Tiểu luận Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở

Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân, vì dân là vấn đề cấp thiết đang được đặt ra. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi rất lớn việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở ngang tầm với yêu cầu của thời đại, đòi hỏi này có phần đóng góp rất lớn của các chính sách, chế độ đãi ngộ thoả đáng đối với cán bộ xã.

pdf19 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/12/2013 | Lượt xem: 1680 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG …………………… TIỂU LUẬN Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở Đặt vấn đề 2 Quản lý Nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực Nhà nước và sử dụng pháp luật Nhà nước để điều chỉnh hành vi hoạt động của con người trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, do các cơ quan trong bộ máy Nhà nước thực hiện nhằm thoả mãn nhu cầu hợp pháp của con người. Quản lý Nhà nước thực thi quyền hành pháp của Nhà nước, đó sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật của Nhà nước đối với quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người, do các cơ quan trong hệ thống Chính phủ từ Trung ương đến cơ sở tiến hành, để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Nhà nước nhằm duy trì và phát triển mối quan hệ xã hội. Chính vì hoạt động hành chính là hoạt động tổ chức và điều hành để thực hiện quyền lực Nhà nước trong quản lý xã hội. Do vậy nó là hoạt động đa dạng, trung tâm và chủ yếu. Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân do dân và vì dân. Do vậy Nhà nước ta quản lý và điều hành xã hội bằng hệ thống pháp luật, để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện quyền lực Nhà nước chuyên chính với mọi hành vi xâm hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của Tổ quốc và của nhân dân. Hoạt động quản lý Nhà nước diễn ra ở tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh và quốc phòng. Nó được cụ thể hoá thông qua mục tiêu nhiệm vụ, chức năng hoạt động cụ thể của từng cơ quan hành chính Nhà nước, từng cấp, từng ngành. Cơ quan hành chính Nhà nước với quyền hạn thẩm quyền xác được pháp luật quy định, với cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ công chức tương ứng thực hiện chức năng hành pháp trong hoạt động trên các lĩnh vực, các mặt công tác của mình. Với nhận thức Chính quyền cơ sở là bộ phận nòng cốt của hệ thống chính trị ở cơ sở, trực tiếp thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết công việc cụ thể của nhân dân, gắn 3 bó mật thiết với đời sống nhân dân. Năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở tác động trực tiếp đến việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm cho sự ổn định và phát triển của đất nước. Thực tiễn cho thấy, ở đâu chính quyền cơ sở vững mạnh ở đó mọi chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh, quyền làm chủ của nhân dân lao động được phát huy; ở đâu chính quyền cơ sở yếu kém thì ở đó phong trào quần chúng kém phát triển; đời sống kinh tế, văn hoá của nhân dân gặp nhiều khó khăn, trật tự, an ninh không ổn định. Bác Hồ đã từng nói: “Nền tảng của mọi công tác là cấp xã và cấp xã là gần gũi dân nhất, là nền tảng của hành chính. Cấp xã làm được việc thì mọi công việc đều xong xuôi”. Trong thời gian qua, được tiếp thu những kiến thức lý luận từ lớp Bồi dưỡng về Quản lý Hành chính Nhà nước và dưới sự truyền đạt, hướng dẫn tận tình chu đáo của các thầy cô giảng dạy ở trường Chính trị Trần Phú Hà Tĩnh cùng với sự bức xúc của một số cán bộ xã, tôi xin mạnh dạn sử dụng một tình huống "Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở" làm đề tài tiểu luận. Mục đích của đề tài là từ việc phân tích một tình huống giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ cụ thể để vẽ lên những bất hợp lý, đưa ra những kiến nghị giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ cơ sở hoàn thiện hơn. Là một cán bộ công tác tại Sở Tài chính Hà Tĩnh với kinh nghiệm công tác chưa dày, trình độ còn hạn chế và trước một vấn đề tương đối nhạy cảm, bài viết sẽ khó tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, rất mong được sự góp ý của thầy cô Trường Chính trị Trần Phú và các bạn đồng nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn! 4 Phần i: tình huống xảy ra Ngày 21/9/2005 Sở Tài chính nhận được đơn hỏi về chính sách chế độ của ông Nguyễn Tiến X, sinh năm 1950, quê quán xã M. Huyện N, Tỉnh P trú tại xã Y huyện H tỉnh HT - Ông X hiện là chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Y. Đơn của ông trình bày một việc do Bảo hiểm Xã hội tỉnh Huyện H giải quyết như sau: Năm 1968 ông X vào bộ đội tham gia kháng chiến chống Mỹ, đến năm 1975 phục viên về địa phương, năm 1980 đi xây dựng kinh tế mới tại xã Y huyện H tỉnh HT và được Đảng bộ phân công làm cán bộ xã Y với thời gian công tác: Từ tháng 01/1981 đến tháng 5/1984 làm xã đối phó Từ tháng 06/1984 đến tháng 5/1986 là Bí thư đoàn xã Từ tháng 04/1986 đến tháng 5/1987 là Thường trực Đảng uỷ xã Từ tháng 6/1987 đến tháng 12/1989 là Uỷ viên thư ký UBND xã Từ tháng 1/1990 đến tháng 12/1994 là Uỷ viên UBND xã Từ tháng 1/1991 đến tháng 12/1998 là Cán bộ văn phòng UBND xã Từ tháng 1/1999 đến tháng 11/1999 do có sự thay đổi về tuyển chọn 04 chức danh chuyên môn là văn phòng, địa chính, tài chính và tư pháp. Bản thân ông X lúc đó hiện là cán bộ chuyên môn văn phòng, do quá tuổi quy định, xã Y đã cho ông X tạm nghỉ công tác và ông được bầu làm Bí thư chi bộ thôn. Tháng 12/1999 đến nay ông X được bầu làm Chủ tịch HĐND xã Y, khi làm sổ bảo hiểm xã hội cho ông X, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện H không tính thời gian liên tục từ năm 1999 trở về trước cho ông. Ông X cho rằng Bảo hiểm xã hội BHXH huyện H quyết định như vậy là không đúng và 5 đề nghị Bảo hiểm tính thời gian liên tục đóng bảo hiểm xã hội cho ông để bản thân ông không bị thiệt thòi. 6 Phần II: Cơ sở lý luận Ngay từ khi giành được độc lập, thống nhất đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đến chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở để tạo một môi trường thuận lợi cho cán bộ cơ sở yên tâm công tác. Những chính sách quan trọng đã được ban hành trong thời gian này có thể kể đến như: - Quyết định só 130- CP ngày 20/6/1975 về bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã. - Nghị định số 46- CP ngày 23/6/1993 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, chính quyền và kinh phí hoạt động của nước đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn. - Nghị định 50- CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. - Nghị định số 09/1998/NĐ- CP ngày 23/01/1998 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. - Nghị định số 121/2003/NĐ- CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Năm văn bản trên là hệ thống văn bản xương sống quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở từ năm 1975 đến nay. Những văn bản này phần nào thể hiện những cố gắng, nỗ lực của Đảng và Nhà nước ta để cải thiện chính sách cho cán bộ chính quyền cơ sở. Tuy nhiên, do điều kiện lịch sử, kinh tế, xã hội mà những chính sách này ra đời thiếu đồng bộ và tồn tại những bất cập, không khuyến khích cán bộ cơ sở yên tâm công tác . Chính sách cho cán bộ nói chung và chính sách cho cán bộ xã nói riêng là những quy định của Nhà nước nhằm khuyến khích, tạo động lực và môi trường cho cán bộ yên tâm công tác. 7 Tuy nhiên, mỗi thời kỳ khác nhau chính sách phụ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế xã hội nhất định. Khi một chính sách mới ra đời lại có những quy định phủ nhận, thay đổi những quy định ở chính sách trước. Đòi hỏi khi thực hiện giải quyết chúng phải giải quyết dứt điểm kịp thời, tránh dây dưa rất khó giải quyết về sau nhất là khi nó dẫn đến việc thực hiện một chính sách mới thay thế. Phần III: Phân tích xử lý tình huống Sở Tài chính căn cứ đơn của ông X, đã nghiên cứu và tổ chức phối hợp với Phòng tổ chức – lao động huyện H để tìm hiểu nội dung ông X nêu trong đơn, sự việc được xác minh và làm