Vai trò của giáo dục giới tính đối với tuổi vị thành niên hiện nay

Phần dẫn nhập Theo quy luật của tự nhiên, bước vào độ tuổi này, các em dường như có xu hướng độc lập trong suy nghĩ và hành động, muốn được đối xử như người lớn. nhưng trong suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ các em vẫn là những đứa trẻ vô tư và hồn nhiên. sự bí ẩn về giới tính, lối giáo dục hiểu “kín kín mở mở” như vậy đã đưa trẻ vào quá trình tự mày mò tìm hiểu. Đã bao giờ các bậc cha mẹ của ta tự hỏi rằng: “trẻ tò mò gì xung quanh chuyện quan hệ tình cảm của ba mẹ” hay chưa? Chính sự khác biệt trong suy nghĩ, sự xa cách về tâm lý đã làm tăng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Để phán ánh tình trạng đón nhóm chúng em đã tiến hành tìm hiểu vai trò của giáo dục giới tính đối với tuổi vị thành niên với mục đích tìm ra nguyên nhân và biện pháp để góp phần nâng cao nhận thức của tuổi vị thành niên hiện nay. II. Nội dung 1. Hiểu như thế nào về tuổi vị thành niên? Theo tổ chức y tế thế giới: vị thành niên là những người trong độ tuổi từ 10-19 tuổi. Đây là những thời kỳ quá độ từ độ tuổi trẻ em lên người lớn và là những năm tháng có nhiều thay đổi nhất về tâm lý sinh lý và hành vi. Theo viện thông tin y học trung ương; vị thành niên là những em kể cả trai và gái thuộc lớp người từ 10-19 tuổi, lớp này được chia làm 3 nhóm: - Từ 10-13 tuổi: thuộc nhóm vị thành niên sớm - Từ 14-16 tuổi: thuộc nhóm vị thành niên giữa - Từ 17-19 tuổi; thuộc nhóm vị thành niên muộn .

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 6543 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vai trò của giáo dục giới tính đối với tuổi vị thành niên hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Download the original attachment VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI TUỔI VỊ THÀNH NIÊN HIỆN NAY    Phần dẫn nhập      Theo quy luật của tự nhiên, bước vào độ tuổi này, các em dường như có xu hướng độc lập trong suy nghĩ và hành động, muốn được đối xử như người lớn. nhưng trong suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ các em vẫn là những đứa trẻ vô tư và hồn nhiên. sự bí ẩn về giới tính, lối giáo dục hiểu “kín kín mở mở” như vậy đã đưa trẻ vào quá trình tự mày mò tìm hiểu.       Đã bao giờ các bậc cha mẹ của ta tự hỏi rằng: “trẻ tò mò gì xung quanh chuyện quan hệ tình cảm của ba mẹ” hay chưa?     Chính sự khác biệt trong suy nghĩ, sự xa cách về tâm lý đã làm tăng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái.     Để phán ánh tình trạng đón nhóm chúng em đã tiến hành tìm hiểu vai trò của giáo dục giới tính đối với tuổi vị thành niên với mục đích tìm ra nguyên nhân và biện pháp để góp phần nâng cao nhận thức của tuổi vị thành niên hiện nay.     II. Nội dung 1. Hiểu như thế nào về tuổi vị thành niên?       Theo tổ chức y tế thế giới: vị thành niên là những người trong độ tuổi từ 10-19 tuổi. Đây là những thời kỳ quá độ từ độ tuổi trẻ em lên người lớn và là những năm tháng có nhiều thay đổi nhất về tâm lý sinh lý và hành vi.       