Ứng dụng bộ điều khiển pid mờ cho hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện srêpok 4

Luận văn đã thực hiện được các vấn đề sau: Luận văn đã đi nghiên cứu về nhà máy thủy điện Srêpok 4 và hệ thống điều tốc nhà máy.Trên cơ sở đó, luận văn đã xây dựng mô hình toán học và mô hình mô phỏng nhà máy thủy điện Srêpok 4 và hệ thống điều tốc nhà máy trên phần mềm Matlab/Simulink. Luận văn đã xây dựng việc ứng dụng phương pháp chỉnh định mờ các tham số bộ điều khiển PID.Ưu điểm của phương pháp này là bộ chỉnh định mờ được xây dựng tổng quát hóa cho các bộ điều khiển PID.Giải pháp này nhiều ưu điểm, điều khiển chất lượng cho hệ thống khi chúng ta chưa xác định được cụ thể mô hình đối tượng. Mô phỏng được hệ thống trên phần mềm Matlab/Simulink. Qua kết quả mô phỏng này đánh giá được ưu điểm tốt hơn của giải pháp chỉnh định mờ các tham số bộ điều khiển PID so với bộ điều khiển PID thuần túy

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ứng dụng bộ điều khiển pid mờ cho hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện srêpok 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyenvantuan_tt_6661_2075889.pdf