Tình huống thảo luận kế toán quản trị phân tích sự khác biệt về mục tiêu, nội dung, phương pháp kỹ thuật, mô hình tổ chức giữa xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp với trong các tổ chức phi lợi nhuận

Ởcáctổ chứcphilợi nhuậnkếtoán quảntrị cũng đượctổ chứctheo từng bộphận,cấpquảntrị. Tuy nhiên,sẽkhôngtậptrungphânloại cácloại chiphí để xácđịnhkếtquảkinhdoanhcủadoanhnghiệp màchủyếulà đánhgiátiến độ,hiệuquảcủakế hoạchđãđềra.

pdf20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/04/2015 | Lượt xem: 4205 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tình huống thảo luận kế toán quản trị phân tích sự khác biệt về mục tiêu, nội dung, phương pháp kỹ thuật, mô hình tổ chức giữa xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp với trong các tổ chức phi lợi nhuận, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO TÌNH HUỐNG THẢO LUẬN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Phân tích sự khác biệt về mục tiêu, nội dung, phương pháp kỹ thuật, mô hình tổ chức giữa xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp với trong các tổ chức phi lợi nhuận. THÀNH VIÊN NHÓM 4 GVHD: Huỳnh Lợi Nhóm 4 Ngô Thị Thúy Hằng - SN 23/10/19851 Nguyễn Thúy Hằng2 Vương Thị Thanh Nhàn 3 Nguyễn Thị Châu Uyên4 Võ Thị Minh Thư 5 Nguyễn Quang Châu6 Nhóm 4 ĐỊNH NGHĨA VỀ TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN  Các tổ chức phi lợi nhuận hay tổ chức bất vụ lợi (nonprofit organization) là các tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hoạt động mang tính cộng đồng, xã hội, như: quỹ từ thiện, hiệp hội giúp đỡ người tàn tật, quỹ văn hóa xã hội, các trường đại học, trung tâm giáo dục,..  Hoạt động có thể tạo ra thặng dư, nhưng thặng dư này không phân phối cho các cổ đông, chủ nhân mà sử dụng cho mục tiêu của tổ chức. Như chi phí trả lương hoạt động, chi phí cần thiết cho công việc (xe cộ, máy móc thiết bị, nhiên liệu,…) Nhóm 4 MỤC TIÊU TỔ CHỨC KTQT Trợ giúp các nhà quản lý trong việc điều hành và kiểm soát hoạt động của tổ chức. Thúc đẩy các nhà quản lý đạt các mục tiêu của tổ chức Đo lường hiệu quả hoạt động của các nhà quản lý và các bộ phận, đơn vị trực thuộc trong tổ chức. Nhóm 4 Sự khác nhau giữa MỤC TIÊU tổ chức KTQT trong doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận Doanh nghiệp Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định nhằm đạt được lợi nhuận mong muốn. Khác biệt Tổ chức phi lợi nhuận Cung cấp thông tin cho nhà quản lý để lập kế hoạch và ra quyết định nhằm đạt được hiệu quả hoạt động tốt nhất, không vì mục tiêu lợi nhuận. Nhóm 4 NỘI DUNG TỔ CHỨC KTQT Nội dung của Kế toán quản trị Đánh giá hiệu quả Kiểm soát và lập kế hoạch Ghi nhận chi phí Nhóm 4 NỘI DUNG TỔ CHỨC KTQT  Ghi nhận chi phí Ghi nhận chi phí thực phát sinh, các chi phí này không cần thật chính xác vì chỉ phục vụ cho việc ra quyết định trong nội bộ doanh nghiệp.  Kiểm soát và lập kế hoạch Kết hợp nhịp nhàng giữa qui trình lập kế hoạch, kiểm soát quá trình thực hiện với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.  Đánh giá hiệu quả Dựa nhiều vào các dữ liệu tài chính để đánh giá hiệu quả phi tài chính Nhóm 4 ĐIỂM GIỐNG NHAU Tất cả các tổ chức phi lợi nhuận đều hoạt động giống như bất kỳ một tổ chức doanh nghiệp nào theo những cách thức cơ bản. Yêu cầu cơ bản của tổ chức sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới những quyết định cũng như định hướng chiến lược cho tổ chức Nhóm 4 Sự khác nhau giữa NỘI DUNG tổ chức KTQT trong doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận Doanh nghiệp Hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận Kiểm soát chi phí phát sinh để đảm bảo quá trình kinh doanh có lợi nhuận cao nhất Khác biệt Tổ chức phi lợi nhuận Không hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận Kiểm soát chi phí để tránh thất thoát nguồn lực. Đảm bảo sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực để đảm bảo mực tiêu của tổ chức Nhóm 4 Sự khác nhau giữa NỘI DUNG tổ chức KTQT trong doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận