[Tóm tắt] Luận án Hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Với mục tiêu phát triển hệ thống QLRRHĐ cho các NHTM Việt Nam, đề xuất các giải pháp cho từng nhân tố được nghiên cứu, tác giả đã nghiên cứu và tìm hiểu các nhân tố trong hệ thống QLRRHĐ được nghiên cứu trên thế giới, khái quát và tổng quan cơ sở lý thuyết để đề xuất mô hình nghiên cứu là các nhân tố trong hệ thống QLRRHĐ và đặt ra các câu hỏi quản lý và câu hỏi nghiên cứu để từ đó thực hiện các bước để thực hiện giải quyết các vấn đề

pdf13 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu [Tóm tắt] Luận án Hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhe_thong_qua_ly_rui_ro_hoat_dong_tai_cac_ngan_hang_thuong_mai_viet_nam_tt_3084.pdf