Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm carbamat trong mẫu trà bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp/đầu dò huỳnh quang (hplc/fid)

XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CARBAMAT TRONG MẪU TRÀ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP/ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG (HPLC/FID) PHẠM MINH QUỐC Trang nhan đề Lời cảm tạ Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Đại cương về thuốc BVTV nhóm Cramabat Chương 2: Mục đích nghiên cứu đề tài Chương 3: Các phương pháp phân tích dư lượng thuốc BVTV nhóm Cramabat Chương 4: Phương pháp sắc ký lỏng cao áp Chương 5: Kỹ thuật tách chiết và làm giàu Chương 6: Hóa chất thiết bị Chương 7: Tối ưu hóa các thông số thiết bị sắc ký lỏng cao áp/ Đầu dò huỳnh quang (HPLC/FID) Chương 8: Nghiên cứu ảnh hưởng các thành phần của trà trong việc xác định dư lượng thuốc BVTV nhóm Cramabat Chương 9: Khảo sát quy trình phân tích dư lượng thuốc BVTV nhóm Cramabat trong mẫu trà Chương 10: Khảo sát hàm lượng dư lượng thuốc BVTV nhóm Cramabat trong một số mẫu trà có mặt trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh Chương 11: Bàn luận kết quả Kết luận & kiến nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2418 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm carbamat trong mẫu trà bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp/đầu dò huỳnh quang (hplc/fid), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf9.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
 • pdf16.PDF
 • pdf17.PDF
 • pdf18.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
Luận văn liên quan