Theo viện thông tin y học trung ương; vị thành niên là những em kể cả trai và gái thuộc lớp người từ 10-19 tuổi, lớp này được chia làm 3 nhóm: - Từ 10-13 tuổi: thuộc nhóm vị thành niên sớm - Từ 14-16 tuổi: thuộc nhóm vị thành niên giữa - Từ 17-19 tuổi; thuộc nhóm vị thành niên muộn * Đặc điểm cơ bản: - Vị thành niên là một bước ngoặt quan trọng trong việc hình thành và tạo dựng nhân cách cùng những hành vi ứng xử của con người. Đây là lứa tuổi có nhiều biến đổi về sinh lý cũng như tâm lý phức tạp; Vì vậy nếu không được giáo dục đúng cách, trẻ vị thành niên rất dễ bị sa ngã vào các tệ nạn xã hội. - Một số thay đổi tâm lý:       + Ý thức tự trọng, tính tự lập trong suy nghĩ và hành động.       +Những cảm giác đối với bản thân, những thay đổi về sinh học tạo nhu cầu cho trẻ vị thành niên có nhu cầu khám phá cơ thể mình và các bạn khác giới.       + Những xúc cảm về giới tính: sự phát dục ở tuổi vị thành niên và kích thích các bạn quan tâm đến người khác giới làm xuất hiện cảm giác,cảm xúc giới tính mới lạ.       + Sự mất cân bằng trong tâm lý và sinh lý: do sự phát triển của cơ thể mất cân bằng nên đã dẫn đến những thay đổi trong tâm lý và tình cảm của các em, chẳng hạn các em thường hay xúc động mạnh và có những phản ứng vô cớ.       Trong thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay ở Việt Nam, các giá trị văn hóa xâm nhập vào từng thành phố, làng mạc, thôn xóm.Vấn đề sức khỏe vị thành niên là một trong những thách thức quan trọng nhất đối với các nhà hoạch định chiến lược phát triển. Bên cạnh những đặc điểm về số lượng dân số của lứa tuổi này, về tính cấp thiết và đặc thù các nhu cầu sức  khỏe của các em, chúng ta phải nhìn thấy rằng tương lai của trẻ vị thành niên là tương lai thật sự của nhân loại. Đặc biệt, giáo dục giới tính là một vấn đề cẩn phải quan tâm. 2.Thực trạng về giáo dục giới tính ở tuổi vị thành niên hiện nay.        Ta thấy hầu hết các quốc gia, đặc biệt ở Việt Nam, các chương trình về sức khỏe cho lứa tuổi vị thành niên ít được định hướng ưu tiên, đặc biệt vấn đề giới tính cho lứa tuổi này vẫn chưa được nhìn nhận một cách đúng đắn. Cụ thể giáo dục giới tính của ta còn mang nặng tính hình thức và áp đặt cách nhìn già cỗi nên chưa hiệu quả. Hầu hết trường học, chính quyền, bố mẹ vẫn chưa cung cấp cho trẻ vị thành niên những thông tin cần thiết để chúng có thể có những quyết định, hành vi đúng đắn, ảnh hưởng đến tương lai và sức khỏe sinh sản của chính mình.       Thật vậy, từ thời tiểu học chúng ta chỉ học vệ sinh thân thể, cấp 2 chúng ta học môn sinh lớp 9 về cơ quan sinh sản và các chương trình có liên quan đến tuổi dậy thì, cấp 3 thì hầu như không có giáo dục về giới tính. Lâu lâu thì nhà trường mời các bác sĩ nói sơ về sức khỏe sinh sản, giáo viên chủ nhiệm chia nam và nữ ra làm hai để căn dặn chung chung làm trẻ thêm tò mò. Còn lên đại học thì tự ai nấy tìm hiểu.       Mặc dù hiện nay, giáo dục giới tính đã được đưa vào một số trường trung học phổ thông, nhưng việc thực hiện nó vẫn còn nhiều bất cập. Tại các trường học, thời gian sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm quá ít, giáo viên có rất ít kiến thức về vấn đề này, nhà trường cũng chưa có lịch phân bố tiết giảng dạy cụ thể và phương pháp dạy phù hợp. Giáo viên cũng chưa tạo được sự tin cậy để học sinh tâm sự giải bày thắc mắc.Trong giờ học giới tính, nhiều nơi để học trò nam và nữ học chung làm cho các em “học xong không còn dám nhìn vào mặt nhau”, nơi thì để thầy dạy cho nữ sinh, cô giáo dạy cho nam sinh làm cho cả thầy lẫn trò đều xấu hổ ngại ngùng. Nơi thì giảng dạy bằng cách cho học sinh “ về nhà đọc sách”.       