Vai trò của Công tác tuyên giáo tại huyện Mường Ảng

Qua thời gian thực tập tại Ban Tuyên giáo huyện Mường Ảng , bản thân tôi nhận thấy được sự quyết tâm cao độ của các cán bộ công chức trong quá trình thực hiện công tác tuyên giáo tại địa phương. Đội ngũ báo cáo viên có trình độ, năng lực, phẩm chất, năng động trong công tác cũng như có bản lĩnh chính trị vững vàng đã góp phần tích cực vào sự thắng lợi của mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, rút ra được một số bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác tuyên giáo tại địa bàn huyện như sau: Một là, kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tính khoa học của công tác tuyên giáo. Hai là, bám sát thực tiễn đất nước và tình hình thế giới, dự báo xu hướng, phát hiện vấn đề, chủ động tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng bộ huyện và sự đồng thuận xã hội. Ba là, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tại địa bàn huyện làm công tác tuyên giáo. Các cấp uỷ đảng và chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên giáo.

doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 2234 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của Công tác tuyên giáo tại huyện Mường Ảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Báo cáo thực tập – thực tế: “Vai trò của Công tác tuyên giáo tại huyện Mường Ảng” MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Là một sinh viên đang theo học chuyên ngành khoa học chính trị năm thứ ba. Để đủ điều kiện hoàn thành chương trình học theo kế hoạch của nhà trường cũng như có thêm kinh nghiệm làm việc trong thực tế. Tôi đã tiến hành thực hiện quá trình thực tập - thực tế tại Ban Tuyên giáo huyện Mường Ảng. Và trong quá trình công tác tại cơ quan này, tôi nhận thấy đề tài “Vai trò của Công tác tuyên giáo của Đảng tại huyện Mường Ảng” là phù hợp để cá nhân tôi hoàn thành khóa học thực tập – thực tế của mình. Đồng thời, đề tài này cũng giúp tôi hiểu rõ và nắm chắc hơn sự phát triển về kinh tế - xã hội cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng tại huyện Mường Ảng. Đó cũng chính là những lí do mà tôi thực hiện đề tài này. 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích của báo cáo thực tập – thực tế này là phân tích, làm rõ vai trò của công tác tuyên giáo đối với sự phát triển của huyện Mường Ảng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đồng thời, thông qua đề tài này, tôi muốn tìm hiểu vai trò, chức năng cũng như cách thức hoạt động của Công tác tuyên giáo tại huyện, mà cụ thể ở đây là nhiệm vụ của Ban tuyên giáo huyện. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Trong báo cáo thực tập – thực tế này, tôi tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về vai trò của Công tác tuyên giáo tại huyện Mường Ảng, trong khoảng thời gian chủ yếu là từ khi thành lập huyện (2006) cho đến nay (2011). 4. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp cụ thể tiến hành nghiên cứu chủ yếu trong khi thực hiện báo cáo này là: Phân tích, tổng hợp tài liệu, phương pháp phân tích và xử lý tình huống, phương pháp quan sát thực tế. Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: Phân tích các nguồn tài liệu có sẵn về địa bàn huyện Mường Ảng và công tác tuyên giáo tại huyện. Các công văn, báo cáo tổng kết, các văn quy phạm pháp luật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại huyện qua các giai đoạn. Phương pháp phân tích và sử lý tình huống: Việc phân tích và xử lý tình huống để có cái nhìn khách quan về vấn đề đã được sử dụng trong đề tài. Hay khi trong quá trình thực hiện đề tài, với sự giúp đỡ tận tình của cơ quan nơi tôi thực tập – thực tế, tôi đã có được những tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc viết báo cáo, cũng như trong những tình huống bất ngờ cần xử lý. Phương pháp quan sát thực tế: Ngoài việc sử dụng các phương pháp kể trên, tôi cũng đã tiên hành quan sát thực tế công việc tại cơ quan, các cách thức làm việc tại cơ quan như: triển khai nghị quyết của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên giáo trong địa bàn huyện Mường Ảng – Điện Biên. 5. Đóng góp của đề tài Cùng với việc giúp cho tôi hoàn thành tốt chương trình học tập hiện tại, thì việc thực hiện đề tài này cũng giúp tôi có được nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của Công tác tuyên giáo của Đảng nói riêng và vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam nói chung đối với sự phát triển về mọi mặt của đời sống – xã hội của một huyện nghèo như huyện Mường Ảng. Để qua đó, thấy được sự đúng đắn kịp thời của chính sách, đường lối của Đảng đối với các tỉnh thuộc khu vực miền núi vùng cao như Điện Biên. 6. Kết cấu của báo cáo thực tập – thực tế Sau khi hoàn thiện, ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phần phụ lục, bài báo cáo thực tập – thực tế của tôi có kết cấu như sau: Chương 1. Khái quát về Huyện Mường Ảng và công tác tuyên giáo tại Huyện Mường Ảng Chương 2. Vai trò của Công tác Tuyên giáo của Đảng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của Huyện Mường Ảng Chương 3. Một vài kiến nghị trong quá trình thực hiện Công tác Tuyên giáo tại Huyện Mường Ảng NỘI DUNG Chương 1. Khái quát vỀ HuyỆn MưỜng Ảng và Công tác Tuyên giáo tẠi HuyỆn MưỜng Ảng 1.1. Khái quát chung về Huyện Mường Ảng Huyện Mường Ảng - tỉnh Điện Biên được thành lập theo Nghị định 135 của Chính phủ ban hành ngày 14/11/2006 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của huyện Tuần Giáo cũ. Huyện Mường Ảng nằm ở phía đông của tỉnh Điện Biên. Phía đông giáp huyện Tuần Giáo, phía