Tổ chức bộ máy kế toán và các phần hành kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn mặt trời mọc

Công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC là một công ty thương mại chuyên kinh doanh các mặt hàng trang trí nội thất,kinh doanh quà tặng và các mặt hàng khác.Là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ song đã gióp phần phong phú, đa dạng thêm tính cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.Công ty ngày càng trưởng thành và gặt hái được những thành công nhất định, đặc biệt đã đem lại sự tin tưởng cho khách hàng.Với đội ngũ nhân viên trẻ năng động nhiệt tình và sự chỉ đạo của giám đốc,doanh thu của công ty ngày một tăng cao. Gióp phần vào thành công đó của công ty có đóng gióp không nhỏ của bộ phận kế toán tài chính .Hoàn thiện bộmáy Kế toán là một đòi hỏi bức thiết, đặc biệt trong xu thế hội nhập ngày nay,các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vô cùng đa dạng và phức tạp, đòi hỏi công tác kế toán có những thích nghi phù hợp, đảm bảo quản lí chặt chẽvà hiệu quả trong các quá trình kinh doanh,kịp thời cung cấp và phân tích các thông tin tài chính một cách kịp thời đầy đủ và chính xác.

pdf53 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/12/2013 | Lượt xem: 14861 | Lượt tải: 46download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và các phần hành kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn mặt trời mọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ác phần hành kế toán tương ứng. Kế toán tổng hợp:là phần hành tổng hợp tất cả các phần hành kế toán đã diễn ra trong kì kế toán để ghi vào sổ cái,nhật kí chung để xác định số thuế phải nộp và các khoản phải nộp NSNN. Kế toán hàng hoá:là phần hành theo dõi quá trình giao dịch,quản lí hàng hoá. Kế toán công nợ:theo dõi chính xác đầy đủ kịp thời các khoản công nợ phải thu và phải trả theo công nợ. Kế toán tiền lươngvà bảo hiểm:thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến tính toán các khoản tiền lương và các khoản trích theo lương có liên quan(BHYT,BHXH,CPCĐ) 15 Kế toán tiền mặt:chịu trách nhiệm theo dõi ghi chép các nghiệp vụ kinh tế liên quan trong quá trình kinh doanh liên quan tới tiền mặt. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC MINH HOẠ Công ty áp dụng hình thức nhật kí chứng từ trong chương trình thuận tiện cho công tác kế toán và tổ chức theo dõi các hoạt động kinh doanh một cách chi tiế,dễ dàng thuận tiện,mang lại hiệu quả kinh tế cao. 2.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty 2.2.1.Chính sách kế toán áp dụng cung tại các doanh nghiệp • Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01-01 kết thúc 31-12 • Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN HÀNG HOÁ KẾ TOÁN CÔNG NỢ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG KẾ TOÁN TIỀN MẶT 16 • Nguyên tắc, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: theo tỷ giá thực tế. • Chế độ kế toán áp dụng: Căn cứ vào chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trưởng BTC và các thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính, công ty áp dụng theo Quyết định này trong quá trình hạch toán.Khi BTC ban hành chế độ kế toán DN mới theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/3/2006 thì công ty áp dụng chế độ mới vào quá trình hạch toán khi QĐ này có hiệu lực. • Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho: + Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: theo trị giá hàng tồn kho thực tế. + Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp bình quân gia quyền + Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên • Ghi nhận và khấu hao TSCĐ: + Phương pháp khấu hao áp dụng: theo phương pháp bình quân 2.2.2.Vận dụng chế độ kế toán chứng từ tại công ty Tại công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC,kế toán tiến hành ghi chép các chứng từ ban đầu một cách đầy đủ kịp thời đảm bảo thực hiện các khâu tiếp theo một cách thuận tiện. Các chứng từ như phiếu chi,bảng thanh toán tiền lương của đơn vị ,hoá đơn GTGT.... được lập từ các bộ phận trong công ty khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Khi nhận được các chứng từ kế toán liên quan,kế toán công ty tiến hành kiểm tra tính hợp lí,hợp pháp của chứng từ.Chứng từ là cơ sở để kế toán cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán và vào sổ ,lập các báo cáo có liên quan. Khâu tổ chức hạch toán đáp ứng yêu cầu kinh tế và pháp lí.Các chứng từ có liên quan phải thực hiện đúng theo mẫu của Bộ tài chính,việc lập và ghi chép các 17 yếu tố của chứng từ kế toán đầy đủ kịp thời, đảm bảo tính pháp lí của chứng từ kế toán. 2.2.3.Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản tại công ty Là một doanh nghiệp mang đặc thù kinh doanh thương mại,công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo chế độ hiện hành trừ TK154-chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.Hệ thống tài khoản được chi tiết theo từng đối tượng,mỗi đối tượng lại chi tiết theo từng nghiệp vụ cụ thể 2.2.3.1 Kế toán nghiệp vụ mua hàng - Chứng từ sử dụng trong quá trình mua hàng bao gồm: hoá đơn GTGT, phiếu nhập kho, phiếu mua hàng hoặc bảng kê phiếu mua hàng….Các chứng từ liên quan đến việc nhập khẩu hàng hoá như: hợp đồng thương mại, tờ khai hàng nhập khẩu…. - Tài khoản sử dụng chủ yếu: TK 156,111,112,331 - Nguyên tắc hạch toán: Mở chi tiết cho từng kho, từng mặt hàng, từng File máy tính cụ thể, ký hiệu riêng của mỗi loại sản phẩm, trị giá của hàng tồn kho được hạch toán tuân thủ theo nguyên tắc giá phí giá thực tế, khi xuất kho hàng hoá được tính theo giá mua trên hoá đơn cộng với chi phí phát sinh. - Thanh toán tiền hàng Căn cứ vào đề nghị thanh toán tiền hàng cùng với hồ sơ đi kèm (hoá đơn…), được Kế toán trưởng duyệt và chuyển cho kế toán công nợ kiểm soát theo hai hướng: + Nếu khách hàng còn nợ công ty thì đối trừ nợ + Làm thủ tục trả tiền qua ngân hàng cho người bán hoặc trực tiếp trả bằng tiền mặt 2.2.3.2 Kế toán nghiệp vụ bán hàng -Các chứng từ sử dụng: hoá đơn phiếu xuất kho…. - Tài khoản sử dụng: TK 156,157,632,511,111,112,131.. # Hạch toán bán hàng theo phương thức bán buôn: 18 Trong các phương thức bán buôn công ty sử dụng phương thức bán buôn qua kho: bán hàng trực tiếp tại kho, chuyển hàng theo hợp đồng. Khi đó nhân viên bán hàng sẽ tiến hành làm đầy đủ các thủ tục chứng từ bán hàng: Viết đề nghị hàng xuất bán đã được duyệt, hoá đơn GTGT để giao cho thủ kho và thủ kho xuất hàng giao cho