Tiểu luận Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân

Khai thác tiềm năng và thế mạnh của các thành phần kinh tế để nhanh chóng tiến tới công nghiệp hoá, hiện đại hoá là chủ trương nhất quán của Đảng trong thời kỳ quá độ. Với vai trò quan trọng, khu vực kinh tế tư bản tư nhân đã góp phần thực hiện tốt công cuộc đổi mới theo định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Bên cạnh những mặt tích cực còn vấp phải những khó khăn, hạn chế.

pdf67 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/11/2013 | Lượt xem: 1728 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Thực trạng và một số giải pháp phát triển khu vực KT tư nhân.pdf