An analysis of Internet banking offerings and its determinants in India

Nghiên cứu này đã đưa ra gợi ý và mở đường cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm phát triển sâu rộng cho đề tài này. Cụ thể là phải xác định được các đặc điểm của ngân hàng là gì,điều mà sẽ ảnh hưởng đến quy mô của Internet Banking như thế nào.

pdf26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2514 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu An analysis of Internet banking offerings and its determinants in India, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
“An analysis of Internet banking offerings and its determinants in India” 1. Mục tiêu nghiên cứu 2. Câu hỏi nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Khe hổng nghiên cứu • Nghiên cứu này xem xét thực trạng Internet Banking ở Ấn Độ và khả năng mở rộng dịch vụ này. • Các yếu tố tác động đến khả năng mở rộng của Internet Banking ở Ấn Độ 1. Mục tiêu nghiên cứu 1. Đánh giá thực trạng Internet Banking và khả năng mở rộng của nó ở Ấn Độ? 2. Các yếu tố nào tác động đến khả năng mở rộng thị trường Internet Banking ở Ấn Độ? 2. Câu hỏi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu chi tiết • Có bao nhiêu ngân hàng sử dụng và cung ứng dịch vụ Internet Banking? • Số lượng sản phẩm Internet banking mà các ngân hàng cung ứng là bao nhiêu? • Khả năng cung cấp dịch vụ Internet Banking của các ngân hàng như thế nào? Câu hỏi nghiên cứu chi tiết • Kích thước quy mô của ngân hàng tác động thế nào đến khả năng mở rộng thị trường Internet Banking ở Ấn Độ? • Hình thức sở hữu của ngân hàng tác động thế nào đến khả năng mở rộng thị trường Internet Banking ở Ấn Độ? • Kinh nghiệm sử dụng và cung ứng dịch vụ Internet Banking và mô hình tài chính của ngân hàng có tác động như thế nào? 3. Đối tượng nghiên cứu • Nghiên cứu 82 ngân hàng đang hoạt động tại Ấn Độ (năm 2007) bao gồm cả Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng tư nhân và Ngân hàng nước ngoài. 4. Phạm vi nghiên cứu • Nghiên cứu các Ngân hàng có hoạt động qua mạng ở Ấn Độ tại thời điểm 31/03/2007. • Các Ngân hàng không tìm được website hay chỉ cung cấp thông tin trên website được coi là không hoạt động qua mạng. 5. Khe hổng nghiên cứu • Các nghiên cứu truớc đã điều tra về thực trạng và các dịch vụ của Internet Banking trên ở các nước phát triển và đang phát triển như : Mỹ, Anh,New Zealand…Tuy nhiên, các nghiên cứu trên vẫn chưa nói lên được quá trình vận hành của Internet Banking trong giao dịch thương mại, phát triển kinh tế, xác định được tình trạng thực tế của Internet Banking. • Nghiên cứu này hướng đến tìm hiểu các khe hổng trên ở Ấn Độ và đánh giá sự mở rộng quy mô mà các ngân hàng Ấn Độ sử dụng Internet banking nhằm phát triển hệ thống ngân hàng, để có sự thuận lợi về cơ hội trong việc cung ứng các sản phẩm ngân hàng và hoàn thiện quan hệ giữa các ngân hàng Sử dụng cơ sở lý thuyết từ 16 nghiên cứu trước đó về Internet Banking của nhiều tác giả khác nhau. Ngoài ra, bài nghiên cứu còn đưa ra một số các khái niệm khác… Các khái niệm • Internet banking là một hệ thống cung cấp các dịch vụ tiện ích của ngân hàng qua mạng như: cập nhật thông tin tỷ giá, quảng cáo, truy vấn số dư tài khoản và sau đó phát triển thành các dịch vụ như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, quản lý tài chính doanh nghiệp… • Các khái niệm về các yếu tố ảnh hưởng đến sự mở rộng Internet Banking… Các khái niệm • Quy mô: Tổng tài sản hình thành ban đầu • Tuổi: Số năm từ khi ngân hàng thành lập • Kinh nghiệm: Số năm từ khi ngân hàng cung cấp IB đến năm 2007 • Tiền gửi: Tỷ lệ tổng tiền gửi trên tổng vốn • Sở hữu tư nhân: Giả thuyết cho ngân hàng trong khu vực tư nhân (NH trong và ngoài nước) Chọn mẫu • Nghiên cứu này không có chọn mẫu vì ở Ấn Độ có 82 NH nhưng có 51 NH có cung cấp dịch vụ IB nên đây là nghiên cứu toàn bộ T h u t h ập d ữ li ệu Nghiên cứu định tính: Sử dụng dữ liệu thứ cấp Nghiên cứu về các website của NH Việc trao đổi giữa các NH qua điện thoại, email Nghiên cứu định lượng: Sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp Từ những biến của các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự mở rộng , lọc ra các