• Tài liệu ôn thi công chức bảo hiểm 2011Tài liệu ôn thi công chức bảo hiểm 2011

  Hội đồng quản lý Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng quản lý) giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và thu, chi, quản lý, sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 2. Hội đồng quản lý gồm đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y ...

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1779 | Lượt tải: 6

 • Chuyên đề Những vấn đề cơ bản về nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamChuyên đề Những vấn đề cơ bản về nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Theo học thuyết Mác-Lênin, trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, cơ sở kinh tế là chế độ sở hữu công cộng đối với tư liệu sản xuất và sản phẩm lao động. Cơ sở xã hội là tổ chức thị tộc được hình thành dựa trên yếu tố huyết thống. Trong điều kiện đó xã hội loài người chưa có nhà nước mà chỉ có các tổ chức mang tính tự quản của cộng đồng. Nhà nước ra đờ...

  doc61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 6931 | Lượt tải: 33

 • Tổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàngTổng hợp đề thi đầu vào từ các ngân hàng

  Đề thi nghiệp vụ giao dịch viên Lienvietbank I - Lý thuyết 1- Hãy trình bày chế độ kế toán hiện hành của chứng khoán sẵn sàng bán ra? 2- Trong giao dịch thư điện tử, vì sao chỉ có lệnh huỷ nợ chứ không có lệnh huỷ có? 3 - Hãy kể những nghiệp vụ chuyển tiền liên ngân hàng đang được sử dụng hiện nay? II - Bài Tập Bài 1: Một khoản vay 1 tháng, số t...

  doc44 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4073 | Lượt tải: 25

 • Tài liệu thi tuyển công chức: Hệ thống pháp luật công chức.Tài liệu thi tuyển công chức: Hệ thống pháp luật công chức.

  Tài liệu thi tuyển công chức : hệ thống pháp luật công chức. Trình bày theo dạng phao thi. Bao gồm : 1. Kế hoạch cải cách hành chính 2. Kỹ năng soạn thảo văn bản 3. Luật tổ chức HĐND và UBND tỉnh và huyện. 4. Luật tổ chức HĐND và UBND 5. Nghị định 08/2007/NĐ-CP 6. Nghị định 09/2007/NĐ-CP 7. Nghị định 35 8. Nghị định 115 9. Nghị định 117 10. Pháp l...

  doc4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1646 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Ôn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 Ngạch chuyên viên Kiểm soát viênĐề tài Ôn tập thi tuyển công chức ngành thuế năm 2010 Ngạch chuyên viên Kiểm soát viên

  HỘI KẾ TOÁN TP.HỒ CHÍ MINH ÔN TẬP THI TUYỂN CÔNG CHỨC NGÀNH THUẾ NĂM 2010 Ngạch chuyên viên & Kiểm soát viên I. VĂN BẢN LUẬT 1. Luật số 22/2008/QH12 -Luật công chức (có hiệu lực từ ngày 01/01/2010); 2. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/3/2010); 3. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/5/2010); 4. Nghị định số 4...

  doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2385 | Lượt tải: 9

 • Giới thiệu luật cán bộ công chức 2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010Giới thiệu luật cán bộ công chức 2008 có hiệu lực từ ngày 01/01/2010

  Các quan hệ xã hội mà luật hành chính điều chỉnh có thể chia thành bốn nhóm sau đây: Thứ nhất, các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động chấp hành và điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Thứ hai, các quan hệ hình thành trong hoạt động tổ chức và công tác nội bộ của các cơ quan quản lý nhà nước. Thứ ba, những q...

  ppt64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1894 | Lượt tải: 2

 • Hướng dẫn ôn tập môn tin học văn phòng (Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức) Năm 2011Hướng dẫn ôn tập môn tin học văn phòng (Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức) Năm 2011

  HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG ( Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức ) Năm 2011 Gồm 50 câu hỏi môn Word và 55 câu hỏi Excel trắc nghiệm kèm theo đáp án HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIN HỌC VĂN PHÒNG (Phục vụ thi tuyển cán bộ công chức) LỜI NÓI ĐẦU Để thực hiện và triển khai tốt việc thi tuyển công chức năm 2011 theo đúng qui định của Trung ương, S...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 26627 | Lượt tải: 134

 • Tài liệu thi công chức Hải Quan môn Tin học 2011Tài liệu thi công chức Hải Quan môn Tin học 2011

  Câu 1: Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? a/ Secondary memory b/ Receive memory c/ Primary memory d/ Random access memory Câu 2: Phát biểu nà o sau đây là sai: a. Đơn vị điều khiển (Control Unit) chứa CPU, điều khiển tất cả các hoạt động của máy. b. CPU là bộ nhớ xử lý trung ương, thực hiện việc xử lý thông tin lưu trữ trong bộ nhớ. c. ALU là đ...

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 1931 | Lượt tải: 6

 • Đề thi ôn và đáp án Tin học A dùng cho thi công chức Hải quan, thuế, tài chính, giáo dụcĐề thi ôn và đáp án Tin học A dùng cho thi công chức Hải quan, thuế, tài chính, giáo dục

  Bộ Đề thi tin học dùng trong thi công chức hải quan, thuế, tài chính, giáo dục, có kèm đáp án để các bạn ôn tập tốt cho kỳ thi. Bộ đề thi sát với phần đề thi tin học chủ yếu là Win, word, excel, mà các năm đã ra. Chúc các bạn công thành danh toại.

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4722 | Lượt tải: 23

 • Ôn thi tài chính tiền tệ - Chuyên viên Ngân hàng nhà nướcÔn thi tài chính tiền tệ - Chuyên viên Ngân hàng nhà nước

  Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt Nam) Phần I: Câu hỏi lựa chọn Chương 2: Tài chính doanh nghiệp. Chương 3: Ngân sách Nhà nước. Chương 5: Thị trường Tài chính. Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất Chương 8: Ngân hàng Thương mại . Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ Chương 10: Ngân hàng Trung ươ...

  pdf53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2632 | Lượt tải: 21