Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bùn Spa ở Trung tâm du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang công suất 600m3/ngày đêm

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM DU LỊCH SUỐI KHOÁNG NÓNG THÁP BÀ NHA TRANG – CƠ SỞ LÝ THUYẾT XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1.1 Tổng quan về Trung Tâm Du Lịch Suối Khoáng Nóng Tháp Bà – Nha Trang 1.1.1 Vị trí địa lý 4 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động 4 1.1.3 Hiện trạng chất lượng môi trường cơ sở 4 1.1.3.1 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí . 5 1.1.3.2 Hiện trạng chất lượng môi trường nước 5 CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 2.1 Cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý nước thải: . 8 2.1.1 Phương pháp xử lý cơ học 8 2.1.1.1 Song chắn rác 8 2.1.1.2 Lưới lọc . 8 2.1.1.3 Bể lắng cát 9 2.1.1.4 Bể tách dầu mỡ . 9 2.1.1.5 Bể điều hoà . 9 2.1.1.6 Bể lắng . 10 2.1.1.7 Bể lọc . 10 2.1.2 Phương pháp xử lý hoá học . 11 2.1.2.1 Đông tụ và keo tụ . 11 2.1.2.2 Trung hoà . 12 2.1.2.3 Oxy hoá khử 13 2.1.2.4 Điện hoá . 13 2.1.3 Phương pháp xử lý hoá lý 13 2.1.3.1 Tuyển nổi . 14 2.1.3.2 Hấp phụ 14 2.1.3.3 Trích ly . 15 2.1.3.4 Trao đổi ion . 15 2.1.4 Phương pháp xử lý sinh học 15 2.1.4.1 Công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên . 15 Ao sinh học . 15 2.1.4.2 Phương pháp xử lý qua đất . 16 2.1.4.3 Công trình xử lý sinh học hiếu khí . 17 Bể AEROTANK . 17 Mương oxy hoá 20 Lọc sinh học 20 Đĩa quay sinh học . 21 2.1.4.4 Công trình xử lý sinh học kỵ khí . 22 Phương pháp kỵ khí sinh trưởng lơ lửng 22 Phương pháp kỵ khí sinh trưởng bám dính 23 2.2 Thành phần và tính chất nước thải . 24 2.2.1.1 Nguồn thải 24 2.2.1.2 Đặc trưng nước thải 24 2.2.1.3 Lưu lượng . 24 2.2.1.4 Mức độ cần đạt sau xử lý 24 2.2.2 Sơ đồ khối công nghệ đề xuất . 25 2.3 Công nghệ xử lý . 26 2.4 Thuyết minh nguyên lý hoạt động . 26 CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ 3.1 Các thông số thiết kế . 27 3.2 Tính toán các công trình đơn vị . 27 3.2.1 Song chán rác . 27 3.2.1.1 Nhiệm vụ 27 3.2.1.2 Tính toán . 27 3.2.2 Bể gom . 31 3.2.2.1 Nhiệm vụ 31 3.2.2.2 Tính toán . 31 3.2.3 Bể điều hoà . 34 3.2.3.1 Nhiệm vụ . 34 3.2.3.2 Tính toán . 35 3.2.4 Bể trộn nhanh . 39 3.2.5 Bể khuấy chậm . 43 3.2.6 Bể lắng đứng . 44 3.2.6.1 Nhiệm vụ 44 3.2.6.2 Tính toán . 44 3.2.7 Bể lọc 48 3.2.8 Bể khử trùng . 50 3.2.9 Bể chứa bùn 51 3.2.9.1 Nhiệm vụ 51 3.2.9.2 Tính toán . 51 3.2.10 Sân phơi bùn 52 3.2.10.1 Nhiệm vụ 52 3.2.10.2 Tính toán 52 CHƯƠNG 4: DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ 4.1 Lưu lượng nước thải . 55 4.2 Các thông số thiết kế . 55 4.2.1 Bể gom . 55 4.2.2 Bể điều hoà . 55 4.2.3 Cụm bể keo tụ - tạo bông 56 4.2.4 Bể lắng . 56 4.2.5 Bể lọc . 57 4.2.6 Bể tiếp xúc khử trùng 57 4.2.7 Bể chứa bùn 57 4.2.8 Hệ van và đường ống 57 4.2.9 Hệ điện điều khiển 58 4.2.10 Hoá chất 58 4.3 Khái toán kinh phí . 