Truyện cười song ngữ

26. Statues Country Cousin (after prolonged inspection of building operations) : "I don't see the sense of putting statues on top of your buildings" Friend : "Statues ? Those aren't statues. They're bricklayers". 26. Những pho tượng Nhà quê lên tỉnh (sau một hồi ngắm nghía việc xây dựng) : - Tôi không hiểu sao lại đặt mấy pho tượng lên nóc toà nhà của anh làm cái gì ? Người bạn : - Tượng nào? Mấy cái đó đâu phải là tượng. Ðó là những người thợ nề. 27. Man - Eating Lion Old Lady (at the zoo) : "Is that a man-eating lion ?" Fed - up Keeper : "Yes, lady, but we're short of men this week, so all he gets is beef". 27. Sư tử ăn thịt người Bà già (ở sở thú) : - Ðó là sư tử ăn thịt người phải không? Người giữ thú (chán ngấy bà cụ) : - Ðúng đó, bà, nhưng tuần này chúng tôi hết sạch người rồi nên nó chỉ được ăn thịt bò thôi. 28. Identified "This check is doubtless all right," said the paying teller politely, "but have you anything about you by which you could be identified ? The pretty young thing faltered, "I have a mole high up above my left knee". 28. Xác minh - Tấm chi phiếu này hoàn toàn hợp lệ, - người thủ quỹ ngân hàng lịch sự nói, - nhưng cô có cái gì để xác minh về cô không? - Cô nàng xinh đẹp ấp úng : - Em có một nốt ruồi cao tít bên trên đầu gối trái. 29. It Wasn't Me "Hello, Frank, I thought you were dead ?" "Oh", said Frank, "they did get a story around that I was dead, but it was another man, I knew it wasn't me as soon as I heard of it" 29. Không phải tôi đâu - Ê, Frank, tao cứ tưởng đâu mày chết rồi? - Â, - Frank nói, - đúng là họ có đồn đại rằng tao chết, nhưng đó là người khác kia. Nghe tin đồn ấy là tao biết ngay liền đó không phải là tao mà. 30. A Great Discovery ? "Purely by accident, I have made one of the greatest discoveries," said the scientist. "May I ask what it was ?" "I found," - said the scientist, "that by keeping a bottle of ink handy you can use a fountain pen just like any other pen, without all the trouble to filling it". 30. Khám phá vĩ đại - Hoàn hảo do ngẫu nhiên, tôi đã thực hiện được một trong những khám phá vĩ đại nhất, - nhà khoa học nói. - Xin phép được hỏi đó là gì ạ? - Tôi đã khám phá ra là, - nhà khoa học đáp, - bằng cách để một lọ mực gần bên, ta có thể sử dụng một cây bút máy hệt như bất kỳ cây bút mực nào khác mà không phải mất công bơm mực. 31. Has The Dinner-Bell Rung ? "My dear sir, you flatter me lingering to hear the remainder of my tale when the other passengers dashed away at the sound of the dinner-bell." Said the longwinded tourist to his one remaining listener. "What! Has the dinner-bell rung ?" asked the other, as he jumped to his feet ands dashed toward the dining room. 31. Ðến giờ ăn rồi sao ? - Ông thật là quý hóa, ông làm tôi hãnh diện vì chịu khó nán lại nghe nốt câu chuyện tôi kể trong khi các hành khách khác lao vọt đi ngay khi chuông báo giờ ăn vang lên. - Một du khách có tật nói năng dông dài, tẻ nhạt, bảo người nắng nghe độc nhất còn ngồi lại. - Cái gì! Ðến giờ ăn rồi sao? - người kia kêu lên và đứng phắt dậy, lao vọt về phía phòng ăn. 32. A Popular Song "So that is a popular song he's singing ?" "It was before he sang it". 32. Ca khúc nổi tiếng - Vậy cái bài hắn đang hát là một ca khúc nổi tiếng ? - Nó từng nổi tiếng trước khi hắn bắt đầu hát bài ấy. 33. A Portrait Host (doing the honors) : "And that is a portrait of me great - great - grandfather" Visitor : " Wonderful ! Why, he doesn't look any older than you !" 33. Bức chân dung Gia chủ (đang đưa khách đi giới thiệu quanh nhà) : - Còn đây là chân dung ông cố ba đời của tôi. Khách : - Hay thật là hay! Chà, trông ông cụ chẳng già hơn anh tí nào. 34. A Gift From Sister She : "Where did you get that umbrella ?" He : "It was a gift from sister" She : "You told me you hadn't any sisters" He : "I know. But that's what engraved on the handle". 34. Món quà của người em gái Nàng : - Anh kiếm đâu ra cây dù ấy thế ? Chàng : - Ðó là một món quà của người em gái. Nàng : - Sao anh bảo em là anh chẳng có chị em gái nào cả. Chàng : - Thì đúng vậy. Nhưng đó là dòng chữ khắc trên cán dù. 35. Haircut Free Of Charge A man entered a barber's shop with a boy of five or six years of age holding his hand. He was in a great hurry and he asked the barber to cut his hair first and later to cut the boy's hair. "He can wait, I want you to cut my hair first," he said. The barber did as he was told and when he has finished the man got out of the chair and the boy tool his place. The man excused himself and said that he would be back in a few minutes and would pay for them both. Then he left and the barber began to cut the boy's hair. When he had finished he picked the boy up and placed him in a chair to wait. He gave him a magazine to look at. A half hour passed. An hour passed. At last the barber said : "Don't worry, your father will be back soon" "My father ?" said the boy. "He isn't my father, I was playing in the street and he came along and said : "Come on with me, little boy. Let's go into this barber's shop together and have our hair cut". 35. Hớt tóc miễn phí Một người dắt tay một chú bé trạc năm, sáu tuổi bước vào hiệu hớt tóc. Ông ta đang rất vội và bảo người thợ hớt tóc cho ông trước rồi hớt cho thằng bé. - Nó chờ được mà, ông hớt cho tôi trước đi, - ông ta nói. Người thợ làm theo lời và khi hoàn tất, người khách ra khỏi ghế cho thằng bé ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải đi ngay và sẽ quay lại sau vài phút để trả tiền cho cả hai. Thế là ông ta đi ra và người thợ bắt đầu hớt tóc cho thằng bé. Xong xuôi, ông bế đứa bé đặt lên một chiếc ghế để ngồi chờ và cho nó một tờ tạp chí để xem. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng : - Ðừng có sợ nghe, nhỏ. Ba mày sẽ quay lại liền. - Ba nào? - chú bé nói. - Ông ấy đâu phải ba cháu. Cháu đang chơi ngoài đường thì ông ấy tới bảo : "Theo bác đi cháu. Ta hãy vào tiệm hớt tóc này và cùng hớt tóc đi". 36. May I Go In To Swim ? Overheard on the beach at a coast resort. Small boy to his mother : "Mummy, may I go in to swim ?" "Certainly not, my dear, it's far too deep" "But daddy is swimming" "Yes, dear, but he's insured". 36. Con xuống bơi được không ? Chuyện nghe được tại bãi tắm của một khu nghỉ mát ven biển. Chú bé hỏi mẹ : - Mẹ ơi, cho con xuống bơi được không? - Nhất định là không được, cưng à, nước sâu ghê lắm. - Nhưng ba đang bơi kia kìa. - Ba con bơi thì được; ổng có bảo hiểm rồi. 37. A City Idler A good - for - nothing city idler had inherited a country grocery store. He was taking his ease alongside the counter in his favorite chair when a customer came in and asked for a dozen apples. "I can't wait on you to day" said the ex-city man. "Come in some other time when I'm standing up". 37. Dân lười thành thị Một tay chày lưới vô tích sự ở thành phố vừa được hưởng thừa kế một cửa hàng bách hóa ở miền quê. Hắn ta đang tận hưởng thư nhàn trong chiếc ghế ưng ý nhất cạnh bên quầy thì một người khách vào mua một chục táo. - Hôm nay không bán hàng nghe, - gã cựu dân thành thị nói. - Chờ khi nào tôi đứng lên thì ông tới mua. 38. B. C 1187 Two men, who were visiting a Museum, were seen standing in front of an Egyptian mummy, over which hung a placard bearing the inscription : "B.C. 1187" Both visitors were much mystified thereby "What do you make of that, Jim ?" "Well", said Jim, "I don't know; but maybe it was the number of the motorcar that killed him". 38. 