Tiểu luận Phật giáo với con người với sự ảnh hưởng cảu nó tới quan niệm sống của người Việt

Nói tóm lại, học thuyết của Phật giáo là một học thuyết vì con người, xuất phát từ cuộc sống thực tiễn của con người. Đó là một học thuyết mang tính thực tế chứ không phải là mê tín, không phải yếm thế, không phải thần bí. Trong triết học Phật giáo tồn tại những giá trị tư tưởng tích cực, có ảnh hưởng đến cuộc sống của con người cho đến nay. Tuy nhiên ngày nay đứng trên đỉnh cao của sự hiểu biết được tích luỹ và những kinh nghiệm lịch sử phong phú , chúng ta cầnthiết phải xem xét lại nhiều điểm trong giáo lý nhà Phật cũng như cần thiết phải xem xét lại những hệ thống tư tưởng của các tôn giáo khác. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải chắt lọc, bảotồn và phát triển những yếu tố tích cực của thế giới quan để góp phần hoàn thành nhiệm vụ nâng cao đời sống con người và phát triển xã hội.

pdf11 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 22/02/2014 | Lượt xem: 1426 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phật giáo với con người với sự ảnh hưởng cảu nó tới quan niệm sống của người Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcau_hoi_on_tap_triet_phan_2_phatgiao_2337.pdf
Luận văn liên quan