Tìm hiểu sự tạo mô sẹo trong nuôi cấy tin vitro của cây lõi thọ (Gmelina arborea Roxb)

TÌM HIỂU SỰ TẠO MÔ SẸO TRONG NUÔI CẤY TIN VITRO CỦA CÂY LÕI THỌ (Gmelina arborea Roxb) PHAN THỊ LINH GIANG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Một số từ viết tắt Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2541 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu sự tạo mô sẹo trong nuôi cấy tin vitro của cây lõi thọ (Gmelina arborea Roxb), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgPhanThiLinhGiang.jpg
Luận văn liên quan