khách hàng. Sau đó toàn bộ chứng từ được gửi lên phòng kế toán để hạch toán # Hạch toán bán hàng theo phương thức bán lẻ: Công ty tiến hành bán hàng cho khách hàng tại cửa hàng cuả công ty.Do vậy,kế toán sẽ tiến hành ghi chép số lượng hàng hoá tiêu thụ được để cập nhật vào hệ thống kế toán,ghi vào sổ,lập các báo cáo. 2.2.3.3 Kế toán chi phí kinh doanh - Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, giấy báo nợ ngân hàng, bảng thanh toán lương, BHXH…. - Tài khoản sử dụng: TK 641,642,các tài khoản liên quan TK 111,112,331,338,214. Cuối tháng kế toán tập hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vào sổ cái TK 641,642 Toàn bộ chi phí sẽ được kế chuyển vào TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. Khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lớn kế toán kết chuyển về TK 142 2.2.3.4 Kế toán xác định kết qủa kinh doanh tại Công ty -Chứng từ sử dụng: các chứng từ tự lập, quyết định phân bổ chi phí của doanh nghiệp - Tài khoản sử dụng: TK 911- xác định kết quả kinh doanh Việc tuân theo một quy trình hạch toán chặt chẽ giúp cho Công ty các định một cách chính xác và đầy đủ các bước cần phải thực hiện khi xác định kết quả kinh doanh. 19 Để xác định kết qủa kinh doanh kế toán sử dụng TK 511, TK 631, TK 911 và một số tài khoản liên quan. Sau khi kết chuyển giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu thuần sang TK 911 kế toán tiến hành xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá của Công ty . 2.2.4 Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. Công ty áp dụng hình thức nhật ký chung trong quá trình hạch toán Trình tự hạch toán theo hình thức nhật ký chung: Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh được theo dõi một cách chặt chẽ ngoài sổ nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian Công ty còn mở một số sổ nhật ký chuyên dùng: - Sổ nhật ký thu tiền Chứng từ gốc Nhật ký đặc biệt Nhật ký chung Sổ (thẻ) chi tiết Sổ cái TK 111, 112, 211, ... Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính 20 - Sổ nhật ký chi tiền - Sổ nhật ký mua hàng: chi tiết mua trong nước và mua nhập khẩu - Sổ nhật ký bán hàng Sổ cái được mở chi tiết cho các TK 111, 112, 131, 133, 138, 142, 156, 331, 338, 333, 511, 632, 641, 642, 711, 811, 911. Để tiện cho việc theo dõi chi tiết các đối tượng kế toán nhằm phục vụ yêu cầu tính toán một số chỉ tiêu, Công ty mở một số sổ và thẻ kế toán chi tiết như sau: - Sổ tài sản cố định - Sổ chi tiết hàng hoá - Sổ chi phí kinh doanh - Sổ chi tiết chi phí trả trước - Sổ chi tiết tiền gửi, tiền vay - Sổ chi tiết bán hàng - Sổ chi tiết nguồn vốn kinh doanh Để phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty là qui mô kinh doanh vừa và nhỏ, nghiệp vụ phát sinh tương đối nhiều nên hình thức sổ kế toán phù hợp với Công ty là hính thức nhật ký chung nhưng có cải tiến và được thực hiện trên hệ thống máy vi tính nối mạng toàn công ty. Công việc hạch toán được tiến hàng tự động qua máy tính,đảm bảo nhanh chóng chính xác. Chương trình kế toán Balance cho phép Công ty thiết kế được một hệ thống sổ sách kế toán tổng hợp và chi tiết khá đầy đủ. Hàng ngày bộ máy kế toán của Công ty đã giải quyết nhanh chóng chính xác và khoa học công việc kế toán của Công ty. 2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Hàng năm bộ phận kế toán Công ty lập báo cáo tài chính năm bao gồm Bảng cân đối kế toán và Kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được gửi đến Cơ quan thuế và Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền; 21 Báo cáo tài chính của công ty đã luôn chứng minh rằng công ty đang hoạt động bình thường và cung cấp những thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý, các nhà đầu tư hiện tại và tương lai, các chủ nợ,… về tình hình tài chính của công ty. Định kỳ bộ phận kế toán quản trị lập các báo cáo quản trị bao gồm : 1. Báo cáo về vốn bằng tiền: tiền mặt tại quỹ theo từng loại tiền, tiền gửi theo từng TK ngân hàng theo từng loại tiền (VNĐ, ngoại tệ các loại) 2. Báo cáo về công nợ : Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả, phân loại theo kỳ hạn thanh toán (trong hạn thanh toán, quá hạn thanh toán.v.v…) 3. Báo cáo về chi phí : báo cáo chi phí theo từng nội dung kinh tế, báo cáo chi phí theo từng bộ phận. 4. Báo cáo doanh thu, chi phí và kết quả theo từng bộ phận. Dựa vào báo cáo quản trị do Phòng kế toán lập Ban Giám đốc có thể dựa vào đó để đưa ra các quyết định quản lý đúng đắn. 2.3 Đặc điểm tổ chức các phần hành kế toán tại Công ty . 2.3.1 Tổ chức kế toán phần hành tiền mặt. Chứng từ : - Giấy đề nghị thanh toán - Giấy tạm ứng cùng với hóa đơn thu, chi… TK : * TK 111 – Tiền mặt tại quỹ: Dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ của doanh nghiệp. Tiền mặt tại quỹ của Công ty chủ yếu là tiền Việt Nam. * TK 112 – Tiền gửi ngân hàng: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi ngân hàng của Công ty tại Ngân hàng. 22 Sơ đồ ghi sổ của Kế toán phần hành tiền mặt Chứng từ gốc Phiếu thu/phiếu chi Tổng hợp PS Nhật kí thu, chi tiền 111,112 sổ cái Tk 111,112 Bảng CĐPS BCTC Khi đơn vị cần thanh toán các khoản thu, chi thì chứng từ gốc ở đây là : Giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng kẹp cùng với hoá đơn thu, chi.Căn cứ vào đó kế toán lập phiếu thu, phiếu chi và vào sổ Nhật kí thu,chi tiền mặt đồng thời kế toán sổ Tổng hợp phát sinh. Sau đó đối chiếu từ NK thu, chi tiền với sổ Tổng hợp phát sinh TK 23 111, 112 khớp số liệu với nhau và tiến hành ghi sổ cái, từ sổ cái kế toán lập bảng cân đối phát sinh và căn cứ vào đó để lập Báo cáo tài chính. 