Truyền Thoại trên giao thức IP

SIP định nghĩa một vài phương pháp chuẩn bị đầu tiên hoặc chuẩn bị cuộc gọi cùng với các kết nối. iNViTE mời vào cuộc gọi,BYTE để kết thúc một cuộc gọi và OPPTiONS thu hút thông tin các khả năng nhưng không thiết lập lieen kết. STATUS báo tin Server khác về quá trình các hoạt động báo hiệu mà nó đã yêu cầu theo Also.ACK dùng cho thông điệp tin cậy để trao đổi các lời mời . CANCEL kết thúc tìm cho một người sử dụng. Cuối cùng REGiSTER truyền thông tin về định vị người dùng đến SIP Server. SIP tạo nên sự đảm đương tối thiểu về giao thức truyền tải nằm dưới nó. Nó có thể trực tiếp dùng một chương trình hoặc giao thức dòng, chỉ với hạn chế rằng một yêu cầu SIP đầy đủ hoặc trả lời mỗi phân phối là ở dạng đầy đủ hoặc không. Như vậy SIP có thể sử dụng với UDP hoặc TCP trong internet, và với X.25,ÂL5/ATM,CLNP,TP4,TPX hoặc PPP nơi khác. Các địa chỉ mạng trong SIP là không hạn chế như trong internet, giống như khuyến nghị E.164 địa chỉ GSTN của iTU. Trong nhiều trường hợp, các địa chỉ có thể là URL

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 2034 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Truyền Thoại trên giao thức IP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTruyền Thoại trên giao thức IP.doc