1187 TCN Trong viện bảo tàng, người ta gặp hai du khách đang đứng trước một xác ướp Ai Cập, bên trên xác ướp ấy là một tấm bảng đề chữ "1187 TCN". Hai anh chàng nọ hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy. - Anh hiểu cái đó ra làm sao, Jim? - Chà, tôi cũng chịu. - Jim nói, - Nhưng có thể đó là số xe của chiếc xe đã cán chết tên này. 39. Boying Ambition "Where any of your boyish ambitions ever realized ?" Yes, When my mother used to cut my hair I often wished I might be bard headed" 39. Tham vọng thời trai trẻ - Những tham vọng thời trai trẻ của anh có cái nào thành hiện thức không? - Có chứ. Ngày xưa khi mẹ tôi cắt tóc cho tôi, tôi thường ước ao là mình sẽ hói đầu. 40. Three Sons Three proud mothers discussing their eight-year-old sons. "I just know my little Johnnie is going to be an engineer," said the first. "Whenever I buy him a toy, he tears it apart to see what makes it work" The second said, "I'm so proud of Freddie, I just know he's going to be a fine lawyer. He argues with the other kids all the time" "No question about it", said the third mother, "little Harold is destined to be a doctor, Why, he never comes when I called him!" 40. Ba quý tử Ba bà mẹ tự hào đang bàn luận về các cậu quý tử tám tuổi của họ. - Tôi biết chắc thằng Johnnie nhà tôi lớn lên sẽ thành kỹ sư. - người thứ nhất nói. – Hễ tôi mua cho món đồ chơi nào là cu cậu tháo tung nó ra để xem cái gì làm nó chạy. Bà mẹ thứ hai nói : - Tôi hết sức hãnh diện vì thằng Fređie nhà tôi. Tôi biết chắc nó sẽ trở thành một luật sư tài ba. Nó lúc nào cũng cãi cọ với những đứa trẻ khác. - Bé Harold nhà tôi thì khỏi phải nói, - bà mẹ thứ ba lên tiếng, - số nó sẽ thành bác sĩ. Chà, tôi mà kêu nó thì chả bao giờ nó tới. 41. What'll I Do ? Neighbor : "Did I bring your lawn mower back last month ?" Indignant Householder : "No, you did not" Neighbor : "Now what'll I do ? I want to borrow it again ?" 41. Biết làm sao bây giờ Hàng xóm : - Tháng trước tôi có mang cái máy cắt cỏ trả lại cho ông không? Chủ nhà tức tối : - Không, ông đâu có trả. Hàng xóm : - Khổ chưa? Thế mà bây giờ tôi lại muốn mượn cái máy ấy nữa đấy! 42. Creative Imagination A well-known Royal Academician who noticed a drawing of a fish by a pavement-artist asked the man what sort of fish it was supposed to be. "A shark, sir !" "But you've never seen a shark," said the R.A "That's true, sir", the man agreed : "but then, don't some of those Academy chaps paints angels ?" 42. Óc tưởng tượng sáng tạo Một viên sĩ Hàn Lâm trông thấy một bức phác họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè bèn hỏi : - Theo anh thì đây là loại cá gì ? - Cá mập đấy, thưa ngài. - Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu? - viện sĩ hỏi. - Ðúng vậy, - chàng họa sĩ đồng ý, - nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện Hàn Lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ ? 43. Guess Who Sent Them A young couple that had received many valuable wedding presents established their home in a suburb. One morning they received in the mail two tickets for a popular show in the city, with a single line : "Guess who sent them" The pair had much amusement in trying to identify the donor, but failed in the effort. They duly attended the theatre, and had a delightful time. On their return home late at night, still trying to guess the identity of the unknown host, they found the house stripped of every article of value. And on the table in the dining room was a piece of paper on which was written in the same hand as the enclosure with the tickets : "Now you know !" 43. Ðoán xem ai gửi Một cặp vợ chồng trẻ nhận được nhiều quà cưới quý giá khi xây tổ ấm ở vùng ngoại ô. Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng duy nhất : "Ðoán xem ai gửi". Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời vô danh, thì họ khám phá ra nhà mình đã bị tước sạch mọi món đồ có giá trị. Và trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cùng nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé : "Bây giờ thì quý vị biết rồi!" 44. How Are You On Speed ? Head of Business College : "In teaching shorthand and typewriting, we are strong for accuracy" Inquirer : "How are you on speed ?" Head of Business College : "Well, of last year's class, six married their employers within six months." 44. Tốc độ Hiệu Trưởng Trường Thương Mại : - Trong việc giảng dạy tốc ký và đánh máy, chúng tôi đặt nặng vào sự chính xác. Thanh tra : - Thế còn về tốc độ thì sao? Hiệu Trưởng Trường Thương Mại : - Khỏi nói, trong số học viên tốt nghiệp khoá trước, sáu cô đã lấy luôn sáu ông chủ trong vòng sáu tháng thôi. 45. Congratulations ! "I painted something for the Academy last year" "Was it hung ?" "Yes, near the entrance where everybody could see it" "Congratulation ! What was it ?" "A board saying, 'Keep to the left' " . 45. Xin chúc mừng! - Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện Hàn Lâm. - Thế nó có được treo không? - Có chớ. Treo gần cổng chính, ai cũng có thể nhìn thấy nó. - Xin chúc mừng! Anh vẽ cái gì vậy? - Một tấm bảng đề : "Hãy Ði Phía Bên Trái" 46. An Imitation An artist famous for painting animals was motoring through Iowa, when he saw a very animated looking bull. Thinking he would like to take him on canvas, he got permission of the owner. In due time he produced an excellent likeness of the bull, which he sold for five hundred dollars. On seeing the farmer a year later, he told him he had sold the picture of his bull for the price. "Good Lord !" exclaimed the old farmer. "Why. I would have sold two real bulls for less than that one imitation of yours." 46. Ðồ giả Ðang lái xe băng qua tiểu bang Iowa, một họa sĩ nổi tiếng về tài vẽ thú vật trông thấy một con bò rất linh hoạt. Có ý thích thể hiện con bò ấy lên khung vải, người họa sĩ bèn xin phép chủ nhân. Sau đó, ông hoàn tất một bức tranh con bò giống hệt như thật và đem bán được năm trăm đô-la. Gặp lại người nông dân ấy một năm sau, người hoạ sĩ thuật lại việc bán bức tranh với cái giá như vậy. - Trời đất ơi! - lão nông dân kêu lên. - Ai mà mua hai con bò thật của tôi với giá rẻ hơn một con bò giả của cậu thì tôi bán liền. 47. You Should Have Thought Of That "I don't like these photos at all", said a client. "I look like an ape." The photographer, famous for his wit as well as for his art, favored him with a glance of lofty disdain. "You should have thought of that before you had them taken," was his reply as he turned back to work. 47. Lẽ ra anh phải cân nhắc trước điều đó - Tôi không thích mấy tấm ảnh này chút nào, - một khách hàng nói. - Trông tôi cứ như khỉ đột ấy. Nhà nhiếp ảnh, lừng danh về cả tài hóm hỉnh lẫn nghệ thuật của mình, ban cho người khách một cái nhìn khinh thường đầy vẻ cao ngạo và một lời đáp trước khi quay lại với công việc : Lẽ ra anh phải nghĩ tới điều đó trước khi anh nhờ người ta chụp hình anh chứ. 48. THE SUNSET Father : "This is the sunset my daughter painted. She studied painting abroad, you know." Friend : "Ah, that accounts for it ! I never saw a sunset like that in this country." 48. Hoàng hôn nhập ngoại Ông bố : - Ðây là bức tranh hoàng hôn con gái tôi vẽ đấy. Nó học vẽ ở nước ngoài về đấy anh. Người bạn : - A, hèn gì! ở xứ nỳ tôi chưa hề thấy hoàng hôn nào như vầy cả. 49. Soiled Currency "I hope you are not afraid of microbes", apologized the paying teller as he cashed the schoolteacher's check with soiled currency. "Don't worry," said the young lady, "a microbe couldn't live on my salary." 49. Tiền bẩn - Tôi hy vọng là cô không sợ vi trùng, - người thủ quỹ ngân hàng xin lỗi trong khi thanh toán tiền mặt cho tấm ngân phiếu lãnh lương của một cô giáo bằng những tờ giấy bạc dơ bẩn. - Anh đừng lo, - cô gái đáp, - ngay cả vi trùng cũng không sống nổi trên đồng lương của tôi đâu. 50. Why Do You Go On The Balcony ? Wife : "Why do you go on the balcony when I sing ? Don't you like to hear me ?" Husband : "It isn't that. I want the neighbors to see that I'm not beating my wife." 50. Tại sao anh lại đi trên ban công ? Vợ : Tại sao anh lại đi trên ban công trong khi em hát như thế chứ ? Bộ anh không thích nghe em hát sao ? Ch ồ ng : Không ph ả i v ậ y đ âu, em. Anh ch ỉ mu ố n cho bà con hàng xóm th ấ y là anh hi ệ n th ờ i không có đ ánh đậ p gì em h ế t. 51. Revenge They were having a musical evening, and the hostess asked the celebrated basso to sing another song. "I'm afraid it's too late," he replied, "I should disturb the people in the neighboring house." "And a good thing, too," replied the lady. "They poisoned our dog last week." 51. Báo thù Gia đình đang tổ chức một tối hoà nhạc và bà chủ mời một danh ca giọng trầm hát thêm bài nữa. - Tôi e là trời quá khuya rồi, - danh ca đáp, - Tôi sẽ quấy rầy những người trong ngôi nhà lân cận mất thôi. - Thế lại càng hay, - nữ gia chủ đáp. – Họ vừa đầu đọc chết con chó nhà tôi tuần trước.