rõ như sau: Ông Nguyễn Tiến X, hiện là chủ tịch HĐND xã Y huyện H, có thời gian công tác làm cán bộ xã Y từ tháng 01/1982 liên tục cho đến tháng 12/1998. Thời gian gián đoạn là từ tháng 01/1999 đến tháng 11/1999 và đến nay giữ chức danh cán bộ chuyên chủ tịch HĐND xã (đây là chức danh được đóng bảo hiểm xã hội) Ông Nguyễn Tiến X được đóng bảo hiểm xã hội nhưng Bảo hiểm xã hội huyện H đã không tính liên tục cho ông thời gian công tác trước đó. Như vậy đòi hỏi trong đơn của ông X là hoàn toàn có cơ sở. *Xác định tình huống: 1- Việc xã Y huyện H đã làm đúng trách nhiệm của bên sử dụng lao động hay chưa? 2- Cơ quan BHXH huyện H không tính thời gian công tác liên tục cho ông X là đúng hay sai? 3- Quyền và lợi ích hợp pháp của ông X có bị xâm phạm hay không? *Phân tích tình huống: * Thời điểm tháng 12/1998 8 Thời điểm này Tỉnh đã tiến hành thực hiện việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ- CP ngày 23/1/1998 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và thông tư liên tịch số 99/TTLT -TCCP- BTC- BLĐTB & XH ngày 19/5/1998 hướng dẫn thi hành Nghị định 09/1998/NĐ- CP. Ngoài tiêu chuẩn về lý lịch, đạo đức và trình độ chuyên môn người được tuyển chọn phải có “đủ sức khoẻ và tuổi đời không quá 35 đối với nữ và không quá 40 đối với nam” theo quy định của thông tư 99 về tiêu chuẩn tuyển chọn và quản lý 4 chức danh chuyên môn. Như vậy lúc này ông X đã 49 tuổi vượt quá độ tuổi so với quy định. Nên xã Y không tiếp tục bố trí ông X làm cán bộ văn phòng nữa là đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó khi không sử dụng ông X nữa thì xã Y phải giải quyết chế độ nghị việc cho ông X theo quy định, trong khi đó thì ông X đã có thời gian công tác liên tục là 17 năm (1/1981 đến 12/1998) tuy nhiên tại sao xã Y không làm thủ tục giải quyết cho ông X chế độ nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng, theo quy định tại Thông tư 99 thì điều kiện được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã khi nghỉ việc là: - Thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên - Khi nghỉ việc nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi. Như vậy, ông X đã thừa số năm công tác nhưng lại thiếu tuổi theo quy định trên, do đó xã Y cũng không giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho ông X là không sai, theo Thông tư còn quy định “Cán bộ xã không đủ điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại khoản 2 phần III của thông tư này thì được hưởng trợ cấp một lần” 9 Cứ mỗi năm đóng BHXH được hưởng một tháng sinh hoạt phí tính theo mức bình quân 5 năm cuối trước khi nghỉ việc kể cả phụ cấp tái cử 5% (nếu có). Cán bộ xã đang công tác nhưng trước ngày 01/01/1998 chưa quy định đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ cũng được cộng số năm công tác để hưởng trợ cấp một lần. Ngoài ra Thông tư còn quy định về chế độ chờ đủ tuổi để hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người có thời gian đóng BHXH đủ 15 năm trở lên. “Trường hợp cán bộ xã khi nghỉ việc, đã có 15 năm đóng BHXH liên tục trở lên nhưng chưa đủ tuổi đời để hưởng trợ cấp hàng tháng, có xác nhận của chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn sau đó UBND xã, phường, thị trấn lập đủ hồ sơ của cán bộ xin chờ gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương quản lý, theo dõi giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng khi đủ điều kiện về tuổi đời”. Trong thời gian chờ để được giải quyết chế độ, nếu được làm việc tiếp thì thời gian cán bộ xã đã làm việc trước đó cộng với thời gian làm việc sau đó để tính hưởng BHXH. Như vậy theo quy định của Thông tư thì khi giải quyết chế độ nghỉ việc cho ông X xã Y phải làm một trong hai cách sau: - Cách 1: Giải quyết cho ông X chế độ nghỉ việc một lần, ông X được hưởng một khoảng tiền bằng 17 năm nhân với mức lương bình quân 5 năm cuối. - Cách 2: Lập đủ hồ sơ của cán bộ xin chờ đủ tuổi để hưởng trợ cấp một lần gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện H với điều kiện ông X phải làm đơn xin