Các diễn đàn, hội thảo, các báo chỉ đưa ra hiện trạng “ giáo dục giới tính” chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, thảo xong để đó mà chưa có chính sách phù hợp.       Đặc biệt ở các vùng cao, nhiều nơi lạc hậu đến mức có nơi trưởng bản cũng mù chữ, người đi học cao nhất là đến lớp 2, huống hồ chi là nghĩ đến việc đưa giáo dục giới tính vào trong trường học .       ♦ Thực trạng giáo dục giới tính từ phía gia đình.        Phần lớn các bậc phụ huynh đều lo ngại rằng, nếu cung cấp cho trẻ những thông tin và giúp chúng phòng ngừa có thai và các bệnh lây qua đường tình dục sẽ vô tình thúc đẩy trẻ có hoạt động tình dục sớm và bừa bãi. Học sinh khi có nhu cầu tâm sự về giới tính thì không biết nói với ai, với ba mẹ ư? Ba mẹ sẽ mắng cho coi.    Qua một cuộc điều tra gần đây ở Việt Nam cho thấy thanh niên vẫn còn né tránh khi nói về tình dục giới tính.        Qua moät cuoäc ñieàu tra gaàn ñaây taïi Vieät Nam cho thaáy thanh nieân vaãn coøn neù traùnh khi noùi veà vaán ñeà tình duïc, giôùi tính. Caùc baäc phuï huynh khoâng bieát baét ñaàu nhö theá naøo khi noùi chuyeän vôùi con veà vaán ñeà naøy .    Qua nghieân cöùu cuûa uyû ban daân soá vaø keá haïch hoaù gia ñình, trung taâm tö vaán veà keá hoaïch hoaù gia ñình năm 2007 cuoäc ñieàu tra cho thaáy :” khi ñöôïc hoûi laø boá meï coù neân ñoùng vai troø trong vieäc giaùo duïc giôùi tính cho caùc con hay khoâng?” coù 19,37% traû lôøi laø khoâng neân, hôn 25%traû lôøi laø neân vaø soá coøn laïi noùi raèng “ yù kieán naøy cuõng hay nhöng khoâng bieát thöïc teá seõ theá naøo?” Beân caïnh ñoù hai töø giôùi tính quaù xa laï vôùi phaàn lôùn baäc cha meï soáng sau luyõ tre laøng. Chaúng haïn hö taïi thoân Mó Sôn xaõ Hoaø Ninh Tænh Quaûng Nam: Khi ñöôïc nghe thaày giaùo giaûng giaûi veà vaán ñeà giôùi tính moät hoài thì hoï keâu leân ” töôûng chi, thì ra laø vaán ñeà trai gaùi”    Moät tröôøng hôïp khaùc nöõa .OÂng Tình 54 tuoåi laéc ñaàu  cöôøi ngöôïng nguøng khi hoûi vôï choàng oâng coù khi naøo trao ñoåi vôùi con caùi veà quan heä nam nöõ. OÂng thaønh that “ hoûi chi caéc côù röùa trôøi, laøm sao vôï choàng toâi laïi ñem chuyeän aáy noùi vaøo maët con beù”    Phaàn lôùn caùc baäc cha meï ñeàu raát ngaïi khi ñeà caäp vôùi con veà vaán ñeà giôùi tính vì noùi ra sôï con mình caûm thaáy xaáu hoå. Nhö baùc N.T.H.N (Gia Laâm - Haø Noäi). Coù hai coâ con gaùi ñang tuoåi “ Caëp keâ” .Vöøa xeùn vaûi cho khaùch vöøa laéc ñaàu,” oâi daøo, coù gì maø phaûi höôùng daãn, lôùn lean roài bieát taát aáy maø. OÂng baø ta xöa coù höôùng daãn ñaâu maø vaãn con ñaøn chaùu ñoáng nay thoâi”. Khoâng chæ rieâng baùc maø coøn raát nhieàu nhöõng baäc phuï huynh coù con ôû tuoåi vò thaønh nieân khi ñöôïc hoûi dieàu naøy ñeàu coù chung thaùi ñoä vaø caâu traû lôøi nhö vaäy. Cuoäc soáng lam luõ möu sinh haøng ngaøy ñaõ voâ tình khieán hoï queân maát thieân chöùc giaùo duïc con caùi cuûa mình.    