2.3.2 Tổ chức kế toán phần hành hàng hoá Chứng từ : - Giấy đề nghị xuất hàng - Giấy đề nghị nhâp hàng… TK : * TK 156 – Hàng hoá: phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của toàn bộ hàng hoá trong kho của Công ty. Tài khoản TK156 của Công ty được mở chi tiết cho từng loại hàng hoá. * TK 632 – Giá vốn hàng bán: Đây là tài khoản dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mà Công ty đã bán trong kỳ. 24 Sơ đồ ghi sổ của kế toán phần hành hàng hoá Phiếu xuất(nhập) hàng Sổ chi tiết hàng hóa Bảng CĐPS BCTC Từ chứng từ gốc ban đầu là giấy đề nghị xuất ( nhập) hàng, căn cứ vào đó kế toán lập phiếu xuất ( nhập hàng) , đồng thời ghi vào Thẻ kho.Từ thẻ kho kế toán ghi vào Sổ cái TK 632, 156. Từ Phiếu xuất ( nhập) hàng, kế toán váo sổ chi tiết hàng hóa và căn cứ vào đây kế toán lập Sổ tổng hợp Nhập- Xuất - Tồn.Sau khi đối chiếu Sổ cái TK 632, 156 và Sổ tổng hợp Nhập - Xuất - Tồn, kế toán lập Bảng CĐPS, lập BCTC. Giấy đề nghị xuất hàng Thẻ kho Sổ tổng hợp Nhập-Xuất-Tồn Sổ cái TK632 25 2.3.3.Tổ chứcphần hành kế toán tiền lương Chứng từ : -Hợp đồng -Theo bảng chấm công lao động TK: -TK 334 _Thanh toán tiền lương cho công nhân viên:phản ánh tình hình Thanh toán tiền lương trong kì với công nhân viên.Kế toán công ty theo dõi và trả lương định kì vào cưối tháng cho nhân viên. -TK 141-Tạm ứng: đây là khoản tiền công nhân viên ứng trước nhằm chi trả các khoản liên quan tới hoạt động kinh doanh cũng như cho chi tiêu cá nhân 2.3.4.Tổ chức kế toán phần hành công nợ phải thu Chứng từ : - Hợp đồng. - Hoá đơn GTGT: hoá đơn dịch vụ hoặc hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho. - Giấy báo có của Ngân hàng, Phiếu thu. - Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá bán ra TK : * TK 131 – Phải thu của khách hàng: phản ánh các khoản doanh nghiệp phải thu của khách hàng về việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ của Công ty. Tài khoản này được kế toán của Công ty mở chi tiết theo từng nhóm khách hàng và chi tiết theo từng khách hàng. Ví dụ như: TK 131 được mở riêng cho từng mã khách hàng. 26 Sơ đồ luân chuyển chứng từ của kế toán phần hành công nợ phải thu Phiếu xuất hàng… Sổ Nhật kí bán hàng Hoá đơn tài chính sổ chi tiết tài chính Sổ cái TK 131 Sổ tổng hợp chi tiết TK 131 Bảng CĐPS BCTC Căn cứ vào chứng từ gốc là Phiếu xuất hàng, kế toán xuất hóa đơn tài chính ra, đồng thời với công việc đó kế toán ghi vào Sổ nhật kí bán hàng.Sau khi xuất hoá đơn tài chính, kế toán ghi vào Sổ chi tiết công nợ,rồi vào Tổng hợp chi chi tiết TK 131.Sau khi đối chiếu giữa Sổ cái tài khoản 131 đc lập căn cứ từ Sổ nhật kí bán hàng và Sổ tổng hợp chi tiết TK 131, kế toán lập bảng CĐPS rồi lập BCTC. 27 CHƯƠNG III:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 3.1.Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty Công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC áp dụng chương trình kế toán trên máy nên toàn bộ nhân viên của phòng kế toán đề làm việc trên máy tính. Hiện nay Công ty sử dụng phần mềm kế toán Balance để giảm bớt khối lượng công việc và đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn các yêu cầu về thông tin quản lý. Balance là sản phẩm phần mềm kế toán tiên tiến hiện nay của Việt Nam, nó được thiết kế nhằm mục đích điện toán hoá công tác kế toán tài chính. Balance đáp ứng yêu cầu phức tạp về quản lý ngoại tệ, theo dõi công nợ theo thời hạn thanh toán, tự động thực hiện các bút toán phân bổ kết chuyển cuối kỳ, lên báo cáo tài chính theo qui định, lên sổ chi tiết, sổ tổng hợp, sổ tài khoản, các báo cáo kế toán.. Công ty áp dụng hình mô hình kế toán tập trung tức là chứng từ gốc do đơn vị lập ra hoặc từ bên ngoài vào đều phải tập trung tại bộ phận kế toán. Bộ phận kế toán phải kiểm tra kỹ lưỡng tất cả mọi chứng từ đã nhận hoặc đã lập và chỉ sau khi kiểm tra và xác minh là đúng thì mới dùng chứng từ đó để ghi sổ kế toán. Từ đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình nên Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung trong chương trình quản lý của mình. Đây là hình thức sổ thích hợp với mọi loại hình quy mô kinh doanh, thuận lợi cho việc vi tính hóa công tác kế toán. Có thể khái quát trình tự ghi sổ kế toán bán hàng theo sơ đồ sau: 28 Chứng từ gốc(hoá đơn GTGT,Phiếu thu,phiếu chi.....) Kế toán phân loại và nhập chưng từ vào máy tính Khai báo các yêu cầu đầu ra cho máy tính Máy tính xử lí các thông tin Nhật kí chung,Bảng kê chứng từ,Phiếu kế toán,sổ chi tiết TK131,156,sổ cái TK111,112,632.... Đối chiếu(post) Báo cáo tài chính 29 Do quá trình hạch toán được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống máy vi tính nên số liệu chứng từ gốc có thể đồng thời có thể vào Nhật kí chung,sổ chi tiết ,sổ cái vì vậy kế toán có thể vào các loại sổ này vào bấtcứ lúc nào theo nhu cầu thực tế. Công ty sử dụng chương trình kế toán balance nên cũng mang một số đặc trưng riêng,việc chọn lọc hay tiêu thứclà do yêu cầu của quản lí,sau khi nhập vào các điều kiện chọn lọc thì máy sẽ tính ra sổ chi tiết ,sổ cái phù hợp. Hoá đơn GTGT Sổ nhật kí bán hàng Sổ cái TK 511 Báo cáo tài chính Sổ chi tiết bán hàng Sổ tổng hợp chữ T của TK doanh thu Bảng cân đối số phát sinh 30 La một doanh nghiệp kinh doanh thương mại,công ty sử dụng hệ thống tài khoản theo chế độ hiện hành trừ Tk 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.Hệ thống tài khoản được chi tiết theo từng đối tượng,mỗi đối tượng lại được chi tiết cho từng trưòng hợp cụ thể.Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên,tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 3.2.Hạch toán doanh thu bán hàng Do đặc điểm là công ty kinh doanh thương mại nên mục tiêu theo đuổi đó là tối đa hoá lợi nhuận. Để thực hiên mục tiêu này,công ty sử dụng nhiều phương thức bán hàng khác nhau nhằm cung cấp đa dạng theo nhu cầu thực tế của thị trường. Việc hạch toán kế toán nghiệp vụ knh tế bán hàng tuân thủ đúng chuẩn mực kế toán,theo đúng tính chất của từng tài khoản.Do công ty sử dụng chương trình kế toán Balance nên có những đặc điểm riêng,việc chọn lọc hay tieu thức là do yêu cầu của công tác quản lí,sau khi nhạp các đièu kiện lọc thì máy sẽ tự động tính ra các sổ chi tiết,sổ cái cụ thể. 3.2.1.Kế toán theo phương thức bán lẻ Do đặc thù là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại có quy mô không lớn nên hình thức bán lẻ trở nên phổ biến và mang lại lợi nhuận chủ yếu cho công ty.Hình thức bán hang trực tiếp theo hình thức thu tiền trực tiếp. Nhân viên bán hàng trực tiếp viết hoá đơn có chữ kí của bộ phận phụ trách bán hàng và lập hoá đơn giao hàng và thu tiền của khách hàng,sau đó lưu và nộp cho bộ phận kế toán và lập thành 3 liên Liên 1:lưu lại quyển gốc,cuối tháng nộp vào sổ kế toán Liên 2:giao cho khách hâng Liên 3:bộ phận bán hàng lưu giữ để đối chiếu Tiền bán hàng thu và nộp ngay cho bộ phận kế toán để hạch toán vào cuối tháng.Khi khách hàng chưa thanh toán tiền cho bộ phận bán hàng,kế toán công ty ghi khoản phải thu khách hàng . Ví dụ: Ngày 12 thang 6 năm 2007 công ty bán hàng cho công ty cổ phần xây lắp cơ khí I một trang thiết bị ,thu tiền ngay.Nhân viên nhập số liệu vào máy tính và 31 lập hoá đơn GTGT để giao cho khách hàng liên đỏ,sau đó nhập số liệu vào máy để cập nhật sô lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng *Phán ánh doanh thu: Nợ TK: 111 6. 