Tìm năng, triển vọng của ngành. cạnh tranh khốc liệt trên thị trường phim. tìm năng, triển vọng của ngành. cạnh tranh khốc liệt trên thị trường phim

Phân tích và đánh giá nhu cầu xem phim 3D của thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng. Yếu tố liên quan các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu xem Phim.

pdf19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2014 | Lượt xem: 1406 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm năng, triển vọng của ngành. cạnh tranh khốc liệt trên thị trường phim. tìm năng, triển vọng của ngành. cạnh tranh khốc liệt trên thị trường phim, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
L/O/G/Owww.themegallery.com BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU DỰ ÁN NHÓM 15- HVTD_01 NỘI DUNG BÁO CÁO HẠN CHẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI TÌNH THẾ QUẢN TRỊ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU TÌNH THẾ QUẢN TRỊ Add Your Text Add Your Text Add Your Text TÌM NĂNG, TRIỂN VỌNG CỦA NGÀNH. CẠNH TRANH KHỐC LIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG PHIM. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI TIỀM NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÌM HIỂU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU: THANH THIẾU NIÊNDỂTÌM HIỂU VỀ KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Phân tích và đánh giá nhu cầu xem phim 3D của thanh niên trên địa bàn Đà Nẵng. Yếu tố liên quan các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu xem Phim. ĐỀ XUẤT MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Biết được đặc điểm nhu cầu, Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Định hướng phát triển và xây dựng chiến lược. PP LUẬN NGHIÊN CỨU VÀ TỔ CHỨC THU THẬP DỮ LIỆU P.P PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHỌN MẪU VÀ CÁCH THỨC THU THẬP DỮ LIỆU KĨ THUẬT THU THẬP DỮ LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU P.P LUẬN NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC THU THẬP DỮ LIỆU 1 ĐIỀU TRA MẪU KẾT QUẢ ĐỀU TRA MẪU2 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ Mã hóa các biến trong bản câu hỏi. sử dụng phần mềm Excel để thống kê. Kết quả nghiên cứu. Đ Ị N H L Ư Ợ N G PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ Thông tin thu thập từ các nhóm Kết nối các nhóm. Đ Ị N H T Í N H TỶ LỆ ĐÁP VIÊN XEM PHIM 3D 10% 90% Đáp viên đã xem phim Đáp viên chưa xem phim PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ MỨC GIÁ VÉ 3D PHÙ HỢP VỚI ĐÁP VIÊN 45% 50% 5% 0% Dưới 40.000 VND Từ 40.000-80.000 VND Từ 80.000-120.000 VND Trên 120.000 VND PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SUẤT CHIẾU PHIM 3D PHÙ HỢP VỚI ĐÁP VIÊN 13.89% 20.83% 27.78% 27.78% 9.72% chọn các suất giờ khác chọn thứ 7, buổi chiều chọn thứ 7, buổi tối chọn Chủ nhật, buổi tối chọn Chủ nhật, buổi chiều thể loại 14.55 12.73 16.36 12.73 15.45 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Hài Hoạt hình Kinh dị- Ma Khoa học viễn tưởng Hành động PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ PHIM ĐƯỢC ƯA THÍCH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ M c đ quan tâm v cht l ng phim Rt quan tâm Quan tâm B ình th ng K hông quan tâm PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% Rt quan tâm Quan tâm B ình th ng K hông quan tâm Rt không quan tâm M c đ quan tâm v thái đ nhân viên khi xem phim 3D QUAN TÂM CỦA ĐÁP VIÊN VỀ THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ M c đ quan tâm v s n phm dùng kèm khi xem phim 3D K hông quan tâm Rt không quan tâm B ình th ng Quan tâm Rt quan tâm C ách th c mua vé 3D phù h p v i đáp viên Đn rp mua Đt vé qua webs ite Đt vé qua đin thoi và giao vé tn nhà C ách th c khác ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU Tìm hiểu được lượng nhu cầu phim 3D của thị trường đầy tiềm năng- Đà Nẵng. Đưa ra các giải pháp Marketing cho doanh nghiệp để khai thác tốt nhất tiềm năng của thị trường. HẠN CHẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3d_8457.pdf
Luận văn liên quan