lòng cho biết trình độ học vấn của anh (chị)? Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Khác (……………………………………….) Thâm niên làm việc của anh (chị)? Dưới 1 năm Từ 1 – 3 năm Từ 3 – 5 năm Từ 5 – 7 năm Trên 7 năm Xin anh (chị) cho biết hình thức hợp đồng làm việc của anh (chị)? Hợp đồng miệng Hợp đồng bằng văn bản Hợp đồng dưới 1 năm Hợp đồng từ 1 – 3 năm Hợp đồng dài hạn Thời gian làm việc trong ngày của anh (chị)? 7 tiếng 8 tiếng 9 tiếng 10 tiếng Trên 10 tiếng Anh (chị) đánh giá như thế nào về môi trường nơi làm việc? Cụ thể: Yếu tố Đánh giá  Nhiệt độ Dễ chịu Bình trường Nóng Rất nóng  Tiếng ồn Dễ chịu Bình thường Ồn Rất ồn  Độ bụi Dễ chịu Bình thường Ồn Rất ồn  Cường độ ánh sáng Ban ngày Đảm bảo Chưa đảm bảo Ban đêm Đảm bảo Chưa đảm bảo  Hơi khí độc Ít, không gây khó chịu Nhiều, không gây khó chiu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docThuc trang moi truong lao dong tai lang trieu khuc thanh tri ha noi.doc