600.000 Có TK 511 6.000.000 Có TK 33311 600.000 Kết chuyển giá vốn hàng bán: Nợ TK 632 4.600.000 Có TK 156 4.600.000 Kế toán vào sổ chi tiết,sổ cái tài khoản. Kế toán theo dõi chi tiết hàng hoá theo kho(biểu 2),mẫu số chi tiết hàng hoá,sau đó kế toán tổng hợp chi tiết hàng hoá theo từng mặt hàng ,cuối tháng dựa trên cở sở sổ chi tiết để vào bảng tổng hợp xuất nhập tồn(biểu 4) cho tất cả các mặt hàng của công ty. Kế toán công ty tiến hành đối chiếu số dư tài khoản của công ty xây lắp cơ khí I ở các sổ cái Tk 111(biểu 5),Tk 156(biểu6),Tk 511 (biểu 7),Tk 632 (biểu 8).Căn cứ vào đó kế toán lập Bảng tổng hợp cân đối phát sinh TK 511 (biểu 3). 3.2.1.Kế toán bán hàng theo phương thức bán buôn Theo phưong thức bán buôn công ty sử dụng phương thức bán buôn qua kho bán hàng trực tiếp tại kho,chuyển hàng trực tiếp cho khách hàng.Do đặc thù riêng nên công ty tiếp thị khách hàng và giao dịch mua bán qua điên thoại,do vậy nên công ty đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng.Với những khách hàng có mối quan hệ lâu năm cũng như khách hàng đặt mua số lượng lớn thì sẽ được chiết khấu thương mại theo một tỉ lệ nhất định. Khi khách hàng có nhu cầu về hàng hoá thì các giao dịch được thông qua các đơn đặt hàng,căn cứ vào đơn đặt hàng các nhân viên bán hàng sẽ lập đầy đủ các chứng từ bán hàng.Viết đề nghị hàng đã được xuất bán đã được duyệt,các hoá đơn GTGT cùng phiếu xuất kho để giao cho bộ phận kho và giao hàng tới người mua.Sau đó 32 toàn bộ chứng từ được tập trung cho bộ phận kế toán,kế toán nhận liên 3 để ghi sổ.Hoá đơn GTGT được lập thành 3 liên Liên 1 : màu tím lưu tại quyển Liên 2 : màu đỏ giao cho người mua Liên 3 :màu xanh lưu chuyển cùng nghiệp vụ và lưu tạ đơn vị để theo dõi ghi sổ và thanh toán. Nhân viên bán hàng nhập số liệu vào máy vi tính để kế toán theo dõi các nghiệp vụ bán hàng trong tháng.Và căn cứ vào đó,kế toán phát hành hóa đơn GTGT có chữ kí của Giám đốc . Ví dụ :Ngày 24 tháng 7 năm 2007 công ty bán một số nội thất cho NH VIBank với giá bán 15.670.000 đồng trong đó giá vốn hàng bán 12.530.000 đồng. Căn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán ghi Nợ TK 131 15.670.000 Có TK 511 14.245.500 Có TK 33311 1.424.500 Sau khi nhập mã số hàng hoá máy vi tính sẽ tính giá vốn hàng bán : -Phán ánh giá vốn: Nợ TK 632 12.530.000 Có TK 156 12.530.000 Ngày 25 tháng 8 năm 2007 khách hàng trả tiền qua TK ngân hàng để thamh toán số tiền hàng trên : Nợ TK 1121 15.670.000 Có TK 131 15.670.000 Lúc này nghiệp vụ bán hàng và thanh toán kết thúc. Những chứng từ đính kèm theo bao gồm :hoá đơn GTGT,hợp đồng bán hàng.Sau khi nhận được liên 3 kế toán nhập số liệu để theo dõi thanh toán. Phiếu thu tiền chỉ được lập khi khách hàng thanh toán tiền hàng ngay,kế toán lập 3 liên: Liên 1 :lưu tại quyển sổ viết phiếu thu 33 Liên 2 :giao cho người mua hàng Liên 3 :giao cho thủ quỹ để ghi vào sổ quỹ tiền mặt Căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh,sau khi nhập số liệu vào máy vi tính,máy sẽ tự động vào sổ tài khoản của từng khách hàng.Cuối tháng máy sẽ lập tổng hợp các số liệu trên sổ chi tiết để lập báo cáo các số dư phát sinh trong tháng. Balance theo dõi số dư của khách hàng trên từng sổ chi tiết công nợ của khách hàng.Khi phát sinh nghiệp vụ kinh tế bán ,kế toán căn cứ trực tiếp hoá đơn GTGT để ghi vào sổ công nợ của khách hàng trên cột phát sinh nợ.Khi khách hàng thanh toán nợ,kế toán căn cứ để ghi sổ tài khoản 131 của khách hàng. Cuối tháng sẽ tổng cộng công nợ của khách hàng trên sổ chi tiết ,căn cứ vào các chỉ tiêu dư nợ,dư có trên sổ chi tiết để ghi vào sổ tổng hợp công nợ với khách hàng.Sổ này được mở một lần vào cuối tháng cho toàn bộ khách hàng theo sổ tổng hợp, mỗi khách hàng đựoc theo dõi một dòng. Cuối tháng công ty tổng hợp số liệu trên sổ tổng hợp chi tiêt TK 131 đã chi tiết cho từng khách hàng để lập báo cáo công nợ,báo cáo này được lập cho toàn bộ khách hàng của công ty.Trên cơ sở báo cáo này giúp cho kế toán theo dõi tình hình thanh toán công nợ của khách hàng và có các nghiệp vụ xử lí kịp thời. 3.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu Theo hệ thống tài khoản của Chế độ kế toán của doanh nghiệp QĐ 15/2006 của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/3/2006 thì các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm Chiết khấu thương mại,giảm giá hàng bán,hàng bán bị trả lại TK 521 Chiết khấu thương mại :dùng để phán ánh chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận được hưởng chiết khấu thương mại theo hợp đồng kinh tế. TK 531: Hàng bán bị trả lại ;Dùng để theo dõi doanh thu số hàng hoá của công ty bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân sau:vi phạm cam kết ,vi phạm hợp đồng kinh tế,hàng kém phẩm chất,không đúng chủng loại quy cách. 34 TK 532: Giảm giá hàng bán : Được theo dõi các khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng trên giá bán dựa vào hợp đồng kinh tế vì lí do chủ quan của doanh nghiệp. 3.4.Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty 3..4.1.Nhận xét chung về kế toán bán hàng tại công ty Công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC đã gặt hái được những thành công ban đầu và sự cải tiến trong từng năm để ngày càng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng.Tuy tuổi đời của công ty còn non trẻ cùng với sức cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt song công ty đã chủ động hội nhập vượt qua khó khăn ban đầu để tồn tại và phát triển.Công ty đã linh hoạt thay đổi cũng như có những chiến luợc kinh doanh hợp lí áp dụng vào điều kiện kinh doanh cụ thể. Nền kinh tế luôn vận động và phát triển đặc biệt trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt càng mạnh mẽ.Những biến động chung của thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ tới tới tình hình hoạt động của công ty.Bên cạnh những thuận lợi đó công ty cũng phải đương đầu với không ít khó khăn, đặc biệt đối với công ty có quy mô hoạt động nhỏ....công ty phải cạnh tranh quyết liệt cùng các đối thủ cạnh tranh cùng mặt hàng.Từ những ngày đầu mới thành lập công ty luôn phải có những chiến lược thích hợp để vượt qua những gian nan,khó khăn ban đầu.Mặc dầu vậy,công ty ngày càng trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm tong lĩnh vực kinh doanh của mình. Điều này thể hiện qua doanh thu mà công ty đã thu được trong những năm hoạt động,năm sau tăng cao hơn năm trước,doanh số tăng cao,số lượng khách hàng ngày càng được mở rộng.Cùng với