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/02/2013 | Lượt xem: 2171 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Truyện cười song ngữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ckon including yourself ?" 20. Bao nhiêu kẻ bất lương? Một kẻ thích đùa hỏi người bạn : - Theo anh thì ở phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, không kể anh? - Không kể tôi! - người kia kêu lên. - Bộ anh muốn sỉ nhục tôi đấy à? - Chà, vậy thì phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, kể cả anh? 21. Life - Size Enlargements "Do you make life-size enlargements of snapshot ?" "That's our specialty" "Fine : here's a picture I took of the Pyramid" 21. Ảnh phóng lớn - Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn bằng kích thước thật không? - Ðó là chuyên môn của chúng tôi. - Hay quá! Ðây, phóng cho tôi tấm ảnh tôi chụp Kim Tự Tháp. 22. Terrible Experience Miss Gushin : "It must be wonderful to be a parachute jumper. I suppose you've had some terrible experiences" Parachutist (fed up with her) : "Yes, miss, terrible. Why, once I came down where there was a sign : "Keep Off The Grass"". 22. Kinh nghiệm khủng khiếp Cô Gushin : - Làm người nhảy dù chắc hẳn phải tuyệt vời lắm. Tôi nghĩ là anh từng trải qua nhiều kinh nghiệm khủng khiếp. Người nhảy dù (đã chán ngấy những câu hỏi của cô ta) : - Ðúng vậy, khủng khiếp lắm. Chà, có lần tôi đáp xuống ngay nơi có cắm bảng ghi "Cấm Ði Trên Cỏ". 23. Don't Be So Conceited Smith : "I keep hearing the word 'Idiot' - I hope you are not referring to me" Jones : "Don't be so conceited. As if there are no other idiots in the world!" 23. Ðừng tự phụ nữa Smith : - Ta cứ nghe mày lặp đi lặp lại mãi mấy từ "thằng ngu". Hy vọng là mày không ám chỉ tao đấy chứ? Jones : - Thôi đi, đừng có lên mặt tự phụ. Làm như trên đời này không còn thằng ngu nào khác. 24. Anything Will Do Musician (after much pressing) : "Well, all right, since you insist. What shall I play ?" Host : "Anything you like, It is only to annoy the neighbors". 24. Cái gì cũng được Nhạc sĩ (sau nhiều lần bị nài ép) : - Thôi được rồi, nếu như ông muốn thế. Tôi sẽ chơi bài gì bây giờ đây ? Gia chủ : - Bất cứ bài nào anh thích. Chỉ để chọc tức hàng xóm thôi mà. 25. Naming Animals Adam and Eva were naming the animals of the earth when along came a rhinoceros. Adam : "What shall we call this one ?" Eva : "Let's call it a rhinoceros" Adam : "Why ?" Eva : "Well, because it looks more like a rhinoceros than anything we're named yet". 25. Ðặt tên muông thú Adam và Eva đang đặt tên cho các loài thú trên trái đất thì một con tê giác đi tới. Adam : - Ta sẽ gọi con này là gì? Eva : - Hãy gọi nó là tê giác. Adam : - Sao vậy? Eva : - Bởi vì nó trông giống một con tê giác hơn bất kỳ con gì chúng ta đã đặt tên nãy giờ. 26. Statues Country Cousin (after prolonged inspection of building operations) : "I don't see the sense of putting statues on top of your buildings" Friend : "Statues ? Those aren't statues. They're bricklayers". 26. Những pho tượng Nhà quê lên tỉnh (sau một hồi ngắm nghía việc xây dựng) : - Tôi không hiểu sao lại đặt mấy pho tượng lên nóc toà nhà của anh làm cái gì ? Người bạn : - Tượng nào? Mấy cái đó đâu phải là tượng. Ðó là những người thợ nề. 27. Man - Eating Lion Old Lady (at the zoo) : "Is that a man-eating lion ?" Fed - up Keeper : "Yes, lady, but we're short of men this week, so all he gets is beef". 27. Sư tử ăn thịt người Bà già (ở sở thú) : - Ðó là sư tử ăn thịt người phải không? Người giữ thú (chán ngấy bà cụ) : - Ðúng đó, bà, nhưng tuần này chúng tôi hết sạch người rồi nên nó chỉ được ăn thịt bò thôi. 28. Identified "This check is doubtless all right," said the paying teller politely, "but have you anything about you by which you could be identified ? The pretty young thing faltered, "I have a mole high up above my left knee". 28. Xác minh - Tấm chi phiếu này hoàn toàn hợp lệ, - người thủ quỹ ngân hàng lịch sự nói, - nhưng cô có cái gì để xác minh về cô không? - Cô nàng xinh đẹp ấp úng : - Em có một nốt ruồi cao tít bên trên đầu gối trái. 29. It Wasn't Me "Hello, Frank, I thought you were dead ?" "Oh", said Frank, "they did get a story around that I was dead, but it was another man, I knew it wasn't me as soon as I heard of it" 29. Không phải tôi đâu - Ê, Frank, tao cứ tưởng đâu mày chết rồi? - Â, - Frank nói, - đúng là họ có đồn đại rằng tao chết, nhưng đó là người khác kia. Nghe tin đồn ấy là tao biết ngay liền đó không phải là tao mà. 30. A Great Discovery ? "Purely by accident, I have made one of the greatest discoveries," said the scientist. "May I ask what it was ?" "I found," - said the scientist, "that by keeping a bottle of ink handy you can use a fountain pen just like any other pen, without all the trouble to filling it". 30. Khám phá vĩ đại - Hoàn hảo do ngẫu nhiên, tôi đã thực hiện được một trong những khám phá vĩ đại nhất, - nhà khoa học nói. - Xin phép được hỏi đó là gì ạ? - Tôi đã khám phá ra là, - nhà khoa học đáp, - bằng cách để một lọ mực gần bên, ta có thể sử dụng một cây bút máy hệt như bất kỳ cây bút mực nào khác mà không phải mất công bơm mực. 31. Has The Dinner-Bell Rung ? "My dear sir, you flatter me lingering to hear the remainder of my tale when the other passengers dashed away at the sound of the dinner-bell." Said the longwinded tourist to his one remaining listener. "What! Has the dinner-bell rung ?" asked the other, as he jumped to his feet ands dashed toward the dining room. 31. Ðến giờ ăn rồi sao ? - Ông thật là quý hóa, ông làm tôi hãnh diện vì chịu khó nán lại nghe nốt câu chuyện tôi kể trong khi các hành khách khác lao vọt đi ngay khi chuông báo giờ ăn vang lên. - Một du khách có tật nói năng dông dài, tẻ nhạt, bảo người nắng nghe độc nhất còn ngồi lại. - Cái gì! Ðến giờ ăn rồi sao? - người kia kêu lên và đứng phắt dậy, lao vọt về phía phòng ăn. 32. A Popular Song "So that is a popular song he's singing ?" "It was before he sang it". 32. Ca khúc nổi tiếng - Vậy cái bài hắn đang hát là một ca khúc nổi tiếng ? - Nó từng nổi tiếng trước khi hắn bắt đầu hát bài ấy. 33. A Portrait Host (doing the honors) : "And that is a portrait of me great - great - grandfather" Visitor : " Wonderful ! Why, he doesn't look any older than you !" 33. Bức chân dung Gia chủ (đang đưa khách đi giới thiệu quanh nhà) : - Còn đây là chân dung ông cố ba đời của tôi. Khách : - Hay thật là hay! Chà, trông ông cụ chẳng già hơn anh tí nào. 34. A Gift From Sister She : "Where did you get that umbrella ?" He : "It was a gift from sister" She : "You told me you hadn't any sisters" He : "I know. But that's what engraved on the handle". 34. Món quà của người em gái Nàng : - Anh kiếm đâu ra cây dù ấy thế ? Chàng : - Ðó là một món quà của người em gái. Nàng : - Sao anh bảo em là anh chẳng có chị em gái nào cả. Chàng : - Thì đúng vậy. Nhưng đó là dòng chữ khắc trên cán dù. 35. Haircut Free Of Charge A man entered a barber's shop with a boy of five or six years of age holding his hand. He was in a great hurry and he asked the barber to cut his hair first and later to cut the boy's hair. "He can wait, I want you to cut my hair first," he said. The barber did as he was told and when he has finished the man got out of the chair and the boy tool his place. The man excused himself and said that he would be back in a few minutes and would pay for them both. Then he left and the barber began to cut the boy's hair. When he had finished he picked the boy up and placed him in a chair to wait. He gave him a magazine to look at. A half hour passed. An hour passed. At last the barber said : "Don't worry, your father will be back soon" "My father ?" said the boy. "He isn't my father, I was playing in the street and he came along and said : "Come on with me, little boy. Let's go into this barber's shop together and have our hair cut". 35. Hớt tóc miễn phí Một người dắt tay một chú bé trạc năm, sáu tuổi bước vào hiệu hớt tóc. Ông ta đang rất vội và bảo người thợ hớt tóc cho ông trước rồi hớt cho thằng bé. - Nó chờ được mà, ông hớt cho tôi trước đi, - ông ta nói. Người thợ làm theo lời và khi hoàn tất, người khách ra khỏi ghế cho thằng bé ngồi vào thế chỗ. Ông cáo lỗi phải đi ngay và sẽ quay lại sau vài phút để trả tiền cho cả hai. Thế là ông ta đi ra và người thợ bắt đầu hớt tóc cho thằng bé. Xong xuôi, ông bế đứa bé đặt lên một chiếc ghế để ngồi chờ và cho nó một tờ tạp chí để xem. