Xây dựng hệ thống tái sinh in - Vitro và ứng dụng trong nghiên cứu chuyển nạp gen tạo ferritin ở cây ngô ( zea mays l.)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÁI SINH IN- VITRO VÀ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU CHUYỂN NẠP GEN TẠO FERRITIN Ở CÂY NGÔ( ZEA MAYS L.) NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM Trang nhan đề Mục lục Lời cảm ơn Danh mục các bảng Mở đầu Phần 1: Tổng quan tài liệu Phần 2: Vật liệu và phương pháp Phần 3: Kết quả - biện luận Phần 4: Kết luận, đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng hệ thống tái sinh in - Vitro và ứng dụng trong nghiên cứu chuyển nạp gen tạo ferritin ở cây ngô ( zea mays l.), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgNguyenThiPhuongNam.jpg
Luận văn liên quan