Tổng hợp và phân tích tính chất hóa lý của xúc tác trên cơ sở Ni+Ca/Al2O3+SiO2 cho phản ứng metan hóa cơ trong khí giàu H2

TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ Ni+Ca/Al2O3+SiO2 CHO PHẢN ỨNG METAN HÓA CƠ TRONG KHÍ GIÀU H2 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan Chương 2: Thực nghiệm Kết luận và kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2017 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp và phân tích tính chất hóa lý của xúc tác trên cơ sở Ni+Ca/Al2O3+SiO2 cho phản ứng metan hóa cơ trong khí giàu H2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf5.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenThiKimTuyen.jpg
Luận văn liên quan