biến phù hợp với thực trạng của Ấn Độ để phân tích. Nhận xét: • Khuyết điểm: PP đơn giản, chưa đủ, có thể bỏ sót nhiều thông tin. Mang tính phiến diện, từ một phía: chỉ lấy thông tin từ NH mà không tham khảo từ khách hàng (có thể NH có cung cấp dịch vụ này nhưng không có người sử dụng). • Ưu điểm: Nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Xử lý dữ liệu Phương pháp phân tích xử lý dữ liệu sơ cấp Dùng phương pháp thống kê, tổng hợp về số lượng dịch vụ IB của các ngân hàng có IB, 30 dịch vụ được đưa ra cho việc so sánh của các NH hoạt động qua mạng Nếu NH cung ứng 1 dịch vụ được liệt kê trên bảng thì sẽ được cộng 1 điểm Quy mô sử dụng hình thức NH qua mạng được tính như sau: Quy mô IB của một NH = {Tổng điểm của NH/ Tổng số dịch vụ IB (là 30)} x 100 Thực trạng ngân hàng được đánh giá trên % số điểm và một số quan sát về chức năng của các dịch vụ mà ko đề cập đến chất lượng của các dịch vụ đó. Không đo lường yếu tố quan trọng của dịch vụ. Xử lý dữ liệu • Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp Các biến được lựa chọn Loạibiến Ký hiệu Tên biến Định nghĩa Dấu hiệu được mong chờ Biến phụ thuộc Sự mở rộng Phần trăm dịch vụ IB của ngân hàng trên tổng số dịchvụ IB hiện có Biến độc lập Quy mô Tổng tài sản hình thành ban đầu + Tuổi Số năm từ khi ngân hàng thành lập - Kinh nghiệm Số năm từ khi ngân hàng mở IB đến năm 2007 + Tiền gửi Tỷ lệ tổng tiền gửi trên tổng vốn ? Sở hữu tư nhân Giả thiết cho ngân hàng trong khu vực tư nhân( ngân hàng trong nước và nước ngoài) + Giả thuyết nghiên cứu Quy mô Tuổi Kinh nghiệm Tiền gửi Sở hữu tư nhân Sự mở rộng H1 H2 H3 H4 H5 • Phương trình hồi quy tổng quát • Trong các phân tích riêng biệt các loại ngân hàng khác nhau, ta có phương trình: • Các tham số được tính theo phương pháp bình phương bé nhất IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1.Giá trị nội: Nghiên cứu đã đạt được 2 mục tiêu cơ bản mà ban đầu đã đề ra:  Thể hiện một cách có định lượng về thực trạng Internet Banking ở Ấn Độ và thấy được khả năng mở rộng của nó tại thị trường này.  Chỉ ra được các yếu tố cơ bản nhất có ảnh hưởng tới mức độ và phạm vi của Internet Banking: - Kích thước ngân hàng. - Kinh nghiệm cung cấp Internet Banking. - Mô hình tài chính. - Hình thức sở hữu. IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2. Giá trị ngoại:  Với việc tiến hành nghiên cứu tổng thể đã thấy được khả năng tổng quát hóa kết quả của nghiên cứu cho thị trường Ấn Độ.  Hiện trường thử nghiệm được tiến hành tại Ấn Độ và cũng được ứng dụng tại Ấn Độ. 3. Hạn chế: - Phạm vi và kích thước mẫu chưa đủ lớn → có thể chưa kiểm soát được hết tất cả các biến ngoại lai. - Chỉ tập trung làm rõ số lượng về dịch vụ Internet Banking mà chưa quan tâm đến chất lượng của nó. - Cách thức thu thập dữ liệu còn khá đơn giản: thông qua Website hoặc lấy ý kiến trực tiếp từ ngân hàng. IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3. Mở hướng cho nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu này đã đưa ra gợi ý và mở đường cho các nghiên cứu tiếp theo nhằm phát triển sâu rộng cho đề tài này. Cụ thể là phải xác định được các đặc điểm của ngân hàng là gì, điều mà sẽ ảnh hưởng đến quy mô của Internet Banking như thế nào. IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Q U Y T R ÌN H N G H IÊ N C Ứ U Lý thuyết nghiên cứu Nghiên cứu các Website Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự mở rộng IB Nghiên cứu trao đổi giữa các ngân hàng Danh sách các NH cung ứng dịch vụ IB (n=51) Lập bảng biểu các dịch vụ IB (n =30) Phân tích, đánh giá các dịch vụ IB Xây dụng quy mô của các dịch vụ ngân hàng qua Internet Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng mở rộng IB Email, điện thoại Hiện trạng, quy mô... Tính điểm cách dịch vụ, thống kê tỉ lệ các dịch vụ, đánh giá thực trạng.... Khảo sát, điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến sự mở rộng IB Xác định biến phụ thuộc, biến độc lập, phân tích hồi quy, mức độ tin cậy... Nghiên cứu thực trạng Kết quả nghiên cứu Thanks for your listening!!! Team 3 – Subject 3rd

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfslide_thuyet_trinh_nhom_3_dem_3_k22_1__2328.pdf
Luận văn liên quan