Tính tất yếu, đặc điểm thực chất của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

LỜI NÓI ĐẦU Lý tưởng về một xã hội không có người bóc lột người, một xã hội mà “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người” vẫn là ngọn cờ tư tưởng của hàng triệu, triệu con người đang phấn đấu xây dựng một cuộc sống công bằng, dân chủ, văn minh. Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội không hề đơn giản. Con đường đi tới chủ nghĩa xã hội không bằng phẳng, trơn tru mà đầy khó khăn trở lực. Tính chất cực kỳ khó khăn và trở lực trên con đường đó đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin nói đến. Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là quá trình tìm kiếm và không ngừng tìm kiếm, khám phá. Đất nước ta đang trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện đất nước vừa trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đánh đuổi Đế Quốc Mỹ. Để có thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Đảng và nhà nước ta phải có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, từ đó lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp nhất với điều kiện, hoàn cảnh và tình hình của đất nước hiện nay. Chúng ta gặp phải rất nhiều khó khăn trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Để có thể tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho những khó khăn này chúng ta cần phải đi sâu vào nghiên cứu: “Tính tất yếu, đặc điểm thực chất của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội” để qua đó có nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đảm bảo tốt cho mỗi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đưa đất nước ngày một phát triển và vững mạnh hơn.

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3811 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính tất yếu, đặc điểm thực chất của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNXH021 - Tính tất yếu, đặc điểm thực chất của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội.pdf
Luận văn liên quan