Báo cáo Dự án đầu tư nhà máy gạch đất sét nung lò tuynel công suất 15 triệu viên/năm

Báo cáo cuối cùng về dự án Đây là công việc cuối cùng mà nhà quản trị dự án phải thực hiện trước khi kết thúc dự án- để viết báo cáo cuối cùng tóm tắt lịch sử của sự án và so sánh giá tình hình thực hiện. Đây là nhiệm vụ mà nhà quản trị không th ể dịch chuy ển cho người khác. Hình thức báo cáo không quan trọng bằng nội dung báo cáo

pdf41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4717 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Báo cáo Dự án đầu tư nhà máy gạch đất sét nung lò tuynel công suất 15 triệu viên/năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ MÔN QUẢN TRỊ DỰ ÁN  BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG LÒ TUYNEL CÔNG SUẤT 15 TRIỆU VIÊN/ NĂM GVHD: Nguyễn Văn Long Nhóm thực hiện: NHÓM 5 1. Lê Thị Trân Châu 36K12.2 2. Huỳnh Hải Hà 36K12.2 3. Nguyễn Thị Thu Hà 36K12.2 4. Nguyễn Hồng Trung 36K17 5. Lê Thị Thơm 36K17 6. Phạm Thị Như Phú 36K17 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 2 Mục lục I. Giới thiệu chung về dự án:....................................................................... 3 1. Chủ đầu tư: ........................................................................................................ 3 2. Sự cần thiết phải đầu tư: ......................................................................................... 3 3. Lựa chọn hình thức đầu tư – công suất: ........................................................... 5 II. Thẩm định tài chính dự án: ......................... Error! Bookmark not defined. III. Lựa chọn dự án: ...................................................................................... 16 IV. Hiến chương dự án: ................................................................................ 17 V. Hoạch định phạm vi: ............................................................................ 200 1. Báo cáo phạm vi: ........................................................................................... 200 2. WBS: ....................................................................................................................... 222 VI. Lập bảng hạng mục công việc và vẽ sơ đồ PERT: .............................. 233 Lập bảng hạng mục công việc và vẽ sơ đồ PERT các công việc tổng quát: 233 Sơ đồ PERT các công việc con của các công việc tổng thể: ......................... 244 1. Thời gian tiến trình dự án và xác định tiến độ tới hạn: .................................. 277 2. Thời gian rỗi ( thời gian dự trữ của dự án): ................................................... 28 3. Lập phương án phân bổ nguồn lực cho dự án: .............................................. 29 4. Rút ngắn thời gian dự án: ............................................................................. 300 VII. Xây dựng cơ cấu tổ chức dự án: ...................................................... 322 VIII. Mẫu hợp đồng mua ngoài hoặc thuê ngoài: ...................................... 33 IX. Bảng tính giá trị thu được của dự án: ................................................... 35 X. Các thủ tục cần thiết khi kết thúc dự án: ............................................ 378 XI. Suy nghĩ nghề giám đốc dự án: ............................................................. 41 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 3 I. Giới thiệu chung về dự án: 1. Chủ đầu tư: a. Tên nhà máy: Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng-Cty CP xây dựng số 3 Nghệ An. Địa chỉ : Xã Diễn Thọ, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An. b. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Nghệ An Địa chỉ: Khối 1 , phường Trường Thi , Thành Phố Vinh , Tỉnh Nghệ An Giám đốc công ty : Ông Nguyễn Minh Huệ Tổng vốn điều lệ : 7.700.000.000 đồng c. Cơ quan lập dự án: Công ty cổ phần xây dựng số 3 Nghệ An 2. Sự cần thiết phải đầu tư: a. Căn cứ pháp lý của việc đầu tư : 1) Nghị định số 07/2003 NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000 của Chính phủ 2) Quyết định số 48/2004/QĐ.UB ngày 18/05/2004 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp, uỷ quyền và thực hiện một số cơ chế trong quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 3) Báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch 5 năm (1996 – 2000), phương hướng nhiệm vụ kế hoạch (2001 –2005) và định hướng đến năm 2020 của ngành xây dựng Việt nam. 4) Dự án quy hoạch vật liệu xây dựng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Viện khoa học công nghệ vật liệu xây dựng lập năm 1998. 5) Căn cứ vào nhu cầu sử dụng các loại gạch xây thông dụng tại địa bàn các tỉnh, thành phố và khu đô thị. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 4 b. Đánh giá và phân tích thị trường. Trong những năm gần đây ở nước ta, khi chuyển sang cơ chế thị trường với nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đã tạo điều kiện cho nền kinh tế nói chung và thị trường Vật liệu xây dựng nói riêng ở nước ta phát triển mạnh mẽ. Nằm trong sự phát triển chung đó các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng cũng không ngừng được đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trưòng. Theo dự báo của Ngành xây dựng Việt Nam Năm 2005 dự kiến nhu cầu các sản phẩm gạch xây cho tiêu dùng trong nước là rất lớn. Trong khi đó năng lực sản xuất hiện tại của các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trong nước chưa đủ sức đáp ứng nhu cầu này. Mặt khác do mức sống của người dân ngày một được cải thiện do vậy nhu cầu sử dụng các sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp tăng lên. Từ những phân tích đánh giá trên. Việc đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng với công nghệ chế biến tạo hình và lò nung Tuynen tiên tiến sản xuất các sản phẩm gạch xây thông dụng các loại có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn Quốc gia đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước là vô cùng cần thiết. Việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Huyện Diễn Châu – Nghệ an sẽ khai thác được tiềm năng và thế mạnh về nguồn nguyên liệu sản xuất với trữ lượng lớn, giải quyết công ăn việc làm thường xuyên và ổn định cho hơn 110 lao động địa phương với thu nhập bình quân gần 1.000.000 đồng/Người/tháng. Cung cấp các loại sản phẩm gạch xây, gạch chẻ, và các loại sản phẩm theo đơn đặt hàng.....với chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường khu vực và các tỉnh lân cận. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 5 3. Lựa chọn hình thức đầu tư – công suất: a. Mục tiêu của dự án: - Đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm gốm xây dựng (gạch xây các loại...) - Thiết bị công nghệ sản xuất có trình độ tiên tiến và mức độ cơ giới hoá cao, sản phẩm sản xuất có chất lượng đạt TCVN. - Phù hợp với quy hoạch phát triển Ngành xây dựng, với hiện trạng mặt bằng, khả năng về nguồn vốn và công suất thiết bị đảm bảo tính đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất. - Đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường. - Giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. - Đóng góp vào nguồn ngân sách Nhà nước. b. Cơ sở lựa chọn phương án đầu tư: - Căn cứ vào mục tiêu của dự án cũng như quá trình nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các Nhà máy đã đầu tư công nghệ mới và các thiết bị hiện đại. - Căn cứ vào tại liệu khảo sát và kết quả kiểm nghiệm chất lượng các loại đất sét dự kiến cung cấp cho Nhà máy sau này. - Căn cứ kết quả nghiên cứu và dự đoán nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm gạch xây, gạch chẻ, gạch xây các loại của Ngành xây dựng Việt Nam. - Căn cứ vào mặt bằng hiện có. c. Phương án đầu tư: - Lựa chọn hình thức đầu tư như sau: Đầu tư mới đồng bộ dây chuyền các thiết bị gia công chế biến nguyên liệu, tạo hình sản phẩm, sấy, nung liên hợp. 1) Đầu tư 1 hệ lò nung, sấy liên hợp công suất 15 triệu viên QTC/năm Lò sấy sản phẩm được thiết kế kéo dài trên cơ sở tận dụng tối đa khí nóng từ vùng làm nguội và khí thải của lò nung tạo điều kiện sấy dịu, có khả năng sấy tốt hơn đối với bán thành phẩm có độ ẩm tới 14-18%, giảm thời gian phơi tự nhiên, giảm công nhân phơi đảo, chủ động bán thành phẩm cung cấp cho lò nung hoạt động hết công suất trong mọi điều kiện thời tiết. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 6 Lò nung được thiết kế cải tiến cho phép độ chênh lệch nhiệt độ trên mặt cắt ngang của lò ở mức thấp nhất, sản phẩm ra lò đảm bảo chất lượng đồng đều tại mọi vị trí trên xe goòng. Các kênh dẫn khí nóng thu hồi từ lò nung sang sấy được thiết kế nằm dọc theo khối xây trên nóc lò cho phép giảm thất thoát nhiệt, giảm chi phí vật liệu cách nhiệt cho kênh dẫn cũng như tăng độ thông thoáng trên mặt lò và đảm bảo mỹ quan cho công trình. 2) Đầu tư mới 1 máy cấp liệu thùng,1 máy cán thô, 1 máy cán mịn, 1 máy nhào có lưới lọc, 1 máy nhào ép liên hợp có hút chân không. Lựa chọn máy của Việt Nam sản xuất do thịnh hành và có chất lượng tốt, kèm theo dịch vụ bảo hành bảo trì có uy tín. 3) Đầu tư trạm biến áp mới với công suất 400 KVA. 4) Đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình: + Nhà bao che lò nung, hầm sấy : 12 m x 102 = 1024 m2 + Nhà bán mái: 4m x 102 = 408 m2 + Nhà chứa đất : = 216 m2 + Nhà phơi gạch mái nhựa: = 2.700 m2 + Nhà CBTH, kho than, cơ điện: = 540 m2 + Nhà văn phòng, sửa chữa : = 150 m2 + Hệ thống cấp thoát nước, trạm điện, ... d. Công suất của Nhà máy: Công suất Nhà máy sau đầu tư đáp ứng khả năng sản xuất tối thiểu được 15 triệu viên QTC/năm. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 7 II. Thẩm định tài chính dự án: Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 8 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 9 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 10 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 11 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 12 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 13 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 14 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 15 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 16 III. Lựa chọn dự án: Lựa chon dự án dựa vào: 1. ROA: Thu nhập trên tổng tài sản ròng ROA= Thu nhập ròng/ Tổng tài sản ROA = 702/6591 = 10.65 % 2. ROI :Thu nhập trên đầu tư ROI = Thu nhập ròng/ Tổng đầu tư ROI = 702/8680 =8.09% 3. Thu nhập trên vốn chủ sở hữu ROE = Thu nhập ròng/ Tổng vốn chủ ROE = 702/1241 = 56.57% 4. NPV: Giá trị hiện tại ròng, tỷ suất chiết khấu 9.8% NPV = 586.563.737 đồng 5. IRR: Tỷ suất sinh lời nội bộ IRR = 11.34% 6. Thời gian hòa vốn T= 6.97 năm Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 17 IV. Hiến chương dự án: BẢN HIẾN CHƯƠNG DỰ ÁN - Tên dự án: Nhà máy sản xuất VLXD Diễn Thọ – Cty cổ phần xây dựng số 3 Nghệ An. - Địa điểm xây dựng: Nhà máy được xây dựng trên khu đất khoảng 8-10 ha thuộc địa phận xã Diễn Thọ - Huyện Diễn Châu – Nghệ an. - Ngày bắt đầu: - Giám đốc dự án: Ông Nguyễn Minh Huệ - Mục tiêu của dự án: + Đáp ứng một phần nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm gốm xây dựng (gạch xây các loại...) + Thiết bị công nghệ sản xuất có trình độ tiên tiến và mức độ cơ giới hoá cao, sản phẩm sản xuất có chất lượng đạt TCVN. + Phù hợp với quy hoạch phát triển Ngành xây dựng, với hiện trạng mặt bằng, khả năng về nguồn vốn và công suất thiết bị đảm bảo tính đồng bộ và đạt hiệu quả cao nhất. + Đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường. + Giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. + Đóng góp vào nguồn ngân sách Nhà nước.  Các điều kiện và cơ sở thực hiện đầu tư:  Đặc điểm điều kiện tự nhiên Vị trí nhà máy thuộc xã Diễn Thọ – Huyện Diễn Châu thuộc vùng mang đặc tính của khí hậu nhiệt đới, bốn mùa phân biệt rõ rệt, mùa đông lạnh có gió bắc thổi, mùa hè nóng ẩm mưa nhiều có gió Tây nam thổi mạnh. Từ tháng 5 đến tháng 8 có gió Tây nam khô và nóng, nhiệt độ tăng cao. Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau có gió thổi theo hướng Đông bắc lạnh và ẩm ướt. Hai tháng 4 và 10 là những tháng chuyển mùa. Tốc độ gió trung bình 22m/s, tốc độ gió lớn nhất là 44m/s. Lượng mưa tập trung vào đầu tháng 9 đến tháng 4 ( mùa hè), lượng mưa trung bình hàng năm đạt 2183mm. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 18  Đặc điểm khu đất xây dựng Khu vực xây dựng nhà máy được giới hạn như sau : - Phía bắc giáp với ruộng lúa - Phía đông giáp với ruộng lúa. - Phía tây giáp với đường và ruộng lúa - Phía nam giáp ruộng lúa. - Cách quốc lộ 1A khoảng 4 km. Như vậy mặt giao thông của nhà máy là rất thuận lợi.  Về thị trường tiêu thụ. Với vị trí địa điểm Nhà máy nằm trên địa bàn xã Diễn Thọ – Huyện Diễn Châu Có hệ thống giao thông liên Huyện, liên Tỉnh thuận lợi đây là vị trí lý tưởng cho khả năng mở rộng thị trường của Nhà máy sau này. Từ đây có hệ thống đường giao thông liên Huyện, liên Xã thuận lợi cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ khi Nhà máy đi vào vận hành ... Dự kiến sản phẩm của Nhà máy phục vụ nhu cầu xây dựng ở hai khu vực chính với thị phần 85% tiêu thụ tại thị trường TP Vinh, 15% tiêu thụ tại thị trường huyện Diễn Châu và các huyện phụ cận.  Các điều kiện khác: a) Về nguồn nguyên liệu: Vùng nguyên liệu sản xuất của Nhà máy dự kiến khai thác ở vùng đất tại chỗ với diện tích hàng chục ha thuộc địa bàn, tổng trữ lượng 450.000 m3 . Với nhu cầu ước tính khoảng 30.000m3/năm. Chất lượng nguyên liệu đảm bảo yêu cầu sản xuất gạch đất sét nung theo TCVN. Nguồn nguyên liệu có thể đáp ứng lâu dài cho sản xuất trên 15 năm. b) Nguồn nhiên liệu: Nhiên liệu sử dụng chủ yếu là than. Dự kiến sử dụng than cám 5 có chất lượng ổn định do các Công ty than cung ứng đến tận kho của Nhà máy hoặc thông qua ga Mỹ Lý. c) Nguồn điện sử dụng: Vị trí đặt nhà máy nằm cạnh đường giao thông liên xã, khu vực đã có đường điện cao áp 35 Kv, do vậy việc cung cấp điện sẽ được thực hiện thông qua hợp đồng sử dụng điện giữa Nhà máy và Điện lực Nghệ an. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 19 d) Nguồn lao động. Địa điểm nhà máy đóng trên địa bàn xã Diễn Thọ – Diễn Châu – Nghệ An. Đây là một xã thuần nông lại đông nhân khẩu, Khi Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tuyển lao động trong các xã của Huyện để tạo điều kiện ổn định việc làm và đời sống cho trên 110 lao động của địa phương với thu nhập bình quân xấp xỉ 1.000.000 đồng/ người/ tháng.  Công nghệ kỹ thuật: Công nghệ sản xuất của Nhà máy sử dụng công nghệ tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới và Việt nam hiện nay là chế biến tạo hình dẻo, hong phơi tự nhiên trong nhà phơi có mái che, sấy nung liên hợp trong lò nung tuynel.  Nhân sự: Nhân lực dự kiến cho Nhà máy dự kiến khoảng 117 người, công nhân trực tiếp sản xuất 100 người, bộ phận bán hàng , bộ phận quản lý Nhà máy 17 người.  Giới hữu quan: 1) Công ty cổ phần xây dựng số 3 Nghệ An. Vai trò: Chủ đầu tư dự án. Trách nhiệm: Quản lí và điều hành dự án. 2) Ông Nguyễn Minh Huệ - Giám đốc công ty. Vai trò: Thành viên dự án. Trách nhiệm: góp vốn đầu tư vào công trình. 3) Ngân hàng thương mại. Vai trò: nhà tài chính. Trách nhiệm: Xem xét và tài trợ vốn cho quá trình hoạt động của dự án thồn qua hình thức cho vay. 4) Chính quyền địa phương. Vai trò: giới công quyền. Trách nhiệm: Hướng dẫn công ty thực hiện các thủ tục hành chính để dự án có thể thực hiện, Thực hiện các chính sách đãi ngộ về thuế... cho dự án. Xem xét về tính pháp lý của dự án. 5) Cộng đồng. Vai trò: Khách hàng cuối cùng của dự án Trách nhiệm: Đánh giá tầm quan trọng, vai trò và hiệu quả của dự án. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 20 V. Hoạch định phạm vi: 1. Báo cáo phạm vi: - Sự cần thiết dự án: Từ những phân tích đánh giá thị trường thu được. Việc đầu tư xây dựng một dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng với công nghệ chế biến tạo hình và lò nung Tuynen tiên tiến sản xuất các sản phẩm gạch xây thông dụng các loại có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn Quốc gia đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước là vô cùng cần thiết. Việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn Huyện Diễn Châu – Nghệ an sẽ khai thác được tiềm năng và thế mạnh về nguồn nguyên liệu sản xuất với trữ lượng lớn, giải quyết công ăn việc làm thường xuyên và ổn định cho hơn 110 lao động địa