Bài 19: Sử dụng cây che phủ và luân canh trong phòng trừ TT gây hại cây trồng

Trong một số trường hợp, bón một số lượng lớn phân hữu cơ có thể làm giảm mật số TT và gia tăng năng suất. • Sự giảm mật số TT được cho là (ít nhất là một phần) do có sự gia tăng thiên địch của TT. • Bên cạnh đó, phân hữu cơ có vẽ như đã cung cấp cho cây trồng khả năng chống chịu được sự gây hại của TT. • Những chất phân giải từ phân hữu cơ và từ các chất dư thừa thực vật có thể gây hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) đến TT (như chất butyric acid phóng thích tử việc phân hủy (decomposition) từ cây che phủ rye và timothy).

pdf58 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2641 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài 19: Sử dụng cây che phủ và luân canh trong phòng trừ TT gây hại cây trồng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfsu-dung-cay-che-phu-va-luan-canh-trong-phong-tru-tuyen-trung-gay-hai-cay-trong.pdf