Tóm tắt Luận văn Quản lí nhà nước về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Giáo dục và đào tạo được coi là chìa khóa mở cửa tiến vào tương lai; giáo dục và đào tạo phục vụ cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững của xã hội. Chính vì vậy mà các nhà quản lí ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và đào tạo phải đặt vấn đề quản lý nhân lực lên hàng đầu, đòi hỏi người làm công tác quản lý giáo dục phải luôn trăn trở để tìm nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Cụ thể là đội ngũ giáo viên phải chuẩn hóa về trình độ đào tạo, có tư tưởng và lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lương tâm nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo. Như vậy, công cuộc phát triển đất nước phụ thuộc rất nhiều vào nền giáo dục của quốc gia mà trực tiếp là đội ngũ các thầy cô giáo. Tuy nhiên, để có được đội ngũ giáo viên xứng đáng với danh hiệu là những “kỹ sư tâm hồn” đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phải có một quá trình lâu dài, đòi hỏi rất cao cả lý luận lẫn thực tiễn. Việc xây dựng, quản lý đội ngũ giáo viên, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng là yêu cầu cần thiết, được ưu tiên thực hiện. Đây cũng chính là mục tiêu quan trọng trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục quốc gia. Các trường THPT công lập là bộ phận quan trọng, đóng vai trò chủ đạo của giáo dục THPT tỉnh Bắc Ninh trong tình hình xã hội hóa giáo dục có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Trong những năm qua, công tác QLNN đối với ĐNGV các trường THPT công lập của Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nhờ vào công tác lập quy hoạch, kế hoạch chính xác, cụ thể; việc tuyển dụng, sử dụng được quan tâm, chú ý tới công tác thanh tra, kiểm tra và nâng cao ý thức của ĐNGV. Tuy nhiên, chất lượng một số mặt của ĐNGV vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu đặt ra. Nhận thức được tầm quan trọng của ĐNGV các trường THPT công lập, trong những năm tới, hi vọng với những giải pháp đặt ra và sự quyết tâm phấn đấu, sự cầu thị của các nhà quản lí GD cũng như của ĐNGV, công tác QLNN về ĐNGV THPT công lập của Bắc Ninh sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa, các trường trung học phổ thông công lập của tỉnh sớm thành trường đạt chuẩn quốc gia.

pdf27 trang | Chia sẻ: yenxoi77 | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lí nhà nước về đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_li_nha_nuoc_ve_doi_ngu_giao_vien_trung.pdf
Luận văn liên quan