Tìm hiểu về hợp tác xã trong nông thôn

Nhìn chung hợp tác xã trong nông thôn ở nước ta hiện nay từ khi đổi mới đến giờ về cơ bản đạt được những thành tựu đáng kể song vẫn còn nhiều bất cập cơ chế quản lý không đồng bộ, trình độ xã viên còn thấp,huy động vốn để sản xuất còn chậm,khâu phân phối và tiêu thụ sản phẩm còn nhiều khó khăn. =>Nhà nước cần có cơ chế điều chỉnh về luật HTX một cách hợp lý để giúp cho bà con xã viên yên tâm sản xuất.

ppt28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/12/2013 | Lượt xem: 2378 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu về hợp tác xã trong nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tìm hiểu về hợp tác xã trong nông thôn Nhóm 8 Nội dung chính 1.Khái niệm-đặc điểm hợp tác xã 2.Nguyên tắc tổ chức và hoạt động HTX 3.Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của HTX 4.Thực trạng phát triển trong nông thôn hiện nay 5.Giải pháp phát triển HTX trong nông nghiệp 1.Khái niệm-đặc điểm HTX A.Khái niệm: -HTX NN là tổ chức kinh tế tự chủ do nông dân,người LĐ và các thành viên có nhu cầu lợi ích chung tự nguyện góp vốn,góp sức lập ra theo quy định của PL. Mục đích : -Nhằm phát huy sức mạnh tập thể và của từng xã viên.Giúp đỡ nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cho kinh tế hộ GĐcủa các xã viên và KD trong lĩnh vực SX, chế biến tiêu thụ SP. nông,lâm nghiệp,nuôi trồng thủy sản và KD các nghành nghề khác ở nông thôn phục vụ cho SXNN. 1.Khái niệm-đặc điểm HTX Luật HTX năm 2003 qui định : - HTX bao gồm cả thể nhân và pháp nhân - Không phân biệt không gian địa lí - Không chỉ có dịch vụ mà tham gia tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh - Một hộ,một cá nhân hay một tổ chức kinh tế khác có thể tham gia nhiều HTX 1.Khái niệm-đặc điểm HTX B.Đặc điểm : - HTX là tổ chức kinh tế tự chủ,hoạt động như doanh nghiệp,có tính chất xã hội. -Các xã viên liên kết với nhau vì ít nhất một lợi ích chung. - Các xã viên cố gắng theo đuổi mục tiêu cải thiện điều kiện kinh tế xã hội của mình bằng cách phối hợp với nhau. - Các xã viên cùng sở hữu và vận hành một đơn vị cung cấp cho hàng hóa dịch vụ. 2.Nguyên tắc và tổ chức hoạt động của HTX 2.(Tiếp) 2.Nguyên tắc và tổ chức hoạt động của HTX A.Hoạt động của HTX thời kì bao cấp(1958-1986) - Từ năm 1958-1960 miền Bắc cơ bản hoàn thành hợp tác hóa NN bậc thấp với quy mô thôn. -Từ năm 1960-1962 GĐ này bắt đầu vào cuộc vận động xây dựng và quản lí sản xuất giai đoạn này số HTX bậc cao tăng nhanh nhưng số hộ xin ra HTX cũng tăng. - Từ năm 1963-1965 GĐ cải tiến quản lí cải tiến KT nhằm khắc phục mặt yếu kém trong công tác quản lí và cải tiến KT để tăng năng suất. - Từ năm 1966-1970 Cuộc vận động thi hành điều lệ HTX và cuộc vận động dân chủ trong quản lí. -Từ năm 1970-1980 cuộc vận động tổ chức lại SX cải tiến quản lý cơ sở gắn với XD huyện thành đơn vị KT NN, CN. -Từ năm 1981-1986 những sai lầm về PP tổ chức SX và thực hiện chỉ thị 100 của ban bí thư TW. 2.(Tiếp) Hình ảnh 2.(Tiếp) B.Thời kì bao cấp (1988 đến nay) GĐ1988-1996 các tổ chức KT hợp tác trong NN đã có chuyển biến quan trọng sự sáp nhập và chia tách,giải thể các HTX đã tạo ra các HTX có qui mô thích hợp với các vùng miền trên cả nước. Từ 1997 đến nay GĐ này thực hiện luật HTX mới sửa đổi chuyển HTX cũ sang HTX mới đạt những thành tựu nổi bật cả về số lượng, chất lượng. Thành tựu đạt được :các mô hình HTX phát triển các nghành nghê mây, tre đan,… 2.(Tiếp) 3.