phương với thu nhập bình quân gần 1.000.000 đồng/Người/tháng. Cung cấp các loại sản phẩm gạch xây, gạch chẻ, và các loại sản phẩm theo đơn đặt hàng.....với chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường khu vực và các tỉnh lân cận. - Mô tả sản phẩm: + Cơ cấu và chủng loại sản phẩm: Căn cứ vào nhu cầu thị trường hiện tại và các sản phẩm đang được tiêu thụ mạnh trên địa bàn, tập trung vào sản xuất loại sản phẩm chính là gạch xây. STT Tên sản phẩm Kích thước (mm) Độ rỗng (%) Sản lượng sản xuất ( viên ) Hệ số QTC Sản lượng (QTC) 1 Gạch đặc 220x105x60 2.000.000 1,5 3.000.000 2 Gạch rỗng 2 lỗ 220x105x60  35 13.000.000 1,0 13.000.000 Cộng 15.000.000 16.000.000 + Chất lượng sản phẩm : Quy cách và chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 1450-1998, TCVN 4351-1995, TCVN 4352-1995, TCVN 63355-1998, TCVN 246250-1998. - Các kết quả chính: + Yêu cầu sản phẩm được đảm bảo. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 21 + Huấn luyện bán hàng. + Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường. + Triển khai kế hoạch truyền thông marketing trên tất cả các thị trường. + Thời gian dự trữ bãi ngoài trời là 2.5 tháng và thời gian dự trữ trung chuyển trong nhà có mái che là 4 ngày để phục vụ sản xuất. + Tổ chức đào tạo và huấn luyện đội ngũ công nhân công nghệ và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu sản xuất. - Tiêu chuẩn thành công: + Sản lượng mộc tối đa sản xuất trong năm đạt 24.000.000 viên. + So với yêu cầu sản phẩm mộc là 17,65 triệu viên hoàn toàn đáp ứng. Như vậy, Nhà máy có thể chủ động trong việc sản xuất bán thành phẩm, có thời gian ngừng, nghỉ để bảo dưỡng, máy móc thiết bị, thay thế các chi tiết nhanh hỏng. + Năm thứ 3 hoàn vốn và có lợi nhuận là 348.494.000 đồng. - Ước lượng thời gian và chi phí: + Thời gian hoàn thành dự án: tối đa 4 tháng. + Xây dựng và giới thiệu sản phẩm có chi phí ước tính khoảng 3.6 tỷ đồng. Chi phí này bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí nhân công, chi phí quản lý. - Giả định: + Sau khi đi vào hoạt động, năng suất dự kiến đạt từ 90 – 95 %. + Dự kiến sản phẩm của Nhà máy phục vụ nhu cầu xây dựng ở hai khu vực chính với thị phần 85% tiêu thụ tại thị trường TP Vinh, 15% tiêu thụ tại thị trường huyện Diễn Châu và các huyện phụ cận. + Dự kiến giá bán: Phương án giá ( đã có thuế VAT) Đvị Gạch đặc A Gạch đặc B Gạch lỗ A Gạch lỗ B Tại Nhà máy đ/viên 480 440 330 300 Tại Vinh đ/viên 620 575 460 430 - Ràng buộc: + Các hóa đơn được tính trên cơ sở hàng tháng. + Giới hạn thời gian để chiếm thị phần trên thị trường là 3 tháng. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 22 2. WBS: 1. Phương án địa điểm: 1.1 Tên công trình. 1.2 Địa điểm xây dựng. 1.3 Các điều kiện và cơ sở thực hiện đầu tư. 1.3.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên. 1.3.2 Đặc điểm khu đất xây dựng. 1.3.3 Về thị trường tiêu thụ. 1.3.4 Các điều kiện khác. 1.3.4.1 Về nguồn nguyên liệu. 1.3.4.2 Nguồn nhiên liệu. 1.3.4.2 Nguồn điện sử dụng. 1.3.4.3 Nguồn lao động. 2. Phương án sản phẩm: 2.1 Cơ cấu và chủng loại sản phẩm. 2.2 Chất lượng sản phẩm. 2.3. Lịch sản xuất và vận hành. 3. Nhu cầu các loại vật tư chủ yếu trong năm : 3.1 Nguồn cung cấp nguyên liệu. 3.2 Nhu cầu các loại vật tư chủ yếu trong 1 năm sản xuất. 3.3 Chương trình bán hàng. 4. Xây dựng và tổ chức thi công xây lắp : 4.1 Xây dựng: 4.1.1 Phương án bố trí tổng mặt bằng. 4.2. Tổ chức thực hiện và tổng tiến độ. 5. Tổ chức sản xuất – bố trí lao động : 5.1.Nhân lực. 5.2 Công tác đào tạo, huấn luyện. