Tiểu luận - Tính minh bạch của pháp luật

Khái niệm pháp luật Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị trong xã hội, là nhân tố điều chỉnh các quan hện trong xã hội. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có một kiểu Nhà nước và một kiểu pháp luật tương ứng. Lịch sử xã hội loài người đã có các kiểu pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến, pháp luật tư sản và pháp luật xã hội chủ nghĩa.

pdf24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/02/2013 | Lượt xem: 1727 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận - Tính minh bạch của pháp luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftieu-luan-tinh-minh-bach-cua-phap-luat.pdf
Luận văn liên quan