Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên sự phát sinh hình thái cây điều (Anacardium occidentale L.) nuôi cấy in vitro bằng phương pháp lớp mỏng tế bào

ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY LÊN SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI CÂY ĐIỀU (Anacardium occidentale L.) NUÔI CẤY IN VITRO BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỚP MỎNG TẾ BÀO NGUYỄN ĐÌNH SỸ Trang nhan đề Lời cám ơn Mục lục Danh mục Lời mở đầu Chương I: Tổng quan tài liệu Chương II: Vật liệu và phương pháp Chương III: Kết quả và thảo luận Chương IV: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên sự phát sinh hình thái cây điều (Anacardium occidentale L.) nuôi cấy in vitro bằng phương pháp lớp mỏng tế bào, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf6.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf10.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • pdf9.pdf
 • jpgNguyenDinhSy.jpg
Luận văn liên quan