Hieän nay cuõng coù gia ñình yù thöùc ñöôïc laø phaûi giaùo duïc cho con nhöng cuõng khoâng bieát phaûi baét ñaàu töø ñaâu vaø laøm nhö theá naøo “ chuyeän teá nhò nhö theá noùi ra sôï chaùu xaáu hoå, chính toâi coøn ngöôïng nöõa laø . . .”    Laïi coù gia ñình phoù maëc traùch nhieäm cung caáp tri thöùc veà giaùo duïc giôùi tính cho nhaø tröôøng,xaõ hoäi. Hoï cho raèng “ chuùng toâi baän traêm coâng nghìn vieäc laøm sao coù thôøi gian quan taâm ñeán maáy chuyeän aáy .Caùc chaùu ñoùng tieàn ñi hoïc, nhaø tröôøng phaû coù traùch nhieäm cung caáp thoâng tin vaø daïy cho caùc chaùu caùch phoøng traùnh chöù.    3.Nguyeân nhaân:    Tröôùc thöïc traïng neâu treân,vôùi loái giaùo duïc kieåu”kín kín hôû hôû” nhö vaäy thì caâu hoûi ñaët ra ôû ñaây laø nguyeân nhaân ôû ñaâu? Phaûi chaêng trôû ngaïi saâu xa nhaát naèm trong chính loái tö duy giaø coãi,trí tueä naëng thaønh kieán cuûa chính nhöõng ngöôøi lôùn chuùng ta.chuùng ta ñang duøng nhöõng tieâu chí veà treû em theá heä giaø,cuõ ñeå ñaùnh giaù treû em theá heä ngaøy nay.    Ngoaøi ra caùc yeáu toá coù lieân quan ñeán gia ñình nhö: trình ñoä hoïc vaán thaáp,gia ñình ñoâng con thieáu söï chaêm soùc,tình traïng vaên hoaù xaõ hoäi thaáp nghieän röôïu,gia ñình coù ngöôøi coù thai tröôùc hoân nhaân(meï,chò…).Cha meï li hoân…cuõng laø nguyeân nhaân cuûa thöïc traïng neâu treân.    Beân caïnh ñoù,thoâng tin ñaïi chuùng thöôøng traùnh neù caùc vaán ñeà veà tình duïc vò thaønh nieân daãn ñeán nhöõng thoâng tin nhieàu maâu thuaãu khoâng roõ raøng.Do ñoù thoâng tin ñaïi chuùng khoâng ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa löùa tuoåi vò thaønh nieân vaø söùc khoeû sinh saûn hôn nöõa nhaø tröông vaø xaõ hoäi cuõng laø taùc nhaân daãn ñeán thöïc traïng naøy.    4.Giaûi phaùp:    Ñöùng tröôùc thöïc traïng vaø nguyeân nhaân nhö vaäy thì giaûi phaùp ñaët ra ôû nay laø chuùng ta phaûi giaùo duïc baét ñaàu töø ngöôøi lôùn,giuùp hoï vöôït qua ñònh kieán,coù khaû naêng troø chuyeän vôùi treû em,bieát thieát laäp quan heä daân chuû vaø bình ñaúng vôùi caùc em chöù khoâng phaûi moái quan heä cuûa ngöôøi daïy doã vaø ngöôøi phaûi nghe lôøi. Chuùng ta phaûi bieát chaâùp nhaän söï khaùc bieät cuûa töøng em mieãn söï khaùc bieät aáy khoâng gay haïi cho chính caùc em vaø cho xaõ hoäi.    + Veà phía gia ñình:    Vôùi tö caùc laø moät teá baøo xaõ hoäi,gia ñình coù traùch nhieäm to lôùn trong vieäc giaùo duïc con caùi noùi chung vaø vieäc giaùo duïc giôùi tính noùi rieâng.    Cha meï can taïo dung moái quan heä tích cöïc vôùi con caùi.Caàn coù söï gaàn guõi taâm tình giöõa cha meï vaø con caùi thì con treû môùi laéng nghe lôøi khuyeân cuûa cha meï deã daøng hôn.Neân caûi thieän khoâng khí gia ñình,nôi sinh hoaït ñeå giuùp caùc em hoaø nhaäp vôùi moâi tröôøng xung quanh.    Cha meï haõy laø ngöôøi baïn ñoàng haønh, ngöôøi thaày toát buïng,ngöôøi cha thaân thieän,ngöôøi meï hieàn hoaø luoân bieát laéng nghe vaø thaáu hieåu con.    Cha meï can quan taâm ñeán nhöõng thay ñoåi ñaàu tieân trong taâm sinh lí cuûa con caùi,giaûi thích vaø höôùng daãn con nhöõng vieäc can laøm neân laøm.    