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Cuối cùng, ông thợ hớt tóc lên tiếng : - Ðừng có sợ nghe, nhỏ. Ba mày sẽ quay lại liền. - Ba nào? - chú bé nói. - Ông ấy đâu phải ba cháu. Cháu đang chơi ngoài đường thì ông ấy tới bảo : "Theo bác đi cháu. Ta hãy vào tiệm hớt tóc này và cùng hớt tóc đi". 36. May I Go In To Swim ? Overheard on the beach at a coast resort. Small boy to his mother : "Mummy, may I go in to swim ?" "Certainly not, my dear, it's far too deep" "But daddy is swimming" "Yes, dear, but he's insured". 36. Con xuống bơi được không ? Chuyện nghe được tại bãi tắm của một khu nghỉ mát ven biển. Chú bé hỏi mẹ : - Mẹ ơi, cho con xuống bơi được không? - Nhất định là không được, cưng à, nước sâu ghê lắm. - Nhưng ba đang bơi kia kìa. - Ba con bơi thì được; ổng có bảo hiểm rồi. 37. A City Idler A good - for - nothing city idler had inherited a country grocery store. He was taking his ease alongside the counter in his favorite chair when a customer came in and asked for a dozen apples. "I can't wait on you to day" said the ex-city man. "Come in some other time when I'm standing up". 37. Dân lười thành thị Một tay chày lưới vô tích sự ở thành phố vừa được hưởng thừa kế một cửa hàng bách hóa ở miền quê. Hắn ta đang tận hưởng thư nhàn trong chiếc ghế ưng ý nhất cạnh bên quầy thì một người khách vào mua một chục táo. - Hôm nay không bán hàng nghe, - gã cựu dân thành thị nói. - Chờ khi nào tôi đứng lên thì ông tới mua. 38. B. C 1187 Two men, who were visiting a Museum, were seen standing in front of an Egyptian mummy, over which hung a placard bearing the inscription : "B.C. 1187" Both visitors were much mystified thereby "What do you make of that, Jim ?" "Well", said Jim, "I don't know; but maybe it was the number of the motorcar that killed him". 38. 1187 TCN Trong viện bảo tàng, người ta gặp hai du khách đang đứng trước một xác ướp Ai Cập, bên trên xác ướp ấy là một tấm bảng đề chữ "1187 TCN". Hai anh chàng nọ hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy. - Anh hiểu cái đó ra làm sao, Jim? - Chà, tôi cũng chịu. - Jim nói, - Nhưng có thể đó là số xe của chiếc xe đã cán chết tên này. 39. Boying Ambition "Where any of your boyish ambitions ever realized ?" Yes, When my mother used to cut my hair I often wished I might be bard headed" 39. Tham vọng thời trai trẻ - Những tham vọng thời trai trẻ của anh có cái nào thành hiện thức không? - Có chứ. Ngày xưa khi mẹ tôi cắt tóc cho tôi, tôi thường ước ao là mình sẽ hói đầu. 40. Three Sons Three proud mothers discussing their eight-year-old sons. "I just know my little Johnnie is going to be an engineer," said the first. "Whenever I buy him a toy, he tears it apart to see what makes it work" The second said, "I'm so proud of Freddie, I just know he's going to be a fine lawyer. He argues with the other kids all the time" "No question about it", said the third mother, "little Harold is destined to be a doctor, Why, he never comes when I called him!" 40. Ba quý tử Ba bà mẹ tự hào đang bàn luận về các cậu quý tử tám tuổi của họ. - Tôi biết chắc thằng Johnnie nhà tôi lớn lên sẽ thành kỹ sư. - người thứ nhất nói. – Hễ tôi mua cho món đồ chơi nào là cu cậu tháo tung nó ra để xem cái gì làm nó chạy. Bà mẹ thứ hai nói : - Tôi hết sức hãnh diện vì thằng Fređie nhà tôi. Tôi biết chắc nó sẽ trở thành một luật sư tài ba. Nó lúc nào cũng cãi cọ với những đứa trẻ khác. - Bé Harold nhà tôi thì khỏi phải nói, - bà mẹ thứ ba lên tiếng, - số nó sẽ thành bác sĩ. Chà, tôi mà kêu nó thì chả bao giờ nó tới. 41. What'll I Do ? Neighbor : "Did I bring your lawn mower back last month ?" Indignant Householder : "No, you did not" Neighbor : "Now what'll I do ? I want to borrow it again ?" 41. Biết làm sao bây giờ Hàng xóm : - Tháng trước tôi có mang cái máy cắt cỏ trả lại cho ông không? Chủ nhà tức tối : - Không, ông đâu có trả. Hàng xóm : - Khổ chưa? Thế mà bây giờ tôi lại muốn mượn cái máy ấy nữa đấy! 42. Creative Imagination A well-known Royal Academician who noticed a drawing of a fish by a pavement-artist asked the man what sort of fish it was supposed to be. "A shark, sir !" "But you've never seen a shark," said the R.A "That's true, sir", the man agreed : "but then, don't some of those Academy chaps paints angels ?" 42. Óc tưởng tượng sáng tạo Một viên sĩ Hàn Lâm trông thấy một bức phác họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè bèn hỏi : - Theo anh thì đây là loại cá gì ? - Cá mập đấy, thưa ngài. - Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu? - viện sĩ hỏi. - Ðúng vậy, - chàng họa sĩ đồng ý, - nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện Hàn Lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ ? 43. Guess Who Sent Them A young couple that had received many valuable wedding presents established their home in a suburb. One morning they received in the mail two tickets for a popular show in the city, with a single line : "Guess who sent them" The pair had much amusement in trying to identify the donor, but failed in the effort. They duly attended the theatre, and had a delightful time. On their return home late at night, still trying to guess the identity of the unknown host, they found the house stripped of every article of value. And on the table in the dining room was a piece of paper on which was written in the same hand as the enclosure with the tickets : "Now you know !" 43. Ðoán xem ai gửi Một cặp vợ chồng trẻ nhận được nhiều quà cưới quý giá khi xây tổ ấm ở vùng ngoại ô. Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng duy nhất : "Ðoán xem ai gửi". Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra. Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời vô danh, thì họ khám phá ra nhà mình đã bị tước sạch mọi món đồ có giá trị. Và trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cùng nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé : "Bây giờ thì quý vị biết rồi!" 44. How Are You On Speed ? Head of Business College : "In teaching shorthand and typewriting, we are strong for accuracy" Inquirer : "How are you on speed ?" Head of Business College : "Well, of last year's class, six married their employers within six months." 44. Tốc độ Hiệu Trưởng Trường Thương Mại : - Trong việc giảng dạy tốc ký và đánh máy, chúng tôi đặt nặng vào sự chính xác. Thanh tra : - Thế còn về tốc độ thì sao? Hiệu Trưởng Trường Thương Mại : - Khỏi nói, trong số học viên tốt nghiệp khoá trước, sáu cô đã lấy luôn sáu ông chủ trong vòng sáu tháng thôi. 45. Congratulations ! "I painted something for the Academy last year" "Was it hung ?" "Yes, near the entrance where everybody could see it" "Congratulation ! What was it ?" "A board saying, 'Keep to the left' " . 45. Xin chúc mừng! - Năm rồi tôi có vẽ một bức cho Viện Hàn Lâm. - Thế nó có được treo không? - Có chớ. Treo gần cổng chính, ai cũng có thể nhìn thấy nó. - Xin chúc mừng! Anh vẽ cái gì vậy? - Một tấm bảng đề : "Hãy Ði Phía Bên Trái" 46. An Imitation An artist famous for painting animals was motoring through Iowa, when he saw a very animated looking bull. Thinking he would like to take him on canvas, he got permission of the owner. In due time he produced an excellent likeness of the bull, which he sold for five hundred dollars. On seeing the farmer a year later, he told him he had sold the picture of his bull for the price. "Good Lord !" exclaimed the old farmer. "Why. I would have sold two real bulls for less than that one imitation of yours." 