Tiểu luận Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

Tính toán nhu cầu khả năng thanh toán: để tính toán được khả năng thanh toán đòi hỏi phải đánh giá được nhu cầu tiền phải chi và có thể phải chi. Muốn vậy phải dựa vào việc thanh toán nguồn tiền, chi tiết về các nguồn tiền gắn với tài sản Nợ, tài sản Có hiện hành. Ngân hàng phải dự tính khả năng tăng vốn trong cho vay và tiền gửi.

pdf27 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 12/12/2013 | Lượt xem: 1552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Các biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfrui_ro_trong_hoat_dong_ngan_hang_giangblog_com_1519.pdf
Luận văn liên quan