Gia ñình can phoái hôïp chaët cheõ vôùi nhaø tröôøng vaø caùc toå chöùc ñoaøn theá ngoaøi xaõ hoäi nhö ñoaøn thanh nieân coäng saûn,hoäi lieân hieäp phuï nöõ xaõ phöôøng…trong vieäc giaùo duïc giôùi tính cho con treû.    +Veà phía nhaø tröôøng:    Thieát nghó vieäc ñöa giaùo duïc giôùi tính vaøo giaûng daïy trong caùc nhaø tröôøng laø ñieàu neân laøm vaø can thieát cho caùc em.    Nhaø tröôøng can coù nhöõng hình thöùc giaûng daïy vôùi nhöõng chuû ñeà phuø hôïp veà giôùi tính cho ñoä tuoåi vò thaønh nieân.    Taïo moâi tröông hoïc taäp thaân thieän giöõa thaày vaø troø giuùp caùc em coù theá töï do thaûo luaän vaø trao ñoåi.    Nhaø tröôøng can coù söï keát hôïp giöõa caùc ban ngaønh trong xaõ hoäi,taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng truyeàn thoâng trong tröông hoïc nhö toå chöùc caùc dieãn ñaøn ñeå hoïc sinh noùi veà nhöõng thaéc maéc thaàm kín,giaûi toaû böùc xuùc,naïp theâm kieán thöùc coøn thieáu soùt.    +Veà phía xaõ hoäi:    ÔÛ töøng ñòa phöông,ñaëc bieät laø caùc vuøng saâu vung xa,can coù caùc chöông trình tuyeân truyeàn giôùi tính cho tuoåi vò thaønh nieân keå caû caùc baäc phuï huynh giuùp cho hoï coù caùi nhìn ñuùng ñaén hôn veà vaán ñeà naøy.    Can taïo ñieàu kieän ñeå moïi ngöôøi coù theá trao ñoåi tröïc tieáp vôùi caùc chuyeân gia taâm lí veà nhöõng vaán ñeà,thaéc maéc ñeå naâng cao taàm hieåu bieát.    Caùc trung taâm tö vaán veà vaán ñeà giaùo duïc giôùi tính ñeán töøng ñòa phöông.    Tuy nhieân,duø ñöùng döôùi goùc ñoä gia ñình nhaø tröôøng hay xaõ hoäi thì vaán ñeà maáu choát ñaët ra ôû nay laø caàn phaûi laøm roõ hai noäi dung cô baûn veà giaùo duïc giôùi tính cho löùa tuoåi vò thaønh nieân hieän nay laø”giöõ mình, noùi khoâng vôùi tình duïc” vaø chöông trình giaùo duïc veà”tình duïc an toaøn” ñaëc bieät,giaùo duïc giôùi tính hieäu quaû nhaát khi thöïc hieän tröôùc khi treû böôùc vaøo tuoåi hoaït ñoäng tình duïc. III   KEÁT LUAÄN:       Cuoäc soáng khoâng hoaøn toaøn deã daøng ñoái vôùi treû vò thaønh nieân,nhaát laø trong hoaøn caûnh kinh teá xaõ hoäi hieän nay ñaëc bieät ñoái vôùi nhöõng treû khoâng ñöôïc chaån bò nay ñuû ñeå ñoái maët vôùi caùc vaán ñeà ñaëc thuø cho löùa tuoåi. Neáu chuùng ta mong ñôïi treû vò thaønh nieân coù nhöõng quyeát ñònh ñuùng ñaén coù traùch nhieäm tröôùc nhöõng caïm baåy vaø thaùch thöùc cuûa xaõ hoäi. Hôn ai heát chuùng ta-nhöõng baäc cha meï,thaày coâ,baùc só,ñoaøn theá thanh nieân caùc toå chöùc xaõ hoäi…caàn phoái hôïp moät caùch chaët cheõ.Phaûi ñaûm baûo treû vò thaønh nieân ñöôïc cung caáp nay ñuû moïi thoâng tin,kó naêng vaø phöông tieän soáng ñeå giuùp treû coù ñöôïc nhöõng thaùi ñoä va haønh vi ñuùng,hieåu bieát vaø coù traùch nhieäm veà nhöõng quyeát ñònh cuûa mình. Daãu bieát raèng “töï hoïc” laø con ñöôøng daãn tôùi thaønh coâng cuûa khoâng ít nhöõng baäc trí thöùc. Nhöng ôû lónh vöïc söùc khoeû sinh saûn cuõng nhö giôùi tính,vieäc töï hoïc ñoâi khi mang laïi “muøa quaû ñaéng”. Do vaäy,trong khaû naêng coù theá cuûa gia ñình nhaø tröôøng vaø toaøn xaõ hoäi haõy baûo veä vaø cöùu laáy con em mình tröôùc nhöõng caùm doã ñôøi thöôøng.   

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docVai trò của giáo dục giới tính đối với tuổi vị thành niên hiện nay.doc