46. Ðồ giả Ðang lái xe băng qua tiểu bang Iowa, một họa sĩ nổi tiếng về tài vẽ thú vật trông thấy một con bò rất linh hoạt. Có ý thích thể hiện con bò ấy lên khung vải, người họa sĩ bèn xin phép chủ nhân. Sau đó, ông hoàn tất một bức tranh con bò giống hệt như thật và đem bán được năm trăm đô-la. Gặp lại người nông dân ấy một năm sau, người hoạ sĩ thuật lại việc bán bức tranh với cái giá như vậy. - Trời đất ơi! - lão nông dân kêu lên. - Ai mà mua hai con bò thật của tôi với giá rẻ hơn một con bò giả của cậu thì tôi bán liền. 47. You Should Have Thought Of That "I don't like these photos at all", said a client. "I look like an ape." The photographer, famous for his wit as well as for his art, favored him with a glance of lofty disdain. "You should have thought of that before you had them taken," was his reply as he turned back to work. 47. Lẽ ra anh phải cân nhắc trước điều đó - Tôi không thích mấy tấm ảnh này chút nào, - một khách hàng nói. - Trông tôi cứ như khỉ đột ấy. Nhà nhiếp ảnh, lừng danh về cả tài hóm hỉnh lẫn nghệ thuật của mình, ban cho người khách một cái nhìn khinh thường đầy vẻ cao ngạo và một lời đáp trước khi quay lại với công việc : Lẽ ra anh phải nghĩ tới điều đó trước khi anh nhờ người ta chụp hình anh chứ. 48. THE SUNSET Father : "This is the sunset my daughter painted. She studied painting abroad, you know." Friend : "Ah, that accounts for it ! I never saw a sunset like that in this country." 48. Hoàng hôn nhập ngoại Ông bố : - Ðây là bức tranh hoàng hôn con gái tôi vẽ đấy. Nó học vẽ ở nước ngoài về đấy anh. Người bạn : - A, hèn gì! ở xứ nỳ tôi chưa hề thấy hoàng hôn nào như vầy cả. 49. Soiled Currency "I hope you are not afraid of microbes", apologized the paying teller as he cashed the schoolteacher's check with soiled currency. "Don't worry," said the young lady, "a microbe couldn't live on my salary." 49. Tiền bẩn - Tôi hy vọng là cô không sợ vi trùng, - người thủ quỹ ngân hàng xin lỗi trong khi thanh toán tiền mặt cho tấm ngân phiếu lãnh lương của một cô giáo bằng những tờ giấy bạc dơ bẩn. - Anh đừng lo, - cô gái đáp, - ngay cả vi trùng cũng không sống nổi trên đồng lương của tôi đâu. 50. Why Do You Go On The Balcony ? Wife : "Why do you go on the balcony when I sing ? Don't you like to hear me ?" Husband : "It isn't that. I want the neighbors to see that I'm not beating my wife." 50. Tại sao anh lại đi trên ban công ? Vợ : Tại sao anh lại đi trên ban công trong khi em hát như thế chứ ? Bộ anh không thích nghe em hát sao ? Ch ồ ng : Không ph ả i v ậ y đ âu, em. Anh ch ỉ mu ố n cho bà con hàng xóm th ấ y là anh hi ệ n th ờ i không có đ ánh đậ p gì em h ế t. 51. Revenge They were having a musical evening, and the hostess asked the celebrated basso to sing another song. "I'm afraid it's too late," he replied, "I should disturb the people in the neighboring house." "And a good thing, too," replied the lady. "They poisoned our dog last week." 51. Báo thù Gia đình đang tổ chức một tối hoà nhạc và bà chủ mời một danh ca giọng trầm hát thêm bài nữa. - Tôi e là trời quá khuya rồi, - danh ca đáp, - Tôi sẽ quấy rầy những người trong ngôi nhà lân cận mất thôi. - Thế lại càng hay, - nữ gia chủ đáp. – Họ vừa đầu đọc chết con chó nhà tôi tuần trước. 52. Making Conclusions From The Looks A very thin man met a very fat man in the hotel lobby. "From your looks", said the flat man, "there might have been a famine." "Yes," was the reply, "and from your looks, you might have caused it." 52. Trông mặt mà bắt hình dong Một người rất gầy còm gặp một người rất béo mập trong tiền sảnh khách sạn. - Nhìn tướng anh, - người béo mập nói, - tôi chắc là đang có nạn đói xảy ra đâu đó. Ðúng vậy, - câu trả lời, - và nhìn tướng anh thì chắc là chính anh đã gây ra nạn đói ấy. 53. My Mom Can Do That ! Teacher was giving her class a little weekly talk on paining, illustrated by reproductions of famous pictures. "Sir Joshua Reynolds," she said, "Was able to change a smiling face into a frowning one with a single troke of the brush." "Huh," little Johnnie was heard to mutter, "my maw kin do that!" 53. Mẹ em làm dư sức Trong một cuộc nói chuyện chuyên đề hàng tuần, cô giáo đang giảng bài cho học sinh về hội họa, có minh họa bằng những bản sao của bức tranh nổi tiếng. - Chỉ bằng một nhát cọ duy nhất, - cô giáo nói, - danh họa Joshua Reynolds có thể biến một khuôn mặt tươi cười thành một khuôn mặt nhăn nhó. -Xì, - cô giáo nghe tiếng bé Johnnie lầm bầm, - chuyện đó thì mẹ em làm dư sức! 54. The Applicant's Honesty A man once applied for a job in a dry-goods house. His appearance wasn't prepossessing and references were demanded. After some hesitation, he gave the name of a driver in the firm's employ. This driver, he thought, would vouch for him. A clerk sought out the driver, and asked him if the applicant was honest. "Honest ?" the driver said. "Why, his honesty's been proved again and again. To my sertain knowledge he's been arrested nine times for stealing and every time he was acquitted." 54. Sự lương thiện đã được khẳng định Có một người xin việc làm tại một hiệu bán hàng may mặc. Bề ngoài của anh ta không gây cả tình mấy cho nên chủ hiệu đòi phải có người chứng nhận cho anh. Sau một lúc do dự, người xin việc nêu tên một tài xế hiện đang làm thuê ngay tại hiệu này. Anh ta cho là người tài xế ấy sẽ bảo đảm cho anh. Một nhân viên đi tìm người tài xế và hỏi xem người xin việc kia có lươnmg thiện không. - Lương thiện ư? – người tài xế đáp. – Gì chứ sự lương thiện của anh ta đã được chứng minh không biết bao nhiêu lần. Theo như tôi biết, anh ta đã từng bị bắt giam chín lần vì tội ăn cắp mà lần nào anh ấy cũng được xử trắng án cả. 55. Qualified Manager : "Are you sure you are qualified to lead a hard rock band ?" Applicant : "Absolutely, I've had two nervous breakdowns, I was shellshocked when in the army, and I live in an apartment above a family with twelve noisy children." 55. Ðủ khả năng Ông bầu : - Có chắc là anh có đủ khả năng dìu dắt một ban nhạc rock không? Người xin việc : - Nhất định là có chứ, tôi đã từng qua hai lần suy nhược thần kinh, tôi đã bị khủng hoảng chiến trường vì súng đạn lúc ở trong quân đội, và tôi hiện đang sống trong một chung cư mà căn hộ trên đầu tôi là một gia đình với cả tiểu đội con nít ầm ĩ. 56. The Hobo And The Plain-Clothes Man "Give me a dime for a cup of coffee ?" asked the hobo of the plain-clothes man. "Do you ever work ?" said the plain-clothes man "Now and then." "What do you do ?" "This and that." "Where ?" "Oh, here and there." The plain-clothes man took him to the police station. "When do I get out of here ?" wailed the hobo. "Sooner or later," growled the desk sergeant. 56. Kẻ lang thang và người cảnh sát mặc thường phục - Cho tôi xin một đồng mua tách cà phê uống đi? - gã lang thang hỏi người cảnh sát mặc thường phục. - Anh có bao giờ làm việc không? - người cảnh sát hỏi. - Lúc làm lúc không. - Không việc này thì việc kia. - Ở đâu? - À, không chỗ này thì chỗ nọ.. Người cảnh sát mặc thường phục tóm kẻ lang thang đưa về đồn. - Khi nào tôi mới ra khỏi đây? - gã lang thang kêu rú lên. Viên trung sĩ trực ban gằn giọng nạt : - Không sớm thì muộn. 57. Weather Man's Order Weather Man : "Put down rain for a certainty this afternoon." Assistant : "Are you sure, sir ?" Weather Man : "Yes, in deed I've lost my umbrella. I'm planning to play golf, and my wife's giving a lawn party." 57. Mệnh lệnh của nhà khí tượng Nhà khí tượng : - Chắc chắn mưa chiều nay. Ghi vào đi. Trợ lý : - Nhưng ông có chắc không chứ? Nhà khí tượng : - Chắc chứ sao không. Tôi đã định đi chơi golf chiều nay, vợ tôi định tổ chức một bữa tiệc ngoài trời thế mà tôi lại đánh mất chiếc dù. 58. My Daughter's Voice Is Improving "My daughter is having her voice cultivated." "Is it improving ?" "It's growing stronger. She used to be heard only two apartments away. Now we got complaints from away off in the next building." 