Tiểu luận Kinh tế Nhà Nước 1

Kinh tế nhà nước là thành phần quan trọng chủ đạo trong nền kinh tế. Đó là sức mạnh vật chất để nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô. Nó dựa trên chế độ sở hữu nhà nước về tư liệu sản xuất vì vậy việc phát triển nó vừa là mục tiêu trước mắt vừa là bước chuẩn bị để ta đi lên CNXH. Trong giai đoạn hiện nay kinh tế nhà nước đang dần hoàn thiện phát triển, hơn 10 thực hiện chính sách đổi mới kinh tế nhà nước đã đạt thành tựu đáng kể góp phần vào việc phát triển chung đồng thời cũng khẳng dịnh được vai trò chủ đạo then chốt của mình.

pdf33 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/11/2013 | Lượt xem: 1823 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Kinh tế Nhà Nước 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Kinh tế Nhà Nước

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Kinh tế Nhà Nước.pdf
Luận văn liên quan