Tiểu luận Vấn đề bảo vệ và an ninh đầy đủ (FPS)

Bảo vệ và an ninh đầy đủ không chỉ giới hạn ở vấn đềbảo đảm an ninh bằng biện pháp sử dụng vũ lực. Thêm vào đó sự ổn định có được nhờ môi trường đầu tư an toàn là rất quan trọng đối với nhà đầu tư. Toà án cũng chorằng trong các hiệp định thương mại tự do gần đây ví dụ Hiệp định của Hoa Kỳ với Uruguay, quyền bảo vệ và an ninh đầy đủ được hiểu là sự can thiệp có mức độ của cảnh sát theo tập quán quốc tế. Tuy nhiên trên thực tế khi những thuật ngữ “bảo vệ và an ninh” được đi kèm với từ“ đầy đủ” thì nghĩa gốc của nó không chỉ bị giới hạn bởi việc sử dụng lực lượng cảnh sát mà nội dung của nó còn được mở rộng ra.

pdf7 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 05/12/2013 | Lượt xem: 2704 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Vấn đề bảo vệ và an ninh đầy đủ (FPS), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Vấn đề bảo vệ và an ninh đầy đủ (FPS) I, Giới thiệu chung 1. Nguồn gốc: Thuật ngữ “Full Protection and security” ( bảo vệ và an ninh đầy đủ) được bắt nguồn từ mối quan tâm về vấn đề bảo vệ tài sản và mong muốn được đối xử công bằng của người nước ngoài. Cụ thể hơn đó là mối lo ngại về vấn đề bảo vệ sử dụng bạo lực và đối xử không công bằng của lực lượng cảnh sát địa phương của nước sở tại đối với người nước ngoài. Cho đến ngày nay, đây vẫn là một vấn đề chưa được định nghĩa một cách chính xác. Như vậy đi cùng sự phát triển của nhân loại vấn đề "bảo vệ và an ninh đầy đủ" được đặt ra ban đầu liên quan mật thiết với việc đối xử đối với người nước ngoài tại lãnh thổ của một quốc gia. Như trên đã nêu vấn đề bạo lực và bất công của lực lượng an ninh đã tạo nên mối lo ngại về vấn đề đối xử quốc gia. Cùng với nó việc hình thành một khái niệm mang tính chất điều chỉnh thái độ của một quốc gia " bảo vệ và an ninh đầy đủ". Và về sau nguyên tắc này đã trở thành một trong những nguyên tắc vô cùng quan trọng trong các hiệp định thương mại song phương và đa phương nhằm thúc đẩy hợp tác và đầu tư quốc tế. 2. Vấn đề “ Bảo vệ và an ninh đầy đủ” trong mộ vài Hiệp ước Cùng với quá trình hợp tác và giao lưu là việc gia tăng về số lượng và chất lượng của các Điều ước quốc tế cũng như các hiệp định đa phương và song phương được kí kết giữa các quốc gia. Cũng vì lí do này một cơ chế quản lí và những nguyên tắc chuẩn mực cần phải được hình thành nhằm giúp việc thực thi các điều ước, Hiệp ước có hiệu quả. Như trong một số các hiệp định thương mại giữaa các quốc gia có quy định về khái niệm này. “Each Party shall accord to covered investments treatment in accordance with customary international law, including … full protection and security.” (Article 5 US Model BIT 2004) Ngày nay khi nói đến nguyên tắc của luật đầu tư quốc tế người ta đề cập đến một vài nguyên tắc căn cứ vào luật tập quán quốc tế, bao gồm: đối xử công bằng và thoả đáng, đối xử tối huệ quốc, bảo vệ và an ninh đầy đủ... Như vậy khái niệm "bảo vệ và an ninh đầy đủ" cùng với các nguyên tắc khác đã trở thành một phần quan trọng trong việc kí kết, thực thi các điều ước và các hiệp định thương mại giữa các quốc gia. - “Investments of nationals or companies of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party.” (Art. 2 (2) UK-Sri Lanka BIT) Vấn đề đầu tư của các kiều dân hoặc các công ty là thành viên của ĐƯ bất cứ lúc nào cũng được đối xử công bằng và thoả đáng và sẽ có quyền được bảo vệ và an ninh đầy đủ trong lãnh thổ của thành viên khác. Điều này được hiểu rằng nguyên tắc đối xử bình đẳng và thỏa đáng quyền lợi cho cac nhà đầu tư khi tham gia vào một CƯ hoặc hiệp định đa phương về vấn đề đầu tư là một nguyên tắc chuẩn mực. Bất kì một quốc gia khi tham gia vào một Hiệp định thì việc đảm bảo nguyên tắc trên vừa là quyền lợi nhưng đồng thời cũng là nghĩa vụ của bất kì quốc gia nào “Each Contracting Party shall accord fullprotection and security to the investments made by the other Contracting Party’s investors, in accordance with International Law and shall not, through legally groundless actions or discriminatory measures, hinder the management, maintenance, development, usage, enjoyment, expansion, sale, or, where applicable, disposition of such investments.” (Article 3(1) Spain-Mexico BIT) Theo luật quốc tế, mỗi thành viên của hiệp định sẽ chấp nhận vấn đề “bảo vệ và an ninh đầy đủ” đối với những khoản đầu tư được thực hiện bởi những nhà đầu tư của thành viên khác, đồng thời sẽ không được phép có những hành động vô cớ hoặc có những biện pháp phân biệt đối xử, gây cản trở đến việc điều hành, duy trì, phát triển, sử dụng, mở rộng, chuyển nhượng những khoản đầu tư như trên. Điều khoản trên được hiểu rằng vấn đề bảo vệ và an ninh đầy đủ không chỉ được thể hiện bằng việc kí kết và chấp nhận điều ước đấy mà hơn thế nữa quốc gia phải tạo điều kiện cho việc thực thi những điều khoản nên trên, không có những hành động và thái độ có liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử, cản