58. Giọng ca đang tiến triển - Con gái tôi đang học luyện giọng đấy. - Thế có tiến bộ hơn không? - Càng lúc càng mạnh hơn ấy chứ. Trước kia giọng nó chỉ vang xa cách hai căn hộ. Bây giừo thì ở tận chung cư lân cận người ta cũng tới than phiền chúng tôi. 59. Absent-Minded Professor A family living in an apartment house in the suburbs of a large city had a cat to which they were very much attached. One day the cat got sick and finally died. As there was no rear yard to their home in which to bury the cat, father was forced to wrap the cat up in a newspaper and take it with him, being carefully reminded by mother to toss the bundle from the train window when en route to his work. Father placed his bundle upon the baggage rack over his seat, but struck up in a conversation with a fellow commuter and forgot to toss the bundle out the window. He took the package onto his office, thinking that he would dispose of it on the way home that evening. But again he got to talking to someone on the train, forgot about the cat, and still had the bundle under his arm when he arrived home. His wide scolded him about it and father promised to take care of the matter the next day. But once more his memory failed him. When for the third time he arrived home still carrying the bundle, poor mother became more angry. "You've got to dispose of that cat right now," she said "Put it in the furnace right now as the fireman is seldom there at this hour." Well, father decided perhaps he'd better take it to the basement and put it in the furnace, but as he lifted the bundle from a table it fell open, and look at behold there was - a boiled ham ! 59. Giáo sư đãng trí Một gia đình sống trong căn hộ chung cư ở cùng ngoại ô một thành phố lớn có nuôi một con mèo mà họ hết sức quyến luyến. Một ngày nọ, con mèo ấy ốm rồi chết mất. Vì nhà họ không có khoảnh vườn nào phía sau để chôn con mèo, ông bố buộc lòng phải gói kín con mèo trong một tờ báo và mang đi. Bà mẹ còn cẩn thận nhắc nhở ông nhớ ném cái gói ấy qua cửa sổ tàu hoả khi ông trên đường đến sở làm. Ông bố đặt cái gói lên giá để hành lý phía trên chỗ ngồi nhưng ông bắt đầu chuyện với một người đi làm xa như ông ngồi cùng toa và quên bẵng chuyện ném cái gói ấy qua cửa sổ. Ông mang cái gói ấy theo đến sở làm, nghĩ thầm mình sẽ tống khứ nó đi trên đường về nhà chiều hôm đó. Nhưng một lần nữa, ông lại bắt chuyện với ai đó trên tàu, quên mất con mèo, và vẫn còn cắp cái gói ấy dưới nách khi về nhà. Bà vợ la mắng ông một trận và ông hứa hẹn hôm sau sẽ giải quyết vấn đề này. Nhưng một lần nữa, ông lại quên mất. Ðến ngày thứ ba ông bố trở về nhà vẫn mang theo con mèo thì bà mẹ tội nghiệp nổi tam bành lên. - Ông phải tống khứ con mèo ngay bây giờ, - bà ta bảo. - Thảy nó vào lò thiêu rác liền đi vì giờ này hiếm khi có mặt người lính cứu hoả ở đó. Chà, ông b ố quy ế t đị nh có l ẽ đ àng ph ả i mang cái gói ấ y xu ố ng tâng h ầ m cho vào lò thiêu thôi. Nh ư ng khi ông nh ấ c cái gói ở trên bàn lên, nó x ổ tung ra và nhìn kìa! - m ộ t khúc th ị t lu ộ c! 60. Never Refuse Anything A clerk in a miscellaneous store was serving a caller. The manager was at a desk some distance away, but he overheard the clerk say : "No, madam, we haven't had any for a long time." "Oh, yes, we have," interrupted the manager; "I will send to the warehouse immediately and have some brought for you." The lady went out laughing. The manager turned to the clerk : "Never refuse anything; always sent out for it." "Well, you see," replied the clerk, "she said to me, "We haven't had any rain lately." 60. Khách hàng là vua Một nhân viên trong một hiệu tạp hoá đang phục vụ một khách hàng. Người quản lý đang ngồi ở bàn giấy cách đó một quãng nhưng ông ta thoáng nghe anh nhân viên nói với khách : - Ðúng vậy, thưa bà, đã lâu rồi không có chút nào hết. - Ô, có chứ sao không, - người quản lý ngắt ngang, - Tôi sẽ báo với nhà kho và cho mang một ít đến phục vụ bà. Bà khách vừa cười ầm vừa bỏ đi. Người quản lý quay sang anh nhân viên : - Không bao giờ được từ chối bất cứ điều gì đối với khách. Luôn đi sai người đi lấy hàng về. - Nh ư ng th ư a ông, - anh nhân viên đ áp, - bà ấ y b ả o tôi là "D ạ o này không th ấ y tr ờ i m ư a h ộ t nào c ả ". 61. Ordering A Razor A certain young man wrote the following letter to a prominent business firm, ordering a razor : "Dear Sirs - Please find enclosed 50c for one of your razors as advertised and oblige - John Jones. "P. S - I forget to enclose the 50c, but no doubt a firm of your high standing will send the razor anyway." The firm addressed received the letter and replied as follows : "Dear Sir - Your most valued order received the other day and will say in reply that we are sending the razor as per request, and hope that it will prove satisfactory. "P. S - We forgot to enclose the razor, but no doubt have no need of it." 61. Ðặt mua dao cạo Một thanh niên nọ viết lá thư sau đây gửi cho một công ty có tên tuổi đặt mua một lưỡi dao cạo : " Kính gửi quý hãng - Ðính kèm theo đây là 50 xu đặt mua một lưỡi dao cạo như quý ông đã quảng cáo và bảo đảm - John Jones. T. B. - Tôi quên kèm theo 50 xu nhưng chắc chắn một công ty tầm cỡ như quý vị vẫn sẽ gửi lưỡi dao cạo ấy cho tôi". Công ty trên địa chỉ ấy nhận được lá thư và trả lời như sau : "Kính thưa ông - Chúng tôi đã nhận được đơn đặt hàng giá trị của quý ông vào ngày hôm kia và xin phúc đáp rằng chúng tôi sẽ gửi lưỡi dao cạo ấy theo lời yêu cầu và hy vọng rằng quý ông sẽ hài lòng. T. B. - Chúng tôi quên gửi kèm theo lưỡi dao cạo nhưng chắc chắn một người với túi tiền như ông sẽ không cần chi tới món hàng đó." 62. The Doctor And The Aristocrat A doctor was called in to see a rather testy aristocrat. "Well, sir, what's the matter ?" he asked cheerily. "That, sir," growled the patient, "is for you to find out." "I see," said the doctor thoughtfully, "Well, if you excuse me for an hour or so, I'll go along a fetch a friend of mine - a veterinarian. He is the only chap I know who can make a diagnosis without asking questions." 62. Bác sĩ và quý tộc Một bác sĩ được mời tới thăm bệnh cho một nhà quý tộc tính nết khó chịu. - A, thưa ngài, bệnh ra làm sao vậy ? - bác sĩ vui vẻ hỏi. - Này, điều đó thì chính bác sĩ phải tìm ra chứ, - bệnh nhân cau có bảo. - Chà chà, - bác sĩ nói với vẻ tư lự, - Nếu ngài không phiền lòng, tôi xin phép được đi chừng một tiếng đồng hồ để gọi bạn tôi tới đây. Anh ta là kẻ duy nhất tôi biết có thể chuẩn đoán bệnh mà không cần hỏi. Anh ấy là bác sĩ thú y đấy. 63. To Be Drunk Is A Disgrace On a pleasant Sunday afternoon an old German and his youngest son were seated in the village inn. The father had partaken liberally of the beer, and was warning his son against the evils of intemperance. "Never drink too much, my son. A gentleman stops when he has enough. To be drink is a disgrace." "Yes, Father, but how can I tell when I have enough or I am drunk ?" The old man pointed with his finger. "Do you see those two men sitting in the corner. If you should see four men there, you would know that you were drunk." The boy looked long and earnestly. After a time, in puzzled tones, he said : "Yes, Father, but - but - there is only one man in that corner." 63. Say sưa là đáng xấu hổ Vào một chiều Chủ Nhật thoải mái, một ông già người Ðức và đứa con trai út đang ngồi trong quán ăn trong làng. Người cha đã uống bia quá lố và đang răn đe đứa con trai về tác hại của sự vô độ. - Ðừng bao giờ uống quá nhiều nghe con. Một người chính chắn phải biết dừng lại khi đã thấy đủ. Say sưa là thói đáng xấu hổ lắm. - Vâng ạ, nhưng làm sao con biết được khi nào thì con đã đủ và khi nào thì con say, bố. Ông già đưa một ngón tay chỉ : - Con có thấy hai người đang ngồi trong góc kia không. Nếu con mà thấy bốn người ở đó tức là con đã say rồi. Nhưng người con trai chắm chú nhìn thật lâu. Sau một lúc, anh ta hoang mang lên tiếng : - Nhưng bố ơi, ở góc đó chỉ có... chỉ có... một người thôi mà. 64. Too Highly Colored "Your narrative is too highly colored," remarked the editor, returning the bulky manuscript. "In what way?" inquired the disappointed author. "Why," replied the editor, "in the very first chapter you make the old man turn purple with rage, the villain turn green with envy, the hero turn white with anger, the heroine turn red with blushes, and the coachman turn blue with cold." 64. Loè loẹt quá. - Câu chuyện của anh màu mè loè loẹt quá, - người biên tập vừa nhận xét vừa trả lại tập bản thảo dày cộm. - Cụ thể là sao chứ ? - tác giả thất vọng hỏi. - À, - Người biên tập đáp, - Ở ngay chương đầu tiên anh cho ông già tím mặt vì tức giận, tên ác ôn xanh mặt vì ghen tị, nhân vật nam tái mặt vì căm tức, nhân vật nữ đỏ mặt vì ngượng ngùng, còn người lái xe lại xanh tái vì lạnh. 65. How To Compile A Dictionary "How did you compile your great dictionary ?" the lexicographer was asked. "Oh, it was something like having a quarrel with one's wife - one word led to another." 