Tiểu luận Về việc hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội dành cho chế độ trợ cấp ốm đau và chế độ chăm sóc y tế

Tính cần thiết của việc nghiên cứu đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Kết cấu của đề tài Phần 1: Lý thuyết về việc hình thành và sử dụng quỹ BHXH dành cho chế độ trợ cấp ốm đau và chế độ chăm sóc y tế 1. Tổng quan về BHXH 1.1. Khái niệm 1.2. Nguồn hình thành quỹ BHXH và việc sử dụng quỹ BHXH 1.2.1. Nguồn hình thành 1.2.1.1. Đối với BHXH bắt buộc 1.2.1.2.Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện. 1.2.1.3.Quỹ bảo hiểm xã hội 1.3. Sử dụng quỹ BHXH 2. Chế độ trợ cấp ốm đau trong hệ thống BHXH 2.1. Khái niệm 2.2. Vị trí và vai trò 2.3. Nguồn hình thành 2.4. Quy định pháp lý liên quan đến chế độ trợ cấp ốm đau tại Việt Nam 3. Chế độ chăm sóc y tế 3.1. Nguồn hình thành quỹ bảo hiểm y tế 3.2. Sử dụng quỹ Phần 2: Thực trạng hình thành và sử dụng quỹ BHXH dành cho chế độ ốm đau và chế độ chăm sóc y tế 1.1. Thực trạng triển khai chế độ trợ cấp ốm đau ở BHXH Việt Nam 1.1.2. Về tổ chức phương thức chi trả 1.1.3. Thực trạng sử dụng quỹ BHXH dành cho chế độ ốm đau trong 5 năm (2005-2010) 2.1.3. Đánh giá chung về công tác quản lý chi trả chế độ trợ cấp ốm đau trong thời gian 2.2. Thực trạng hình thành và sử dụng quỹ BHXH dành cho chế độ chăm sóc y tế 2.2.1. Thực trạng hình thành 2.2.2. Thực trạng sử dụng quỹ Phần 3: Giải pháp hoàn thiện việc sử dụng quỹ BHXH dành cho chế độ ốm đau và chế độ chăm sóc y tế 1. Giải pháp đối với chế độ ốm đau 2. Giải pháp đối với chế độ chăm sóc y tế KẾT luận

rarChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2588 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Về việc hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội dành cho chế độ trợ cấp ốm đau và chế độ chăm sóc y tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rarTiểu luận về việc hình thành và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội dành cho chế độ trợ cấp ốm đau và chế độ chăm sóc y tế.rar
Luận văn liên quan