tây giáp huyện Điện Biên, phía nam giáp huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) và huyện Điện Biên Đông, phía Bắc giáp huyện Tuần Giáo và huyện Mường Chà. Mường Ảng nằm giữa huyện Tuần Giáo và Thành phố Điện Biên Phủ. Trung tâm huyện là thị trấn Mường Ảng (nằm dọc theo quốc lộ 279). Mường Ảng có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế và xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh Điện Biên, có tiềm năng phát triển kinh tế, đặc biệt là cây công nghiệp. Hiện nay, Mường Ảng đã và đang giữ một vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của các huyện lân cận nói riêng và của cả tỉnh Điện Biên nói chung. Đây là vùng đất màu mỡ, phù hợp với việc phát triển nhiều loại cây trồng vật nuôi, đặc biệt là các loại cây công nghiệp dài ngày cùng đàn gia súc và gia cầm các loại. Mặt khác, đây cũng là vùng nằm trong khu vực quy hoạch để phát triển phát triển đàn đại gia súc và các cây công nghiệp của tỉnh như: Cà phê, cao su, cây nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến nông lâm sản thuộc khu vực phía đông của tỉnh Điện Biên. Hơn nữa, Khí hậu Mường Ảng mang đầy đủ những đặc điểm cơ bản của khí hậu vùng núi Tây Bắc Việt Nam, đó là khí hậu nhiệt đới núi cao, có hai mùa rõ rệt đó là mùa khô và mùa mưa. Điều kiện khí hậu ở Mường Ảng thích hợp với một số loại cây trồng như: Lúa, ngô, đậu tương, lạc, bông, cà phê, cao su, trầm hương…. và một số vật nuôi khác như: Trâu, bò, lợn, gà, dê ngựa và các loại thuỷ sản khác như tôm càng xanh, cá.... Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để huyện đẩy mạnh phát triển sản xuất đa dạng các loại các loại sản phẩm hang hoá khác nhau. Đất đai của Mường Ảng khá phong phú về chủng loại, thích hợp với nhiều loại cây trồng khác nhau, đặc biệt là các loại cây công nghiệp và cây lâm nghiệp. Đặc biệt là cây cà phê, với tổng diện tích hiện thời hơn 2.300 ha và còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cây cà phê được xem là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện và đã đem lại sự “thay da đổi thịt” cho đời sống của người dân trong huyện và mặt bằng phát triển kinh tế toàn huyện trong thời điểm hiện nay. Huyện Mường Ảng có 9 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích đất tự nhiên là 443 ha. Dân số gần 39 nghìn người (tính đến tháng 12-2008). Huyện Mường Ảng có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái (73,18%), H’Mông (10,72%), Kinh (9,75%), Khơ – mú (3,63%), và còn lại là các dân tộc khác. Là một huyện miền núi, lại có nhiều thành phần dân tộc. Trình độ phát triển về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội còn thấp, trình độ dân trí chưa cao. Với tỷ lệ hộ nghèo khoảng 53%, Mường Ảng là một trong bốn huyện nghèo nhất tỉnh Điện Biên. Trong khi đó, lực lượng lao động trên địa bàn huyện lại tập trung chủ yếu vao hoạt động sản xuất nông nghiệp (83%). Tuy nhiên, kể từ khi tách khỏi huyện Tuần Giáo năm 2006, Mường Ảng đã có những bước phát triển mới. Đặc biệt, ngày 20/06/2008, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên đã ra quyết định số 799 về việc quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Ảng – Huyện Mường Ảng. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện đã có những thay đổi mang tính tích cực nhất định. Hơn 5 năm kể từ ngày thành lập, mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định. Nhưng với sự đoàn kết toàn dân, với sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện cùng với sự quan tâm của ban, ngành, các cấp lãnh đạo. Tin rằng trong tương lai không xa, Huyện Mường Ảng sẽ đạt được những thành tựu to lớn trên con đường xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 1.2. Sơ lược về công tác tuyên giáo tại Huyện Mường Ảng. 1.2.1. Khái quát chung về Công tác Tuyên giáo “Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là một bộ phận cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là một trong ba bộ phận cơ bản của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức”. Đó là lời khẳng định của nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công tác Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2010). Thật vậy, trong suốt hơn 80 năm qua, Công tác Tuyên giáo của Đảng đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu cách mạng của Đảng và toàn dân tộc, cũng như những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước. Công tác Tuyên giáo của Đảng được hiểu là công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục của Đảng đối với Đảng viên và toàn dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Trong thời chiến, Công tác Tuyên giáo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền cách mạng góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong thời bình, Công tác Tuyên giáo của Đảng thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Đảng, nhà nước trong công tác xây dựng Đảng về lĩnh vực văn hóa – tư tưởng, chính trị - xã hội. Tuyên truyền chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự đổi mới đường lối của Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên giáo trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh trong cả nước nói chung và Ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên nói riêng đã thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của ngành Tuyên giáo. Thể hiện rõ vai trò quan trọng của Công tác Tuyên giáo đối vói sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung. 