Bài giảng: Quadrature biên độ điều chế

AM) là cả một tương tự và điều chế ra một mô hình kỹ thuật số. Nó truyền tải thông điệp hai tín hiệu tương tự, hoặc hai dòng chút kỹ thuật số, bằng cách thay đổi (modulating) các amplitudes của hai đợt tàu sân bay, sử dụng biên độ­shift keying (ASK) Đề án điều chế kỹ thuật số hoặc điều chế biên độ (AM) kiểu điều chế tương tự. Những hai đợt, thường sinusoids, được ra khi giai đoạn với nhau bằng 90 ° và được như vậy gọi là tàu sân bay câu ̀phương hay thành phần câu phương ­ do đó tên của chương trình ̀này. Các sóng điều biến được tổng kết, và các dạng sóng kết quả là một sự kết hợp của cả hai giai đoạn­shift keying (PSK) và biên độshift keying (ASK), hoặc trong trường hợp tương tự Của điều chế pha (PM) và điều chế biên độ. Trong trường hợp QAM kỹ thuật số, một số hữu hạn ít nhất hai giai oạn, và ít nhất hai amplitudes được sử dụng.

pdf19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2578 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng: Quadrature biên độ điều chế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai-giang-Quadrature-bien-do-dieu-che.pdf