59 4.3.1 Phần xây dựng 59 4.3.2 Phần thiết bị - công nghệ 60 4.4 Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 62 4.5 Tiến độ thực hiện . 63 4.6 Biện pháp thi công . 63 KẾT LUẬN . 70 PHỤ LỤC HÌNH Trang Hình 1.1 : Song chắn rác . 8 Hình 1.2 : Bể lắng cát ngang 9 Hình 1.3 : Bể lắng ngang . 10 Hình 1.4 : Bể lọc . 11 Hình 1.5 : Quá trình tạo bông cặn của hạt keo . 12 Hình 1.6 : Bể tuyển nổi kết hợp cô đặc bùn . 14 Hình 1.7 : Hồ tuỳ nghi . 16 Hình 1.8 : Xử lý nước thải bằng đất . 17 Hình 1.9 : Sơ đồ công nghệ đối với bể AEROTANK truyền thống . 18 Hình 1.10: Sơ đồ làm việc đối với bể AEROTANK có ngăn tiếp xúc . 19 Hình 1.11: Sơ đồ làm việc đối với bể AEROTANK làm thoáng kéo dài 19 Hình 2.12: Sơ đồ làm việc đối với bể AEROTANK khuấy trộn hoàn toàn 20 Hình 2.13 : Oxytank . 20 Hình 2.14 : Bể lọc sinh học nhỏ giọt . 21 Hình 2.15 : Bể UASB . 23 Hình 3.1 : Sơ đồ lắp đặt song chắn rác 30

doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2484 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bùn Spa ở Trung tâm du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang công suất 600m3/ngày đêm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM DU LỊCH SUỐI KHOÁNG NÓNG THÁP BÀ - CƠ SỞ LÝ THUYẾT XỬ LÝ NƯỚC THẢI. 1.1 Tổng quan về Trung Tâm Du Lịch Suối Khoáng Nóng Tháp Bà – Nha Trang: 1.1.1 Vị trí địa lý TRUNG TÂM DU LỊCH SUỐI KHOÁNG NÓNG THÁP BÀ ● Địa chỉ : Tổ 15 Ngọc Sơn-Ngọc Hiệp- Nha Trang-Khánh Hòa. Các vị trí tiếp giáp với cơ sở: + Phía Tây giáp với phường Vạn Thạnh. + Phía Đông giáp với biển Đông. + Phía Bắc giáp phường Vạn Thắng. + Phía Nam giáp sông cái. ● Tổng diện tích mặt bằng : 30.000 m2. ● Số nhân viên lao động làm việc thường xuyên tại đây là 70 người, Khu du lịch đang sử dụng nước cấp từ thành phố, và nguồn nước khai thác ngầm dưới lòng đất . TRUNG TÂM DU LỊCH SUỐI KHOÁNG NÓNG THÁP BÀ cách Tp Nha Trang 4 km về hướng bắc, và nằm ngay sau lưng tháp bà Ponagar. 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động: Lĩnh vực kinh doanh hoạt động chủ yếu ở đây là loại hình kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, nghỉ mát, du lịch và làm đẹp. Với các dịch vụ như: ● Hồ bơi – Thác nước khoáng ấm: + Dành cho người lớn : Diện tích : 315 m2 , sâu : 1.65 m. + Dành cho trẻ em: Diện tích : 115 m2 , sâu: 0.8 m. ● Ngâm nước khoáng nóng. ● Tắm bùn. 1.1.3 HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ Để đánh giá sự ảnh hưởng từ các hoạt động sản xuất của cơ sở tới chất lượng môi trường, Trung tâm đã tổ chức thu mẫu, phân tích chất lượng không khí và nước tại Khu Du Lịch. 1.1.3.1. Hiện trạng môi trường không khí Bảng 1.1. Kết quả khảo sát về điều kiện vi khí hậu tại khu du lịch Thác Bà Vị trí lấy mẫu Nhiệt độ (oC) Độ ẩm (%) Độ ồn (dBA)  K1 34,6 68 20  K2 33,2 65 27  K3 33,9 63 29.5  K4 33,8 64 24    Nguồn : Trung tâm sinh thái môi trường và tài nguyên-Ceer, 5/2010. Chú thích : - K1: