Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển từ xa trạm thu phát sóng di động bts

MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . 5 MỤC LỤC 6 DANH MỤC HÌNH VẼ 8 DANH MỤC CÁC BẢNG 10 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 11 PHẦN MỞ ĐẦU . 12 CHưƠNG I. TỔNG QUAN 14 1.1. Nhà trạm thu phát sóng di động BTS 14 1.2. Các thiết bị hỗ trợ trong nhà trạm . 14 1.3. Hiện trạng nhà trạm hiện nay và nhu cầu xây dựng hệ thống giám sát tập trung 17 CHưƠNG II. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG . 18 2.1. Yêu cầu của hệ thống . 18 2.1.1. Yêu cầu chung đối với hệ thống giám sát nhà trạm 18 2.1.2. Các yêu cầu đối với phần mềm quản lý trên Server 18 2.2. Giải pháp phần cứng . 19 2.2.1. Giải pháp . 19 2.2.2. Thiết bị BTS Monitoring System . 20 2.2.3. Giao tiếp giữa BMS và SERVER: 25 2.3. Phân tích yêu cầu hệ thống . 28 2.3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống 28 2.3.2. Yêu cầu phi chức năng . 31 2.4. Các biểu đồ phân tích . 32 2.4.1. Biểu đồ ca sử dụng cho module quản lý cấu hình . 34 2.4.2. Biểu đồ ca sử dụng cho module theo dõi giám sát thiết bị: . 35 2.4.3. Biểu đồ ca sử dụng cho module điều khiển thiết bị: . 36 2.4.4. Biểu đồ ca sử dụng cho module quản lý lưu trữ . 37 2.4.5. Biểu đồ ca sử dụng cho module thống kê báo cáo 38 2.4.6. Biểu đồ ca sử dụng cho module quản trị hệ thống 39 2.5. Đặc tả một số ca sử dụng chính 40 2.5.1. Đăng nhập . 41 2.5.2. Theo dõi, giám sát thiết bị nhà trạm . 43 2.5.3. Điều khiển thiết bị . 45 CHưƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG 47 3.1. Mô hình thiết kế hệ thống . 47 3.2. Kiến trúc hệ thống 48 3.2.1. Tầng dữ liệu (Data Layer) 48 3.2.2. Tầng ứng dụng (Application Layer) . 48 3.2.3. Tầng giao diện (Presentation Layer) 49 3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu . 49 3.3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (Entity Relationship Diagram) . 49 3.3.2. Thiết kế các bảng trong CSDL . 50 CHưƠNG IV. XÂY DỰNG VÀ CÀI ĐẶT 54 4.1. Môi trường và công cụ phát triển 54 4.1.1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java 54 4.1.2. Lập trình Socket . 55 4.1.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle . 56 4.2. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình và hệ quản trị cơ sở dữ liệu 67 a. Ngôn ngữ lập trình trên Application Services 68 b. Ngôn ngữ lập trình trên Web Services . 68 c. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle Database 10g Release 2 . 68 4.3. Kết quả chương trình 68 4.3.1. Các thành phần của chương trình . 68 4.3.2. Kết quả 70 KẾT LUẬN . 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79

ppt19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1818 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển từ xa trạm thu phát sóng di động bts, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sinh viên thực hiện: Đoàn Hồng Nhật Lớp: Hệ thống thông tin – K49 Giáo viên hướng dẫn: Hoàng Minh Thức Hà Nội, 6 – 2009 Nội dung Mở đầu Đề tài Đặt vấn đề Tốn nhân lực 1 Manager – n thiết bị Đề xuất Tiết kiệm nhân lực Chuyên môn hóa Cảnh báo kịp thời Khó phát hiện cảnh báo sớm CHƯƠNG 1 1.1. Trạm thu phát sóng di động BTS – Base Transceiver Station Là 1 thành phần của hệ thống thông tin liên lạc di động Tất cả các tín hiệu gửi nhận đều qua BTS Thiết bị giám sát hình ảnh Thiết bị quản lý vào ra Hệ thống đèn và thiết bị điều khiển Mạch đo điện áp ắc qui Đầu đo nhiệt phòng máy Cảm biến khói, cảm biến cháy Cảm biến cửa mở và cảm biến kính vỡ Ẩm kế 1.2. Các thiết bị tại nhà trạm Tủ chuyển nguồn ATS Điều hòa Quạt thông gió Thiết bị phụ trợ Thiết bị giám sát, cảnh báo 1.3. Thiết bị đa dạng, giao diện quản lý và điều khiển khác nhau Các hãng sản xuất chỉ thiết kế hệ thống chuyên dụng của mình chứ chưa có hệ thống tích hợp Hiện trạng nhà trạm hiện nay CHƯƠNG 2 Khảo sát và phân tích Yêu cầu đối với phần mềm Kết nối với trạm theo chuẩn TCP/IP Tích hợp trên 1 giao diện duy nhất Có khả năng khai báo, mở rộng thêm trạm Có khả năng phân quyền được người dùng 2.1. Yêu cầu hệ thống Thông tin giám sát qua giao thức TCP/IP Đảm bảo thời gian thực Quản lý tập trung được nhiều nhà trạm Đáp ứng được các nhu cầu giám sát điều khiển Tích hợp trên cùng 1 giao diện quản lý Tính mở và độ linh hoạt Yêu cầu chung 2.2. Giải pháp phần cứng BMS là một sản phẩm dựa trên phần cứng điều khiển logic lập trình PLC (Programmable Logic Controller) 2.3. Đặc tả các ca sử dụng chính Theo dõi giám sát Điều khiển thiết bị CHƯƠNG 3 Thiết kế hệ thống 3.1. Mô hình thiết kế hệ thống 3.2. Kiến trúc hệ thống Theo kiến trúc 3 tầng Tầng dữ liệu Tầng ứng dụng Application Services Web Services Tầng giao diện CHƯƠNG 4 Xây dựng và cài đặt 4.1. Môi trường và công cụ phát triển Ngôn ngữ lập trình: Application: Java Đa luồng MultiSocket Web Services: Jsp và Java Applet Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Oracle Tính sẵn sàng cao Tính bảo mật Tính mở 4.2. Kết quả chương trình Các thành phần của chương trình 4.2. Kết quả chương trình Chức năng theo dõi giám sát Chức năng cảnh báo Chức năng điều khiển KẾT LUẬN Các công việc đã đạt được Về mặt lý thuyết Tìm hiểu mô hình trang thiết bị nhà trạm Đề ra giải pháp xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển nhà trạm Về mặt ứng dụng Khảo sát, phân tích hệ thống Thiết kế chức năng giám sát, điều khiển Xây dựng chương trình thử nghiệm Định hướng phát triển Hoàn thiện chức năng đã xây dựng Xây dựng các chức năng còn lại của hệ thống Khảo sát thực tế, đưa hệ thống vào ứng dụng thực tế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt15714455Slidebov.ppt