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 23 VI. Lập bảng hạng mục công việc và vẽ sơ đồ PERT:  Lập bảng hạng mục công việc và vẽ sơ đồ PERT các công việc tổng quát:  Bảng hạng mục công việc: Tên công việc Kí hiệu Công việc trước Thời gian hoàn thành (ngày) Nhà bao che lò nung A - 35 Nhà chứa đất B A 6 Nhà cán kính phơi gạch C B, E 135 Nhà xưởng cơ điện D - 6 Nhà chứa than E D 7 Nhà bao che chế biến tạo hình F C 16 Nhà văn phòng G F 8  Sơ đồ PERT: Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 24  Sơ đồ PERT các công việc con của các công việc tổng thể: Công việc A Kí hiệu Công việc trước Thời gian hoàn thành (ngày) Làm nền BT A1 _ 5 Xây dựng kết cấu khung A2 A1 20 Lợp mái fibro xi măng A3 A2 5 Lắp thiết bị A4 A3 5 Sơ đồ PERT: Công việc B Kí hiệu Công việc trước Thời gian hoàn thành (ngày) Xây dựng kết cấu khung kho B1 _ 4 Lợp mái fibro xi măng B2 B1 2 Sơ đồ PERT: Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 25 Công việc C Kí hiệu Công việc trước Thời gian hoàn thành (ngày) Làm nền BT C1 _ 30 Xây dựng cột BT C2 C1 20 Xây dựng kết cấu khung thép C3 C2 60 Xây dựng máng nước BT C4 C2 10 Lợp mái kính C5 C4 15 Sơ đồ PERT: Công việc D Kí hiệu Công việc trước Thời gian hoàn thành (ngày) Làm nền D1 _ 1 Xây dựng khung kiểu Tiệp D2 D1 2 Xây dựng mái lợp tôn biro xi măng D3 D2 1 Lắp ráp máy biến áp D4 D3 2 Sơ đồ PERT: Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 26 Công việc E Kí hiệu Công việc trước Thời gian hoàn thành (ngày) Làm nền BT E1 _ 2 Xây dựng kết cấu khung kho E2 E1 4 Lợp fibro xi măng E3 E2 1 Sơ đồ PERT: Công việc F Kí hiệu Công việc trước Thời gian hoàn thành (ngày) Xây dựng kết cấu khung F2 F1 8 Xây dựng mái lợp tôn tráng kẽm F3 F2 2 Lắp thiết bị F4 F3 2 Sơ đồ PERT: Công việc G Kí hiệu Công việc trước Thời gian hoàn thành (ngày) Làm nền G1 _ 1.5 Xây dựng khung G2 G1 2.5 Xây dựng mái lợp G3 G2 1.5 Lắp thiết bị G4 G3 2.5 Sơ đồ PERT: Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 27 1. Thời gian tiến trình dự án và xác định tiến độ tới hạn: Theo sơ đồ PERT ta có các tiến trình thực hiện công việc và thời gian thực hiện các tiến trình đó như sau:(t = ngày) -A-B-C-F-G t = tA+ tB + tC + tF + tG = 190 -D-E-C-F-G t = tD + tE + tC + tF + tG = 162 Vậy đường găng hay tiến trình tới hạn của dự án là: -A-B-C-F-G Vậy thời gian thực hiện dự án là: 190 ngày. Vẽ lại sơ đồ PERT với đường găng của dự án: -A-B-C-F-G Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 28 2. Thời gian rỗi ( thời gian dự trữ của dự án): Thời gian nhàn rỗi của các hoạt động :(T= ngày) • Đối với hoạt động A : TS = 0 • Đối với hoạt động B : TS = 0 • Đối với hoạt động C : TS = 0 • Đối với hoạt động D : TS =28 • Đối với hoạt động E : TS = 0 • Đối với hoạt động F : TS = 0 • Đối với hoạt động G : TS = 0 Vậy thời gian rỗi của dự án là: 28 ngày. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 29 3. Lập phương án phân bổ nguồn lực cho dự án: Độ dài thời gian 30 tuần Hoạt động A(5) D(0.9) B(0.9) E(1) C(17.5) F(2.3) G(1.2) 175 3 0 675 80 4 0 3 0 3 5 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 30 4. Rút ngắn thời gian dự án: Ta có: CV HĐT ai mi bi ti Δt ci(triệu đồng) Phương sai δ2 Đường găng A - 33 35 37 35 2 5 0.44 Có B A 5 6 7 6 0 0 0.11 Có C B, E 120 125 130 125 8 3 2.78 Có D - 4 6 8 6 0 0 0.44 E D 6 7 8 7 0 0 0.11 F C 14 16 18 16 1 6 0.44 Có G F 6 8 10 8 0 0 0.44 Có Min Ci = Min (CA, CC, CF) = Min (5, 3, 6) = 3 Rút ngắn hoạt động C với thời gian T = 4 (ngày) Sơ đồ PERT với tC = 121 : Hoạt động găng: A, B, C, F, G Đường găng: A-B-C-F-G Tổng thời gian: 35 + 6 + 121 + 16 + 8 = 186 (ngày) Tổng chi phí: 4 x 3 = 12 (triệu đồng) Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 31  Xác suất rút ngắn thời gian của dự án như sau: Ta có: Phương sai: δ2 = (b-a)2/36 Độ lệch chuẩn: δ = √ δ 2 Giá trị Z của phân phối xác suất chuẩn tại T = 186 ngày là: Z = D - µ - 0.5 = 1.45 √ δ 2 Tra bảng phân phối chuẩn với giá trị Z, xác định được xác suất để hoàn thành dự án trong thời hạn 186 ngày là: F ( 1.45) = 0.9265 = 92.65% Vậy xác suất có thể thực hiện dự án với còn 186 ngày là 92.65%. CV ai bi Phương sai δ2 A 33 37 0.44 B 5 7 0.11 C 120 130 2.78 D 4 8 0.44 E 6 8 0.11 F 14 18 0.44 G 6 10 0.44 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 32 VII. Xây dựng cơ cấu tổ chức dự án: Cơ cấu tổ chức dự án: nhân lực dự kiến khoảng 117 người. Gồm 3 bộ phận: - Công nhân sản xuất trực tiếp: 110 người. - Bộ phận quản lý và bộ phận bán hàng là 17 người. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 33 VIII. Mẫu hợp đồng mua ngoài hoặc thuê ngoài: Tên công ty Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số:.................