Báo cáo Các bài về đầu tư

Chỉ tiêu suất vốn đầu tư là một chỉ tiêu quan trọng trong qua trình quản lý đầu tư, là công cụ để hoạch định, đánh giá các dự án đầu tư. Vì vậy việc nghiên cứu và xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư là hết sức cần thiết. Khi quan tâm đến chỉ tiêu suất vốn đầu tư cần phải chú ý đến vấn đề xác định hiệu quả của dự án, nó phụ thuộc vào các yếu tố sau: - Giá tiêu thụ sản phẩm hiện tại và xu hướng trong tương lai. - Các phương án công nghệ, kỹ thuật. - Thời hạn tồn tại của dự án. - Thời gian dự án có thể đưa vào hoạt động. - Tỉ suất doanh lợi của dự án. Việc nghiên cứu để đưa ra những điều kiện tính toán một cách hợp lý là công việc rất phức tạp, đòi hỏi những nghiên cứu sâu sắc về loại hình dự án, về thị trường, về những biến động trong tương lai và sẽ là điều kiện quyết định đối với kết quả tính toán. Kết quả tính toán suất vốn đầu tư theo phương pháp kiến nghị ở trên khi đó có thể lớn hơn, hoặc nhỏ hơn kết quả tính toán so với phương pháp hiện hành. Song, từ kết quả tính toán cũng không thể kết luận rằng tính theo phương pháp nào sẽ tiết kiệm hay lãng phí vốn đầu tư hơn so với phương pháp nào , mà ở đây cần nhìn nhận suất vốn đầu tư theo phương pháp kiến nghị ở trên là có tính toán đến các yếu tố như: công nghệ, thời gian hoàn thành và thời gian tồn tại dự án , tỉ suất doanh lợi thu được.

doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2855 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Các bài về đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDT30.Doc
 • docDT31.doc
 • docDT32.doc
 • docDT01.doc
 • docDT02.Doc
 • docDT03.doc
 • docDT04.doc
 • docDT05.doc
 • docDT06.DOC
 • docDT07.doc
 • docDT08.doc
 • docDT09.DOC
 • docDT10.doc
 • docDT11.doc
 • docDT12.DOC
 • docDT13.doc
 • docDT14.DOC
 • docDT15.doc
 • docDT16.doc
 • docDT17.doc
 • docDT18.doc
 • docDT19.doc
 • docDT20.doc
 • docDT21.doc
 • docDT22.doc
 • docDT23.doc
 • docDT24.doc
 • docDT25.doc
 • docDT26.doc
 • docDT27.doc
 • docDT28.doc
 • docDT29.doc
Luận văn liên quan