đó,công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước,mức thu nhập của cán bộ nhân viên ngày càng tăng cao.Công ty luôn coi trọng chất lượng hàng hoá cung cấp cũng như chất lượng phục vụ khách hàng là yếu tố hàng đầu.Do vậy bạn hàng của công ty không những giữ được khách hàng truyền thống mà còn thu hút thêm số lượng khách hàng mới đáng kể.Công ty luôn xây dựng chỉ tiêu kế hoách cho từng tháng từng quý cho từng nhóm hàng. Nhân tố có yếu tố quyết định được xác định đó là nhân tố con người, do vậy công ty luôn có những nhân viên năng động 35 có khả năng giao tiếp tốt cũng như nghiệp vụ kinh doanh cao để đáp ứng yêu cầu càng cao của thị trường,cung cấp những sản phẩm có chất lượng tốt. Là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ,nên sắp xếp bố trí công việc trở nên đơng giản hơn nhiều so với doanh nghiệp có quy mô lớn.Dựa vào lợi thế đó công ty đã hợp lí công tác tổ chức công việc nhằm giảm chi phí ở mức thấp nhát có thể. 3.4.1.1 Ưu điểm Công tác kế toán nói chung và kế toán bán hàng nói riêng của công ty được tổ chức tương đối hợp lí,khoa học và hoàn thiện thể hiện qua một số điểm sau: Công tác kế toán có tổ chức hợp lí khoa học,có nguyên tắc.Nhân viên kế toán được cập nhật thông tin kĩ năng nghề nghiệp để vận dụng chế độ kế toán một cchs hợp lí có hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cần thiết nhanh chóng phục vụ cho công tác quản lí của doanh nghiệp.Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh và tổ chức hệ thống kinh doanh công ty đã chọn hình thức bộ máy kế toán tập trung.Theo hình thức này toàn bộ hoá đơn chứng từ đựoc tập trung cho nhân viên kế toán để kiểm tra và vào sô.Hình thức này tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra ,giám sát. Để phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ,công ty tổ chức ghi sổ theo hình thức nhật kí chung.Cùng với đó là một hệ thống máy vi tính có kết nối sử dụng phần mềm kế toán Balance _ cho phép thiết lập một hệ thống sổ tổng hợp và sổ chi tiết Khâu tổ chức hạch toán ban đầu đều đáp ứng tính pháp lí và nghĩa vụ kinh tế.Các chứng từ bắt buộc (chứng từ theo luật định) đèu được sử dụng theo đúng mẫu của Bộ tài chính,việc lập và ghi chép các yếu tố của chứng từ kế toán đầy đủ,chính xác, đảm bảo tính pháp lí của chứng từ kế toán.Chứng từ được lưu trữ cẩn thận theo từng khách hàng,hợp đồng,thời hạn thanh toán,thuận lợi cho việc tìm kiếm và đối chiếu khi cần thiết. Trong công tác kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hàng hoá chi phí bán hàng.... đều sử dụng đúng các tài khoản kế toán của hệ thống tài khoản kế toán và của bộ tài chính ban hành.Bên cạnh những thuận lợi đó công ty còn tồn tại một 36 số khuyết điểm cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh,hiệu quả công tác kế toán. 3.4.1.2. Nhược điểm Hiện nay không có một cơ chế nào hoạt động hoàn hảo,do thế công tác bộ máy kế toán của doanh nghiệp cũng có những hạn chế của nó.Cụ thể: Thanh toán công nợ: Tình trạng thanh toán chậm của khách hàng là tình trạng chung của hầu hết các doanh nghịêp cũng là nhiệm vụ nan giải đối với bộ máy kế toán của doanh nghiệp. Điều này làm cho một phần vốn của công ty bị chiếm dụng làm giảm quay vòng vốn và hiệu quả kinh doanh.Nguyên nhân dẫn tới điều này do công ty bán chịu cho những khách hàng lâu năm và những khách hàng mua với số lượng hàng lớn. Các khoản giảm trừ doanh thu: Công ty chưa áp dụng hình thức chiết khấu cho khách hàng thanh toán trước khi mua hàng. Điêu này chưa khuyến khích khách hàng mua hàng cũng như xảy ra tình trạng chiếm dụng vốn của công ty.Khách hàng khi có nhu cầu mua hàng đương nhiên họ sẽ tim hiểu những ưu đãi cho khách mua hàng, đây cũng là xu thế tất yếu trong nền kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay, ở đâu có những ưu đãi hơn thì họ sẽ tự tìm đến. 3.4.2.Các nguyên tắc về hoàn thiện bộ máy kế toán nghiệp vụ bán hàng Hoàn thiện là việc điều chỉnh, bổ sung để công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng được tiến hành một cách khoa học và hiệu quả hơn.Việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung và các phần hành kế toán nói riêng là những công việc được tiến hành theo những nguyên tắc,chuẩn mực nhất định.Cụ thể,kế toán nghiệp vụ bán hàng cần phải tuân theo những nguyên tắc sau: Nguyên tắc thứ nhất:Hoàn thiện nghiệp vụ bán hàng phải thống nhất từ trung ương đến cơ sở, đảm bảo thống nhất các chỉ tiêu,thống nhất về hệ thống chứng từ,tài khoản kế toán,các sổ sách,báo cáo kế toán.Thống nhất trong hệ thống kế 37 toán là một yêu cầu cơ bản nhằm tạo ra sự thống nhất trong hệ thống kế toán do Nhà nước ban hành. Nguyên tắc thứ hai:hoàn thiện kế toán nghiệp vụ kế toán bán hàng phải đảm bảo thống nhất,phù hợp giữa Thống kê-Nghiệp vụ-Kế toán. Đồng thời đảm bảo hệ thông bộ máy kế toán gọn nhẹ,phù hợp đặc điểm kinh doanh đặc thù của từng nghành từng doanh nghiệp cụ thể và phải tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Nhà nước Nguyên tắc thứ ba:Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ,kịp thời và chính xác về mọi mặt, đồng thời tiếp cận với chuẩn mực quốc tế,vận dụng sao cho phù hợp với đặc điểm kinh doanh từng nghành cụ thể. Nguyên tắc thứ tư:Hoàn thiện nội dung trong nghiệp vụ kế toán bán hàng phải quán triệt tính khả thi và hiệu quả. Để các phương án hoàn thiện kế toán nghiệp vụ kế toán bán hàng thì chúng ta không thể tách rời bồn nguyên tắc trên..Có đảm bảo đúng nguyên tắc của việc hoàn thiện thì các phương án hoàn thiện mới có khả thi và hiệu quả. 3.4.3.Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty 3.4.3.1.Sự cần thiết của việc hoàn thiện Trong điều kiện hiện nay,cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt.Sự thành bại của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào công tác kế toán.Thông qua việc kiểm tra ,tính toán ghi chép,phân loại và tổng hợp,các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh bằng hệ thống phương pháp kế toán khoa học như chứng từ, đối ứng tài khoản,tính giá và tổng hợp cân đối để từ đó có thể biết các thông tin một cách đầy đủ chính xác,kịp thời về sự vận động của tài sản.Ngoài ra cacs báo cáo tài chính còn cung cấp các thông tin cho các đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính,triển vọng phát triển của doanh nghiệp để có những quyết định đúng đắn trong từng thời kì.Vì vậy phải hoàn thiện đổi mới công tác kế toán không ngừng cho phù 38 hợp với yêu cầu quản lí kinh tế kiện nay. Đây thực sự là một yêu cầu thực sự bức xúc. Trong hoạt động kinh doanh thương mại,quá trình hạch toán kế toán hàng hóa là một khâu vô cùng quan trọng trong việc lưu chuyển vốn kinh doanh từ trạng thái hàng hoá sang trạng thái tiền tệ.Hoàn thiên hạch toán quá trình là một vấn đề cần thiết trong các doanh nghiệp thương mại hiện nay,bởi vì: Khi quá trình này hoàn thiện thì khâu tổ chức chứng từ ban đầu cũng như sử dụng đúng hệ thống tài khoản kế toán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra,giám sát công tác kế toán.Bên cạnh đó nó còn nâng cao hiệu quả tổ chức của toàn bộ công ty. Đối với cơ quản lí cấp trên còn đem tới những thông tin chính xác,phản ánh trung thực tình hình tiêu thụ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn thiện quá trình này giúp cho viếc hoàn thiện công tác sổ sách.Việc ghi chép chi tiết từng tháng,từng quý...tạo điều kiện tốt cho công tác kiểm tra, đối chiếu số liệu,xác định chính xác thời điểm tăng giảm hàng tồn kho,tình hình thanh toán công nợ,thời điểm ghi nhận doanh thu... đảm bảo kết cấu sổ gọn nhẹ,giảm bớt khối lượng ghi chép mà vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cho các đối tương quan tâm. Vấn đề đặt ra là làm sao để chế độ kế toán Việt nam,trong đó có chế độ kế toán nghiệp vụ bán hàng vừa bắt kịp nhịp độ phát triển của cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội trong nước,vừa chặt chẽ vừa linh hoạt,thông thoáng hơn để thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài vào sản xuất kinh doanh ở Việt nam,mà vẫn đảm bảo phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa cho sự phát triển,tăng trưởng của nền kinh tế cũng như của doanh nghiệp. Việc Việt nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO là một cơ hội lớn cho đất nước cũng là thách thức không nhỏ đối với đất nước,việc đổi mới hoàn thiện hơn nữa chế độ kế toán Việt nam được đặt ra là cấp thiết và cấp bách hơn bao giờ hết.Bởi lẽ,một khi Việt nam chấp nhận tham gia vào sân chơi quốc tế,với các điều kiện kiểm soát chung mang tính quốc tế, áp dụng 39 chung cho tất cả các thành viên,không còn chỗ cho chủ nghĩa bảo thủ,thì các doanh nghiệp Việt nam chỉ có thể tồn tại và cạnh tranh bằng khả năng tự có của mình,bằng trình độ chuyên môn hoá,trình độ lao động,bằng một khả năng tài chính lành mạnh.Hơn bao giờ hết,chỉ có chế độ kế toán luôn luôn hoàn thiện, đổi mới bắt kịp với xu thế của thời đại phần nào góp phần hạn chế gian lận,sai sót tham ô làm minh bạch trong sạch hơn tài chính doanh nghiệp tạo động lực cho các thành phần kinh tế nỗ lực thi đua sản xuất kinh doanh đổi mới đi lên bằng chính khả năng của mình có điều kiện tốt hơn tham gia liên doanh,liên kết khu vực và thế giới. Nhằm đảm bảo tính khoa học hơn trong công tác kế toán bán hàng cũng như làm tròn nghĩa vụ của kế toán là cung cấp thông tin và xử lí thông tin,hoàn thiện kế toán bán hàng ở công ty cần đáp ứng các yêu cầu sau Hoàn thiện trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính,tuân thủ chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán do nhà nước ban hành.Về phía nhà nước,kế toán là công cụ quản lí tài chính rất quan trọng,do vậy tuân thủ đúng chế độ tự nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lí cấp trên.Tuy nhiên do chế độ chỉ dừng lại ở kế toán tổng hợp,do vậy việc vận dụng ở các đơn vị được phép vận dụng sáng tạotrong việc ghi sổ chi tiết trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính. Hoàn thiện trên cơ sở phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp,phù hợp đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mang lại hiệu qủa kinh doanh cao nhất.Hệ thống kế toán doanh nghiệp cùng với hệ thống chuẩn mực kế toán ban hành với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kế toán tài chính nhưng chỉ dừng lại ở một bản thiết kế tổng hợp.Các doanh nghiệp khi sử dụng vẫn có quyền sửa đổi,bổ sung cho phù hợp với đặc điểm kih doanh của doanh nghiệp trong phạm vi cho phép. Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời chính xác,phù hợp với yêu cầu quản lí. 40 Hoàn thiện phải dựa trê cơ sở tiết kiệm chi phí,giảm nhẹ công việc nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học vì mục tiêu của doanh nghiệp là kinh doanh có lãi với hiệu quả cao 3.4.3.2.Một số kiến nghị nhằm cải thiện kế toán bán hàng tại công ty Thứ nhất: về tài khoản sử dụng Là công ty TNHH nên công ty áp dụng bảng hệ thống tài khoản theo quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ Tài Chính là bảng hệ thống sử dụng chủ yếu trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có quy mô lớn. Để hoạt động tổ chức lại công ty một cách có hiệu quả thì công ty nên xem xét lại chế độ kế toán áp dụng trong công ty áp dụng cho phù hợp đó là chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC Thứ hai:về cách lập và luân chuyển chứng từ ban đầu Chứng từ kế toán được lập tại cửa hàng bao gồm phiếu thu tiền của khách hàng,báo cáo bán hàng từng ngày,...phải được luân chuyển về ngay cho bộ phận kế toán để kịp thời có số liệu vào sổ và đối chiếu với máy tính,tránh tình trạng báo cáo chậm làm giảm hiệu quả công việc của bộ phận kế toán.Cuối ngày kế toán viên có số liệu kiểm tra đối chiếu với phiếu thu tiền,theo doic tình hình nhập-xuất-tồn để có kế hoạch nhập hàng hóa một cách hợp lí,kịp thời.Tránh tình trạng như hiện nay,các loại báo cáo phiếu luân chuyển chứng từ không được lưu chuyển lên trong ngày nên kế toán không thể quản lí,kiểm tra đối chiếu khi cần thiết tránh tình trạng bị chiếm dụng,mất không có lí do. Thứ ba:về các khoản giảm trừ doanh thu Chiết khấu thanh toán Như đã nói phần trước,công ty chưa áp dụng chiết khấu thanh toán cho tất cả khách hàng thanh toán tiền hàng sớm cho công ty.Vì thế chưa thúc đẩy việc thu hồi vốn nhanh,dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa cao và tình trạng vốn ứ đọng vẫn còn lớn đối với công ty.Theo em,công ty nên áp dụng chiết khấu thanh toán cho tất cả khách hàng thanh toán tiền sớm cho công ty,khuyến khích họ thanh toán nhanh để có tốc độ quay vòng vốn nhanh hơn, đem lại hiệu quả cao 41 hơn.Theo chuẩn mực kế toán số 14 ,chiết khấu thanh toán là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua,do người mua hàng thanh toán tiền hàng trước thời hạn được ghi trong hợp đồng.Thực chất số tiền chiết khấu là khoản chi phí cho việc thu hồi vốn đang bị khách hàng chiếm dụng để đưa vào hoạt động kinh doanh,tránh việc trả lãi cho ngân hàng.Nó chính là khoản