• Tài liệu ôn thi Công chức bảo hiẻm xã hộiTài liệu ôn thi Công chức bảo hiẻm xã hội

  Đây là tài liệu ôn thi công chức vào Bảo hiêm Xã hội Mình đã sưu tầm có chọn lọc bao gồm đầy đủ những gi cần học Năm áp dụng 2011

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2031 | Lượt tải: 3

 • Chuyên đề Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamChuyên đề Bộ máy nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Khách quan. +Nguyên tắc ưu tiên. +Công khai. +Chất lượng. +Xuất phát từyêu cầu thực tế. *Người được tuyển dụng phải trải qua một thời gian tập sựtheo quy định (trừ1 sốtrường hợp không thực hiện chế độtập sự). *Sau thời gian tập sựnếu đạt yêu cầu cơquan có thẩm quyền quyết định bổnhiệm vào ngạch công chức. 5-Sửdụng công chức: *Bố...

  pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 6693 | Lượt tải: 18

 • Ôn thi quản lý hành chính nhà nướcÔn thi quản lý hành chính nhà nước

  CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CÔNG VỤ VÀ CÔNG CHỨC. A. Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước Câu 1: Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước XHCN Việt nam 1. Nguyên tắc nhân dân tham gia vào công việc quản lý nhà n ước, quản lý xã hội. Nội dung của nguyên tắc: Công dâ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 12245 | Lượt tải: 35

 • Công chức bảo hiểm xã hội đề thi và tài liệu ôn thiCông chức bảo hiểm xã hội đề thi và tài liệu ôn thi

  - Đề thi công chức BHXH của các tỉnh, thành phố năm đã qua; - Tài liệu ôn thi công chức BHXH (Ôn kỹ, trong tài liệu đỗ >90%). Chúc các bạn thành công. Thân ái.

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4376 | Lượt tải: 15

 • Tổng hợp đề thi cán bộ công chức 2005 - 2006 - Quản lý nhà nướcTổng hợp đề thi cán bộ công chức 2005 - 2006 - Quản lý nhà nước

  Tổng hợp tài liệu cực hữu ích Bao gồm tài liệu ôn thi, đề thi trắc nghiệm, đề thi tiếng anh trong thi tuyển công chức - quản lý nhà nước, đề thi tin học Tổng hợp đầy đủ hết cho cán bộ thi công chức Đề thi số 1 (BN-HP) Câu 1: Những nội dung chủ yếu của quản lý nhà nước (QLNN) về kinh tế ở nước ta hiện nay? Bài làm: Việc quản lý nhà nước ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2964 | Lượt tải: 16

 • Đề tài Về chiến lược giá sản phẩm cho công ty cổ phần vận tải biển Viship - Biển Đông VinashinĐề tài Về chiến lược giá sản phẩm cho công ty cổ phần vận tải biển Viship - Biển Đông Vinashin

  Đề tài giới thiệu về công ty cổ phần vận tải biển Viship từ trước khi xảy ra vụ thua lỗ của Vinashin Phân tích về tình hình của công ty, tính toán được giá thành của sản phẩm vận tải của công ty cung cấp Đánh giá mức độ cạnh tranh của công ty với các đối thủ là doanh nghiệp trong nước và nước ngoài Bài viết dễ hiểu, bao quát chung tình hình vận ...

  doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2706 | Lượt tải: 6

 • Mẫu CV tiếng AnhMẫu CV tiếng Anh

  Appointed entertainment coordinator for the Employee Outing Committee 1999 & 2003 (set up & arrange program of events, entertainment, prizes) liaised with all committee members concerned. oOrganized the Annual Hotel Kristal Charity Golf Tournament since 1999 up to present (invitation, sponsorship, advertising, entertainment/ program of even...

  pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2816 | Lượt tải: 2

 • Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta: Quan điểm của Đảng cộng sản Việ tNam về xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hải Phòng năm 1992Xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta: Quan điểm của Đảng cộng sản Việ tNam về xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân đã được cụ thể hóa tại Hải Phòng năm 1992

  a- KN : NN p quyền là NN được tổ chức và hoạt động dựa trên khung PL . Trong NNQP thì PL là tối cao, tối thượng không ai đứng trên PL và cũng thong ai đứng ngoài PL . b- Đặc điểm của NN pháp quyền : + NN pháp quyền là NN q lý XH bằng PL, trong hệ thống pháp luật H pháp là tối cao, các dạo luật chiếm ưu thế trong hệ thống PL + PL trong NN PQ là P...

  doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4280 | Lượt tải: 10

 • Hành chính nhà nước và và cải cách hành chính nhà nướcHành chính nhà nước và và cải cách hành chính nhà nước

  1.Nền hành chính là gì ? Theo nghĩa rộng : Hành chính là hoạt động quản lý, điều hành công việc của mọi tổ chức n nước cũng như của DN, các tổ cjhức chính trị, tổ chức chính trị, XH . theo chức năng, điều lệ của tổ chức . 2.Hành chính NN là hoạt động cuỉa các cơ quan thực thi quyền lực NN để quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống Xh theo PL...

  doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 15985 | Lượt tải: 20

 • Quan điểm về đổi mới hệ thống chính trị và cơ cấu tổ chức hoạt động bộ máy nhà nướcQuan điểm về đổi mới hệ thống chính trị và cơ cấu tổ chức hoạt động bộ máy nhà nước

  Khái niệm : - Theo nghĩa rộng : HTCT là khái niệm dùng để chỉ toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống XH, với tư cách là 1 hệ thống bao gồm các tổ chức, các chủ thể ch trị, các quan điểm, quan hệ ch trị, hệ tư tưởng và các chuẩn mực ch trị . - Theo nghĩa hẹp : HTCT là khái niệm dùng để chỉ hệ thống các tổ chức, các cơ quan thực hiện chức năng ch...

  doc3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4121 | Lượt tải: 15