65. Phương pháp soạn từ điển - Ông biên soạn bộ từ điển vĩ đại của ông theo cách nào ? - một người hỏi nhà tự điển học. - À, việc đó cũng giống như việc người ta cãi lộn với vợ ấy mà ; hết chữ này lại kéo sang chữ khác. 66. Unexpected News A young clerk was called to the front office. "Of all my clerks," began the boss, "I noticed you seem to be most interested in your work. No hours seem too long for you and you never let the slightest detail escape you." "Yes, sir ?" said the clerk with glowing and expectant satisfaction. "Yes," continued the boss, "And so I am forced to fire you. It is such young men as you who learn here and then go out and start a rival business." 66. Tin bất ngờ Một nhân viên trẻ được gọi lên văn phòng chính. - Trong tấtb cả nhân viên của tôi, - ông chủ nhập đề, - tôi thấy anh là người làm việc chú tâm nhất. Anh không quản ngại đi sớm về muộn và anh không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. - Vâng, thưa ông ? - cậu nhân viên đáp, lòng khấp khởi mừng thầm. - Do đó, - ông chủ nói tiếp, - tôi buộc phải sa thải anh. Chính những thanh niên như anh học hết mánh khoé ở đây rồi ra ngoài mở cơ sở riêng cạnh tranh với tôi. 67. A Yard Of Pork A man went into a butcher's shop, and finding the owner's wife in attendance in the absence of her husband, thought he would have a joke at her expense, and said, "Madam, can you supply me with a yard of pork ?" "Yes, sir," said she. And then turning to a boy, she added, "James, give that gentleman three pig's feet !" 67. Một thước thịt heo Một người bước vào một hàng thịt. Thấy vợ ông chủ đang trông hàng thay cho người chồng đi vắng, anh ta nảy ý muốn đùa bỡn vợ người hàng thịt cho vui : - Bà bán cho tôi một thước thịt heo. - Có ngay, thưa ông, - Cô đáp và quay sang thằng bé giúp việc nói thêm. - James, lấy cho quý ông đây ba cái chân giò. 68. Please Give The Steak Another Shock Waiter : "Yes, sir, we're very up to date. Everything here is cooked by electricity." Diner : "I wonder if you would mind giving this steak another shock ?" 68. Cho giật điện lần nữa Bồi bà : Thưa ông, nhà hàng chúng tôi rất hiện đại. Mọi món ăn ở đây đều được nấu nướng bằng điện cả. Thức khách : Không biết anh có vui lòng cho miếng thịt bò này giật điện thêm lần nữa được không ? 69. I've Got A Parrot "Glad to see you getting in on time these mornings. Mr. Latterly. " Said the store manager. "Yes, sir, I've got a parrot now." "A parrot ? What for ? I advised you to get an alarm clock!" "I did, sir, but after a few mornings I got used to it, and it failed to wake me. So I got a parrot and now when I retire I hang the alarm clock over his cage. It wakes the parrot, and what the bird says would arouse anybody." 69. Tôi có con vẹt rồi - Rất vui khi thấy mấy sáng gần đây anh đi làm đúng giờ đó, anh Latterly, - người quản lý cửa hàng nói. - Vâng, thưa ông, tôi đã có con vẹt rồi. - Con vẹt ? Ðể làm gì chứ ? Tôi đã khuyên anh mua một cái đồng hồ báo thức cơ mà ? - Tôi có mua, thưa ông, nhưng sau vài buổi sáng thì tôi đâm quen với nó nên nó không đánh thức tôi dậy được nữa. Thế là tôi mua một con vẹt và bây giờ trước khi đi ngủ tôi treo cái đồng hồ reo trên lồng con vẹt và những gì con vẹt nói sẽ làm thức tỉnh bất kỳ ai. 70. Christmas Cards A young man approached the counter at which Christmas cards were being sold. "Have you anything sentimental ?" he asked. "Here's a lovely one," replied the salesgirl. "To The Only Girl I Ever Loved." "That's fine. I'll take four - no - six of those, please." 70. Thiệp giáng sinh Một thanh niên tiến lại một quầy hàng bày bán thiệp Giáng Sinh. - Cô có cái gì tình cảm không ? - anh chàng hỏi. - Ðây là một cái rất dễ thương. - cô bán hàng đáp. - "Tặng Người Con Gái Duy Nhất Tôi Yêu". - Cái đó hay đấy. Cô bán cho tôi bốn... không... sáu cái đi. 71. A Painless Dentist Dinah had been having trouble with an ulcerated tooth for some time before she got up enough courage to go to a dentist. The moment he touched her tooth she screamed bloody murder. "What are you making such noise for ?" demanded the doctor. "Don't you know that I'm a "painless dentist" ?" "Well, sah," retorted Dinah, "mebbe yo'is Painless, but Ah isn't. (Well, sir, maybe you're painless but I'm not 71. Nha sĩ không đau Dinah đã phải chịu khổ sở vì chiếc răng viêm mủ suốt một thời gian rồi mới chịu thu hết can đảm đi đến nha sĩ. Ngay lúc nha sĩ vừa chạm vào chiếc răng đau thì cô ta đã kêu trời như bọng. - Việc gì mà cô ầm ĩ thế ? - nha sĩ hỏi. - Bộ cô không biết tôi là "nha sĩ không đau" sao ? - A, - Dinah bẻ lại, - có thể ông không đau nhưng tôi thì đau. 72. What Time Is It ? First Drunkard : "Say, know what time is it ?" Second Drunkard : "Yeah." First Drunkard : "Thanks." 72. Mấy giờ rồi ? Người say I : - Này, biết mấy giờ rồi không ? Người say II : - Biết. Người say I : - Cám ơn. 73. The Effect Of Advertising Editor : "Does it pay to advertise in my paper ? Well, I should say it does. Look at Smith, the grocer, for instance. He advertised for a boy last week, and the, very next day Mrs. Smith had twins - both boys." 73. Hiệu quả của quảng cáo Ng ườ i biên t ậ p : Qu ả ng cáo trên t ờ báo c ủ a tôi có đ em l ạ i hi ệ u qu ả không? À, tôi dám nói là có. C ứ l ấ y ông Smith, ch ủ hi ệ u t ạ p hóa, làm ví d ụ . Tu ầ n tr ướ c ông ta đă ng giao v ặ t c ầ n m ộ t c ậ u con trai giúp vi ệ c thì ngay ngày hôm sau bà Smith đẻ sinh đ ôi - hai th ằ ng con trai. 74. Wish You Success "I hope your recent marriage has turned out a great success," A journalist interviewed a famous playwright. Playwright : "Oh, quite ! I've already made three plays out of my wife's past." 74. Chúc thành công - Tôi hy vọng là cuộc hôn nhân gần đây của ông đã trở nên một thành công lớn. - một nhà báo phỏng vấn một nhà viết kịch nổi tiếng. Nhà viết kịch : - Hắn đi rồi ! Tôi đã lấy đời tư của vợ tôi dựng thành ba vở kịch rồi đó. 75. The Legend On The Salary Receipt Forms A certain firm had the following legend printed on its salary receipt forms : "Your salary is your personal business, and should not be disclosed to anyone." The new employee, in signing the receipt added : "I won't mention it to anybody. I'm as much ashamed of is as you are." 75. Lời phụ chú trên phiếu lãnh lương Một công ty nọ có lời phụ chú sau đây in trên các phiếu ký nhận tiền lương của hãng : "Tiền lương là chuyện riêng tư của bạn, không nên tiết lộ với bất kỳ ai." Người nhân viên mới vào làm bèn viết thêm khi ký vào phiếu lãnh lương : "Tôi không nói cho bất kì ai biết đâu. Tôi cũng xấu hổ vì đồng lương này như ông vậy." 76. The Bird Is Lame A man bought a canary from a pet store. "You're sure this bird can sing ?" he said suspiciously. "He's a grand singer." The customer left. A week later he reappeared. "Say! This bird you sold me is lame!" "What, what did you want a singer or a dancer ?" 76. Con chim què Một người mua một con chim bạch yến ở một hàng bán thú kiểng nọ. - Ông có chắc là con chim này biết hót không ? - ông ta hỏi một cách hoài nghi. - Nó là một ca sĩ tuyệt vời đấy. Khách hàng ra về. Một tuần sau, ông ta xuất hiện trở lại. - Con chim ông bán cho tôi bị què ! - Thế ông muốn cái gì chứ ; ca sĩ hay là vũ công ? 77. In The Bank Lobby "Did anybody drop a roll of bills with a rubber band around them ?" asked an old man. "Yes, I did," said several voices in the bank lobby. "Well, I just picked up the rubber band," said the old gentleman calmly. 77. Trong tiền sảnh ngân hàng - Có ai đánh rơi một cuộn giấy bạc có sợi dây cao su cuốn quanh không ? - tiếng một ông già hỏi. - Có, tôi đánh rơi đấy, - nhiều tiếng nói vang lên trong tiền sảnh ngân hàng. - À, - Ông già điềm đạm trả lời, - Tôi vừa nhặt được sợi dây cao su đây nè. 78. Flexible Comb Salesman : "Ladies and gentlemen, I have here the famous flexible comb that will stand any kind of treatment. You can bend it double - you can hit it with a hammer - you can twist it - you can - " Interested Listener : "Say, mister, can you comb your hair with it ?" 