Xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh phổ thông trung học ôn thi tốt nghiệp Hóa Học

Lớp OxitBazoNhomI kế thừa từ lớp OxitBazo thể hiện các oxit bazo của nguyên tố kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm IA với nguyên tố O. • Lớp OxitBazoNhomII kế thừa từ lớp OxitBazo thể hiện các oxit bazo của nguyên tố kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm IIA với nguyên tố O. • Lớp OxitBazoNhomIII kế thừa từ lớp OxitBazo thể hiện các oxit bazo của nguyên tố kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm IIIA với nguyên tố O. • Lớp OxitBazoNhomPhu kế thừa từ lớp OxitBazo thể hiện các oxit bazo của nguyên tố kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm phụ (nhóm B) với nguyên tố O.

pdf146 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/07/2013 | Lượt xem: 1491 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh phổ thông trung học ôn thi tốt nghiệp Hóa Học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng phần mềm hỗ trợ học sinh phổ thông trung học ôn thi tốt nghiệp Hóa Học.pdf
Luận văn liên quan