chi phí tài chính được hạch toán trên tài khoản 635-chi phí hoạt động tài chính. Trình tự hạch toán như sau: Trường hợp người mua trả tiền hàng sớm trước thời hạn,công ty cho hưởng chiết khấu thanh toán Nợ TK 111,112 Số tiền đã thu được Nợ TK 635 Chiết khấu thanh toán được hưởng Có Tk 131 Tổng cộng nợ Như vậy tài khoản 635 chi phí tài chính sẽ bao gồm thêm khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng.Tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố,vào thời hạn chiết khấu thanh toán,tổng số tiền thanh toán và hình thức thanh toán mà đưa ra một tỷ lệ chiết khấu thanh toán phù hợp.Tỷ lệ này không nên quá thấp để thúc đẩy khách hàng thanh toán nhanh,nhưng cũng không nên quá thấp nhằm đảm bảo mục tiêu lợi nhuận. Chiết khấu thương mại Công ty nên áp dụng chiết khấu thương mại cho tất cả các mặt hàng chứ không chỉ có mặt hàng quà tặng.Như vậy sẽ thu hút được số lượng khách hàng lớn hơn,góp phần nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Thứ tư:Về trích lập dự phòng khó đòi Để tăng cường an toàn và đảm bảo nguyên tắc thận trọng công ty nên trích lập dự phòng khó đòi đối vớicác khoản phải thu khó đòi. Khi xác định khoản thu chắc chắn không thể thu hồi được(Nợ phải thu khó đòi) thì phải lập dự phòng nợ phải thu khó đòi mà không ghi giảm doanh thu.Các khoản nợ phải thu khó đòi đuợc xác định là các khoản thu không thể 42 thu hồi được thi được bù đắp bằng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi(theo chuẩn mực kế toán số 14). Lí do nên lập dự phòng:với số dư nợ và lượng hàng hoá đa dạng cho nên nguy cơ giảm giá và mất khả năng thanh toán là có thể xáy ra.Các mặt hàng kinh doanh của công ty là những mặt hàng sử dụng công nghệ cao,do vậy khả năng bị giảm giá hàng bán là rất lớn. Đồng thời khách hàng của công ty cũng rất đa dạng từ các cá nhân đến các doanh nghịêp.Thế nên công ty không thể kiểm soát khả năng thanh toán đối với tưng đối tương khách hàng. Theo thông tư 13/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng khó đòi,các khoản nợ phải thu có chứng từ gốc,có đối chiếu xác nhận nợ của khách hàng...và các khoản nợ phải đủ căn cứ xác định đây là khoản nợ phải thu khó đòi như nợ quá hạn,nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng các cơ quan đó lâm vào tình trạng không thể thanh toán. Để dự phong khoản nợ phải thu khó đòi,công ty sử dụng tài khoản 1592:dư phòng nợ phải thu khó đòi(áp dụng hệ thống tài khoản kế toán ban hành theo quyết định1177...dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ) Tài khoản 1592:dự phòng phải thu khó đòi,tài khoản này dùng để ghi nhận về các nghiệp vụ về lập,xử lí do thất thu nợ và hoàn nhập dự phòng đã lập thừa xảy ra trong niên độ kế toán. 43 KẾT LUẬN Công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC là một công ty thương mại chuyên kinh doanh các mặt hàng trang trí nội thất,kinh doanh quà tặng và các mặt hàng khác.Là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ song đã gióp phần phong phú, đa dạng thêm tính cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.Công ty ngày càng trưởng thành và gặt hái được những thành công nhất định, đặc biệt đã đem lại sự tin tưởng cho khách hàng.Với đội ngũ nhân viên trẻ năng động nhiệt tình và sự chỉ đạo của giám đốc,doanh thu của công ty ngày một tăng cao. Gióp phần vào thành công đó của công ty có đóng gióp không nhỏ của bộ phận kế toán tài chính .Hoàn thiện bộ máy Kế toán là một đòi hỏi bức thiết, đặc biệt trong xu thế hội nhập ngày nay,các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vô cùng đa dạng và phức tạp, đòi hỏi công tác kế toán có những thích nghi phù hợp, đảm bảo quản lí chặt chẽ và hiệu quả trong các quá trình kinh doanh,kịp thời cung cấp và phân tích các thông tin tài chính một cách kịp thời đầy đủ và chính xác. Qua thời gian kiến tập tại công ty,em được lãnh đạo công ty và các chị phụ trách bộ phận kế toán hướng dẫn chỉ bảo ân cần. Đặc biệt là chị Phan Thị Cẩm Tú-giám đốc công ty và chị Vũ Thị Xuân-nhân viên kế toán công ty.Cùng với sự gióp ý,sửa chữa tận tình của thầy giáo Th.s Phạm Thành Long đã giúp em hoàn thiện bản báo cáo kiến tập này. Do trình độ lí luận và kiến thức thực tế còn hạn chế nên báo cáo của em không tránh khỏi những thiếu sót.Vì vậy em rất mong nhận được sự chỉnh sửa và bổ sung của Thầy giáo và các anh chị trong công ty. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự đóng gióp quý báu của các chị trong công ty và sự chỉ dẫn tận tình của Th.s Phạm Thành Long để em có thể hoàn thiện báo cáo này. Hà Nội,ngày tháng 7 năm 2008 Sinh viên thực hiện Phạm Song Hào 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán-Đại học KTQD,HN 5/2005-NXB Tài Chính 2.Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp-ĐH KTQD,HN/2006-NXB ĐH KTQD 3.Danh mục tài khoản kế toán doanh nghiệp(ban hành theo quyết định số 15/BTC) 4.Mẫu biểu danh sách,chứng từ kế toán của công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC 5.Hồ sơ giới thiệu công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC 45 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC ........ 2 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH MẶT TRỜI MỌC ........ 2 1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức kinh doanh của công ty ....... 2 1.3. Đặc điểm tổ chưc bộ máy quản lí kinh doanh ........................................... 5 1.3.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lí hoạt động ................................................... 5 1.3.2.Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005-2007 ..................................... 5 CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ THỰC HIỆN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY .......................... 12 2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .......................................... 12 2.2.Tổ chức vận dụng chế độ kế toán tại công ty ............................................. 13 2.2.1.Chính sách kế toán chung vận dụng tại doanh nghiệp ....................... 13 2.2.2.Vận dụng chế độ kế toán chứng từ tại công ty .................................... 14 2.2.3.Vận dụng hệ thống tài khoản tại công ty ............................................. 15 2.2.3.1.Kế toán nghiệp vụ mua hàng ........................................................... 15 2.2.3.2.Kế toán nghiệp vụ bán hàng ............................................................ 