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tuyên giáo huyện trong việc thực hiện Công tác Tuyên giáo 1.2.2.1. Giới thiệu chung về Ban Tuyên giáo Huyện Mường Ảng a. Chức năng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ban Tuyên giáo Huyện Mường Ảng được thành lập năm 2006, sau khi Huyện Mường Ảng được thành lập. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan thuộc hệ thống các ban Đảng, có chức năng tham mưu giúp Huyện uỷ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra các lĩnh vực công tác tư tưởng văn hoá, khoa giáo, dư luận xã hội, biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện; đồng thời, là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực này cho đảng ủy, huyện ủy. b. Sự chỉ đạo và mối quan hệ công tác - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ và BTV Huyện uỷ. Trưởng ban Tuyên giáo chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của ban trước Huyện uỷ và Ban Thường Vụ Huyện uỷ. - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. - Đối với các ban Đảng và Văn phòng Huyện uỷ: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ thẩm định các đề án, báo cáo của các ban, ngành trong khối tư tưởng - văn hoá, khối khoa giáo trước khi trình hội nghị huyện uỷ, Ban Thường Vụ Huyện uỷ. Dự thảo và hoàn chỉnh các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ về lĩnh vực tư tưởng văn hoá, lịch sử và khoa giáo khi được cấp uỷ phân công. - Đối với các ngành trong khối tư tưởng - văn hoá, khối khoa giáo và các đoàn thể: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có mối quan hệ phối hợp hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng văn hoá, khoa giáo, tuyên truyền đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng và ban hành quy chế về hoạt động và mối quan hệ công tác với các nghành thuộc khối khoa giáo và tư tưởng- văn hoá. - Đối với các cấp uỷ cơ sở: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có mối quan hệ phối hợp trong quá trình triển khai và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến công tác tư tưởng- văn hoá, công tác khoa giáo, công tác biên soạn lịch sử đảng ở địa phương, đơn vị. Có mối quan hệ chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của công tác tuyên giáo. - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ làm việc theo chế độ thủ trưởng, trưởng ban lãnh đạo chung các hoạt động của ban. Phó trưởng ban giúp việc cho trưởng ban và trực tiếp phụ trách các bộ phận công tác tuyên truyền, khoa giáo, hành chính, lịch sử đảng, theo dõi cán bộ của ban phụ trách lĩnh vực công tác do trưởng ban phân công. 1.2.2.2. Nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Huyện Mường Ảng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ có những nhiệm vụ sau đây: a. Giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ: - Chuẩn bị các Quyết định lãnh đạo về công tác Tư tưởng - Văn hoá, Khoa giáo và Biên soạn Lịch sử đảng bộ. - Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch về công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, nghị quyết của Huyện uỷ, chính sách, pháp luật của nhà nước ở địa phương. - Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng ở các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân về lĩnh vực công tác tư tưởng- văn hoá, khoa giáo và biên soạn lịch sử đảng bộ. - Chỉ đạo, kiểm tra, uốn nắn những vấn đề về tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng trong hoạt động của các ngành thuộc khối Tư tưởng văn hoá, khối khoa giáo, các đoàn thể nhân dân và các cấp uỷ cơ sở. - Biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện, chỉ đạo, hướng dẫn biên soạn lịch sử đảng bộ các địa phương trong huyện. b. Nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng ở các cấp, các ngành và dư luận xã hội trong các tầng lớp dân cư để báo cáo kịp thời với Huyện uỷ, đồng thời đề xuất chủ trương biện pháp giải quyết. c. Trực tiếp tham mưu, thẩm định các dự án, báo cáo của các ban, ngành trong khối khoa giáo, khối tư tưởng văn hoá trước khi trình Ban Thường vụ Huyện uỷ và Huyện uỷ. d. Tham gia ý kiến với Ban Tổ chức Huyện uỷ, phòng Lao động – Thương binh và xã hội, phòng Tài chính – Kế hoạch huyện về công tác tổ chức cán bộ trong khối Tư tưởng -Văn hoá, Khoa giáo. Tham gia việc bố trí cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của các cấp uỷ cơ sở trực thuộc. f. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn với cán bộ phụ trách công tác tư tưởng của các cấp uỷ cơ sở trực thuộc. Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của Trung Tâm bồi dưỡng chính trị huyện, giúp cấp uỷ quản lý điều hành đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức của Huyện uỷ theo quy chế đã ban hành. g. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với cấp uỷ huyện và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo quy định và theo yêu cầu. Chương 2. Vai trò cỦa Công tác Tuyên giáo cỦa ĐẢng trong sỰ phát triỂn kinh tẾ - xã hỘi cỦa HuyỆn MưỜng Ảng 2.1. Những điều kiện tác động đến quá trình thực hiện Công tác Tuyên giáo tại Huyện Mường Ảng 2.1.1. Bối cảnh thế giới Hoà bình, hợp tác vẫn là xu hướng lớn của sự phát triển. Toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế chi phối tất cả các quốc gia, tạo nên các thời cơ và thách thức cho mỗi nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. Tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất trắc khó lường. Chiến tranh giữa các nước lớn ít có khả năng xảy ra, nhưng căng thẳng tôn giáo, dân tộc, ly khai, chiến tranh cục bộ, bạo loạn chính trị, can thiệp lật đổ, khủng bố quốc tế vẫn diễn ra nhiều nơi. Điên hình là những cuộc bạo loạn tại Nga, Bắc Phi, Trung Á, ... Các cuộc tranh chấp lãnh thổ, biển đảo tiếp tục diễn ra gay gắt. (ở Đông Á, Đông Nam Á, … là những thí dụ) Việt Nam cũng như những nước đang phát triển khác trên thế giới, đã và đang chịu những tác động không nhỏ từ cuộc khủng hoảng tài chính và sự suy giảm kinh tế toàn cầu kéo dài. Cuộc khủng hoảng này đã ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, không những của nhiều nước trên thế giới mà cả ở nước ta. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Đông Nam Á, là một khu vực phát triển năng động, có vai trò và vị thế ngày càng lớn trên trường quốc tế. Tuy nhiên, ở khu vực này vẫn tiềm ẩn những nguy cơ, nhân tố đe dọa đên nền hòa bình, sự hợp tác và phát triển. 2.1.2. Bối cảnh trong nước và khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ a. Trong nước: Sau 25 năm tiến hành đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những thành tựu đó đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, thế và lực của nước ta lớn mạnh hơn nhiều so với trước. Việc thoát khỏi tình trạng của một nước kém phát triển đã làm cho vị thế của nước ta tăng lên trên trường quốc tế, chính trị - xã hội ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc, an ninh – quốc phòng được giữ vững, quan hệ đối ngoại được mở rộng; đất nước đứng trước nhiều cơ hội lớn đê đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Mục tiêu đến năm 2020 nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy vậy, nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, những nguy cơ không thể xem thường. Ngoài việc chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới, chất lượng phát triển kinh tế - xã hội còn thấp, đời sống của người dân còn chưa cao; chưa đảm bảo được sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và “tự diễn biến” trong Đảng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần phải có những chính sách, chủ trương cụ thể, đúng đắn để giải quyết tình hình. Trong đó, đáng quan tâm hơn cả là vấn đề cải thiện đời sống cho người dân ở vùng nông thôn, vấn đề cắm mốc biên giới trên đất liền, vấn đề Biển Đông, cùng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo tại các khu vực Tây Nguyên, Tây Nam và Tây Bắc. b. Khu vực Trung du miền núi phía Bắc: Trong giai đoạn thực hiện Nghị Quyết 37 của Bộ Chính Trị về việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, với ưu thế địa lý và tiềm lực kinh tế được tăng cường, các tỉnh trong khu vực sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là một thách thức lớn, đòi hỏi Điện Biên và các tỉnh nghèo miền núi khác phải có những bước đi phù hợp để từng bước rút ngắn khoảng cách phát triển so với cả nước và các tỉnh khác trong khu vực. Đồng thời, để đảm bảo cho chiến lược an ninh – quốc phòng tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc vững chắc, góp phần vào công cuộc bảo vệ Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa. Trên đây là những thách thức vô cùng to lớn đối với sự phát triển của tỉnh Điện Biên và Huyện Mường Ảng trong những năm tới. Bối cảnh trong nước và thế giới thường xuyên tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân theo hai chiều thuận nghịch, đặt ra trước cho Công tác Tuyên giáo những yêu cầu ngày càng cao, các nhiệm vụ tại địa phương ngày càng nặng nề. Đặc biệt là đối với Công tác tuyên giáo tại cơ sở. 2.1.3. Bối cảnh của tỉnh Điện Biên Điện Biên là một tỉnh nghèo thuộc khu vực Tây Bắc, Việt Nam. Là tỉnh có địa thế chính trị - kinh tế quan trọng, là cực tây của Tổ Quốc. Điện Biên là một trong những tỉnh nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc. Cũng như chiến lược an ninh – quốc phòng của đất nước. Với 21 dân tộc cùng chung sống, Điện Biên đã gặp phải nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội. Nhất là trong vấn đề đảm bảo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở những khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Hiện nay, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh sự phát triển về mọi mặt tại khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có tinh Điện Biên. Do vậy, trong những năm gần đây, nền kinh tế của tỉnh cũng như đời sống của người dân trong tỉnh đã được nâng lên rõ rệt, công nghiệp và dịch vụ được đẩy mạnh, sản xuất nông nghiệp được chú trọng, nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung đã được hình thành. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, vẫn còn nhiều điêm nóng về chính trị, như khu vực Mường Nhé, khu vực biên giới phía Bắc của tỉnh – nơi tiếp giáp với Trung Quốc, … Ở đó, các thế lực thù địch đã lợi dụng sự nghèo khó, trình độ dân trí thấp của đồng bào dân tộc ít người hòng kích động, lôi kéo bà con vào con đường chống phá Đảng, Nhà nước. Tình hình trên đòi hỏi Công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh phải được nâng cao, đẩy mạnh hơn nữa để đồng bào các dân tộc hiểu, tin và đi theo đường lối của Đảng và Nhà nước. Song song với việc tuyên truyền, vận động bà con, thì việc chú trọng đến miếng cơm, manh áo của bà con, tức là chú trọng đến đời sống thực tế của bà con thì Công tác tuyên truyền mới có hiệu quả. Để có được sự phát triển về kinh tế, ổn định về chính trị - xã hội như hiện nay, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và các cấp huyện, xã đã tích cực hoạt động, và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc năng của mình. Góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của toàn huyện. 