Thực trạng về kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền

Lời nói đầu 1 Phần I: Đặc điểm chung của Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 3 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 3 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 4 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền: 4 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 6 4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 6 4.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 8 Phần II: Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 11 1. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 11 1.1 Thủ tục, chứng từ hạch toán 11 1.2 Tài khoản sử dụng 12 1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu 14 1.4 Hệ thống Tài khoản kế toán Công ty sử dụng 17 1.5 Tổ chức Hệ thống sổ kế toán tại Công ty 18 1.6 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty 20 1.7 Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 21 1.7.1 Một số quy tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 21 1.7.1.1 Một số quy tắc hạch toán tiền lương 21 1.7.1.2 Một số quy tắc hạch toán các khoản trích theo lương 23 1.7.1.2. 1 Phiếu nghỉ hưởng BHXH 23 1.7.1.2.2 Bảng thanh toán BHXH 23 1.7.2 Cách tính tiền lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 25 1.7.3 Cách tính và trích lập Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, KPCĐ 26 1.7.3.1 Cách tính 26 1.7.3.2 Cách trích lập Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, KPCĐ 27 1.7.3.2.1 Quỹ BHXH 27 1.7.3.2.2 Quỹ BHYT: 28 1.7.3.2.3 Kinh phí công đoàn: 28 2. Thực tế công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 28 2.1 Các chứng từ có liên quan đến việc tính lương 28 2.2. Các nghiệp vụ hạch toán tiền lương ở Công ty 34 3. Thực tế kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 37 3.1 Phương pháp trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty: 37 3.2. Các nghiệp vụ trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ: 39 4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty: 47 4.1. Chứng từ 47 4.1.1 Phiếu nghỉ hưởng BHXH 47 4.1.2 Bảng thanh toán BHXH: 49 4.2. Các nghiệp vụ hạch toán BHXH trả thay lương 51 Phần III: Nhận xét và kết luận 60 1. Nhận xét 60 1.1 Nhận xét chung về công tác tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty 60 1.2 So sánh phương pháp kế toán của đơn vị với phương pháp kế toán theo chế độ hiện hành . 60 1.2.1 Ưu điểm: 60 1.2.2 Nhược điểm: 61 2. Kết luận 62

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng về kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thực trạng về kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền Đề cương đề tài mã số:10681 MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần I: Đặc điểm chung của Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 3 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 3 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty 4 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền: 4 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 6 4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 6 4.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 8 Phần II: Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 11 1. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 11 1.1 Thủ tục, chứng từ hạch toán 11 1.2 Tài khoản sử dụng 12 1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu 14 1.4 Hệ thống Tài khoản kế toán Công ty sử dụng 17 1.5 Tổ chức Hệ thống sổ kế toán tại Công ty 18 1.6 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty 20 1.7 Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 21 1.7.1 Một số quy tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 21 1.7.1.1 Một số quy tắc hạch toán tiền lương 21 1.7.1.2 Một số quy tắc hạch toán các khoản trích theo lương 23 1.7.1.2. 1 Phiếu nghỉ hưởng BHXH 23 1.7.1.2.2 Bảng thanh toán BHXH 23 1.7.2 Cách tính tiền lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 25 1.7.3 Cách tính và trích lập Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, KPCĐ 26 1.7.3.1 Cách tính 26 1.7.3.2 Cách trích lập Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, KPCĐ 27 1.7.3.2.1 Quỹ BHXH 27 1.7.3.2.2 Quỹ BHYT: 28 1.7.3.2.3 Kinh phí công đoàn: 28 2. Thực tế công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 28 2.1 Các chứng từ có liên quan đến việc tính lương 28 2.2. Các nghiệp vụ hạch toán tiền lương ở Công ty 34 3. Thực tế kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền 37 3.1 Phương pháp trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty: 37 3.2. Các nghiệp vụ trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ: 39 4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty: 47 4.1. Chứng từ 47 4.1.1 Phiếu nghỉ hưởng BHXH 47 4.1.2 Bảng thanh toán BHXH: 49 4.2. Các nghiệp vụ hạch toán BHXH trả thay lương 51 Phần III: Nhận xét và kết luận 60 1. Nhận xét 60 1.1 Nhận xét chung về công tác tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty 60 1.2 So sánh phương pháp kế toán của đơn vị với phương pháp kế toán theo chế độ hiện hành . 60 1.2.1 Ưu điểm: 60 1.2.2 Nhược điểm: 61 2. Kết luận 62 Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ. Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Vui lòng truy cập tại đây: (Bấm Ctrl vào link để xem) Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua. Thông tin liên hệ:   Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh) Điện thoại: 043.9911.302 Email: Thuvienluanvan@gmail.com Hệ thống Website:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo thực tập tốt nhiệp kể toán tiền lương công ty xấy dựng huế.doc
Luận văn liên quan