Doanh nghiệp Thu thập thông tin để xây dựng kế hoạch kinh doanh (Chi phí – Vốn – Lợi nhuận) sát với thực tế để giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn. Khác biệt Tổ chức phi lợi nhuận Thu thập thông tin để giúp cho nhà quản trị duy trì hoạt động ổn định của tổ chức, để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra Nhóm 4 Sự khác nhau giữa NỘI DUNG tổ chức KTQT trong doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận Doanh nghiệp Xây dựng và sử dụng các thước đo tài chính và phi tài chính để đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận, kịp thời có phương án điều chỉnh để đảm bảo mục tiêu lợi nhuận Khác biệt Tổ chức phi lợi nhuận Sử dụng các thước đo tài chính và phi tài chính để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề ra cho từng bộ phận, phòng ban. Nhóm 4 Sự khác nhau giữa NỘI DUNG tổ chức KTQT trong doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận Khác biệt Tổ chức phi lợi nhuận Trên cơ sở đó có chính sách thích hợp để tuyển dụng và xây dựng hệ thống đãi ngộ nhân viên (tổ chức phi lợi nhuận chủ yếu tập trung vào chức năng này), điều này sẽ giúp tổ chức phi lợi nhuận cạnh tranh nguồn nhân lực có chất lượng cao với các doanh nghiệp. . Nhóm 4 Sự khác nhau giữa MÔ HÌNH tổ chức KTQT trong doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận Mô hình thứ 1 Mô hình chuyên môn hóa theo từng bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh 2 mô hình tổ chức KTQT trong DN Mô hình thứ 2 Mô hình theo từng quá trình hoạt động. Nhóm 4 MÔ HÌNH THỨ 1 Mô hình kế toán quản trị chuyên môn hóa theo từng bộ phận  Mô hình này phân loại, kiểm soát, đánh giá chi phí nhằm thiết lập các thông tin thích hợp để xây dựng giá bán, phương án kinh doanh… theo từng bộ phận chuyên môn hóa, cấp bậc quản trị.  Phân tích, dự báo một số chỉ tiêu tài chính ở từng bộ phận trong doanh nghiệp. MÔ HÌNH THỨ 1 Nhóm 4 MÔ HÌNH THỨ 2 Mô hình kế toán quản trị theo từng quá trình hoạt động  Mô hình này phân loại, kiểm soát, đánh giá chi phí theo từng quá trình hoạt động : nghiên cứu, phát triển sản phẩm, sản xuất, dịch vụ phân phối…  Đáng giá hiệu quả, phân tích, dự báo các chỉ tiêu tài chính của từng quá trình hoạt động. Nhóm 4 MÔ HÌNH TỔ CHỨC KTQT TRONG CÁC TỔ CHỨC PHI LỢI NHUẬN Ở các tổ chức phi lợi nhuận kế toán quản trị cũng được tổ chức theo từng bộ phận, cấp quản trị. Tuy nhiên, sẽ không tập trung phân loại các loại chi phí để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà chủ yếu là đánh giá tiến độ, hiệu quả của kế hoạch đã đề ra. Nhóm 4 Sự khác nhau giữa PP KỸ THUẬT tổ chức KTQT trong doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận Doanh nghiệp  Phân loại, kiểm soát, đánh giá chi phí theo từng phạm vi chuyên môn, hoặc cấp bậc quản trị.  Xác định, kiểm soát, đánh giá giá thành sản phẩm, chủ yếu là giá thành trong từng quá trình sản xuất. Khác nhau Tổ chức phi lợi nhuận  Phân tích số liệu để đưa ra quyết định  Phương pháp bảng điểm cân bằng (Balanced ScoreCard – BSC). Nhóm 4 Sự khác nhau giữa PP KỸ THUẬT tổ chức KTQT trong doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận Doanh nghiệp  Dự toán ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm theo từng bộ phận và đánh giá trách nhiệm quản lý ở từng cấp bậc quản trị. Khác nhau Tổ chức phi lợi nhuận  Đây được coi là một công cụ lý tưởng hỗ trợ cho các chương trình khuyến khích nhân viên bằng việc đặt ra các mục tiêu cụ thể cho các vị trí dựa theo bốn khía cạnh: tài chính, khách hàng, quá trình nội bộ, đào tạo và phát triển. Nhóm 4 Sự khác nhau giữa PP KỸ THUẬT tổ chức KTQT trong doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận Doanh nghiệp  Thu thập, phân tích dữ liệu, từ đó thiết lập thông tin thích hợp, phục vụ cho việc xây dựng giá bán, phương án kinh doanh ngắn hạn và dài hạn theo từng bộ phận, cấp bậc quản trị.  Phân tích, dự báo chỉ số tài chính ở từng bộ phận hoạt động. Khác nhau Tổ chức phi lợi nhuận

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnoi_dung_7683.pdf
Luận văn liên quan