Ảnh hưởng của dexamethasone và lượng vi khuẩn lên đáp ứng miễn nhiễm ở dịch não tủy của bệnh nhân viêm màng não mủ trưởng thành

ẢNH HƯỞNG CỦA DEXAMETHASONE VÀ LƯỢNG VI KHUẨN LÊN ĐÁP ỨNG MIỄN NHIỄM Ở DỊCH NÃO TỦY CỦA BỆNH NHÂN VIÊM MÀNG NÃO MỦ TRƯỞNG THÀNH VŨ TUẤN TRUNG Trang nhan đề Mục lục Danh mục các bảng Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Tổng quan Phần 3: Vật liệu và phương pháp Phần 4: Kết quả và biện luận Phần 5: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2625 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Ảnh hưởng của dexamethasone và lượng vi khuẩn lên đáp ứng miễn nhiễm ở dịch não tủy của bệnh nhân viêm màng não mủ trưởng thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgVuTuanTrung.jpg
Luận văn liên quan