trở cho việc thực hiện Điều ước. II, Những vấn đề liên quan đến nội dung bảo vệ và an ninh đầy đủ: 1, Tính bảo đảm: “....The host State is obligated to ensure that neither by amendment of its laws nor by actions of its administrative bodies is the agreed and approved security and protection of the foreign investor’s investment with- drawn or devalued. This is not the case. The Respondent therefore is in breach of this obligation...” (Czech Republic vs CME Czech Republic B.V) Quyết định trên có thể được hiểu rằng: Quốc gia nước chủ nhà có nghĩa vụ đảm bảo rằng việc sửa đổi luật pháp của mình cũng như các hành động của bộ máy lãnh đạo sẽ không làm chấm dứt hay huỷ bỏ quyền bảo vệ và an ninh đầy đủ của các nhà đầu tư nước ngoài. Quan điểm trên được hiểu là quyền được bảo vệ đầy đủ có thể bị vi phạm cho dù không có thiệt hại gì về tài sản. Như chúng ta đã biết, luật pháp của một quốc gia thường được bổ sung và thay đổi trong từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển và điều kiện thực tiễn của quốc gia. Điều này có nghĩa nếu một nhà đầu tư nước ngoài trên lãnh thổ của một quốc gia khác, chịu sự ràng buộc của hệ thống pháp luật của chính quốc gia này thì họ rất dễ bị mất đi những quyền lợi mà họ đáng được hưởng khi có những sửa đổi trong pháp luật quốc gia nước sở tại. Như chúng ta đã biết những nhà đầu tư nước ngoài có quyền được hưởng những quyền lợi khi tham gia vào hoạt động đầu tư nước ngoài và các quyền lợi này do chính các quốc gia nhận đầu tư thực hiện nghĩa vụ đảm bảo quyền lợi của họ. Vì vậy đảm bảo cho những quyền lợi trên được nguyên vẹn cho dù có bất kì một vấn đề nào liên quan đến sửa đổi luật cũng như sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo quốc gia nước sở tại cũng đều rất quan trọng đối vói các nhà đầu tư. 2, Những thiệt hại về vật chất “[full protection and security] is not only a matter of physical security; the stability afforded by a secure investment environment is as important from an investor’s point of view. The Tribunal is aware that in recent free trade agreements signed by the United States, for instance, with Uruguay, full protection and security is understood to be limited to the level of police protection required under customary international law. However, when theterms “protection and security” are qualified by “full” and no other adjective or explanation, they extend, in their ordinary meaning, the content of this standard beyond physical security.” (Azurix v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/12, Award, 14 July 2006, para. 408). Bảo vệ và an ninh đầy đủ không chỉ giới hạn ở vấn đề bảo đảm an ninh bằng biện pháp sử dụng vũ lực. Thêm vào đó sự ổn định có được nhờ môi trường đầu tư an toàn là rất quan trọng đối với nhà đầu tư. Toà án cũng cho rằng trong các hiệp định thương mại tự do gần đây ví dụ Hiệp định của Hoa Kỳ với Uruguay, quyền bảo vệ và an ninh đầy đủ được hiểu là sự can thiệp có mức độ của cảnh sát theo tập quán quốc tế. Tuy nhiên trên thực tế khi những thuật ngữ “bảo vệ và an ninh” được đi kèm với từ “ đầy đủ” thì nghĩa gốc của nó không chỉ bị giới hạn bởi việc sử dụng lực lượng cảnh sát mà nội dung của nó còn được mở rộng ra. Như vậy, thông thường khi nhắc đến bảo vệ và an ninh đầy đủ một vấn đề người ta thường nghĩ đến sự tham gia của lực lượng cảnh sát hoặc các lực lượng có liên quan đến vấn đề vũ trang. Tuy nhiên thực tế cho thấy không chỉ là vấn đề đảm bảo này mà hơn thế nữa nó còn là vấn đề đảm bảo một môi trường đầu tư ổn định, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư cũng là vấn đề không kém phần quan trọng. “[T]he obligation to provide full protection and security is wider than “physical” protection and security. It is difficult to understand how the physical security of an intangible asset would be achieved. In the instant case, “security” is qualified by “legal”. In its ordinary meaning “legal security” has been defined as “the quality of the legal system which implies certainty in its norms and, consequently, their foreseeable application.” (Siemens A.G. v. Argentina, ICSID Case No. ARB/02/08, Award, 6 February 2007, para. 303) Nghĩa vụ đảm bảo quyền bảo vệ và an ninh đầy đủ rộng hơn bảo vệ và an ninh tài sản ( tài sản ở đây được hiểu là cơ sở hạ tầng,...). Sẽ khó hiểu làm sao mà đảm bảo được an ninh bằng hành động mang tính vũ lực đối với một tài sản vô hình. Trong một vài trường hợp chữ " an ninh" được xác định bằng chữ " theo pháp luật". Theo nghĩa thông thường, an ninh hợp pháp là chất lượng của hệ thống pháp luật bao hàm sự chắc chắn trong các nguyên tắc của hệ thống đó, và từ sự chắc chắn này sẽ dẫn tới việc ứng dụng có thể dự đoán được. Nhóm trình bày: 1. Lê Tuyết Nga- D33 2. Ma Thị Dung- C33 3, Đỗ Thị Hoa- D33 4. Trần Thị Thùy Vy- D33

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbao_ve_va_an_ninh_day_du_2503.pdf
Luận văn liên quan