Bài tập lớn mẫu:Tính toán bảo vệ cắt nhanh, quá dòng và quá dòng thứ tự không cho đường dây cung cấp điện hình tia

Để tăng độ nhạy của bảo vệ, có thể không cần xét đến phụ tải cực đại với hướng từ đường dây vào thanh góp, vì lúc đóphần tử công suất không tác động. Dòng khởi động của bảo vệ phải lớn hơn dòng điện các pha không hư hỏng. Trong một số dạng NM, ví dụ như NM một pha trong mạng có trung tính nối đất trực tiếp, dòng điện trong các pha không hư hỏng bằng tổng dòng điện phụ tải. Dòng điện hư hỏng này đôi khicó giá trị rất lớn, có thể làm cho bảo vệ có hướng tác động nhầm. Vì thế dòngkhởi động cần phải chọn lọc lớn hơn giá trị cực đại của dòng điện các pha không hư hỏng

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 5232 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập lớn mẫu:Tính toán bảo vệ cắt nhanh, quá dòng và quá dòng thứ tự không cho đường dây cung cấp điện hình tia, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCHUONG_II._baoverole_ch2.pdf
  • pdfCHUONG_III._baoverole_ch3.pdf
  • pdfCHUONG_IV._baove_htdcn_ch4.pdf
  • pdfChuong_I_baoverole_ch1.pdf
  • pdfCHUONG_V._baoverole_ch5.pdf
  • pdfCHUONG_VI._baoverole_ch6.pdf