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX *Khả năng tiếp cận thị trường :là một trong những yếu tố quan trọng. Xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan: -Do trình độ thành viên chủ chốt của HTX còn nhiều hạn chế=> nói đến vấn đề tiếp cận thị trường họ không hình dung được sẽ làm gì mà chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ theo quán tính - Chưa có nhiều loại hình dịch vụ mang tính phức tạp => hạn chế các Ban chủ nhiệm quan tâm đến tiếp cận thị trường - Nguồn vốn hoạt động còn nhiều khó khăn 3.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX *Yếu tố tài chính : HTX bước đầu tác động tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động KT của xã viên bằng việc huy động các nguồn lực phát triển kinh doanh DV. Tình hình tài chính yếu kém làm cho hiệu quả HĐ thấp chi phí phát sinh cao,KN đáp ứng nhu cầu cho DV xã viên thấp và trong điều kiện mới khi HTX chuyển sang HĐ gắn với cơ chế TT,thực hiện liên kết hợp tác liên doanh với các DN. 3.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX *Năng lực quản lí : Đội ngũ cán bộ quản lí hầu hết có kinh nghiệm thực tế hoặc những nông dân SX giỏi có uy tín mặc dù trình độ của họ không cao nhưng các HTX đều nhận thức được từ họ về năng lực QL chuyên môn khả năng sáng tạo kĩ năng LĐ ý chí vươn lên. *Ký kết hợp đồng kinh tế : Một trong những yếu tố quan trọng trong thực hiện liên kết hợp tác liên doanh với các doanh nghiệp thuộc các thành phần KT khác.Tuy nhiên hầu hết các HTX đều không thực hiện ký kết hợp đồng KT hộ nông dân=>chi phí tăng lên do thất thoát khi thu hoạch tồn trữ do TT tiêu thụ. => HTX phải trở thành nỗ lực để trở thành mái nhà chung của xã viên thu hút sự tham gia tích cực của xã viên và công việc HTX. 3.Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của HTX *Nhân tố sản xuất : Nhân công chuyên môn Nhân công thiếu tinh thần trách nhiệm 4.Thực trạng phát triển HTX trong nông thôn hiện nay Từ khi ra đời đến nay htx Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. HTX nông nghiệp kiểu cũ=> HTX dịch vụ nông nghiệp kiểu mới (ít bị ảnh hưởng của cơ chế hành chính bao cấp ) => 4.(Tiếp) Sử dụng máy gặt đập vào thu hoạch lúa ở HTX nông nghiệp Mỹ Thành, xã Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy, Tiền Giang 4.(Tiếp) Cho đến thời điểm hiện nay : - Cả nước có 44 liên HTX,17.900 HTX & 320.000 tổ HT. - 12,5 triệu xã viên và người lao động tham gia HTX - Khoảng 3.5 triệu lao động tham gia vào tổ hợp tác Quy mô của HTX khác nhau phụ thuộc đặc thù địa lý từng vùng.Hầu hết các HTX nông nghiệp thường có trên 100 xã viên,trong khi đó phần lớn (60%)các htx tiểu thủ công nghiệp chỉ có quy mô 10-20 xã viên. 4.(Tiếp) Các hợp tác xã cũ cơ bản đã được chuyển đổi xong theo quy định của Luật Hợp tác xã; giải thể các hợp tác xã hình thức, không còn hoạt động.  Thời gian qua, cả nước đã chuyển đổi 8.700 hợp tác xã cũ; từ năm 2000 đến nay:đã giải quyết được gần 4.000 hợp tác xã cũ, trong đó tiếp tục chuyển đổi trên 1.400 hợp tác xã, giải thể trên 2.300 yếu kém, không còn hoạt động. Đến nay, cả nước chỉ còn tồn tại trên 300 hợp tác xã (chủ yếu là hợp tác xã nông nghiệp) chưa làm xong các thủ tục giải thể, nhưng cũng không còn hoạt động. 4.(Tiếp) + Các hợp tác xã mới phát triển mạnh theo hướng nâng cao hiệu quả, đa dạng hơn.  Đến nay, cả nước đã có 5.200 hợp tác xã mới được thành lập. + Các tổ hợp tác tuy có các tên gọi khác nhau (tổ hợp tác, tổ tín dụng và trợ vốn, tổ và tập đoàn sản xuất, nhóm sản phẩm, câu lạc bộ, hiệp hội ngành nghề...), nhưng về bản chất vẫn là các tổ chức hợp tác xã. Được hình thành xuất phát từ nhu cầu thực sự của người dân. 4.