Bài cá nhân lao động 2 - Đề 16

Giải quyết tình huống: Câu lạc bộ ( CLB) bóng đá T ký hợp đồng với cầu thủ B trong mùa giải 2008 kéo dài từ tháng 2/2008 đến hết tháng 8/2008. Mức lương cầu thủ B đề nghị CLB trả là 15 triệu/ tháng, nhưng anh B không muốn đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, giữa CLB và anh B đã thỏa thuận với nhau kí 3 hợp đồng lao động: hợp đồng thứ nhất có thời hạn 2 tháng 15 ngày, hợp đồng thứ 2 có thời hạn 2 tháng 15 ngày, hợp đồng thứ 3 có thời hạn 2 tháng. Trong mỗi hợp đồng đều ghi rõ mức lương là 15 triệu/ tháng, các khoản thu nhập khác sẽ được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng của CLB. Hết hạn hợp đồng thứ 3 được 2 tháng( cuối tháng 10/2008), anh B viết đơn khởi kiện CLB về việc đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với anh và đòi CLB số tiền bảo hiểm xã hội mà anh B cho rằng CLB chưa trả cho anh. Hỏi: a/ Việc CLB và anh B ký 3 hợp đồng lao động như vậy là đúng hay sai? b/ Anh B kiện CLB là đúng hay sai? c/ Những yêu cầu nào của anh B sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật lao động hiện hành?

docx5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài cá nhân lao động 2 - Đề 16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
16. Giải quyết tình huống: Câu lạc bộ ( CLB) bóng đá T ký hợp đồng với cầu thủ B trong mùa giải 2008 kéo dài từ tháng 2/2008 đến hết tháng 8/2008. Mức lương cầu thủ B đề nghị CLB trả là 15 triệu/ tháng, nhưng anh B không muốn đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, giữa CLB và anh B đã thỏa thuận với nhau kí 3 hợp đồng lao động: hợp đồng thứ nhất có thời hạn 2 tháng 15 ngày, hợp đồng thứ 2 có thời hạn 2 tháng 15 ngày, hợp đồng thứ 3 có thời hạn 2 tháng. Trong mỗi hợp đồng đều ghi rõ mức lương là 15 triệu/ tháng, các khoản thu nhập khác sẽ được trả theo quy chế trả lương, trả thưởng của CLB. Hết hạn hợp đồng thứ 3 được 2 tháng( cuối tháng 10/2008), anh B viết đơn khởi kiện CLB về việc đã chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với anh và đòi CLB số tiền bảo hiểm xã hội mà anh B cho rằng CLB chưa trả cho anh. Hỏi: a/ Việc CLB và anh B ký 3 hợp đồng lao động như vậy là đúng hay sai? b/ Anh B kiện CLB là đúng hay sai? c/ Những yêu cầu nào của anh B sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật lao động hiện hành? Bài làm: a/ Việc CLB và anh B kí 3 hợp đồng lao động như vậy là đúng hay sai? Theo đề bài, giữa CLB và anh B đã thỏa thuận với nhau kí 3 hợp đồng lao động, liên tục: hợp đồng thứ nhất có thời hạn 2 tháng 15 ngày, hợp đồng thứ 2 có thời hạn 2 tháng 15 ngày, hợp đồng thứ 3 có thời hạn 2 tháng. Trước hết ta xác định được 3 hợp đồng mà CLB và anh B đã kí với nhau là loại hợp đồng theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới một năm được quy định tại điềm c, khoản 1, Điều 27 Bộ luật lao động đã sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007. Căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 27 Bộ luật lao động thì: “Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và c khoản 1 điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải kí kết hợp đồng lao động mới; nếu không kí kết hợp đồng lao động mơí, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên kí hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được kí thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.” Đồng thời, Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về hợp đồng lao động quy định về vấn đề này rõ ràng hơn, cụ thể tại khoản 4, điều 4. Theo đó hợp đồng lao động điểm b và c khoản 1 điều 27 Luật lao động chỉ được kí liên tục tối đa là hai lần. Và sau khi hết hạn, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải kí kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong trường hợp trên của anh B và CLB đã thỏa thuận kí 3 hợp đồng lao động liên tiếp có thời hạn lần lượt là 2 tháng 15 ngày, 2 tháng 15 ngày và 2 tháng trong mùa giải 2008 kéo dài từ tháng 2/2008 đến hết tháng 8/ 2008. Như vậy, việc CLB và anh B kí 3 hợp đồng như vậy là sai. Nếu theo đúng quy định