khu vực tắm bùn - K2: cổng vào. - K3: khu xử lý nước thải - K4: khu vực hồ bơi Chú thích: QCVN 05 – 2009 : Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh. Nhận xét: Hàm lượng các chất ô nhiễm không khí đều đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh và tiêu chuẩn chất lượng không khí khu vực sản xuất hiện trạng chất lượng nước. Qua kết quả phân tích trên cho thấy mức độ ồn đạt tiêu chuẩn để xây dựng khu du lịch. 1.1.3.2. Chất lượng môi trường nước a. Chất lượng nước mặt : Bảng 1.2. Chất lượng nước mặt STT Thông số Đơn vị Hàm lượng QCVN 08 – 2008, cột B  1 pH - 6.8 5,5 - 9  2 Độ cứng mg CaCO3/l 2,0 -  3 NO3- mg/l 1,03 10  4 Fe tổng mg/l 0,01 1,5  Nguồn : Trung tâm sinh thái môi trường và tài nguyên-Ceer, 5/2010. Chú thích: - Vị trí lấy mẫu : Đầu ra tại sông cái. - QCVN 08 – 2008 : Qui Chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. b. Nước ngầm : Bảng1.3 Chất lượng nước ngầm STT Thông số Đơn vị Vị trí QCVN 09 - 2008   G1 G2  1 pH - 4,37 4,48 5,5 - 8,5  2 Độ cứng mg CaCO3/l 60,0 60,0 500  3 NO3- mg/l 1,03 0,16 15  4 Fe tổng mg/l 0,01 0,16 5  5 Na+ mg/l 2,5 2,5 -  6 Cl- mg/l 350 355 250  7 Si mg/l 1,0 1,1 -  Nguồn : Trung tâm sinh thái môi trường và tài nguyên-Ceer, 5/2010. Chú thích: - G1: mẫu được lấy tại khu vực hồ bơi. - G2: mẫu được lấy tại khu vực ngâm nước nóng. - QCVN 09 – 2008 : Qui Chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm. Nhận xét: Các chỉ tiêu cơ bản điều đạt gới hạn cho phép nên có thể sử dụng nước ngầm cho mục đích tắm, sinh họat… c. Nước thải Bảng 1.4 Chất lượng nước thải tại khu du lịch Thác Bà Chỉ tiêu Đơn vị Hàm lượng QCVN 24-2009, Nguồn thải loại B  Nhiệt độ pH Cặn lơ lửng SS BOD5 COD 0C -- mg/l mg/l mg/l 45 5.4 1870 92 145 40 5,5 – 9 100 50 100  Nguồn : Trung tâm sinh thái môi trường và tài nguyên-Ceer, 5/2010. Nhận xét: Qua kết quả phân tích ta thấy các chỉ tiêu trên đều chưa đạt yêu cầu, nên cần phải xử lý trước khi thải vào nguồn tiếp nhận ( Sông Cái ) để không làm ảnh hưởng đến môi trường. ● Chất lượng môi trường nói chung : - Diện tích vành đai cây xanh của khu du lịch đạt đến hơn 60% mức độ che phủ, không khí ở đây rất thoáng mát và dễ chịu. - Do lưu lượng khách tham quan du lịch nhiều nên đi đôi với việc tăng lượng khách là số lượng rác thải cũng là rất lớn. Tuy nhiên xung quanh các khu vực được bố trí nhiều thùng đựng rác , và số lượng công nhân vệ sinh cũng thường xuyên thu gom và quét dọn nên lượng rác rơi vãi gây ô nhiễm môi trường là rất thấp. - Nước thải thải ra từ các khu vực được thu gom về hệ thống xử lý.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docchuong 1.doc
 • docphu luc.doc
 • doctai lieu tham khao.doc
 • doctu viet tat.doc
 • dwgfinal - nha trang 08HMT.dwg
 • docBIA LVAN.doc
 • docchuong 2.doc
 • docchuong 3.doc
 • docchuong 4.doc
 • docCHUONG MO DAU.DOC
 • docKET LUAN.doc
 • docloi can on.doc
 • docMỤC LỤC.doc
 • docNHAN XET CUA GIAO VIEN.doc