(Tiếp) + Các hợp tác xã (chuyển đổi cũng như thành lập mới) nhìn chung đã tuân thủ các nguyên tắc, quy định của Luật Hợp tác xã. + Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau bước đầu được tăng cường, nhất là giữa các hợp tác xã cùng ngành nghề và trên cùng địa bàn 4.(Tiếp) Nhìn chung, hoạt động của hợp tác xã không những phục vụ các nhu cầu kinh tế, đời sống của xã viên, hộ xã viên và phát triển cộng đồng là chủ yếu, mà còn đóng góp tới 6,83% GDP của đất nước. 4.(Tiếp) ** Những khó khăn : - Trình độ chuyên môn kỹ thuật : trình độ cán bộ xã viên còn thấp chưa đáp ứng được những yêu cầu phát triển -Trình độ công nghệ sản xuất lạc hậu :CSVC nghèo nàn,máy móc thiết bị cũ,trình độ công nghệ lạc hậu,sản xuất thủ công là phổ biến Thiếu thốn sản xuất kinh doanh phổ biến và kéo dài :vốn điều lệ thấp,việc huy động vốn nội bộ cũng gặp khó khăn=>khó tiếp cận,thiếu thông tin các nguồn tài chính,tín dụng để huy động vốn bên ngoài. -Ảnh hưởng về cách quản lý HTX: Cán bộ quản lí và hầu hết các xã viên hiểu rất mơ hồ về nguyên tắc,giá trị HTX,đặc trưng HTX kiểu mới,các quyền và nghĩa vụ của HTX.Xã viên vẫn còn ỷ lại vào sự giúp đỡ của HTX và bao cấp nhà nước=>thiếu tích cực tham gia xây dựng HTX 4.(Tiếp) -Chính sách của nhà nước về HTX :Đảng và nhà nước quan tâm ban hành nhiều chính sách hỗ trợ nhưng chưa đồng bộ còn nhiều bất cập VD: ban hành sửa đổi Luật HTX 2003 và thông tư 88,nghị định của chính phủ số 15-CP 21-2-1997 về chính sách khuyến khích phát triển HTX Nhưng sự can thiệp sâu của các cấp chính quyền cơ sở làm mất tính tự chủ và sáng tạo của HTX. Tóm lại những hạn chế đó đã làm cho sung lực vốn có HTX bị hạn chế,hình ảnh htx với tư cách là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường bị hiểu sai lệch và cuối cùng mang lại lợi ích xã viên đạt được không cao 5.Giải pháp phát triển HTX nông nghiệp Chấn chỉnh, củng cố hoạt động của các HTX theo đúng bản chất, nguyên tắc và những quy định của luật HTX. Tổ chức một cách chặt chẽ vấn đề quản lý HTX, công tác tài chính, kế toán trong HTX, theo đúng các nguyên tắc tài chính. Tổ chức và xây dựng các HTX phù hợp với mô hình tổ chức quản lý mới trong nông nghiệp với bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt, năng động. Đảng ủy, chính quyền các cấp và HTX cần phải xây dựng chiến lược dài hạn, không dừng lại ở các đề án, dự án,… 5.Giải pháp phát triển HTX nông nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho HTX, cần phải tiến hành đồng bộ từ khâu tuyển chọn, đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ chốt của HTX. Chủ động liên hệ, hợp tác với các viện nghiên cứu, cá nhân các nhà KH để nhận được sự chuyển giao và mạnh dạn áp dụng những thành tựu KHCN mới vào trong SX. HĐH các trang thiết bị của mình cho phù hợp với sự tiến bộ của thời đại, nhất là về thông tin và truyền thông. Chủ động và tăng cương hợp tác liên kết để tăng giá trị của chuỗi hàng hóa, hạn chế rủi do trong SX. Mô hình HTX ở một số nước trên Thế Giới Nhật Bản Mô hình HTX ở một số nước trên Thế Giới Malaysia Kết luận Nhìn chung hợp tác xã trong nông thôn ở nước ta hiện nay từ khi đổi mới đến giờ về cơ bản đạt được những thành tựu đáng kể song vẫn còn nhiều bất cập cơ chế quản lý không đồng bộ, trình độ xã viên còn thấp,huy động vốn để sản xuất còn chậm,khâu phân phối và tiêu thụ sản phẩm còn nhiều khó khăn. =>Nhà nước cần có cơ chế điều chỉnh về luật HTX một cách hợp lý để giúp cho bà con xã viên yên tâm sản xuất.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptnho_m_8_8662.ppt
Luận văn liên quan