2.2. Vai trò của Công tác Tuyên giáo đối với quá trình phát triển của Huyện Mường Ảng 2.2.1. Góp phần nâng cao hiệu quả trong việc đưa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn tại địa bàn huyện Trong suốt hơn 80 năm qua, ngành tuyên giáo, mà cụ thể là ban tuyên giáo trung ương đã tham mưu, cung cấp những luận cứ khoa học, góp phần hình thành hệ thống các luận điểm mới trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Cụ thể, đó là những lĩnh vực tuyên giáo như: phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo những con người có kiến thức văn hóa, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ, sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái. Qua đó, công tác tuyên giáo đã góp phần tham mưu cho Đàng và Nhà nước trong việc hình thành những đường lối, chủ trương mới, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhằm đảm bảo sự phát triển của xã hội, đất nước. Cụ thể, tại địa bàn Huyện Mường Ảng, Ban Tuyên giáo huyện cùng với các cơ quan, ban, ngành liên quan đẫ tham mưu giúp Huyện ủy tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra các lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa, dư luận xã hội, thẩm định các đề án, báo cáo của các ban, ngành trong khối tư tưởng – văn hóa, góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai các nghị quyết, nghị định, chỉ thị của Tỉnh ủy, trung ương Đảng và Nhà nước tại địa phương. Đồng thời, Công tác Tuyên giáo tại huyện cũng góp phần vào việc đưa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh ủy vào thực tiễn trên địa bàn huyện. Như việc thực hiện các chính sách xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng - giao thông tại huyện, các chính sách phát trine văn hóa, giáo dục tại huyện, cũng như việc thực hiện chương trình 135 và nghị định 37 vào thực tiễn tại địa bàn huyện. Chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của Công tác Tuyên giáo trong việc tiếp tục khẳng định, vận dụng, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Huyện Mường Ảng trong giai đoạn hiện nay. Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội và khối đại đoàn kết dân tộc tại khu vực các tỉnh miền núi như Điện Biên. Trong quá trình thực hiện Công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo huyện đã phối hợp cùng với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, nhất là với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện nhằm tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị đối với các cán bộ, viên chức trong huyện, đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm công chức của huyện ủy. 2.2.2. Tham mưu cho Huyện ủy trong các vấn đề xã hội a. Trong vấn đề chính trị Mường Ảng là một trong bốn huyện nghèo nhất của tỉnh Điện Biên. Tình hình chính trị - xã hội tại địa bàn huyện về cơ bản là có sự ổn định, an ninh, trật tự được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, ổn định đời sống của người dân. Việc thực hiện “Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước”, trong đó có huyện Mường Ảng với 7 chỉ tiêu. Việc thực hiện đề án này của chính phủ không những góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ của huyện mà còn tăng thêm sự sáng tạo, đổi mới trong quá trình lãnh đạo và công tác của các cán bộ tại huyện. Cùng với đó, là việc triển khai nghị quyết 30a của chính phủ về “Việc hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” trong cả nước, trong đó có huyện Mường Ảng. Khi mà đời sống của người dân được ổn định về vật chất cũng như về tinh thần thi đồng nghĩa với việc giảm bớt các nguy cơ về diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Nhằm tăng cường hơn nữa sự ổn định về chính trị - xã hội tại huyện, Công tác tuyên truyền, giáo dục tại huyện được đẩy mạnh. Bằng việc thực hiện những chính sách, chủ trương của Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển của huyện trong thời gian tới, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư vào huyện, tập trung chủ yếu vào các vùng sản xuất cây công nghiệp, lương thực, thực phẩm vốn là thế mạnh của huyện. Đồng thời, ban tuyên giáo huyện cũng tiến hành tham mưu cho huyện ủy, UBND, HĐND huyện trong các lĩnh vực văn hóa, công tác tư tưởng. Phối hợp với các phòng, ban trong việc thực hiện công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng cán bộ về bản lĩnh chính trị, cũng như tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Việc tổ chức thực hiện, triển khai những nghị quyết, chỉ thị của ban tuyên giáo tỉnh, và các ban, ngành cấp trên về lĩnh vực tuyên giáo. Cùng với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các đợt tập huấn cho cán bộ, viên chức trong huyện, các lớp bồi dưỡng Đảng viên, các lớp Cảm tình Đảng cho những Đoàn viên ưu tú, các tầng lớp nhân dân. b. Trong vấn đề văn hóa Quan điểm của Đảng về vấn đề văn hóa được thể hiện rõ trong các văn kiện của Đảng. Đảng cũng xã định văn hóa là một trong ba mặt trận: kinh tế, chính trị, văn hóa mà Đảng ta cần phải lãnh đạo. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng nhấn mạnh vị trí vai trò của văn hóa. Bước chuyển quan trọng trong đổi mới tư duy về vai trò, vị trí của văn hóa trong Cương lĩnh “Xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được thông qua tại Đại hội VII năm 1991 đã xác định “có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thú 4 đã tiếp tục phát triển quan điểm: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội”. Trong lĩnh vực văn hóa tại địa bàn huyện thì công tác tuyên giáo góp phần tích cực vào việc tuyên truyền đời sống mới, lành mạnh trong nhân dân. Từ việc phát động phong trào thi đua xây dựng “gia đình văn hóa”, khối dân cư văn hóa, cho đến các hoạt động kỷ niệm cá ngày lễ lớn của đát nước, của tỉnh và huyện. như ngày quốc khánh 2-9, ngày quốc tế lao động 1-5, ngày chiến thắng điện biên phủ 7-5, ngày thành lập huyện, … Và cũng nhân dịp những ngày lễ đó, huyện ủy mà cụ thể là ban tuyên giáo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong quần chúng nhân dân những hiểu biết về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ. Đồng thời công tác tuyên giáo cũng tiến hành tuyên truyền vận động bằng cách phối hợp với công tác văn hóa, công tác dân vận và các công tác của các phòng, ban khác có liên quan nhằm giúp đồng bào các dân tộc thiểu số như : Thái, H’Mông. Khơ-mú,… từ bỏ các hủ tục xấu, lạc hậu. Tiếp cận với trình độ văn minh hiện đại, tiếp thu và nâng cao trình độ dân trí trong nhân dân. Song song với quá trình vận động, tuyên truyền bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thì việc tuyên truyền những nếp sống văn hóa mới, tiên tiến cho bà con. Như việc mở thư viện nhỏ, xây các nhà văn hóa tại các xã trên địa bàn huyện, tổ chức các buổi liên hoan, giao lưu văn hóa, văn nghệ trong huyện và với các huyện lân cận cũng là dịp để nâng cao thêm tinh thần đoàn kết trong nhân dân, nâng cao trình độ dân trí, … Tóm lại, trong vấn đề chính trị, công tác tuyên giáo đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND, HĐND huyện trong việc thực hiện những chính sách, chủ trương từ tỉnh ủy, TW Đảng tại địa bàn huyện. c. Trong vấn đề giáo dục – đào tạo Giáo dục và đào tạo là quốc sác hàng đầu của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Trung ương bốn khóa VII của Đảng (1/1993) “Về việc tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, trong quan điểm thứ hai đã nêu rõ: “Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài…” Theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và trực tiếp từ Ban Tuyên giáo tỉnh, Ban tuyên giáo huyện đã tham mưu cho huyện ủy, và tích cực phối hợp với các phòng, ban chức năng, đặc biệt là phòng giáo dục huyện để đưa chủ trương đó của Đảng vào thực tiễn trên địa bàn huyện. Trong quá trình phát triển nền giáo dục, huyện luôn chú trọng đến vấn đề phổ cập giáo dục cho con em đồng bào dân tộc ở những xã khó khăn. Trên địa bàn huyện, đã có đầy đủ các hệ thống trường từ mầm mon cho đến cấp phổ thông trung học, đều đạt chuẩn quốc gia. Trong những năm gần đây, huyện cũng thực hiện tốt phong trào “hai không” trong giáo dục. Chất lượng đào tạo trong các trường được nâng lên một cách rõ rệt. Do đó, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp bậc phổ thông trung học trong những năm gần đây là khá cao, cùng với số học sinh đỗ vào các trường cao đẳng, đại học cũng tăng lên đáng kể so với trước đây. Trong quá trình thực hiện, Ban Tuyên giáo huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục huyện tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" và "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; Triển khai sâu rộng trong các trường mầm non, phổ thông phong trào thi đua mới: "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" với 5 nội dung chủ yếu: - Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; - Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập; - Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; - Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh; - Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng ở địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục, phấn đấu toàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy và học. Là một huyện mới thành lập, do vậy việc thu hút được nguồn nhân lực có trình độ về huyện làm việc cũng đặt ra những yêu cầu bức thiết. Hiện nay, với việc thực hiện “Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước”, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện Mường Ảng có 7 chỉ tiêu tuyển chọn trí thức trẻ về làm cán bộ xã tại huyện. Ngoài ra, huyện ủy cũng như các cơ quan, phòng, ban khác tạo điều kiện giúp đỡ những sinh viên tại địa bàn huyện sau khi đi học về có thể làm việc tại huyện, nếu có nhu cầu. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của quá trình xây dựng và phát triển của huyện Mường Ảng trong giai đoạn hiện nay. 2.3. Góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 2.3.1. Củng cố sự đoàn kết trong Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân Một trong những vai trò không thể nhắc đến của công tác tuyên giáo ở Trung ương nói chung cũng như ở Huyện Mường Ảng nói riêng là công tác dự báo, phát hiện, tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề bức xúc về tư tưởng, củng cố đoàn kết trong Đảng ủy huyện, trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Dự báo, phát hiện, tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề bức xúc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là một nhiệm vụ thường xuyên của công tác tuyên giáo. Có những vấn đề gây bức xúc về tư tưởng đến toàn xã hội, tác động đến mọi tầng lớp nhân dân như vấn đề ổn định kinh tế, trật tự xã hội, xóa đói giảm nghèo, một số vấn đề về đoàn kết dân tộc, tự do tôn giáo. Một số vấn đề gây bức xúc về tư tưởng mang tính cục bộ trong một xã nào đó, nếu không giải quyết kịp thời nó sẽ lan rộng ra các xã khác trong huyện hoặc sang các huyện khác trong tỉnh. Một số vấn đề lại xuất phát từ các huyện khác, gây ra những bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nếu như không kịp thời tuyên truyền, vận động thì sẽ gây mất ổn định xã hội như các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, … Sẽ đặc biệt nghiêm trọng khi các vấn đề bức xúc nói trên