của pháp luật thì hợp đồng thứ 3 CLB và anh B sẽ phải kí là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, ở đây họ lại tiếp tục kí kết một hợp đồng có thời hạn 2 tháng. b/ Anh B kiện CLB là đúng hay sai? Hết hạn hợp đồng thứ 3 được 2 tháng ( cuối tháng 10/ 2008), anh B đã khởi kiện CLB vì 2 lí do: Œ CLB chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với anh. Như phần a đã kết luận việc CLB và anh B kí 3 hợp đồng như vậy là sai. Hợp đồng thứ 3 là hợp đồng vô hiệu một phần, vô hiệu về thời hạn. Vì vậy, áp dụng theo quy định của pháp luật hợp đồng lao động thứ 3 giữa họ được coi hợp đồng lao động không xác định thời hạn. CLB đã kết thúc hợp đồng với anh B sau thời hạn 2 tháng, mà theo quy định tại điểm 1 khoản 3 điều 38, trong trường hợp NSDLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động “trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước: a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn”. Có nghĩa là việc kiện của anh B là đúng nếu CLB không báo cho anh biết trước ít nhất 45 ngày.  Đòi CLB số tiền bảo hiểm xã hội mà anh B cho rằng CLB chưa trả cho anh. Ở đề bài có nêu “anh B không muốn đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy, giữa CLB và anh B đã thỏa thuận với nhau kí 3 hợp đồng lao động” liên tục có thời hạn lần lượt là 2 tháng 15 ngày, 2 tháng 15 ngày và 2 tháng. Khoản 2, điều 141 Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung nêu rõ “Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng thì các khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 điều này.” Căn cứ quy định trên thì anh B sẽ được hưởng các khoản tiền bảo hiểm xã hội áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng và sẽ được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ và chỉ áp dụng đối với hợp đồng lao động thứ nhất mà anh B và CLB đã kí với nhau. Như vậy, việc anh B kiện đòi CLB số tiền bảo hiểm xã hội mà anh B cho rằng CLB chưa trả cho anh là đúng, nếu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kết luận là trong tiền lương là 15 triệu/ tháng, các khoản thu nhập khác chưa tính thêm khoản này. c/ Những yêu cầu nào của anh B sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành? w Yêu cầu liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của CLB với anh B: Căn cứ phần a, b của bài làm, hợp đồng lao động thứ 3 trái quy định của pháp luật, đương nhiên được coi là hợp đồng không xác định thời hạn.Yêu cầu của anh B sẽ được giải quyết theo quy định tại khoản 1 điều 41 Bộ luật lao động. w Yêu cầu về việc đòi số tiền bảo hiểm xã hội mà anh B cho rằng CLB chưa trả cho anh: Theo phần b/ đã phân tích thì anh B sẽ được nhận các khoản tiền bảo hiểm xã hội áp dụng đối với hợp đồng lao động thứ nhất mà anh B và CLB đã kí với nhau tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ nếu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp kết luận là trong tiền lương là 15 triệu/ tháng, các khoản thu nhập khác chưa tính thêm khoản này. Còn ở hợp đồng lao động thứ 2 và thứ 3 thì sẽ được áp dụng theo quy định cũng tại khoản 2 điều 141, nhưng là "…Khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 điều này”. Đối với chế độ bảo hiểm này, có yêu cầu bắt buộc là “người lao động đóng bằng 5% tiền lương” ( điểm b khoản 1 điều 149). Ở đề bài nêu “anh B không muốn đóng bảo hiểm xã hội” nên anh và CLB “đã thỏa thuận với nhau kí 3 hợp đồng lao động”, có nghĩa là sau khi hết hạn hợp đồng thứ nhất có thời hạn dưới 3 tháng, anh B tiếp tục giao kết 2 hợp đồng lao động mới và không đóng 5% tiền lương theo quy định của pháp luật. Vậy anh B không đòi được CLB số tiền bảo hiểm xã hội cho việc thực hiện hợp đồng lao động thứ 2 và thứ 3 của mình. TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật lao động, Nxb. CAND, Hà Nội, 2009, trường đại học Luật Hà Nội. Bộ luật lao động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006 và 2007. Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về hợp đồng lao động.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxBài cá nhân lao động 2, đề 16, 8đ.docx