Tiểu luận Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa

Trong điều kiện hiện nay phát triển đồng bộ các loại thị trường phải bám sát theo đường lối của Đảng và Nhà nước ,nghĩa là nền KTTT theo định hướng XHCN .Đó là ngoài sự đảm bảo vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế Nhà nước ,còn có một yếu tố không kém phần quan trọng, đó là sự tác động của Nhà nước thông qua vai trò quản lý vĩ mô đối với nền KTTT.Theo nghị quyết Đại hội IX của Đảng đã xác định: “Trong 5 năm tới ,hình thành tương đối đồng bộ cơ chế quản lý nền KTTT định hướng XHCN khắc phục nhiều yếu kém ,tháo gỡ những vướng mắc ”.

pdf25 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/11/2013 | Lượt xem: 1527 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Phát triển đồng bộ các thị trường trong nền KTTT định hướng XHCN.pdf