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------o0o------ HỢP ĐỒNG KINH TẾ - Căn cứ pháp lệnh hợp đồng kinh tế ban ngày 25/09/1989 của hội đồng nhà nước. - Căn cứ nghị định số 17/HĐBT ngày 16/01/1990 của Hội Đồng Bộ Trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh hợp đồng kinh tế. - Hôm nay ngày.... tháng..... năm..... Tại công ty........ Đại diện hai bên gồm: Bên A (bên mua) Đại diện: công ty...... Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: Số tài khoản: Ngân hàng: Do ông(bà): Chức vụ:.....-Làm đại diện Bên B (bên bán) Đại diện: công ty........ Mã số thuế: Địa chỉ: Điện thoại: Số tài khoản: Ngân hàng: Do ông (bà): Chức vụ:.....-Làm đại diện Theo giấy uỷ quyền số ...... của công ty..... Sau khi bàn bạc hai Bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế theo các điều khoản sau: Điều 1 : Mặt hàng - Số lượng - Giá cả. Bên B đồng ý bán cho Bên A những mặt hàng sau Stt Đk *độ dày* chiều dài Đvt Số lượng Đơn giá Thành tiền Tổng cộng Thuế Thanh toán Điều 2 : Quy cách phẩm chất Bên B giao hàng cho Bên A đúng chất lượng và đúng quy cách theo điều 1 Sản phẩm không đúng chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật Bên B có trách nhiệm đổi lại. Điều 3: Giao nhận - Vận chuyển - Bốc xếp Nhóm thực hiện: Flowers - 50 -Bài tập lớn môn: Quản trị dự án GVHD: Nguyễn Văn Long Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 34 - Giao nhận: ............................... - Khi nhận hàng: ........................ - Vận chuyển: ............................ - Bốc xếp: .................................. Điều 4 : Hình thức thanh toán. ........................................................................................................................................... ................................................................................................................................. Điều 5 : Thanh lý hợp đồng - Hợp đồng sẽ được tự động thanh lý sau khi Bên B giao đủ số lượng cho Bên A và Bên A thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng cho Bên B. Điều 6 : Các thoả thuận chung - Hai bên cam kết thực hiện các điều khoản của hợp đồng. Mọi sửa đổi bổ sung đối với hợp đồng đều phải lập thành văn bản và có sự đồng ý của cả hai bên. Nếu bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng thì sẽ bị phạt...% giá trị hợp đồng bị vi phạm và phải bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại cho bên kia do việc vi phạm của mình. - Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được các Bên giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Trong trường hợp các bên không tự giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Toà Án Kinh Tế có thẩm quyền xét xử. Phán quyết của toà an là quyết định cuối cùng, các Bên phải tuân thủ thực hiện. Chi phí trọng tài sẽ do bên thua kiện chịu. Điều 7 : Hiệu lực hợp đồng - Hợp đồng được lập thành ..... bản, có cùng giá trị pháp lý. Mỗi bên giữ.... bản. - Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày kí kết cho đến khi Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho Bên B. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 35 IX. Bảng tính giá trị thu được của dự án: Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 36 Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 37  Kết luận: Dựa vào phân tích trên ta thấy NPV>0 và IRR> tỉ suất chiết khấu. Vậy dự án được chấp nhận. Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 38 X. Các thủ tục cần thiết khi kết thúc dự án: 1. Khái quát về kết thúc dự án: a. Các lý do kết thúc dự án: công trình nhà máy được xây dựng xong và đi vào hoạt động. b. Cách kết thúc dự án b: dự án được dừng lại vì đã hoàn thành công và đạt mục tiêu đề ra c. Các vấn đề khi kết thúc dự án: - Đưa nhà máy đi vào hoạt động để sản xuất phân bón đưa tới người tiêu thụ - Thỏa thuận và giá bán ra thị trường - Trách nhiệm với cộng việc mới của nhân viên sau khi dự án hoàn thành - Trả nợ lãi vay - Trả lương, phần thưởng cho nhân viên.... 2. Tiến trình kết thúc dự án a. Kết thúc về mặt hợp đồng  Xem xét đánh