15 2.2.3.3.Kế toán chi phí kinh doanh ............................................................. 16 2.2.3.4.Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty .......................... 16 2.2.4.Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại công ty .................................... 17 2.2.5.Tổ chức hệ thống báo cáo tại công ty ................................................... 18 2.3. Đặc điểm tổ chức các phần hành kế toán tại công ty .............................. 19 2.3.1.Tổ chức phần hành kế toán tiền mặt .................................................... 19 2.3.2.Tổ chức kế toán phần hành hàng hoá .................................................. 21 2.3.3.Tổ chức kế toán phân hành tiền lương .................................................. 23 2.3.4.Tổ chức kế toán phần hành công nợ phải thu ...................................... 23 46 CHƯƠNG III:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC ................................................................... 25 3.1.Thực trạng kế toán kế toán bán hàng tại công ty ...................................... 25 3.2.Hạch toán doanh thu bán hàng tại công ty ................................................ 28 3.2.1.Kế toán bán hàng theo phương thức bán lẻ ......................................... 28 3.2.2.Kế toán bán hàng theo phương thức bán buôn ................................... 29 3.3.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ...................................................... 31 3.4.Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty .................................................... 32 3.4.1.Nhận xét chung về kế toán bán hàng tại công ty ................................. 32 3.4.1.1. Ưu điểm................................................................................................ 33 3.4.1.2.Nhược điểm .......................................................................................... 34 3.4.2.Các ngưyên tắc của việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng ..... 34 3.4.3.Các giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty ...................... 35 3.4.3.1.Sự cần thiết của việc hoàn thiện ...................................................... 35 3.4.3.2.Một số kiến nghị nhằm cải thiện kế toán bán hàng tại công ty .... 38 KẾT LUẬN.... ......................................................................................................... 41 47 Biểu số 1 BÁO CÁO BÁN HÀNG TT Tên hàng Chứng từ Xuất bán Ghi chú SL Thành tiền 1 Trang thiết bị văn phòng 0023653 1 bộ 97745000 2 Người thu tiền Giám đốc 48 Biểu số 2 CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ Từ ngày01/01/2007 đến 31/12/2007 Chứng từ Khách hàng Diễn giải Mã NX Đơn giá Nhập Xuất ngày số số lượng Giá trị số lượng Giá trị 26/10/07 0023653 CtyTNHH&TM Đại Phát Bánhànghóa chokháchhàng PT331 104,000,000 104.000.000 27/10/07 005682 CtyTNHH Quốc tế Minh Việt Mua hàng hóa 632PT1 20.519.560 20.519.560 27/10/07 0024870 Cty TNHH TM Hà Ngân Mua hàng hoá 632PT2 103.590.000 103.590.000 29/10/07 0038879 Cty TNHH TM&DV Thu Minh Bán hàng hoá PT331 20.109.560 20.109.560 Ngày....tháng.....năm 2007 Người lập biểu Kế toán (ký,họ tên) kí tên 49 Biểu số 3: CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN 511 Từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 Tài khoản Tên tài khoản Dư đầu kì Phát sinh Dư cuối kì Nợ Có Nợ Có Nợ Có 511 Doanh thu bán hàng 25.572.370. 6.803.509 32.375.879 511PT Doanh thu bán hàng 25.572.370 6.803.509 32.375.879 511PT1 Doanh thu bán hàng hoá 24.574.540 5.798.453 30.372.993 511PT3 Doanh thu cung cấp dịch vụ 997830 1.005.056 2.002.886 Tổng cộng: 25.572.370 6.803.509 32.375.879 Ngày....tháng.....năm2007 Người lập biểu Kế toán(kí,họ tên) Kí họ và tên 50 Biểu số 5 CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 111-Tiền mặt Từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 Số dư nợ đầu kì Chứng từ Khách hàng Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Ngày Số Nợ Có 15/11 034001 Cty TNHH Công nghiệp giấy vàsản xuất bao bì Ngọc Diệp Bán hàng hoá cho khách hàng 131PT 41.021.420 18/11 023674 Cty TNHH TM&DV Đại Phát Giao hàng đặt trước 131PT 389.600.000 22/11 05421 Cty TNHH Hà Nội Chợ Lớn Thu tiền hàng 131PT 7.760.910 25/11 06103 Cty TNHH Quốc Tế Minh Việt Mua hàng 331 20.519.520 Tổng phát sinh nợ Tổng phát sinh có: Số dư cuối kì: Ngày.....tháng.......năm2007 Kế toán Người ghi sổ Kí họ và tên Kí họ và tên 51 BIỂU SỐ 6 CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 156-Hàng hoá Từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 Số dư nợ đầu kì: Chứng từ Khách hàng Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Ngày Số Nợ Có 20/01 02380 Cty CP Sứ Hải Dương Mua hàng hoá 331 46.925.000 23/01 098678 Cty TNHH TM&DV Đại Việt Mua hàng hóa nhập kho 331 176.550.000 24/01 094683 Cty TNHH TM Hà Ngân Bán hàng hóa 632 136.940.000 26/01 023517 Cty In Tạp Chí Cộng Sản Bán hàng hóa 632 11.027.273 28/01 08284 Cty TNHH Quốc Tế Minh Việt Mua hàng hoá 331 6.738.060 Tổng phát sinh nợ: Tổng phát sinh có: Số dư cuối kì: Ngày ......tháng..........năm 2007 Kế toán Người ghi sổ Kí họ và tên Kí họ và tên 52 BIỂU SỐ 7 CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 511-Doanh thu bán hàng Từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 Số dư nợ đầu kì: Chứng từ Khách hàng Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Ngày Số Nợ Có 09/01 40273 Cty cấp nước Nam Định Thu tiền hàng hóa 131 18.000.000 23/01 40276 Ngân hàng Hàng Hải VN Thu tiền 131 25.636.500 24/01 40277 TCT Rau quả Việt Nam Thu tiền 131 29.100.000 24/01 40280 CĐ Cty Than Vàng Danh Thu tiền 131 16.450.000 Tổng phát sinh nợ: Tổng phát sinh có: Số dư nợ cuối kì: Ngày .....tháng .......năm 2007 Kế toán Người ghi sổ Kí họ và tên 53 BIỂU SỐ 8 CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MỌC SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản 632-Giá vốn hàng bán Từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2007 Số dư nợ đầu kì Chứng từ Khách hàng Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Ngày Số Nợ Có 02/02 949755 Cty CP CN&Giải pháp Tâm Việt Mua hàng 156 81.923.400 24/02 043829 Cty TNHH Phát triển TM Tông hợp Trường Giang Mua hàng 156 112.480.000 25/02 005682 Cty TNHH Quốc tế Minh Việt Mua hàng 156 20.519.560 28/02 046896 Cty TNHH thiết bị chế bản và TK đồ hoạ Mua hàng 156 31.209.866

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf10623_726.pdf
Luận văn liên quan