tự nguyện chờ giải quyết chế độ phụ cấp hàng tháng có xác nhận của Chủ tịch UBND xã Y. Nhưng trên thực tế thì bản thân ông X đã không làm đơn tự nguyện chờ giải quyết chế độ phụ cấp hàng tháng, nên xã Y không lập hồ sơ đồng thời xã Y cũng không giải quyết cho ông X theo cách 1 (hưởng trợ cấp 1 lần). Do vậy 10 trong danh sách cán bộ xã Y được đóng bảo hiểm xã hội và chờ hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng của huyện H đều không có tên ông X. * Thời điểm tháng 12/1999 Tính đến thời điểm này thì ông X đã qua thời gian giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội là 11 tháng vì chức danh Bí thư chi bộ thôn không được đóng BHXH. Nhưng đồng thời ông X lại được bầu làm Chủ tịch HĐND xã Y theo quy định tại Nghị định 09 thì đây là chức danh được hưởng sinh hoạt phí hàng tháng và có đóng BHXH. Do vậy BHXH huyện H lập sổ mới vì trong danh sách đóng BHXH không có tên ông X và không tính thời gian công tác liên tục của ông X từ tháng 12/1998 trở về trước. *Phân tích nguyên nhân: Thứ nhất: Phải nói đến bản thân ông X, vào thời điểm trước khi Tỉnh thực hiện sắp xếp lại cán bộ xã trong phạm vi toàn Tỉnh theo Nghị định 09 và Thông tư hướng dẫn 99 lúc này ông đang là cán bộ văn phòng, đúng ra ông phải hiểu được việc thực hiện chính sách này, thủ tục cần thiết và các quy định cụ thể để ông còn giải thích cho người liên quan nếu có yêu cầu. Thứ hai: Thuộc về trách nhiệm của xã Y. Nếu xã Y thôi không bố trí ông X làm cán bộ xã nữa mà không nhận được đơn xin chờ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng của ông X, thì phải có trách nhiệm thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho ông X ngay, tránh việc để tồn đọng, dây dưa kéo dài phức tạp về sau. Mặt khác khi xét thấy ông X đã có thời gian đóng BHXH là 17 năm và ông X cũng đã gần đến tuổi về hưu hoặc có khả năng sẽ bố trí ông làm cán bộ xã trong thời gian tới thì xã Y phải hướng dẫn để ông X làm đơn xin chờ giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng và hoàn thiện mọi thủ tục trong hồ sơ gửi cơ quan BHXH huyện. 11 Thứ 3: Hệ thống các văn bản pháp luật quy định chế độ chính sách đối với cán bộ xã. Do tình hình kinh tế xã hội của đất nước nên trong thời gian ngắn khoảng 10 năm mà có đến 4 Nghị định quy định về chế độ chính sách cho cán bộ xã ra đời, do vậy việc thực hiện công tác tổ chức Nhà nước, cơ quan BHXH và trực tiếp cán bộ giải quyết, thực hiện gặp nhiều lúng túng khi thực hiện các Nghị định này vì nó thiếu tính thống nhất và có những thay đổi căn bản. Tại quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 có quy định về mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nam đủ 55 tuổi, nữ 50 tuổi và có thời gian công tác từ 15 trở lên thì đến Nghị định 46/CP ngày 23/6/1993 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, chính quyền và kinh phí hoạt động của các đoàn thẻ nhân dân ở xã, phường, thị trấn thì cán bộ xã phải có thời gian công tác từ 10 năm trở nên mới được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ việc. Nghị định 46 được thực hiện sau 2 năm thì Nghị định 50/CP ngày 26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã phường, thị trấn thay thế Nghị định 46. Nghị định 50 quy định “Kể từ ngày ban hành Nghị định này những cán bộ công tác tại xã từ 5 năm trở lên không bi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, khi nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp này tính theo số năm công tác tại xã, mỗi năm công tác được trợ cấp một tháng, lấy theo mức sinh hoạt phí để hưởng…..” Như vậy Nghị định 50 đã rút xuống thời gian công tác liên tục là 5 năm thì được hưởng trợ cấp một lần thay vì 10 năm như quy định tại nghị định 46. Tuy nhiên vẫn chưa có quy định về chế trợ cấp hàng tháng khi nghỉ việc cho cán bộ xã. Ngày 23/1/1998 Nghị định 09/1998/NĐ- CP ra đời sử đổi bổ sung Nghị định 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối cán bộ xã, phường, thị trấn. 12 Theo Nghị định ngoài việc quy định nâng mức lương sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ xã lên 1 bậc, còn quy định về chế độ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi có thời gian công tác 15 năm trở lên, nếu không đủ 15 năm công tác thì được hưởng trợ cấp một lần. Nếu đã đủ thời gian công tác mà thiếu tuổi thì có thể làm đơn xin chờ đủ tuổi để hưởng trợ cấp hàng tháng. Sự ra đời của Nghị định 121/2003/NĐ- CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn. Trong Nghị định đã quy định khái niệm về cán bộ công chức xã và các đối tượng này được hưởng các chế độ như một công chức (được áp dụng hệ thống thang bảng lương, nâng ngạch, nâng bậc khi đủ điều kiện như quy định đối với công chức Nhà nước khác) Như vậy tại Nghị định 121 không còn sử dụng khái niệm sinh hoạt phí hàng tháng nữa mà chuyển sang khái niệm “tiền lương” cũng như khái niệm “về hưu” và được hưởng lương hưu hàng tháng, hơn nữa lần đầu tiên Nghị định đề cập đến chế độ bảo hiểm y tế cho cán bộ xã nó được áp dụng như đối với công chức ở cấp huyện trở lên. Như vậy qua phân tích ở trên ta thấy mỗi thời điểm nghỉ việc khác nhau thì cán bộ xã hưởng những chính sách chế độ khi nghỉ việc rất khác nhau mặc dù thời gian nghỉ không cách xa bao nhiêu. Việc thay đổi nhiều lần và không đồng bộ này dẫn đến quyền lợi của cán bộ xã không được đảm bảo và đồng nhất. Đồng thời gây khó khăn, lúng túng cho cán bộ khi giải quyết chính sách. *Kết luận vấn đề đặt ra: - Thứ nhất: Xã Y đã chưa làm tròn trách nhiệm không giải quyết dứt điểm chế độ chính sách cho người lao động khi nghỉ việc (trách nhiệm của chủ thể sử dụng lao động ) 13 - Thứ hai: BHXH huyện H khi tính thời gian đóng BHXH đã không tính đến thời gian công tác liên tục của ông X thừ tháng 12/1998 trở về trước là đúng với quy định hiện hành. - Thứ ba: Bản thân ông X về mặt quyền lợi là có thiệt thòi nếu BHXH không tính thời gian liên tục cho ông, nhưng ông cũng có phần trách nhiệm là đã không hoàn tất những hồ sơ cần thiết đối với cơ quan chức năng. 14 Phần IV: Xác định và lựa chọn phương án Như vậy trong việc sự việc nêu trên, trên để giải quyết thấu tình đạt lý đúng pháp luật đảm bảo quyền lợi cho ông X có các phương án sau: Phương án 1: Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần cho ông X Phương án 2: Cho ông X được tính thời gian liên tục đóng bảo hiểm xã hội. Theo chúng tôi đề xuất giải quyết quyền lợi cho ông X theo phương án 2. Đây là phương án phù hợp với nguyện vong của Ông X, hơn nửa tạo điều kiện để Ông X yên tâm công tác và cống hiến theo sự tín nhiệm của nhân dân, trong bối cảnh cán bộ cơ sở còn yếu về lập trường chính trị, đạo đức cách mạng như hiện nay. Để thực hiện được phương án 2 cần tiến hành các thủ tục sau: - Ông X phải làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện H và xã Y, giải trình lại sự việc và trình bày rõ quá trình công tác tại xã Y. - Xã Y xác nhận vào đơn của ông X và khẳng định tính xác thực của sự việc trong quá trình công tác của ông X tại xã Y. - Xã Y gửi đơn của ông X và hồ sơ lưu tại xã kèm theo công văn đề nghị UBND huyện H xem xét giải quyết. - UBND huyện H làm việc với BHXH huyện H để vận dụng giải quyết cho ông X được tính thời gian liên tục đóng bảo hiểm xã hội. - BHXH tính toán số tiền BHXH Ông X còn phải đóng trong thời gian từ tháng 1/1999 đến tháng 11/1999, gửi thông báo cho ông X sau khi ông X hoàn thành nghĩa vụ đối với BHXH, BHXH làm các thủ tục chứng nhận thời gian đóng BHXH liên tục cho ông X. 15 phần V: một số kiến nghị Các cấp, các ngành phải quan tâm đến việc giáo dục tuyên truyền phổ biến những chính sách mới để mọi người rõ và thực hiện đúng, đủ. Cần kịp thời triển khai đến cấp cơ sở mà hình thức phổ biến và hiệu quả là tổ chức hội nghị hoặc các văn bản hướng dẫn chi tiết ở cơ sở để dễ dàng thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện ngay những sai sót để có hướng điều chỉnh kịp thời, đồng thời động viên khích lệ, khen thưởng cán bộ, đơn vị thực hiện tốt. Nhà nước cần tiếp tục ban hành sớm và đồng bộ một số văn bản để khắc phục những bất cập của những văn