Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội cho TP Hồ Chí Minh

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin trên thế giới đang đên đà phát triển mạnh mẽ, và được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau như; kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự , y tế, giáo dục, công nghệ thông tin đã và đang đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu trong các lĩnh vực đời sống của con người. Ở nước ta, hòa nhập chung với sự phát triển ngành công nghệ thông tin trên trhế giới, nhà nước đã có những chính sách cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và đưa ngành công nghệ thông tin chiếm vị trí then chốt trong chiến lược phát triển đất nước. Ngày nay, chính sách bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tê trở nên vô cùng gần gũi, thiết thực với mội người lao động, mỗi người dân, với từng gia đình trong xã hội . Một trong những vấn đề trọng tâm hiện nay là cải cách thủ tục hành chính, đang được cả nước quan tâm, đảm bảo cho BHXH đi vào đời sống người dân, đúng chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật nhà nước. Xuất phát từ những thực tiễn của hệ thống Bảo Hiểm xã hội thành phố hiện nay, với những kiến thức học được từ thầy cô, những kinh nghiệm tích lũy từ bản thân, bạn bè sau 4 năm đại học,với mong muốn được đem kiến thức của mình góp phần nhỏ vào đời sống xã hội nên chúng em chọn đề tài "xây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội cho Tp.Hồ Chí Minh" . Trong khuôn khổ của đề tài này, lụân văn được trình bày trong 2 phần; Phần 1 - Đôi nét về UML sử dụng cho mô hình hóa nhiệm vụ 1-Mô hình hóa nghiệp vụ, giới thiệu mô hình hóa nghiệp vụ là gì và sự cần thiết phải mô hình hóa nghiệp vụ 2-Dùng UML để mô hình hóa nghiệp vụ: sơ lược về các khái niẹm, kí hiệu, mô hình được dùng trong mô hình hóa nghiệp vụ. Phần 2 - Hệ thống thực tế và chương trình ứng dụng 1-Tóm tắt tầm quan trọng của đề tài và giới hạn phạm vi phát triển của ứng dụng 2-Tìm hiểu tổng quan mô hình tổ chức trong cơ quan BHXH Tp.HCM, chi tiết các quy trình quản lý liên quan đến phòng thu và hiện trạng tin học tại cơ quan. 3-Dùng UML để mô hình hóa các nghiệp vụ hiện tại nhằm hiểu rõ vấn đề. Từ đó hình thành được lược đồ mô tả mối quan hệ của các đối tượng nghiệp vụ trong hệ thống thực tế. 4-Đánh giá mô hình nghiệp vụ và mô hình tin học hiện tại, chuẩn hóa và đưa ra giải pháp cho hệ thống. Từ đó, xác định cụ thể các yêu cầu của hệ thống mới. 5-PHân tích yêu cầu hệ thống và đưa ra biểu đồ lớp cho hệ thống mới. 6-Từ kết quả khảo sát và phân tích, ta thiết kế hệ thống bao gồm thiết kế dữ liệu, thiết kế gói và thiết kế giao diện 7-Cài đặt chương trình và kế hoạch triển khai 8-Tổng kết các kết quả đạt được và hướng triển khai cho đề tài 9-Danh sách các biểu mẫu được dùng trong toàn bộ quy trình quản lý thu BHXH cùng với danh mục tài liệu tham khảo

pdf185 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 2355 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội cho TP Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội cho TpHồ Chí Minh - ĐH KHTN TPTCM.pdf
Luận văn liên quan