giá các dữ liệu về hợp đồng: - Tiến độ của công việc được hợp đồng - Các yêu cầu thảy đổi hợp đồng - Các tài liệu mà nhà cung cấp đã chuyển giao cho dự án nếu có - Các tài liệu cuối cùng, hóa đơn, giấy thanh toán - Kết quả của kiểm tra và thanh tra về hợp đồng  Đánh giá toàn diện tiến trình mua sắm Mục đích của công tác đánh giá là rút kinh nghiệmc ho những điểm tốt vàchưa tốt trong suốt tiến trình mua sắm  Hoàn tất kết thúc hợp đồng Các hợp đồng đựoc xem là hoàn tất khi có một hồ sơ dữ liệu về hợp đồnggồm có một tập hợp đầy đủ các dữ liệu về tài chính cũng như thông tin về hiệu quả và mức độ chấp nhận của sản phẩm hay dịch vụ mua ngoài b. Tiến trình kết thúc hành chính dự án  Lập kế hoạch hoàn tất công việc: bao gồm công tác hành chính và công tác hợp đồng Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 39 Văn phòng tổ chức dự án: tổ chức cuộc họp, Thực hiện các công việc nhân sự cần thiết, đánh giá thành tích nhân sự, tái bố trí nhân sự Các hướng dẫn và các thủ tục: Đóng cửa kết thúc văn phòng dự án, chấm dứt các thủ tục báo cáo, hoàn tất lưu trữ file về dự án. Tài chính: Hoàn tất và chính thức hoá các tài liệu tài chính và lưu trữ,Đánh giá các chi phí và chi phí cuối cùng, thu tiền bán hàng và các khoản nợ còn lại Xác định dự án: Xây dựng tài liệu cuối cùng về báo cáo phạm vi, chuẩn bịWBS cuối cùng và các file. Các kế hoạch và ngân sách quỹ Kiểm soát công việc: Kết thúc tất cả các đơn đặt hàng và các công việc Đánh giá dự án và kiểm soát: Đảm bảo việc hoà thành các công việc,chuẩn b ị b áo cáo đ ánh g iá cuố i cù n g, t iến hàn h cuộc họp đánh g iá c uố i cùng, kết thúc các thủ tục về báo cáo tiến triển, tài chính và nhân sự. Báo cáo cho nhà quản trị cấp cao và khách hàng Marketing và quản lý hợp đồng Mở rộng kinh doanh mới Kiểm soát số liệu lưu trữ của dự án Mua sắm và thần phụ Tài liệu hoá các vấn đề kĩ thuật....  Kiểm tra kết quả của dự án: Sự thông qua cuối cùng của khách hàng về tất cả các kết quả là dấu hiệu dự án hoàn tất  Xem xét tiêu chuẩn đánh giá dự án: Sau khi dự án kết thúc dựa trên các tiêu chuẩn đã đề ra từ trước khi thực hiện dự án để đánh giá sự thành công của dự án  Giải phong nguồn nhân lực Nhân sự cần được phân bổ lại sau khi kết thúc dự án  Các phương tiện hợp đồng và kế toán Các nhà quản trị dự án cần đảm bảo rằng tất cả các phương diện hợp đồng đã được giải quyết và quyết toán cuối cùng của dự án đã được hoàn tất  Hoàn tất các tài liệu Tập hợp và sắp xếp các tài liệu để sử dụng trong tương lai Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 40  Tiến hành đánh giá sau dự án Quản trị dự án luôn có đánh giá sau thực hiện dự án để xác định các điểm tố t và chưa tố t t ron g qu á tr ìn h thực h iện đồng t hờ i rú t r a b à i học k inh nghiệm từ dự án  Báo cáo cuối cùng về dự án Đây là công việc cuối cùng mà nhà quản trị dự án phải thực hiện trước khi kết thúc dự án- để viết báo cáo cuối cùng tóm tắt lịch sử của sự án và so sánh giá tình hình thực hiện. Đây là nhiệm vụ mà nhà quản trị không thể dịch chuyển cho người khác. Hình thức báo cáo không quan trọng bằng nội dung báo cáo  Kết thúc hoàn tất về dự án Dự án được công bố là đã kết thúc và tất cả các tài liệu đã hoàn tất. sự kếtth ú c dự án phải đựơc t ru yền thông cho t ấ t cả những a i th am gia vào dự án,các nhà quản trị nên từ chối bất kỳ công việc nào về dự án vì các mụctiêu dự án đã được đáp ứng, các điều khoản trong hoạch định phạm vi đã được thực hiện Bài tập nhóm lớn Nhóm 5 41 XI. Suy nghĩ nghề giám đốc dự án: - Nghề giám đốc dự án: + Giám đốc dự án chịu trách nhiệm cho toàn bộ dự án. + Đưa ra các quyết định cho sự thành công của dự án. + Phối hợp với các bộ phận chức năng để hoàn thành dự án. + Là người ra quyết định về các ngân sách, các bản kế hoạch, các lịch trình của dự án. + Cần phải có các đặc tính: • Uy tín • Sự nhảy cảm • Tác phong lãnh đạo • Khả năng chế ngự stress • Đồng thời cần phải có đạo đức trong nghề nghiệp. • Tránh những trường hợp đưa ra những quyết định sai lầm về kế hoạch dự án.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdu_an_hoan_chinh_6292.pdf