bản trước đây về chính sách cán bộ ở cơ sở. Vì nhân tố con người có ý nghĩa quan trọng quyết định mọi quá trình kinh tế xã hội. Mỗi tỉnh cần có nghiên cứu xây dựng những chế độ chính sách riêng phù hợp với tình hình ở địa phương tập trung: + Chế độ cán bộ được điều động về cơ sở công tác. + Chế độ phụ cấp chuyên trách cấp xã: Lao động thương binh xã hội, giao thông… và cán bộ là bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng, khu trưởng, công an viên, cán bộ y tế thôn, bản, phụ cấp cho các phân chia hội trưởng. + Chế độ lương đối với cán bộ chủ chốt cơ sở so với trưởng phó phòng ban chuyên môn ở huyện, chế độ phụ cấp tái cử, phụ cấp kiêm nghiệm nhiều chức danh. + Chế độ dành cho cán bộ, công chức xã phường được cử đi học trong và ngoài tỉnh, ngắn và dài hạn, đối với cán bộ là nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, vùng núi hải đảo. Chính sách cho cán bộ không ngừng được thay đổi và ban hành mới, cần tiếp tục và thường xuyên, định kỳ bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở để cập nhật 16 những chính sách, kiến thức kinh nghiệm công tác mới để làm tốt hơn công việc được giao. Tăng cường sự thông tin giải quyết chế độ liên quan đến người lao động giữa người sử dụng lao động và Bảo hiểm Xã hội, giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra đảm bảo quyền lợi lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH. 17 phần VI : kết luận Trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vấn đề xây dựng Nhà nước pháp quyền trong sạch, vững mạnh, thực sự của dân, do dân, vì dân là vấn đề cấp thiết đang được đặt ra. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi rất lớn việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở ngang tầm với yêu cầu của thời đại, đòi hỏi này có phần đóng góp rất lớn của các chính sách, chế độ đãi ngộ thoả đáng đối với cán bộ xã. HT, là tỉnh có vị trí chiến lược trong khu vực phát triển kinh tế trọng điểm Bắc trung bộ và vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng. Trong 19 năm đổi mới, chính quyền xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tích cực phấn đấu và dành được những kết quả đáng khích lệ trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh… từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Bên cạnh đó chính quyền cơ sở còn bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Thời gian qua, Đảng bộ chính quyền các cấp trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm vấn đề này bằng những định hướng và giải pháp cụ thể đặc biệt đã ban hành các chính sách đi hàng đầu trong cả nước đối với cán bộ cơ sở. Qua phân tích một tình huống giải quyết kiến nghị về chế độ, chính sách cho 1 cán bộ xã cụ thể, tôi xin mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị nhằm xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá của đất nước và địa phương. 18 tài liệu tham khảo 1. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2005. 2. Tài liệu quy chế thực hiện dân chủ ở xã và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 3. Hướng dẫn triển khai quy chế dân chủ cơ sở – năm 2001. 4. Quyết định 130 – CP ngày20/6/1975 về bổ sung chính sách chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã. 5. Nghị định số 46 – CP ngày 23/6/1993 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ Đảng, chính quyền và kinh phí hoạt động của các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn. 6. Nghị định số 50 – CP ngày26/7/1995 về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. 7. Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998. 8. Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. 19 mục lục Đặt vấn đề Trang 1 Phần I Tình huống xảy ra Trang 3 Phần II Cơ sở lý luận Trang 4 Phần III Phân tích xử lý tình huống Trang 5 Phần IV Xác định và lựa chọn phương án Trang 11 Phần V Một số kiến nghị Trang 12 Phần VI kết lụân Trang 14 Tài liệu tham khảo Trang 15

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgiai_quyet_che_do_chinh_sach_4334.pdf
Luận văn liên quan