bị các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, kích động làm cho nhân dân hoang mang, dễ dẫn đến những việc làm không có lợi. ( mà bài học từ huyện Mường Nhé là một ví dụ) Ban Tuyên giáo huyện đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến những tài liệu mà các cơ quan cấp trên đã ban hành, để nhân dân trong huyện hiểu được chính sách của Đảng, Nhà nước về các vấn đề dân tộc, tôn giáo tại các huyện nghèo miền núi như Mường Ảng. Đồng thời, Ban Tuyên giáo huyện cũng biên soạn các tài liệu, văn bản nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng tới nhân dân, phối hợp với Đài truyền hình huyện trong công cuộc xây dựng huyện Mường Ảng trong tình hình hiện nay. 2.3.2. Tăng cường Công tác Tuyên truyền Chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng Nằm trong một tỉnh ở cực tây của Tổ quốc, Mường Ảng nói riêng và Điện Biên nói chung là nơi mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số hòng chống lại sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Bằng nhiều thủ đoạn, phương tiện khác nhau với nhiều thủ đoaạn chính trị khác nhau, bọn chúng xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng. Chúng thường xuyên tập trung xuyên tạc, phủ định một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau: Phủ định những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lenin. Phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh và xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng. Xuyên tạc lịch sử, tình hình thực tế ở Việt Nam, vu cáo ta vi phạm dân chủ, nhân quyền, dựng chuyện Việt Nam đàn áp tôn giáo, kỳ thị, phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào thiểu số ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ. Bịa đặt, dựng chuyện có phái cấp tiến, phái bảo thủ trong cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đẻ chia rẽ nội bộ, gây sự hoài nghi lẫn nhau, làm sút giảm lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới. Trước những luận điệu phủ định, xuyên tạc ấy, ngành tuyên giáo đã nghiên cứu, chủ động, tích cực phản bác lại. Chúng ta đã tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học, tổ chức các hội thảo khao học, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mac – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên đài truyền hình; tổ chức các đợt tuyên truyền miệng; tham mưu cho Đảng phát động và tổ chức triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhiều hoạt động khác để làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực phản động. Do có nhiều cố gắng của ngành tuyên giáo trong việc phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng mà xã hội vẫn ổn định về chính trị tư tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững; toàn đảng, toàn quân, toàn dân huyện Mường Ảng đều nhất trí cao và cố gắng thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Chương 3. MỘt vài kiẾn nghỊ trong quá trình thỰc hiỆn Công tác Tuyên giáo tẠi HuyỆn MưỜng Ảng 3.1. Những khó khăn, vướng mắc Trong quá trình triển khai, thực hiện Công tác Tuyên giáo trên địa bàn. Ban Tuyên giáo huyện đã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi tiến hành công tác tuyền truyền, vận động trong nhân dân. Mường Ảng vốn là một huyện nghèo, trình độ nhận thức của phần lớn đồng bào các dân tộc còn chưa cao. Đời sống kinh tế của bà con còn chưa thực sự ổn định. Công tác Tuyên giáo được thực hiện chủ yếu là tuyên truyền miệng, dù cho đã có những hiệu quả nhất định, song về cơ bản vẫn còn những khó khăn nhất định. Là một huyện có nhiều thành phần dân tộc, trong đó phần đông là dân tộc Thái, H’mông, … đồng bào các dân tộc này vẫn còn tồn đọng nhiều phong tục tập quán lạc hậu. Để vận động đồng bào bỏ được các tập tục này là điều không phải đơn giản, bởi đó là những tập tục lâu đời của họ. Thêm nữa, trong những năm gần đây, các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách chống phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, làm xao động tình hình tư tưởng trong nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, biên giới của tỉnh. Một số ít người nhẹ dạ, cả tin vào những lời bịa đặt, vu khống chính sách về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, đất đai của Đảng và Nhà nước; một bộ phận người dân tộc thiểu số đã lén lút vượt biên trái phép, tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, gây khó khăn và phức tạp mới trong công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an sinh xã hội của tỉnh. Ngoài ra, trong việc thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cũng gặp nhiều khó khăn. Một phần bởi trình độ của các báo cáo viên, lực lượng quần chúng cốt cán còn nhiều hạn chế, một phần vì sự phức tạp trong thực tiễn công việc có diễn biến phức tạp, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, khu vực dân cư thưa thớt, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, lực lượng báo cáo viên chưa đồng đều, cả về chất và lượng. Và các chính sách ưu đãi cho các cán bộ ngành tuyên giáo chưa thực sự được quan tâm đúng mức. 3.2. Một số giải pháp cụ thể Qua những khó khăn kể trên, để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, các cán bộ ngành tuyên giáo đã phải nỗ lực rất nhiều trong công việc. Nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở các khu vực khó khăn. Trước thực tế đó, thiết nghĩ Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như Ban Tuyên giáo tỉnh cần có sự quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên giáo trong huyện, để việc thực hiện công tác tuyên giáo thực sự có hiệu quả. Và để gỡ bỏ đi những vướng mắc khó khăn trên, ngành tuyên giáo tỉnh Điện Biên đã đề ra những giải pháp chủ yếu để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên giáo của huyện Mường Ảng và của toàn tỉnh. Những giải pháp đó là: Tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, nâng cao chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng lực dự báo. Hướng mạnh về cơ sở, thường xuyên nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề mới nảy sinh. Củng cố, kiện toàn đội ngũ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tuyên giáo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên giáo. Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ báo cáo viên cho ngành tuyên giáo; đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tiễn của huyện, nhất là tuyên truyền miệng; nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, tạo được sự gắn bó với nhân dân trong huyện. Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng điển hình, nhân tố mới; thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những giá trị nhân văn, giá trị con người mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn liền với việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị thuộc về bản sắc văn hóa dân tộc. Với việc đề ra những giải pháp trên, tin rằng trong thời gian tới, Công tác tuyên giáo tại địa bàn huyện Mường Ảng sẽ có được những đóng góp to lớn vào thành tích của ngành tuyên giáo tỉnh Điện Biên trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội. Qua đó, góp phần tích cực nâng cao nhận thức, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. KẾT LUẬN Với những thành tích đã đạt được trong suốt thời gian qua, ngành Tuyên giáo Điện Biên nói chung và của huyện Mường Ảng nói riêng đã có những đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Đặc biệt là với những thành tích trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công tác Tuyên giáo vừa qua (1/8/1930 – 1/8/2011), Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Điện Biên đã vinh dự nhận được bằng khen của Chính phủ ghi nhận những thành tích của công tác tuyên giáo tỉnh đã đạt được trong giai đoạn 2006 - 2010, đây cũng là dịp để biểu dương, khích lệ tinh thần công tác của các cán bộ công chức ngành tuyên giáo trong tỉnh. Qua thời gian thực tập tại Ban Tuyên giáo huyện Mường Ảng , bản thân tôi nhận thấy được sự quyết tâm cao độ của các cán bộ công chức trong quá trình thực hiện công tác tuyên giáo tại địa phương. Đội ngũ báo cáo viên có trình độ, năng lực, phẩm chất, năng động trong công tác cũng như có bản lĩnh chính trị vững vàng đã góp phần tích cực vào sự thắng lợi của mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, rút ra được một số bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác tuyên giáo tại địa bàn huyện như sau: Một là, kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao tính khoa học của công tác tuyên giáo. Hai là, bám sát thực tiễn đất nước và tình hình thế giới, dự báo xu hướng, phát hiện vấn đề, chủ động tham gia định hướng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng bộ huyện và sự đồng thuận xã hội. Ba là, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tại địa bàn huyện làm công tác tuyên giáo. Các cấp uỷ đảng và chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu phải quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác tuyên giáo. Bốn là, nâng cao tính chiến đấu, chủ động phản bác kịp thời, sắc bén những luận điệu xuyên tạc, phủ định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Năm là, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo từng giai đoạn cách mạng, hiện đại hoá phương tiện tác nghiệp. Tổng kết quá trình học tập tại nhà trường và thực tập tại địa phương đã giúp cá nhân tôi có được nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan của công tác tuyên giáo đối với sự phát triển của xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là tại địa bàn huyện Mường Ảng – quê hương tôi. Đây sẽ là một tiền đề mới để bản thân tôi áp dụng trong thực tiễn công tác của mình sau khi tốt nghiệp, góp phần nhỏ của mình trong công cuộc tuyên truyền vận động nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh. Qua đây, bản thân tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô đã nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn tôi trong quá trình học tập, và các cán bộ nhân viên trong Ban Tuyên giáo huyện Mường Ảng đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình thực tập tại cơ quan. Tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành quá trình thực tập này. Tài liỆu tham khẢo Sách: 1. Đảng Cộng Sản Việt Nam: Văn kiện Đảng về công tác tuyên giáo trong thời kỳ đổi mới, NXB. Hồng Đức, Hà Nội, 2008. 2. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Lịch sử biên niên công tác tư tưởng – văn hoá của Đảng Cộng sản Việt Nam (1925-1954), Nxb CTQG, Hà Nội 2005. 3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998, t.2. 4. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.7. 5. Các công văn, chỉ thị, quyết định, văn bản tham khảo tại Ban Tuyên giáo huyện Mường Ảng. Website: 1. Tạp chí điện tử của Ban Tuyên giáo Trung ương: www.tuyengiao.vn 2. Trang thông tin điện tử Huyện Mường Ảng: www.muongangdienbien.gov.vn 3. Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên: www.dienbien.gov.vn 4. Cổng thông tin điện tử chính phủ Việt nam: www.chinhphu.vn Và một số website khác.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docvai_tro_cua_cong_tac_tuyen_giao_tai_huyen_muong_ang1_7845.doc