78. Chiếc lược đàn hồi Người bán hàng : - Kính thưa quý vị, tôi hiện đang có một loại lược đàn hồi lừng danh chịu đựng được bất kỳ loại xử lý nào. Quý vị có thể bẻ gập nó làm đôi... quý vị có thể lấy búa nện vào nó... quý vị có thể vặn chéo nó lại... quý vị có thể... Một thính giả quan tâm : - Này ông, thế ông có thể trải tóc với cái lược đó được không vậy ? 79. If You Thought... Doctor : "Would you have the price if I said you needed an operation ?" Patient : "Would you say I needed an operation if you thought I didn't have the price ?" 79. Nếu ông nghĩ là... Bác sĩ : Nếu như tôi nói là ông cần phải giải phẫu thì ông có khả năng thanh toán tiền không ? Bệnh nhân : Nếu như ông nghĩ là tôi không có khả năng thanh toán thì ông có nói là tôi cần phải giải phẫu không ? 80. Doing Three Men's Work Employee : "I have been here 10 years doing three men's work for one man's pay. Now I want a raise. Employer (slightly Scotch) : "I can't give you a raise but if you'll tell me who the other two men are I'll discharge them." 80. Làm việc bằng ba Nhân viên : Tôi làm ở đây suốt mười năm ròng, một mình tôi làm bằng ba người mà chỉ ăn lương có một người thôi. Bây giờ thì tôi muốn tăng lương. Ông chủ (có máu Trùm Sò) : - Tôi không thể tăng lương cho anh được, nhưng nếu anh cho tôi biết hai người kia là ai thì tôi cho họ nghỉ việc. 81. We Began In A Small Way Ourselves Two financiers who were partners discovered that an office boy in their employ had been tampering with the petty cash. One of them was so much enraged that he desired to send for the police, but the other man was a calm and just man. He took a moderate humane vies of the situation. "No, no," he said : "let us always remember that we began in a small way ourselves." 81. Ngày xưa chúng ta cũng nhỏ mọn như thế Hai nhà tài chánh hợp tác làm ăn với nhau khám phá ra một cậu nhân viên tạp vụ làm công cho họ lâu nay đã táy máy với tiền quỹ tạp chí. Một nhà tài chánh tức giận đến độ ông ta muốn cho mời cảnh sát tới, nhưng người kia vốn công bằng và điềm đạm nên nhìn vấn đề này với quan điểm nhân đạo và trung dung. Ông bảo : - Ðừng làm thế, chúng ta phải luôn nhớ rằng ngày xưa chúng ta khởi đầu sự nghiệp cũng bằng những phương cách nhỏ mọn như vậy. 82. Why Does The Dog Watch Me Eat ? Guest : "Why does your dog sit there and watch me eat?" Hotel Host : "I can't imagine, unless it's because you have the plate he usually eats from." 82. Tại sao con chó nhìn tôi ăn ? Khách : - Tại sao con chó của ông lại cứ ngồi đó mà nhìn tôi ăn vậy ? Chủ khách sạn : - Tôi cũng không hiểu nổi, trừ phi ông đang ăn bằng cái đĩa mà nó thường ăn. 83. Modern Bathing Suit Fair Customer (to salesman displaying modern bathing suit) : "And you're sure this bathing suit won't shrink ? " Salesman : "No, miss; it has nowhere to shrink to." 83. áo tắm mô-đen Khách hàng phái đẹp (hỏi người bán hàng đang trưng bày mọt kiểu áo tắm hiện đại) : - Anh có ch ắ c là b ộ đồ t ắ m này không co rút không ? Người bán hàng : - Bảo đàm, thưa cô, nó còn chỗ nào nữa đâu mà co. 84. Not Today, Madam A firm advertised for a stenographer and next morning was overwhelmed with applicants. The office boy was told to admit no more. Shortly after this an aggressive lady arrived, and pushing her way past the others, demanded to see the boss. By this time the office boy had grown deaf to all protestations, and had one answer. "Not today, madam" he said. "But I'm his wife." "Not today, madam" was the inexorable answer. 84. Hôm nay là hết rồi Một công ty quảng cáo cần tuyển thư ký và ngay sáng hôm sau đã chàn ngập người đến xin việc. Cậu nhân viên tạp vụ được lệnh không cho ai vào nữa. Liền ngay sau đó, một phụ nữ hung hăng xuất hiện và chen lấn vượt qua những người khác, đòi gặp ông chủ. Ðến lúc này thì cậu nhân nọ đã đầy tai với mọi lời phản đối và chỉ có một câu trả lời bất di bất dịch. - Hôm nay là hết rồi, cô ạ, - cậu ta nói. - Nhưng tôi là vợ ông chủ mà. - Hôm nay là hết rồi, - vẫn câu trả lời ấy. 85. Autobiography Editor : "Did you ever write anything before ?" Authoress : "Oh, yes, I wrote an autobiography once." Editor : "Did the editor send back ?" Authoress : "No, he came all the way from New York to San Francisco to marry me." 85. Chuyện đời tôi Biên tập : Trước giờ cô đã viết cái gì chưa ? Nữ tác giả: - À có. Tôi đã từng viết một tự chuyện về đời mình. Biên tập : - Thế bản thảo có bị biên tập trả lại không ? Nữ tác giả : - Không, ông ta đi một nèo từ New York qua San Francisco để cưới tôi. 86. Shoe And Feet A clerk in a shoe store was trying to persuade his customer that a certain pair of uncomfortable shoes fitted him. "Those shoes are too narrow and too pointed," said the customer. "Oh, said the salesman," but they era in fashion. People are wearing narrow, pointed shoes this season." "That may be," answered the suffering gentleman, "But unfortunately, I am still wearing my last season’s feet." 86. Giày và chân Nhân viên của một hiệu giày đang cố thuyết phục khách hàng là một đôi giày bất tiện nào đó là rất vừa vặn với người khách. - Ðôi giày này hẹp quá và nhọn quá, - khách hàng nói. - Ồ, - Người bán hàng đáp, - Nhưng kiểu này đang là mốt đó. Mùa này người ta mang toàn là giầy hẹp và nhọn không à. - Có thể là vậy, - người khách khốn khổ trả lời, - nhưng xui xẻo là tôi vẫn còn mang hai bàn 87. Watchdog A family moved from the city to the suburbs, and were told they ought to get a watchdog to guard the premises at night. So they bought the largest dog that was for sale in the kennels of a nearby dealer. Shortly afterwards the house was entered by burglars, who made a good haul while the dog slept. The householder went to the dealer and told him about it. "Well, what you need now," said the dealer, "is a little dog to wake up the big dog !" 87. Chó giữ nhà Một gia đình từ thành phố dời về ngoại ô và được bảo là họ phải mua một con chó dữ để canh chừng gia cư vào ban đêm. Thế là họ mua con chó to nhất ở trại chó của một tay lái buôn sống gần đó. Chẳng bao lâu sau đó, nhà trọ bị trộm đột nhập và vơ một mẻ lớn trong khi con chó ngủ say. Chủ nhà bèn gặp tay lái buôn và kể cho hắn nghe chuyện này. - Chà - tay lái buôn nói, - bây giờ ông cần phải mua một con chó con để đánh thức con chó lớn. 88. Talking To San Francisco A certain sales manager has a very loud voice. One morning, when he was shouting in his office, the managing director asked his secretary, "What's was all this noise about ?" "Mr. Blank is talking to San Francisco, sir" was the reply. "Then why on earth doesn't he use the telephone ?" asked the managing director. 88. Nói chuyện với San Francisco Một trưởng phòng mãi vụ nọ có giọng nói rất lớn tiếng. Một buổi sáng, khi ông ta đang hò hét trong văn phòng, vị giám đốc điều hành hỏi cô thư ký : - Gì mà inh ỏi thế này ? - Ông Blank đang nói chuyện với San Francisco, thưa ông ? - cô thư ký đáp. Ông giám đố c : - Th ế thì sao h ắ n không dùng đ i ệ n tho ạ i mà nói h ở tr ờ i ? 89. How Did You Put It Together ? Williams was always a bad payer, but one day he walked into the shop of the local grocer, and paid the whole of his account without a murmur. "That letter you send me did it," he explained to the man behind the counter. "I've never seen one like it. Why, it would get money out of a stone. How did you put it together ?" The grocer smiled sadly. "I took the best bit out of the letter my wife sent me when she was vacationing at an expensive resort," he explained. 89. Lá thư thần diệu Williams nổi tiếng là một con nợ lì lợm, nhưng một hôm anh ta bước vào cửa hàng tạp hóa trong vùng và thanh toán hết mọi khoản mua chịu không hề lầm bầm tiếng nào. Anh ta giải thích với ông chủ đang đứng sau quầy hàng : - Chính lá thư ông gửi tôi đã khiến tôi phải trả dứt nợ. Chưa bao giờ tôi thấy lá thư nào có sức mạnh đến như vậy. Ðọc lá thư đó thì đến gỗ đá cũng phải xì tiền ra. Làm sao ông viết được là thư hay đến thế ? Ông chủ hiệu tạp hoá mỉn cười buồn bã : - Tôi lấy những đoạn hay nhất trong là thư vợ tôi gửi cho tôi khi bà ta đi nghỉ mát ở một khu du lịch đắt tiền...

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTruyện cười song ngữ.doc
Luận văn liên quan