Bài tập lớn máy điện

I. ĐỀ BÀI : Cho động cơ không đồng bộ ba pha roto lồng sóc có điện áp U=380/220 V, đấu Y/ , tần số f1=50 Hz và các thông số kĩ thuật cho ở đưới đây : Pdm =30KW Cos =0,89 S(%)=2 Tỉ số Mmax/Mđm=2,2 Hiệu suất  = 91 % Tỉ số Mkđ/Mđm=1,4 Ikđ/Iđm= 7 Số đôi cực là p =2 Yêu cầu : 1. Xác định tốc độ quay của Roto. Tìm tần số f2 của dòng điện sinh ra trên Roto khi động cơ làm việc ở chế độ định mức. 2. Vẽ giản đồ năng lượng – Công suất tác dụng và công suất phản kháng khi động cơ làm việc ở chế độ động cơ. Tính các thành phần công suất trên giản đồ năng lượng khi động cơ làm việc ở chế độ định mức . Giả thiết rằng : I0=0,4----0,3 Idm khi động cơ có công suất Pdm<0,55 KW I0=0,3----0,2 Idm khi động cơ có công suất Pdm >=0,55 KW r1=r’2 x1=x’2 Tổn hao cơ : Pcơ=(0,8%-------1,2%)Pdm Tổn hao phụ: Pf = 0,5%Pcơ 3. Vẽ sơ đồ mạch điện thay thế của động cơ và xác đinh các thông số, các đại lượng trong mạch điện thay thế .(r1, x1, r’2, x’2, rm, xm, I1, I’2, I0 ) 4. Viết phương trình và vẽ đồ thị véctơ của động cơ khi máy điện làm việc ở chế độ động cơ. Giả thiết khi không tải thì hệ số công suất của máy điện là Cos =0,1  0,15. 5. Viết biểu thức của đặc tính cơ M=f(s). Vẽ đồ thị đặc tính cơ khi ứng với các chế độ động cơ, chế độ hãm , chế độ máy phát.(yêu cầu viết chương trình bằng Matlab hay C). 6. Từ biểu thức đặc tính trên hãy xác đinh bội số mômen cực đại Mmax/Mđb, và bội số mômen khởi động Mkđ/Mđm. So sánh kết quả tìm được với các số liệu cho ở bảng. 7. Xây dựng đặc tính cơ M=f(s) theo biểu thức Klox, so sánh đặc tính này với đặc tính vẽ được ở trên. 8. Xây dựng đặc tính cơ M=f(s) ứng với các giá trị điện áp U1 =70% 80% 90% của Uđm. 9. Xây dựng họ đắc tính M=f(s) ứng với các giá trị tần số điện áp đưa vào f1 =20, 30 , và 40 Hz. II. Bài làm

docChia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3330 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập lớn máy điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBTD May Dien.DOc